Aktualności


wsteczWstecz

CO TO JEST PFRON?

2018-05-22

W mediach, szczególnie w ostatnim czasie często można usłyszeć słowo "PFRON".
Być może część osób zastanawia się, co oznacza ten skrót - co to takiego ten PFRON i czym się zajmuje.

Na początek rozszyfrujmy skrót . Otóż PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym a celem realizowanych przez PFRON programów jest zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

PFRON powstał 27 lat temu jako fundusz celowy, służący dystrybucji środków pochodzących głównie z wpłat od pracodawców, którzy nie osiągnęli określonego w ustawie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Środki te od początku były przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

27 sierpnia 1997 r. Sejm uchwalił ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która do dziś stanowi podstawę działania PFRON.

Ważnym wydarzeniem w historii Funduszu była reforma samorządowa. Po jej wprowadzeniu w 1999 r. PFRON nawiązał współpracę z samorządami wojewódzkimi i powiatowymi, za których pośrednictwem do chwili obecnej przekazuje środki na wsparcie osób z niepełnosprawnością i organizacji działających na ich rzecz.

W kolejnych latach Fundusz unowocześniał formułę swego działania, mając na celu podniesienie standardu obsługi. Służyły temu m.in. uzyskanie w 2001 r. certyfikatu ISO, wdrażana od 2002 r. informatyzacja, czy też uruchomienie w 2004 r. Systemu Obsługi Dofinansowań, a w 2009 r. systemu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.

Ze wsparcia Funduszu korzystają pracodawcy, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe. Największą część środków PFRON przekazuje bezpośrednio pracodawcom jako dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Indywidualne osoby z niepełnosprawnością korzystają ze wsparcia PFRON za pośrednictwem jednostek samorządu powiatowego, które przyjmują i rozpatrują wnioski o dofinansowanie, a następnie przekazują środki finansowe.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością, w ramach konkursów ogłaszanych na realizację zadań zlecanych.

Dzięki wsparciu Funduszu możliwe jest także finansowanie specjalistycznych placówek takich jak warsztaty terapii zajęciowej lub przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, na przykład zakładów aktywności zawodowej.

źródło : PFRON


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji