Aktualności


wsteczWstecz

GDY ODCHODZĄ BLISCY......

2017-10-24

Zbliża się listopad - miesiąc pełen zadumy i myśli o tych, którzy już odeszli....

Po śmierci bliskiej osoby odczuwamy rozpacz i wielki ból, trudno nam myśleć o czymkolwiek innym niż o stracie.
Musimy jednak znaleźć w sobie siły, bo ciąży na nas obowiązek przygotowania pogrzebu.
Jakich formalności należy dopełnić , żeby wszystko przebiegło jak należy?

Przez kilka najbliższych dni zamieścimy na naszych stronach najważniejsze informacje związane z odejściem osoby bliskiej

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. ZAWIADOM LEKARZA

Gdy odejdzie bliska osoba, w pierwszej kolejności należy uzyskać KARTĘ ZGONU, bo jest ona niezbędna do wyrobienia aktu zgonu i pochowania zmarłego. Dokument ten może wystawić tylko lekarz.

- Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu , kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący oddział - należy się po nią zgłosić do Działu Statystyki szpitala.
- Jeśli zgon miał miejsce w domu - należy jak najszybciej wezwać lekarza rodzinnego, który po stwierdzeniu śmierci , wystawi kartę zgonu.
- Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku, samobójstwa, lub jeśli istnieje podejrzenie popełnienia morderstwa, wezwane pogotowie zawiadamia policję a ta prokuraturę.Ciało trafia wówczas do Zakładu Medycyny Sądowej , by ustalić przyczynę zgonu. Po sekcji zwłok, Zakład Medycyny Sądowej na podstawie dokumentu tożsamości ofiary oraz uzyskaniu zezwolenia prokuratora wystawi kartę zgonu.
- Jeśli zgon nastąpi za granicą, polski konsul powiadamia bliskich zmarłego w Polsce, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego. Służy również pomocą w załatwianiu wszelkich formalności na miejscu.

KARTA ZGONU wydawana jest tylko w jednym egzemplarzu, więc warto ją skserować, ponieważ na pierwszej stronie podana jest przyczyna zgonu, ktora później przydaje się przy sprawach spadkowych, w bankach, w instytucjach ubezpieczeniowych itp.

2. ZGŁOŚ ZGON W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO.

Kolejną - po uzyskaniu karty zgonu od lekarza - niezbędną czynnością po śmierci bliskiej osoby jest powiadomienie o tym urzędu stanu cywilnego - właściwego dla miejsca w którym nastąpił zgon.
Należy to zrobić w ciągu 3 dni od chwili wystawienia karty zgonu przez lekarza a jeśli nasz krewny zmarł na skutek choroby zakaźnej - mamy na to tylko 24 godziny od momentu śmierci.
Jeśli zgon nastąpił w instytucjach typu: szpital, ośrodek opiekuńczy - obowiązek powiadomienia USC ciąży na tych instytucjach.

Zgon zgłaszają w USC współmałżonek osoby zmarłej lub jej pozostała rodzina (m.inn.dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo)
Dokumenty jakie należy ze sobą przynieść to : karta zgonu, dowód osobisty zmarłego, oraz do wglądu dokument tożsamości osoby zgłaszającej .
Kierownik USC dokonuje rejestracji zgonu, czyli sporządza AKT ZGONU w dniu jego zgłoszenia.Następnie wydaje jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu, który jest potrzebny przy załatwianiu innych formalności. Za kolejne odpisy trzeba już zapłacić.
Z aktem zgonu można już zgłosić się do administracji cmentarza, aby pochować zmarłego.

Warto pamiętać, że po zgłoszeniu zgonu w USC, nastapi automatyczne wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego lub czasowego a jej dowód osobisty zostanie unieważniony .

ciąg dalszy nastąpi.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji