Aktualności


wsteczWstecz

CO ZROBIĆ, GDY eWUŚ WYŚWIETLI NAS "NA CZERWONO"

2017-11-16

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS. Wystarczy, że w rejestracji podasz swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość np. dowodem osobistym lub paszportem, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym - do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacją szkolną.
Jeżeli przy twoim nazwisku system system nie potwierdził twoich uprawnień a wiesz, że masz do nich prawo:

KROK 1: ZŁÓŻ PISEMNE OŚWIADCZENIE (poniżej wzór oświadczenia)

http://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/e-wus/oswiadczenie_1_2015.pdf

To wystarczy, aby przyjął cię lekarz w ramach ubezpieczenia.

KROK 2: PRZEDSTAW DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UBEZPIECZENIE.

Możesz również przedstawić jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń np. legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie od pracodawcy, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

KROK 3: WYJAŚNIJ SWOJĄ SYTUACJĘ

Potwierdź u swojego pracodawcy, że jesteś objęty ubezpieczeniem/ że odprowadza za ciebie składkę zdrowotną, oraz że twoja rodzina (mąż, żona, dzieci) jest zgłoszona do ubezpieczenia.

WAŻNA INFORMACJA

Jeżeli jesteś osoba ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin.

Pamiętaj, jeżeli zmieniłeś pracę, poinformuj nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.

źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji