Aktualności


wsteczWstecz

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

2018-06-11

CZĘŚĆ IVJAK DBAĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE

Skuteczne sposoby świadomego dbania o zdrowie psychiczne są zależne od wieku i fazy rozwojowej każdego człowieka, począwszy od małego dziecka w wieku przedszkolnym aż po wiek senioralny. Każdy etap życia niesie za sobą inne zadania rozwojowe, inne wyzwania, potrzeby i oczekiwania, tym samym na każdym etapie życia mogą się pojawić związane z tym zagrożenia dla utrzymania równowagi psychicznej i nowe wyzwania wymagające wzmacniania zdrowia. Dotyczą one:

- Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i charakterystycznych dla tej grupy problemów, utrudniających realizowanie zadań rozwojowych, np. problemy z prawidłowym kształtowaniem się umiejętności szkolnych i umiejętności komunikacji, nawiązywania kontaktów rówieśniczych, dostosowania się do norm i zasad społecznych, zaburzenia zachowania, dysfunkcje procesów poznawczych.

-Dzieci z grupy ryzyka – szczególnie zagrożone zaburzeniami nerwicowymi, psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania, nieprawidłowym rozwojem osobowości. Każdy etap rozwoju dziecka niesie za sobą inne zagrożenia dla zdrowia psychicznego, dlatego tak ważna jest dynamiczność relacji dziecko-rodzic, adekwatna do tych zmian.

- Kryzysów wieku dojrzewania i wczesnej dorosłości.

- Dorosłych: problemy z podejmowaniem i pełnieniem ról społecznych, partnera, męża, rodzica, pracownika.

- Seniorów i kryzysów okresu przechodzenia na emeryturę i wieku podeszłego.

- Rodzin: problemy ze sprawowaniem roli rodzica i władzy rodzicielskiej, przemoc psychiczna i fizyczna, uzależnienia w rodzinie, problemy związane z niskim poziomem umiejętności tworzenia warunków właściwego klimatu rodzinnego, który zapewnia optymalne i adekwatne do możliwości i potrzeb warunki rozwoju każdego z członków, sprzyjające utrzymaniu zdrowia psychicznego.

- Kryzysów w małżeństwie.

- Osób samotnych, przewlekle chorych, nieuleczalnie chorych.

- Osób zagrożonych utratą pracy, bezrobotnych.

Istotnym elementem utrzymania zdrowia psychicznego jest profilaktyka w przypadku osób zdrowych i wczesna pomoc specjalistyczna osobom zagrożonym utratą zdrowia psychicznego.

Pomoc profesjonalistów ma najczęściej charakter: poradnictwa psychologicznego, psychoterapeutyczny, interwencji kryzysowych a w skrajnych przypadkach włączenie psychiatrycznego leczenia farmakologicznego, np. w nasilających się objawach depresji, depresyjno-lękowych.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji