Aktualności


wsteczWstecz

JAK OTRZYMAĆ DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY? – MINISTERSTWO ODPOWIADA

2020-06-24

Jeśli w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 roku straciłeś pracę lub Twoja umowa wygasła, możesz otrzymać dodatek solidarnościowy. Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł.

Kogo dotyczy?
• Ciebie, jeśli pracodawca rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem po 15 marca 2020 roku.
• Ciebie, jeśli Twoja umowa o pracę na czas określony wygasła po 15 marca 2020 roku.
Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?
Dodatek solidarnościowy otrzymasz jeśli:
• mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub jesteś cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,
• podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku,
• Twój pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem albo Twoja umowa wygasła po 15 marca 2020 r. z upływem czasu, na który ją zawarłeś,
• nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).
Co zyskasz?
• Otrzymasz wsparcie finansowe w wysokości 1400 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.
• Jeśli już pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane bezrobotnym na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i uzyskasz prawo do dodatku solidarnościowego, urząd pracy zawiesi Twoje dotychczasowe świadczenie.
WAŻNE! Dodatek solidarnościowy możesz otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożyłeś wniosek.
Kiedy i jak złożyć wniosek?
• Wniosek o dodatek solidarnościowy możesz złożyć do 31 sierpnia 2020 r.
• Aby otrzymać dodatek solidarnościowy musisz złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS.
• Wniosek możesz przekazać wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
WAŻNE! Wniosek o dodatek solidarnościowy nie zostanie rozpatrzony jeśli złożysz go po 31 sierpnia 2020 r.
Formy kontaktu z ZUS
• Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
• Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego będzie na Twoim profilu Ubezpieczonego na portalu PUE ZUS.
• Jeśli pozytywnie ZUS rozpatrzy Twój wniosek, otrzymasz dodatek solidarnościowy na wskazany przez Ciebie we wniosku rachunek bankowy.
• Decyzję odmowną w sprawie dodatku solidarnościowego będziesz miał na portalu PUE ZUS.
Czy możesz się odwołać?
Jeśli otrzymasz odmowę prawa do dodatku solidarnościowego, będziesz mógł odwołać się do sądu.
Jakie masz obowiązki?
• Jeśli masz status bezrobotnego, musisz niezwłocznie poinformować urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.
• Jeśli pojawią się okoliczności, które uzasadniają utratę prawa do dodatku solidarnościowego, musisz niezwłocznie poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie otrzymasz pomoc?
• W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 18 w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00
• Za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: cot@zus.pl

Źródło: MRPiPS


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji