Aktualności


wsteczWstecz

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

2018-07-11

CZĘŚĆ V

STRES W KONTEKŚCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Stres towarzyszy nam praktycznie przez cale życie .Jest czynnikiem współczesnej cywilizacji i codziennego życia .Potocznie uważa się, że zawsze ma charakter destrukcyjny i jest czynnikiem wywołującym wiele problemów i zaburzeń zdrowia psychicznego, co jest w wielu przypadkach mylne, bo stres może też działanie pozytywne np. motywujące nas do określonych zachowań i działań.

Zależnie od mechanizmów radzenia sobie z nim, możemy rozpatrywać jego charakter, jako zaburzający równowagę psychiczną, bądź prozdrowotny. Oznacza to, że rozwijanie i wzmacnianie posiadanych zasobów i umiejętności radzenia sobie powoduje, że nie jesteśmy bezbronni wobec stresu. Możemy pozytywnie przeformułować jego znaczenie np., jako: pobudzający do działania i podejmowania nowych wyzwań, wzmacniania rozwoju osobistego i satysfakcji życiowej.

Sposobem dbania o zdrowie psychiczne w kontekście znaczenia stresu, jest wzmacnianie zasobów odpornościowych jednostki i jej środowiska np. rodzina, szkoła, miejsce pracy, koncentracja na rozwijaniu potencjalnych możliwości jednostki, ale również środowiskowych zasobów odpornościowych(np., programy profilaktyki zdrowia psychicznego dla szkół, zakładów pracy, domów seniora)

Wymogi cywilizacji: szybkie tempo życia, konieczność ciągłych wyborów, brak czasu, wywiązywanie się z licznych obowiązków, nadążanie za nowinkami technologicznymi i ciągłe bycie „na topie” obniża odporność psychiczną i niekorzystnie wpływa na nasz stan fizyczny, powodując stan stresu. Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować go z naszego życia, jednak powinniśmy podjąć próby zaadoptowania się do warunków w jakich musimy się z nim zmierzyć.
Szczególnie na skutki stresu narażone są dzieci i młodzież. W rękach dorosłych zarówno rodziców jak i nauczycieli jest dbanie o zapewnienie prawidłowych warunków do rozwoju psychicznego i fizycznego oraz przekazanie młodszym właściwych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Dorośli poprzez własne działania dają wzorzec zdrowego trybu życia.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji