Aktualności


wsteczWstecz

GDY ODCHODZĄ BLISCY...

2017-11-02

Llistopad - miesiąc pełen zadumy i myśli o tych, którzy już odeszli....

Po śmierci bliskiej osoby odczuwamy rozpacz i wielki ból, trudno nam myśleć o czymkolwiek innym niż o stracie.
Musimy jednak znaleźć w sobie siły, bo ciąży na nas obowiązek przygotowania pogrzebu a w dalszej kolejności załatwienie wszystkich spraw związanych ze śmiercią osoby (np. spadek, renta rodzinna, odprawa pośmiertna itp) a czasami ich zamknięcia (np. likwidacja konta bankowego)

CZĘŚĆ CZWARTA - OSTATNIA

LIKWIDACJA KONTA

Wnioskodawca, czyli osoba, która uzyskała prawo do spadku po zmarłym posiadaczu konta musi wykazać swój tytuł prawny do tegoż spadku. Co do zasady wnioskodawcą będzie spadkobierca.
Spadkobierca musi mieć prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (sporządza go notariusz) oraz musi wykazać ,że jest spadkobiercą wskazanym w tym dokumencie np. w oparciu o dowód osobisty.

CO TO SĄ RACHUNKI UŚPIONE.

Termin ten oznacza konta bankowe osób zmarłych o których nie wiedzieli spadkobiercy ale też rachunki należące do osób, których spadkobierców nie znaleziono, jak również takie konta o których istnieniu zapomnieli sami ich właściciele.

Dzięki wprowadzonej przez banki nowej usłudze -centralnej informacji o uśpionych rachunkach - można szybciej i łatwiej dowiedzieć się czy i w której instytucji finansowej są pieniądze do których mamy prawo.
Teraz zdeponowane na tych kontach pieniądze mogą szybciej trafić do osób upoważnionych do ich posiadania.
Nie trzeba już szukać rachunków w każdym banku z osobna. Wystarczy , że złożymy zapytanie w wybranej placówce bankowej lub SKOK-u.

Opłata za usługę została przewidziana przez ustawodawcę, tak więc banki mogą pobierać opłatę za usługę związaną z uzyskaniem informacji o kontach uśpionych , z zastrzeżeniem jednak , że ta opłata nie może być wyższa niż koszt wygenerowania informacji.
W praktyce wygląda to tak, że wysokość opłaty różni się w poszczególnych bankach - zwykle wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych.

Zbiorcza informacja obejmuje wyłącznie informację o tym, czy rachunek uśpiony istnieje.Nie dowiemy się z niej jaki to jest rachunek i jakie jest jego saldo. Po zdobyciu tej wiedzy wnioskodawca będzie mógł uzyskać dodatkowe informacje w placówce właściwego banku.

Aby jednak zdobyć takie informacje musimy mieć prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, ewentualnie akt notarialny potwierdzający jego dziedziczenie.
Jest to podstawowy warunek uruchomienia procesu poszukiwania konta.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji