Aktualności


wsteczWstecz

CZYM JEST MEDIACJA

2020-07-24

Mediacja jest dochodzeniem do rozwiązania sporu, które prowadzone jest w obecności osoby neutralnej i bezstronnej, czyli mediatora

Mediacja pozwala wszystkim stronom sporu określić, na czym dokładnie polega konflikt, opracować propozycje rozwiązań, a także zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące rozwiązanie.
Mediacja jest to pośredniczenie w sporze, mające na celu pomoc wszystkim stronom konfliktu w osiągnięciu porozumienia.
W przypadku, gdy mediacja dotyczy postępowania karnego, dodatkowym jej celem jest zadośćuczynienie, czyli naprawa wyrządzonej szkody.
Udział w mediacji jest zawsze dobrowolny, a prowadzący ją mediator jest bezstronny i dba o dobro wszystkich stron konfliktu.
Mediacja, jest procedurą poufną co oznacza, że mediatora obowiązuje tajemnica służbowa i nie może on ujawnić żadnych informacji uzyskanych podczas mediacji.
Mediacje mogą odbywać się na zalecenie sądu w celu ułatwienia rozwiązania konfliktów pojawiających się w toku prowadzonych spraw (karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, w sprawach nieletnich).
Według statystyk strony osiągają satysfakcjonujące porozumienie w 70-80% mediacji.
Jednak niezależnie od rezultatu, ważną korzyścią przeprowadzonej mediacji jest możliwość swobodnego przedstawienia swojego stanowiska i zrozumienie drugiej strony konfliktu podczas spokojnej, kierowanej przez mediatora rozmowy o problemie.
Źródło: na podstawie publikacji Joanny Dryk- Instytut Psychologii Zdrowia


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji