Aktualności


wsteczWstecz

NISKIE TEMPERATURY ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA I ŻYCIA. NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !

2018-02-28

Ponawiamy swój apel o zwracanie w okresie zimowym uwagi na osoby potrzebujące pomocy.
Okres zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

W zaistniałych warunkach atmosferycznych - silnych mrozów -konieczne jest podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców gminy, w tym osób bezdomnych (również będących podwpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych) oraz osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych, które nie mają zagwarantowanej opieki rodzinnej lub ze strony społeczności lokalnej.
Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana natychmiast, może pozwolić w porę na udzielenie pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach największego zagrożenia może uratować czyjeś życie.

Zgłoszenia przyjmują:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod numerem tel. 12 387 11 10
Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,
Policja pod numerem tel. 997.
Całodobowo działa też alarmowy numer 112.
Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających ludzi bezdomnych przed negatywnymi skutkami niskich temperatur, pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego.

Są one zobowiązane do wskazywania miejsc w stosownych placówkach tj. ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach.

W Centrach tych działają również infolinie, z których każdy może bezpłatnie korzystać.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, opiekuńczej i medycznej na terenie całego województwa.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji