Aktualności


wsteczWstecz

POMOC PSYCHOLOGICZNA W PUNKCIE INFORMACJI I WSPARCIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ

2017-12-18

Oferta działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Punktu Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą skierowana jest do mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Jak wskazuje nazwa punktu, w ramach jego działania osoby będące klientami ośrodka, mogą uzyskać pomoc psychologiczną z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Często pierwsza wizyta nie jest wizytą ostatnią i osoby te pozostają później w dłuższym, regularnym kontakcie z psychologiem przyjmującym w Punkcie.


Większość osób zgłaszających się do Punktu, to osoby w różny sposób uwikłane w przemoc. Są to zarówno osoby doświadczające przemocy, osoby stosujące przemoc, jak również bezpośredni świadkowie przemocy.


Jednakże w Punkcie można uzyskać wsparcie nie tylko związane z obszarem przemocy (jak wskazuje nazwa Punktu) , lecz również dotyczące innych płaszczyzn codziennego funkcjonowania oraz szeroko pojętego dobrostanu psychicznego jednostki.


Do Punktu zgłaszają się między innymi : osoby uwikłane w konflikt z najbliższym otoczeniem (również z członkami najbliższej rodziny) , osoby borykające się ze skutkami przewlekłej choroby lub utratą pełnej sprawności spowodowanej wypadkiem losowym.

Z pomocy korzystają również rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz rodzice zgłaszający problemy wychowawcze.

Psycholog spotyka się także z dziećmi i nastolatkami, które mają trudności w codziennym prawidłowym funkcjonowaniu.


W zależności od potrzeb Klienta, w sytuacji kiedy wsparcie wychodzi poza kompetencje psychologa, osoba zgłaszająca się do Punktu kierowana jest do stosownych specjalistów i instytucji ( lekarza psychiatry, terapeuty, mediatora, Poradni Leczenia Uzależnień, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej itp.).


W sytuacjach wyjątkowych, kiedy osoba nie może osobiście przybyć do Punktu (np. z powodu choroby utrudniającej poruszanie się), istnieje możliwość wizyty psychologa w miejscu zamieszkania klienta. W dotychczasowej praktyce przyjmującego w Punkcie psychologa kilkukrotnie pojawiła się taka potrzeba i możliwość ta została wykorzystana - psycholog przyjeżdżał do domu danej osoby.Jak wskazuje doświadczenie, zapotrzebowanie na poradnictwo psychologiczne jest w społeczności lokalnej duże.

Punkt działa osiem godzin w miesiącu i zwykle, poza pojedynczymi przypadkami, wszystkie godziny są wykorzystane przez osoby poszukujące wsparcia.

Należy nadmienić tu rzecz istotną - poradnictwo w ramach działania Punktu jest bezpłatne a tym samym bardziej dostępne dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji