Aktualności


wsteczWstecz

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

2017-10-27

W dniu wczorajszym w siedzibie tutejszego UG odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa ich pracy.

Prowadzący szkolenie policjanci podzielili szkolenie na dwie części - pierwszą teoretyczną - poświęconą zwiększeniu wiedzy i kompetencji w zakresie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z niebezpiecznym petentem i/lub poradzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych wymagających interwencji służb zewnętrznych - w tym policji.

Część druga miała charakter praktyczny - warsztatowy , podczas którego pracownicy socjalni uczyli się właściwych postaw i zachowań - odgrywając symulacje sytuacji kryzysowych -scenki w których w rolę niebezpiecznych , agresywnych petentów wcielali się prowadzący szkolenie.

Uczestnicy w trakcie szkolenia zadawali wiele pytań, omawiali własne przykłady.

Z bezpośrednich rozmów z uczestnikami i prowadzącymi szkolenie wynika, że pozytywnie odbierają szkolenie, uważają jego przeprowadzenie za bardzo przydatne.

W szkoleniu wzięło udział 6 terenowych pracowników socjalnych oraz asystent rodziny z naszego GOPS a także 3 pracowników socjalnych z Ośrodka w Igołomii Wawrzeńczycach i 2 z Ośrodka w Radziemicach.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji