Aktualności


wsteczWstecz

Więcej urodzeń po wprowadzeniu 500+

2017-08-29

- "To są dobre dane. Oby kolejne też były takie. Będę wtedy zadowolona. Dane są lepsze od naszych prognoz z czasu, kiedy wprowadzaliśmy 500+" – komentuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu rodziny zaznacza, że od listopada ubiegłego roku stale rośnie liczba urodzeń w Polsce. Jedynie w kwietniu nie odnotowano wzrostu rok do roku. - "Trzeba pamiętać, że ten spadek w kwietniu był niewielki. Wpływ na to miał fakt, że w kwietniu była jedna niedziela więcej. To ma zaś znaczenie w kwestii szpitalnych zabiegów" – podaje minister Elżbieta Rafalska.

Możliwy dalszy wzrost

Minister Rafalska chciałaby, aby w 2017 roku udało się przełamać barierę 400 tys. urodzeń. "Byłabym wtedy bardzo zadowolona. Przed nami dane z miesięcy, które charakteryzują się większą liczbą urodzeń. Spodziewam się, że w lipcu i sierpniu może być większy wzrost niż w czerwcu. Jestem ciekawa, ile dzieci jest już w drodze" – mówi szefowa resortu rodziny.

Rodzina i dzieci to duża wartość

Zdaniem minister Elżbieta Rafalskiej, Polacy są bardzo rodzinnym narodem. - "W badaniach pokazujemy, że chcemy mieć liczniejsze rodziny niż obecnie, jak również to, że wysoko cenimy sobie rodzinę i dzieci. Jednak zawsze występowały obawy związane z ewentualnością utraty pracy, pogorszeniem sytuacji materialnej czy niewysokimi zarobkami” – stwierdza minister.

Dobre warunki do powiększenia rodziny

Szefowa resortu rodziny zaznacza, że obecnie w Polsce są dobre warunki do powiększenia rodziny.


- "Jest bardzo dobra sytuacja gospodarcza. Mamy świetną sytuację na rynku pracy. Ludzie śmiało zmieniają pracę. Stawiają oczekiwania płacowe i czują się bezpiecznie na rynku pracy. To zostało wsparte silnymi działaniami polityki rodzinnej" - mówi minister Elżbieta Rafalska.

Większe nakłady na politykę rodzinną

"Mamy wysokie świadczenie, jedno z wyższych w Europie. Nakłady na politykę rodzinną wzrosły do ponad 3 proc PKB. Poprawiamy opiekę nad małymi dziećmi. Umożliwia to kobietom aktywność zawodową. To wszystko ma ogromne znaczenie dla młodych rodzin" – twierdzi szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rodziny wolą zostać w Polsce

Warto również podkreślić, że coraz mniej rodzin decyduje się też opuszczenie kraju. "Są pewne oznaki powrotów. W Polsce można dobrze zarabiać. Mamy porównywalne benefity na dzieci" – podsumowuje minister Elżbieta Rafalska.

źródło : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji