Aktualności


wsteczWstecz

CZYM JEST ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I JAKI JEST JEGO CEL?

2017-08-03

Zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) jest placówką udzielającą całodobowych, stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji pacjentów. Celem placówek tego typu jest przewrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić mu powrót do domu i normalnego, samodzielnego funkcjonowania.
Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.

Sytuacje w których pacjent nie może zostać przyjęty do ZOL:
- kiedy u pacjenta stwierdzona jest czynna choroba nowotworowa
- kiedy u pacjenta występują poważne zaburzenia psychiczne

- kiedy początkowa ocena pacjenta według skali opartej na skali Barthel jest większa niż 40 pkt.
W dwóch pierwszych przypadkach tak naprawdę decyduje konsultacja ze specjalistą (onkologiem/psychiatrą), który podejmuje decyzję czy stan pacjenta umożliwia umieszczenie go w oddziale opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym. Jeśli onkolog uzna, że pacjent nie kwalifikuje się do ZOL, skieruje go do hospicjum. Psychiatra natomiast może zalecić umieszczenie chorego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym. W trzecim przypadku stan pacjenta jest na tyle dobry iż nie wymaga on stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
Pacjenci ZOL to w zdecydowanej większości chorzy w stanach ciężkich - pacjenci leżący, po różnego typu udarach mózgu, złamaniach, powikłaniach związanych z takimi chorobami jak cukrzyca, choroba nadciśnieniowa, miażdżyca, chorzy z zaburzeniami neurologicznymi, demencją - ludzie, którzy ze względu na bardzo duży deficyt samoopieki wymagają całodobowego dozoru lekarskiego, wsparcia pielęgniarek i opiekunek oraz rehabilitacji.
W każdym zakładzie opiekuńczo-leczniczym pacjent pokrywa koszty pobytu. W przypadku placówek posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, pobierana jest opłata wysokości 70% renty bądź emerytury.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji