Aktualności


wsteczWstecz

CZY WIESZ CZYM SĄ MEDIACJE RODZINNE ?

2017-10-05

Mediacja to sposób na rozwiązanie konfliktu z udziałem osoby trzeciej - mediatora- neutralnego, bezstronnego i nie podejmującego rozstrzygających decyzji.

Sytuacje konfliktowe zdarzają się w każdej rodzinie. Bywa tak, że strony konfliktu są tak zaangażowane w ciągłe obwinianie się , pretensje , żale, ataki i kłótnie, że nie potrafią spojrzeć na swoje problemy z dystansem. Strony będące w konflikcie nie mogą sobie poradzić z dzielącymi je różnicami.
Wtedy , na ich prośbę (mediacja pozasądowa) lub za ich zgodą (mediacja sądowa) interweniuje w spór osoba trzecia - mediator.

Mediacja jest rozmową na temat możliwych rozwiązań zaistniałego konfliktu, w atmosferze wzajemnego poszanowania oraz zrozumienia potrzeb i interesów obydwu ze stron.
Mediator pomaga spierającym się stronom rozważyć wszystkie możliwe rozwiązania, negocjowac je w celu osiągnięcia obustronnego porozumienia.

Podstawowymi zasadami mediacji są :
dobrowolność, bezstronność i neutralność mediatora, samodzielność stron w podejmowaniu decyzji , poufność.

Mediacja ma swoje szerokie zastosowanie.
Można ją wykorzystać w:

1.Sprawach rodzinnych
(np.konfliktów małżeńskich, sporów wynikających z gospodarowania współwłasnością , konfliktów między rodzicami a dziećmi - nawet doroslymi , pomocy w uzgodnieniach zasad opieki nad chorym lub niepełnosprawnym czy też starszym członkiem rodziny)

2. Sprawach rozwodowych
(np.sposób rozstania, rodzaj pozwu, władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka, kontakty dziecka z rozwiedzionym rodzicem, sposób korzystania z wspólnego mieszkania po rozwodzie, wysokość alimentów)

3. Sprawy związane z opieką nad dziećmi po rozwodzie orzekane przez sądy rodzinne
(np.sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy o zmianę wyroku sądowego w kwestii rozstrzygnięcia władzy rodzicielskiej, wypracowanie planu opieki rodzicielskiej )

4. Inne sprawy
(np. o podział majątku po rozwodzie, zakres współpracy rodziny adopcyjnej z rodziną biologiczną , konflikty sąsiedzkie, niektóre zagadnienia z zakresu prawnego)

Zapamiętaj:
To mediator, po podjętym kontakcie z potencjalnymi stronami podejmuje ostateczne decyzje w jakim zakresie oraz czy w ogóle w danym przypadku mediacja jest możliwa.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji