Aktualności


wsteczWstecz

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE"

2018-04-30

„DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE” - to cykl artykułów poświęconych zdrowiu psychicznemu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym.Celem naszego cyklu jest promocja zdrowia psychicznego jak również wskazówki odnośnie działań służących temu zdrowiu.

CZĘŚĆ II

ZDROWIE PSYCHICZNE POLAKÓW


Zdrowie psychiczne ma w równym stopniu zasadnicze znaczenie dla rozwoju każdego człowieka, jak i zasobów ogólnospołecznych i ekonomicznych narodu. Jest dobrem narodowym każdego społeczeństwa, ponieważ od niego zależy rozwój kraju i dobrobyt obywateli.

Według doniesień Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest obecnie czwartym problemem zdrowotnym na świecie,a za 5 lat depresja zajmie drugie miejsce w rankingu najbardziej kosztownych społecznie chorób, tuż po nowotworach i będzie większym problemem niż bezrobocie.

Z przeprowadzonych badań opinii publicznej wykonanych przez CBOS wynika, że ponad 47% z nas sądzi, że warunki życia w Polsce są raczej szkodliwe dla życia ludzi i zwiększają ryzyko zachorowania na choroby psychiczne. Następne 23% badanych odpowiadało, że warunki te zdecydowanie przyczyniają się do problemów z psychiką Polaków.

Szczególnie szkodliwe warunki życia zgłaszane przez respondentów, które mogą odpowiadać za zachorowanie na niektóre choroby psychiczne i są szkodliwe dla zdrowia psychicznego to :

- 65% - brak pracy, bezrobocie
- 48% - nadużywanie alkoholu i narkotyków
- 46% - kryzys rodzinny
- 30% - bieda
- 22% - złe stosunki między ludźmi
- 19% - niepewność jutra
- 16% - nadmierny pośpiech, tempo życia


Dane statystyczne alarmują o dramatycznie pogarszającej kondycji zdrowia psychicznego Polaków w każdym wieku:

- Przeprowadzone badania epidemiologiczne zaburzeń psychicznych EZOP pokazały, że w Polsce, co najmniej jedno zaburzenie psychiczne w ciągu całego życia wystąpiło aż u 23,4% badanych.
- Badania pokazują, że w populacji 18 – 64 lat około 20 – 30 % osób skarży się na problemy ze zdrowiem psychicznym.
- Z raportu wynika, że 1,34 mln Polaków w wieku produkcyjnym ocenia negatywnie swoje zdrowie psychiczne, a skargi depresyjne (nie postawiono diagnozy depresji) pojawiły się u 30 % badanych, co może oznaczać, że dotyczą 8 mln Polaków.
- Najczęstszym rodzajem zaburzeń występującym w populacji są zaburzenia lękowe; cierpi na nie co 6 osoba w populacji.
- Jedna osoba na 10 ma problemy z zaburzeniami nastroju, głównie z depresją. Zdiagnozowana depresja, dystymia, mania dotyka około 1,5 mln osób.
- Około 7 % populacji cierpi na bezsenność.
- Uzależnienia dotykają 4 % populacji.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji