Aktualności


wsteczWstecz

„MAŁOPOLSKI TELE - ANIOŁ” W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

2018-05-08

Gmina Kocmyrzów – Luborzyca przystąpiła do pilotażowego projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Małopolski, którzy z powodów zdrowotnych niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielni i wymagają opieki lub wsparcia z u uwagi na niemożność samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestników projektu oraz zapewnienie wszystkim beneficjentom całodobowego wsparcia przez tzw. „Teleopiekę”. Umożliwi to osobom niesamodzielnym jak najdłuższe i bezpieczne pozostawanie w ich środowisku.

(więcej informacji w zakładce Europejski Fundusz Społeczny)


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji