Aktualności


wsteczWstecz

WPŁYW UZALEŻNIENIA NA ŻYCIE RODZINNE.

2018-03-29

Występowanie uzależnienia w rodzinie pogarsza funkcjonowanie psychospołeczne wszystkich członków rodziny osoby uzależnionej.
Poszczególni członkowie rodziny żyją na co dzień w przewlekłym stresie, doświadczając z tego powodu wielu objawów natury psychicznej i somatycznej.
Często trudno jest od razu powiązać nasilające się w rodzinie konflikty, nieporozumienia z rozwijającym się uzależnieniem u bliskiej osoby.

Rodzina stara się przystosować w jakiś sposób do sytuacji panującej w domu - czasami dla dobra dzieci , utrzymania związku czy też po prostu z fałszywie pojmowanego wstydu przed otoczeniem.
Przystosowanie się rodziny z problemem uzależnienia (najczęściej od alkoholu lub też substancji psychoaktywnych ) charakteryzują określone fazy:
1. ZAPRZECZANIE. Pojawiają się incydenty związane z uzależnieniem , ale rodzina stara się im zaprzeczać - szukając winy np. w problemach w pracy, konfliktami w małżeństwie, problemami wychowawczymi z dziećmi
2.IZOLACJA . Na skutek uzależnienia i pojawiających się kompromitujących sytuacji rodzina ukrywa przed otoczeniem negatywne skutki uzależnienia. Narasta u członków rodziny szereg stanów emocjonalnych : złość, smutek, lęk, wstyd, poczucie winy i krzywdy.
3.REZYGNACJA. Ponieważ dotychczasowy sposób postępowania członków rodziny nie przyniósł zmiany w zachowaniu osoby uzależnionej
tracą oni nadzieję , że coś może się zmienić na lepsze. Przejmują obowiązki osoby uzależnionej - np. tylko matka zajmuje się dziećmi, kontaktami ze szkołą itp.
4.SEPARACJA. Członkowie rodziny oddzielają się od osoby uzależnionej, mając poczucie braku wpływu na jej postępowanie.Przekierowują uwagę na realizację innych zadań.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

W Polsce jest dobrze działający system pomocy dla osób uzależnionych i ich bliskich.
Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem uzależnień mogą korzystać z placówek wsparcia dziennego oraz ofert organizacji pozarządowych. Mogą zwrócić się o pomoc do pedagogów szkolnych.
W gminach działają punkty informacyjno-konsultacyjne w których specjaliści - prawnicy , psycholodzy , pracownicy socjalni udzielają bezpłatnych porad oraz informacji na temat możliwości pomocy osobom z problemem alkoholowym.

Wykaz placówek zajmujących się leczeniem uzależnień można znaleźć na stronie internetowej www.parpa.pl


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji