Aktualności


wsteczWstecz

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA DRUGI DOM

2018-04-18

Lepsza praca z rodziną, rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, lepsze usamodzielnienie się wychowanków i mniejsza liczba adopcji zagranicznych – to cztery główne kierunki propozycji zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jakie na konferencji prasowej w dniu 16 kwietnia zaprezentowali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Bartosz Marczuk.

„ Rodzinna piecza zastępcza jest szansą dla dzieci na drugi dom, jeżeli nie mają możliwości mieszkania w domu biologicznym” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Dane resortu potwierdzają utrzymanie pożądanej przewagi formy rodzinnej nad instytucjonalną. W pieczy instytucjonalnej przebywa ok. 24 % ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, natomiast w pieczy typu rodzinnego – 76 %.

Działania resortu zmierzają także do tego, by do pieczy zastępczej trafiało dużo mniej dzieci niż to jest obecnie, a te które musiały zostać - z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze - mogły jak najszybciej do rodziny powrócić.

Nadal rozwijane będą rodzinne formy pieczy zastępczej. Natomiast ograniczone zostanie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. „Jako resort preferujemy rodzinne formy pieczy zastępczej” – powiedziała Elżbieta Rafalska wskazując przy tym na plany stworzenia rejestru centralnego miejsc w pieczy zastępczej, który będzie prowadzony będzie przez ministra rodziny. Dzięki rejestrowi sąd rodzinny, umieszczając dziecko w pieczy zastępczej, będzie miał informację o wolnych miejscach w pieczy zastępczej na terenie całej Polski. Obecnie sąd posiada dane w tym zakresie dotyczące tylko powiatu, na terenie którego działa. Dzięki rejestrowi możliwe będzie szybsze znalezienie odpowiedniej rodziny zastępczej.

„Przedmiotem naszej największej troski są dzieci w wieku poniżej 7 roku życia, które powinny trafiać do rodzin zastępczych, a nie do pieczy zastępczej o charakterze instytucjonalnym” – powiedziała Minister Rodziny. Wprowadzony zostanie zakaz umieszczania dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej z wyłączeniem przypadku gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka.

„ Chcemy także jeszcze bardziej usamodzielnić wychowanków, by mieli lepszy start w dorosłe życie – podkreślił z kolei wiceminister Bartosz Marczuk. Projekt nowelizacji wprowadza zasadę, że dodatek wychowawczy w części odpowiadającej do 80% jego wysokości wypłacany będzie nadal rodzinie zastępczej, natomiast pozostała jego część gromadzona będzie przez starostę na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te wypłacane będą dziecku w momencie jego usamodzielniania.

Całość zadań dotycząca adopcji międzynarodowej będzie prowadzona przez resort rodziny, a nie jak ma to miejsc obecnie zarówno przez ministerstwo jak i przez ośrodek adopcyjny, który dokonywał kwalifikacji dziecka do adopcji międzynarodowej.

źródło : MRPiPS


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji