Aktualności


wsteczWstecz

GDY ODCHODZĄ BLISCY....

2017-10-26

Zbliża się listopad - miesiąc pełen zadumy i myśli o tych, którzy już odeszli....

Po śmierci bliskiej osoby odczuwamy rozpacz i wielki ból, trudno nam myśleć o czymkolwiek innym niż o stracie.
Musimy jednak znaleźć w sobie siły, bo ciąży na nas obowiązek przygotowania pogrzebu.
Jakich formalności należy dopełnić , żeby wszystko przebiegło jak należy?

CZĘŚĆ DRUGA

PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNYCH

Najtrudniejsza formalność to organizacja pogrzebu.
Do wyboru są tu dwa warianty.

Pierwszy, kiedy przygotowaniem możemy się zająć sami a w zakładzie pogrzebowym kupić tylko trumnę.
Datę i godzinę pogrzebu - po okazaniu aktu zgonu - ustala się w zarządzie cmentarza albo w kancelarii parafialnej , a jeśli miejsce na cmentarzu nie jest wcześniej opłacone, to konieczne jest jego wykupienie.
Jeśli chodzi o nabożeństwo żałobne oraz pochówek na cmentarzu wyznaniowym, to należy o tym rozmawiać bezpośrednio z księdzem.

Należy też pamiętać o zaniesieniu do zgodnego z meldunkiem osoby zmarłej oddziału ZUS stosownych dokumentów potrzebnych do wypłaty zasiłku pogrzebowego - jeżeli oczywiście jest do niego uprawnienie.

Jeśłi zmarły do czasu pogrzebu przebywał w domu, należy pamiętać, że ciało musi zostać pochowane najpóźniej po 72 godzinach od chwili śmierci. Jeśli nasz bliski zmarł na chorobę zakaźną , pochówek musi się odbyć w ciągu 24 godzin od chwili śmierci.
Gdy jest to niemożliwe należy przewieźć je do kostnicy miejskiej lub kostnicy zakładu pogrzebowego.

Drugi wariant - to powierzenie organizacji pogrzebu wyspecjalizowanej firmie pogrzebowej.
Zakłady te oferują pomoc w załatwianiu wszelkich formalności, więc obecność rodziny nie jest konieczna. Należy wówczas wystawić zakładowi pogrzebowemu stosowne upoważnienie do działania w naszym imieniu. Pamiętajmy, by podpisać z zakładem stosowną umowę.
Niektóre formy pogrzebowe oferują również opiekę nad grobami, co w przypadku zamieszkiwania w innej miejscowości niż miał miejsce pochówek, jest godną uwagi propozycją .

Z zakładem ustalimy datę pogrzebu lub kremacji, wybór cmentarza i miejsce pochówku oraz rodzaj pogrzebu - religijny lub świecki.
Od rodziny zależy jakiego rodzaju usługi wybierze z pełnej oferty firm pogrzebowych. Może wybrać tylko trumnę i kondukt żałobny a może też zlecić firmie zorganizowanie wszystkiego - od zakupu ubrania dla zmarłego, przygotowania zwłok, wydrukowania klepsydr, umieszczenia w prasie nekrologów do zakupu wieńców.

Idąc do zakładu pogrzebowego należy mieć ze sobą kartę zgonu (jeśli chcemy , by firma załatwiła za nas akt zgonu), dowód osobisty zmarłego , zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu ( NIP i PESEL zmarłego jest potrzebny) a gdy zmarły był emerytem lub rencistą - ostatni odcinek renty lub emerytury.
Za usługę możemy zapłacić gotówką, kartą, przelewem. Możemy też wystawić zakładowi pogrzebowemu upoważnienie, na podstawie którego będzie on mógł odebrać należność za przygotowanie pogrzebu z zasiłku pogrzebowanego z ZUS.
Warunek jest jeden: zmarły musi być ubezpieczony, lub w chwili śmierci pozostawać na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

dalsze informacje w następnym artykule.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji