Aktualności


wsteczWstecz

MAŁOPOLSKA SZUKA LUDZI O DOBRYM SERCU

2020-06-17

Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? Kto dzięki swojemu zaangażowaniu zmienia swoje miasto, a może i region na lepsze?

Dobrze się składa – do 31 lipca 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatów do prestiżowej nagrody Amicus Hominum, która od lat docenia altruistów i społeczników z Małopolski.

W tym roku nagroda zostanie przyznana przez Samorząd Województwa Małopolskiego po raz 15.
Kto może otrzymać Nagrodę Amicus Hominum?
Nagroda została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Amicus Hominum promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.

W 2020 roku zostanie wręczona w następujących kategoriach:
1. POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM:
za włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA:
za propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz osób chorych.

3. SPORT I EDUKACJA:
za działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej oraz edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, w tym rozwój świadomości i budowa postaw obywatelskich.

4. DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA:
za działalność na rzecz dobra innych, wrażliwość na los drugiego człowieka oraz bezinteresowne udzielanie pomocy potrzebującym.

5. INICJATYWA MŁODYCH:
za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode oraz wolontariackie grupy młodzieżowe, w szczególności szkolne koła wolontariatu (16-35 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei młodzieżowego wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu. Uwaga: w kategorii Inicjatywa Młodych nagroda może być przyznana zarówno osobie fizycznie, jak i grupie osób działających wspólnie w tym samym celu (np. szkolne koło wolontariatu).

Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, która swoją społeczną działalnością szczególnie wyróżnia się na tle innych i zasługuje na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix.

Jak zgłosić kandydata do Amicus Hominum?
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 roku mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

Formularz zgłoszenia kandydata, regulamin i wszystkie konieczne informacje można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Znajdują się tam również informacje nt. laureatów i osób wyróżnionych we wszystkich edycjach Nagrody Amicus Hominum.

W przypadku pytań, można skontaktować się z Zespołem Wspierania Inicjatyw Obywatelskich pod numerem telefonu: tel. 12 61 60 982/ 12 61 60 121, lub adresem e-mail: ngo@umwm.pl.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji