Aktualności


wsteczWstecz

O CO CHODZI Z TĄ KOORDYNACJĄ ?

2018-03-01

CZĘŚĆ I

Twoje wnioski o świadczenia rodzinne ( w tym 500 +) , jeśli wraz z dziećmi przebywasz na terenie Polski, a drugi z rodziców / opiekun faktyczny/ opiekun prawny dziecka:

- przebywa (ale nie jest to pobyt o charakterze turystycznym, naukowym, leczniczym) lub pracuje w jednym z wymienionych krajów:

Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Holandii, Portugalii,Rumunii, Słowacji, w Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii

prawdopodobnie podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i rozpatruje je Wojewoda Małopolski.

Uwaga - pracownicy „ oddelegowani ”

Zdarza się, że członek rodziny zatrudniony w polskiej firmie, jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę do wykonywania pracy na terytorium ww. krajów - wnioski tych rodzin, także podlegają koordynacji !

PAMIETAJ:

Aktywność zawodowa (traktowana jak praca) to:

- praca najemna , samozatrudnienie/działalność gospodarcza, podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu: macierzyństwa,choroby, opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego, pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, ubezpieczenie w KRUS, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

źródło: MUW Kraków


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji