Aktualności


wsteczWstecz

GDY ODCHODZĄ BLISCY...

2017-10-31

Zbliża się listopad - miesiąc pełen zadumy i myśli o tych, którzy już odeszli....

Po śmierci bliskiej osoby odczuwamy rozpacz i wielki ból, trudno nam myśleć o czymkolwiek innym niż o stracie.
Musimy jednak znaleźć w sobie siły, bo ciąży na nas obowiązek przygotowania pogrzebu.
Jakich formalności należy dopełnić , żeby wszystko przebiegło jak należy?

CZEŚĆ TRZECIA

ZASIŁEK POGRZEBOWY - GDZIE I JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wniosek o zasiłek pogrzebowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o tenże zasiłek.

Podstawowe dokumenty wymagane do wypłaty to:
- wniosek (druk ZUS Z-12 , który jest do pobrania w każdym oddziale ZUS i na stronie internetowej ZUS)
-skrócony odpis aktu zgonu
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeśli zostały one złożone w banku, to ich kopie potwierdzone przez ten bank
- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo - skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane
- zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci - w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej

Idąc do ZUS wnioskodawca powinien również pamiętać, by zabrać ze sobą dowód osobisty, ponieważ jego tożsamość jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy jest bezpłatne.
Pieniądze powinniśmy dostać w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów - na konto lub na podany adres.
Może się jednak zdarzyć, że ZUS odmówi wypłaty zasiłku. Od takiej decyzji można się odwołać do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji odmownej.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, jeśli nie zgłosimy wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek.
Jeśli zgłoszenie wniosku w tym terminie nie było możliwe z powodu: późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, lub z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej , to wówczas prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

ciąg dalszy w następnym artykule


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji