Aktualności


wsteczWstecz

O CO CHODZI Z TĄ KOORDYNACJĄ ?

2018-03-02

CZĘŚĆ I I

WAŻNE ! Każdą zmianę w aktywności zawodowej Twojej bądź członka Twojej rodzinny :

powrót do kraju, zmianę pracodawcy, zakończenie lub podjęcie nowego zatrudnienia, zmianę kraju pobytu lub pracy, nabycie lub utratę prawa do świadczenia dla bezrobotnych

należy NIEZWŁOCZNIE zgłosić i udokumentować w gminie!

Przyspieszy to postępowanie i pozwoli uniknąć ewentualnych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

PAMIĘTAJ !

W Polsce obowiazują okresy zasiłkowe trwające:

od 1 listopda do 31 października kolejnego roku oraz

od 1 października do 30 września koolejnego roku (w przypadku 500+)

Nie zapomnij o złożeniu wniosku na kolejny okres zasiłkowy, we właściwym UM, MOPS, GOPS, OPS ze względu na miejsce zamieszkania !Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej www.mpips.gov.pl/koordynacja - systemow - zabezpieczenia -spolecznego

źródło: MUW Kraków


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji