Aktualności


wsteczWstecz

PAKT NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI - DOSTĘPNOŚĆ+

2018-04-24

To jeden z programów zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego.
GŁÓWNI ODBIORCY PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ +
Beneficjentami Programu będą nie tylko osoby starsze czy z niepełnosprawnościami.
Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, chorujący na Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się itp.
Przyjęte w programie DOSTĘPNOŚĆ+ rozwiązania architektoniczne czy komunikacyjne będą uniwersalne a więc będą służyły także ludziom w pełni sprawnym (np. windy, podjazdy, informacja głosowa, oznaczenia dotykowe).

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ+
Program ma dwa podstawowe wymiary.
Pierwszy – bardziej uniwersalny i długofalowy. Zakłada on, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Np. tworząc prawo, które zagwarantuje, że nowe budynki będą pozbawione barier architektonicznych, przestrzeń publiczna (np. wyjście z dworca, przejścia dla pieszych) będzie odpowiednio oznakowane. Ocena skutków nowych regulacji będzie dokonywana z uwzględnieniem wpływu na osoby z niepełnosprawnościami a wszystkie nowe inwestycje (budynki, miejsca, transport) będą obowiązkowo zapewniać dostępność już od etapu ich projektowania – po odbiór.
Drugi wymiar (bezpośredni)- to bieżące i planowane inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne). Inwestycje polegające na modernizacji/poprawie istniejącej infrastruktury, przestrzeni, środki transportu, stron internetowych czy usług. Chodzi o ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez dodawanie funkcji komunikacyjnych w autobusach, likwidację progów i schodów w budynkach, poprawę jakości usług – obsługi, komunikacji, zakupów itp. dla osób z ograniczeniami w percepcji. Część efektów inwestycji będzie widoczna w dłuższym horyzoncie czasowym – np. wymiana taboru kolejowego, ale część efektów będzie widoczna szybciej np. likwidacja barier w szkołach czy gminach.
Wszystkie te działania będą realizowane w 8 obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.
Na Program w perspektywie 2018-25 przeznaczono 23 mld zł. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, fundusze norweskie i EOG, publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).
źródło:MRPiPS


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji