Aktualności


wsteczWstecz

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

2020-07-13

Województwo Małopolskie w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3 uruchomiło trzeci nabór do Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta inicjatywa Województwa Małopolskiego o wartości ponad 19,5 mln złotych ma na celu stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

WAŻNE!
Realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Do wzięcia udziału w projekcie a tym samym do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia Niani ROPS zaprasza rodziców najmłodszych dzieci, którzy ze względu na konieczność sprawowania nad nimi opieki nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego , rodzicielskiego i wychowawczego.

W ramach projektu przeprowadzono już w dwa nabory (w latach: 2018 i 2019 ) i objęto wsparciem ponad 450 rodzin z województwa małopolskiego.

WAŻNE!
Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.
Jakie wsparcie można uzyskać?
Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przez okres 12 miesięcy:
-wsparcie podstawowe 1 850 zł /m-c
- wsparcie podwyższone 2 600 zł/m-c – dla rodzin spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0”
Kto może skorzystać?
Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku do lat 3 z Małopolski:
- pozostający bez pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem
- przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym chcący powrócić do pracy
- pracujący, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia
Regulamin naboru wraz załącznikami dot. projektu można znaleźć :
• Na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0”- Aktualności


Szczegółowe informacje można też znaleźć :

• Biuro Projektu „Małopolska Niania 2.0” - ROPS ul. Piastowska 32 w Krakowie telefon: 698 897 002 lub 12 422 06 36 w.23

• skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7

• facebook.com/MalopolskaNiania/

Źródło:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji