Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

"DLA SENIORKÓW ZDROWIE - TEGO NA WARSZTATACH KAŻDY Z NAS SIĘ DOWIE"

2017-08-22

Wczorajsze spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Pietrzejowicach zaingurowało cykl 8 zajęć w ramach projektu "PODZIEL SIĘ PASJĄ" realizowanego i finansowanego przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych , dzięki inicjatywie Renaty Wiss z Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzejowicach oraz Barbary Kawa ze Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

więcej : w Zakładce Seniorzy

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  UWAGA SENIORZY

  2017-08-18

  Laboratorium Inspiracji Społecznych we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Pietrzejowicach rozpoczyna projekt skierowany do seniorów 60+ pod tytułem "ZDROWIE SENIORÓW"

  Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez dyplomowanego dietetyka Panią Katarzynę Wójcik.

  Pierwsze zajęcia dotyczące zdrowego żywienia seniorów , odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w Pietrzejowicach, w dniu 21 sierpnia (poniedziałek) o godz. 17.00

  Organizatorzy serdecznie zapraszają


  PROJEKT "KIERUNEK KARIERA" - SZKOLENIA ZA BONY W URZĘDZIE PRACY W SŁOMNIKACH

  2017-08-14

  Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

  czytaj całość publikacji "PROJEKT "KIERUNEK KARIERA" - SZKOLENIA ZA BONY W URZĘDZIE PRACY W SŁOMNIKACH"


  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

  2017-08-11

  Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+.
  Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której jest wychowywane dziecko niepełnosprawne) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.
  W wyniku realizacji rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin” zostały jednakże wprowadzone zmiany, dotyczące likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Jednym z nich było deklarowanie niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka.

  czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+"


  NOWO URUCHOMIONE HOSPICJUM

  2017-08-09

  Informujemy,że w maju br. podmiot leczniczy - INTER.MED. SP. Z O.O. 34-311 Czernichów, ul. Strażacka 4, (Czernichów koło Żywca) uruchomił w ramach umowy z NFZ oddział medycyny paliatywnej (hospicjum).
  Aktualnie posiada wolne miejsca i możliwość przyjęcia w trybie natychmiastowym. osób w stanie np. zaawansowanego stadium choroby nowotworowej wymagających profesjonalnej opieki medycznej (konieczność wystawienia przez lekarza POZ skierowania na wyżej wymieniony oddział -
  oczywiście uwzględniając odpowiednią kwalifikację medyczną (zakończone leczenie przyczynowe, oraz wskazanie do leczenia objawowego).

  czytaj całość publikacji "NOWO URUCHOMIONE HOSPICJUM"


  CZYM JEST ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I JAKI JEST JEGO CEL?

  2017-08-03

  Zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) jest placówką udzielającą całodobowych, stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji pacjentów. Celem placówek tego typu jest przewrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić mu powrót do domu i normalnego, samodzielnego funkcjonowania.
  Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.

  czytaj całość publikacji "CZYM JEST ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I JAKI JEST JEGO CEL?"


  Upały niebezpieczne dla seniorów

  2017-08-02

  Upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Skutki upałów mogą być naprawdę poważne, a czasami prowadzą nawet do śmierci.  W upalne dni osobom starszym należy się szczególna uwaga. W podeszłym wieku zaczynają występować zaburzenia w odczuwaniu pragnienia. Dodatkowo przygotowanie napoju może czasem sprawić trudność osobom starszym. Dlatego pamiętajmy w upalne dni o osobach starszych – członkach naszych rodzin i sąsiadach gdyż przegrzanie organizmu może prowadzić do niebezpiecznego dla zdrowia i życia udaru.  Udar cieplny

  Udar cieplny wywołany jest przegrzaniem organizmu, w związku z wysoką temperaturą, odwodnieniem organizmu i utratą elektrolitów. Najbardziej narażoną na udary grupą są osoby w podeszłym wieku, osoby zmęczone, otyłe oraz osoby przyjmujące leki, które mogą utrudniać proces termoregulacji.

  czytaj całość publikacji "Upały niebezpieczne dla seniorów"


  PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PODSTAWOWE INFORMACJE

  2017-08-01

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

  PFRON istnieje od 1991 r.

  czytaj całość publikacji "PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PODSTAWOWE INFORMACJE"


  "PRZEWIETRZ APTECZKĘ ABECADŁO LEKOWE"

  2017-07-28

  W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia kontynuujemy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

  Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

  czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ ABECADŁO LEKOWE""


  Konkursy organizowane w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja

  2017-07-26

  Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” realizuje projekt pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku.
  Głównym celem projektu jest złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wolontarystycznej wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego, zwłaszcza na wsi i w małych miastach, poprzez podniesienie wiedzy i umożliwienie mieszkańcom zaangażowania się w działania wolontarystyczne oraz wsparcie formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych.

  czytaj całość publikacji "Konkursy organizowane w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   DYŻURY MEDIACYJNE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY W RODZINIE

   2017-07-24

   W ramach realizacji programu "Bezpieczny Powiat Krakowski 2014-2020"
   w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy al. Słowackiego 20 w Krakowie,
   pełnione są DYŻURY MEDIACYJNE mające na celu m.in udzielanie pomocy:

   - w rozwiązywaniu problemów rodzinnych ,
   - spraw rozwodowych w tym sposobu sprawowania opieki nad dziećmi czy podziału majątku po rozwodzie
   a także udzielanie pomocy :
   - osobom w trudnych sytuacjach życiowych w przypadkach konfliktów pokoleniowych czy braku porozumienia między rodzicami a dziećmi,
   - w przypadkach sporów przy ustalaniu zasad opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi czy starszymi członkami rodzin,
   - w przypadkach kontrowersji dotyczących gospodarowania wspólnym majątkiem itp.

   Porady udzielane są przez mediatora BEZPŁATNIE w godz. 16.00 -18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

   DODATKOWE INFORMACJE: tel 12 634 42 66 wewn. 564 lub 569 w godz. pracy urzędu od poniedziałku do piątku.


   Składanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ , świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy już od 1 sierpnia br.

   2017-07-18

   500+
   Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Chodzi tu w szczególności o kwoty wsparcia oraz kryteria, w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń.

   Nowelizacja dotychczasowych przepisów uwzględnia jednak rekomendacje zawarte w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin”, do którego dokonania Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było zobowiązane na mocy wcześniejszych regulacji.
   Jedna z tych rekomendacji dotyczyła wyeliminowania nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk, które w uzasadniony sposób godziły w społeczne poczucie sprawiedliwości i praworządności.
   Zjawiska te polegały m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

   czytaj całość publikacji "Składanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ , świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy już od 1 sierpnia br."


   ZADBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO !

   2017-07-14

   Ważne rady dla osób podejmujących pracę sezonową za pośrednictwem agencji zatrudnienia.

   Co roku, szczególnie w sezonie letnim, prasa donosi o przypadkach nieuczciwych pośredników, którzy deklarują posiadanie ofert pracy sezonowej, ale otrzymanie takich ofert wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za wskazanie „adresu".

   Jak zabezpieczyć się przed oszustami.

   Sprawdź czy agencja zatrudnienia (pośrednik pracy) posiada certyfikat (www.kraz.praca.gov.pl),a o dodatkowe informacje pytaj w Wojewódzkich Urzędach Pracy
   Nie korzystaj z ofert pracy zawierających jedynie nr telefonu kontaktowego oraz ze spotkań poza biurem firmy – sprawdź opinię o pośredniku w Internecie (www.praca-wunii.fora.pl)
   Informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy zgłoś do Państwowej Inspekcji Pracy (www.pip.gov.pl) oraz na policję lub do prokuratury
   Pamiętaj! Agencje zatrudnienia nie mogą pobierać od osób opłat za znalezienie pracy

   Agencja zatrudnienia nie ma prawa do pobierania opłat za „załatwienie” pracy.
   W przypadku skierowania do pracy za granicą dozwolone jest jedynie pobieranie opłat z tytułu poniesionych przez agencję zatrudnienia kosztów na: dojazd i powrót osoby skierowanej do pracy za granicę, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenia dokumentów – zanim zapłacisz sprawdź ile wynoszą ceny w innych firmach
   źródło: MRPiPS


   BEZPŁATNY PROJEKT TERAPEUTYCZNY REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

   2017-07-12

   Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie terapeutycznym dla osób pijących szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu.
   Program stanowi dopełnienie oferty lecznictwa odwykowego, dostępnej w województwie małopolskim, dla osób posiadających zameldowanie w powiecie: krakowskim, chrzanowskim, gorlickim , nowosądeckim, tarnowskim, myślenickim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim oraz w Krakowie.

   Program adresowany jest do osób, które już doświadczają różnego rodzaju negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu bądź w przeszłości konsekwencji takich doświadczały.

   czytaj całość publikacji "BEZPŁATNY PROJEKT TERAPEUTYCZNY REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"


   CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ?

   2017-07-11

   - Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów.
   Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto cię krzywdzi a nie ty.

   - Zadzwoń do "Niebieskiej Linii" (800 12 00 02 - połączenie bezpłatne!)
   Psychologowie życzliwie z tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i odpowiednie dla ciebie rozwiązanie.

   - Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa cię bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób!
   Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje a nie ty !

   - Wzywaj policję (tel.997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia "Niebieskiej Karty" .
   Policja ma obowiązek zareagować na twoje wezwanie i zapewnić ci bezpieczeństwo.

   czytaj całość publikacji "CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ?"


   DO KIEDY ALIMENTY NA DOROSŁE DZIECKO

   2017-07-07

   Wiadomo, że rodzice muszą utrzymywać swoje dzieci. Ale jak długo? Czy gdy syn lub córka kończy 18 lat automatycznie traci prawo do alimentów?

   Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice powinni zapewnić dziecku utrzymanie do czasu, gdy samo nie jest w stanie o siebie zadbać (utrzymać się)
   To oznacza, że wiek 18 lat nie jest granicą.
   Przyjmuje się bowiem, że nawet jeśli dziecko jest pełnoletnie ale uczy się lub studiuje - nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, dlatego nadal powinni to robić rodzice.

   czytaj całość publikacji "DO KIEDY ALIMENTY NA DOROSŁE DZIECKO"


   "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

   2017-07-06

   W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia rozpoczynamy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

   Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

   czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE""


   KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

   2017-07-03

   Poinformuj Policję o niebezpiecznych miejscach w swojej okolicy !

   Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa :

   - jest dostępna dla wszystkich na stronie www.policja.pl

   - korzystanie z mapy jest anonimowe -nie musisz podawać swoich danych

   - zaznacz miejsce na interaktywnej mapie i wybierz rodzaj problemu

   - każde zgłoszenie jest poważnie traktowane przez Policję

   - sprawdź statystyki przestępczości na danym terenie

   - PAMIĘTAJ!! Jeśli potrzebujesz pilnej pomocy dzwoń pod numery: 997 lub 112


   Kolejny rok akcji GOPS „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja”

   2017-06-29

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy składa podziękowanie mieszkańcom Gminy, druhom Ochotniczej Staży Pożarnej w Łuczycach, Centrum Kultury i Promocji w Baranówce oraz Szkołom Podstawowym w szczególności: Szkole Podstawowej w Łuczycach, Prusach, Kocmyrzowie oraz Pietrzejowicach, którzy wzięli udział w akcji „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja”.
   W miesiącu czerwcu 2017 roku oraz podczas dni Gminy, które odbyły się w dniach 24-25 czerwca 2017roku tut. ośrodek zebrał ponad 20 ogromnych worków kolorowych nakrętek.
   Akcja „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja” dzięki Państwa pomocy przeszła nasze wszelkie oczekiwania- za co bardzo serdecznie dziękujemy.
   Zebrane nakrętki jak co roku zostały przekazane Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Uzyskany z ich sprzedaży dochód przeznaczony będzie na opiekę nad ciężko chorymi ludźmi.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


    „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA” NA WYCIECZCE W ZALIPIU

    2017-06-28

    Ciepły czerwcowy poranek. Autokar już czeka na uczestników wyprawy do Zalipia.
    A uczestnikami są dzieciaki i seniorki z „Klubiku u Babci i Wnuczka”.
    To przedostatnie wspólne spotkanie przed wakacjami.
    Dzieciaki szybciutko zajmują miejsca w autokarze, po nich stateczniej wsiadają dorośli.
    Wszyscy w doskonałych humorach , bo to i wakacje i pogoda dopisuje no i czeka nas wyprawa w nieznane.
    Po dwóch godzinach jazdy przez równinne tereny dojeżdżamy na miejsce.
    Pierwszy punkt wyprawy – wizyta w „Domu Malarek”

    czytaj całość publikacji "„KLUBIK U BABCI I WNUCZKA” NA WYCIECZCE W ZALIPIU"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (69 fot.)...


     DEBATA "BEZPIECZNY SENIOR"

     2017-06-09

     W dniu wczorajszym z inicjatywy GOPS oraz UTW odbyła się prowadzona przez przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Krakowie debata z mieszkańcami gminy, poświęcona bezpieczeństwu osób starszych.

     Aspirant Beata Dulewicz omówiła najczęstsze metody oszustw:
     - metody tzw. na odległość -kiedy oszustwo opiera się na kontakcie telefonicznym czyli np. "na wnuczka"czy " na policjanta"
     "na funkcjonariusza CBŚ"
     - metody tzw. bezpośredniego kontaktu czyli np. "na doręczyciela, inkasenta, domokrążcę, urzędnika ", "na litość" "na wróżbę"

     czytaj całość publikacji "DEBATA "BEZPIECZNY SENIOR""

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


      "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

      2017-06-02

      W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia rozpoczynamy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

      Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

      czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE""


      INTEGRACYJNE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW „SZKOŁY DLA RODZICÓW”. „Ognisko w lesie w Goszczy”

      2017-05-30

      W dniu 26 maja 2017 r. w lesie w Goszczy odbyło się integracyjne spotkanie uczestników projektu „Szkoła dla Rodziców” organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
      Projekt był realizowany od marca do czerwca 2017 r. i miał na celu wskazanie uczestnikom nowych metod wychowawczych i wzmocnienie więzi rodzinnych.
      W ramach projektu „Szkoła dla Rodziców” rodzice mogli nauczyć się między innymi: empatycznej rozmowy z dzieckiem, rozwiązywania konfliktów czy też metody, którą należy zastosować aby zamiast standardowych kar wzbudzić u dziecka pożądane zachowania.

      czytaj całość publikacji "INTEGRACYJNE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW „SZKOŁY DLA RODZICÓW”. „Ognisko w lesie w Goszczy”"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


       "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

       2017-05-26

       W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia rozpoczynamy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty , jak i wydawanych z przepisu lekarza.

       Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

       czytaj całość publikacji : "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

       czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE" "


       UWAGA OSOBY BEZROBOTNE !!!

       2017-05-25

       W dniach 19 i 20 czerwca 2017 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego organizuje cykl spotkań i konferencji w ramach inicjatywy „Klimat dla Przedsiębiorczości”. Program Inicjatywy skierowany jest do bezrobotnych
       i poszukujących pracy mieszkańców powiatu krakowskiego pragnących powrócić na rynek pracy oraz pracodawców zainteresowanych finansowymi formami wspierania zatrudnienia oraz rozwoju pracowników.

       czytaj całość publikacji "UWAGA OSOBY BEZROBOTNE !!!"


       Spotkanie Asystentów Rodziny

       2017-05-24

       W dniu 23.05.2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie -Luborzycy odbyło się organizowane cyklicznie samopomocowe spotkanie Forum Asystentów Rodziny, w którym oprócz asystentów z tut. Ośrodka uczestniczyli asystenci z gmin ościennych.

       czytaj całość publikacji "Spotkanie Asystentów Rodziny "

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - CORAZ WIĘKSZYM PROBLEMEM SPOŁECZNYM

        2017-05-23

        Uzależnienia behawioralne to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków)

        Do uzależnień behawioralnych zaliczamy m.in.:

        -uzależnienie od hazardu

        - uzależnienie od internetu , komputera

        - uzależnienie od seksu, pracy

        - uzależnienie od kompulsywnego objadania się czy zakupów

        czytaj całość publikacji "UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - CORAZ WIĘKSZYM PROBLEMEM SPOŁECZNYM "

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         POMOC RODZINOM W OPIECE NAD CIĘŻKO I PRZEWLEKLE CHORYM.

         2017-05-19

         Hospicjum im. św. Łazarza zaprasza na dwudniowe szkolenie dla rodzin i innych osób zajmujących się opieką nad przewlekle chorym.

         Szkolenie odbędzie się w dniach 22 i 24 maja 2017 r. o godz. 17.00, w siedzibie Towarzystwa przy ul. Fatimskiej 17 w Krakowie.

         Szkolenie jest bezpłatne.

         Realizowane jest przez pracowników i wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”.
         Zgłoszenia do poniedziałku 22 maja 2017 r. w godz. 9.00–14.00,
         tel. 12 641 43 30 lub 12 641 46 58 lub mailem: wolontariat@hospicjum.org

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          KONSULTACJE PROGRAMU ZA ŻYCIEM

          2017-05-19

          Ruszają konsultacje społeczne programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Będą trwały do marca 2018, a przeprowadzą je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska.

          czytaj całość publikacji "KONSULTACJE PROGRAMU ZA ŻYCIEM"


          REKRUTACJA DO GRUPY KOREKCYJNO - EDUKACYJNEJ

          2017-05-17

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż w chwili obecnej trwa rekrutacja do grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

          Uczestnictwo w zajęciach grupy daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań. Dzięki informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji zajęcia mogą przyczynić się również do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny.

          czytaj całość publikacji "REKRUTACJA DO GRUPY KOREKCYJNO - EDUKACYJNEJ"


          BEZPŁATNE "WARSZTATY ZDROWIA DLA KOBIET"

          2017-05-17

          "Warsztaty Zdrowia dla Kobiet" organizowane są przez Centrum Medyczne Maszachaba wraz z partnerami Centrum Medyczne SKOPIA i Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

          Wsparcie projektu kierowane jest do kobiet w wieku 50-69 lat( urodzonych w latach 1967-1948), zamieszkałych, pracujących, lub uczących się w województwie małopolskim, objętych Krajowym Programem Profilaktyki Raka Piersi.

          W programie spotkania :
          - nauka technik samobadania ( fantom),
          -wykłady i warsztaty,
          - badania profilaktyczne,
          - zestaw materiałów promocyjnych ,
          - poczęstunek,
          -certyfikat uczestnictwa w warsztatach.
          Warsztaty odbędą się 1 czerwca 2017 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczycach o godzinie 14,30. Możliwość dojazdu do remizy autobusem linii nr. 232

          Ilość miejsc ograniczona.
          Konieczna wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu;
          12 633 02 18, 503 777 651

          Dołączone pliki:


          PRELEKCJA DOTYCZĄCA DEPRESJI MŁODZIEŃCZEJ ORAZ UZALEŻNIEŃ OD INTERNETU I GIER INTERNETOWYCH.

          2017-05-16

          W dniu 15.05.2017roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Łuczycach odbyła się skierowana do rodziców i nauczycieli prelekcja dot. depresji młodzieńczej oraz uzależnienia od Internetu i gier internetowych .
          Prelekcja prowadzona była przez psychologa Małgorzatę Godzińską – Woźnik przedstawiciela Małopolskiego Ośrodka Fundacji Praesterno w Krakowie.
          Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i uczestniczyło w nim ponad 50 osób.
          Fundacja Praesterno wspiera zarówno młodzież , która w sposób szczególnie trudny przechodzi przez okres dojrzewania, jak i rodziców , którzy chcą aby ich dzieci były zdrowe, szczęśliwe i dokonywały w życiu dobrych wyborów.

          czytaj całość publikacji "PRELEKCJA DOTYCZĄCA DEPRESJI MŁODZIEŃCZEJ ORAZ UZALEŻNIEŃ OD INTERNETU I GIER INTERNETOWYCH. "


          "BEZPIECZNY SENIOR" - SENIORZE , BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM. JAK WYCOFAĆ SIĘ Z NIECHCIANEJ UMOWY .

          2017-05-16

          1. Od każdej umowy podpisanej poza lokalem przedsiębiorstwa możesz odstąpić w terminie do 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny.
          W takim przypadku nie jesteś zobowiązany do zapłaty żadnej kary umownej, nawet wtedy, gdy przewidywała to umowa.

          więcej w zakładce: Seniorzy


          ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI . TEMAT SPOTKANIA „ BEZPIECZNY SENIOR”

          2017-05-15

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na debatę pt.” Bezpieczny senior”.

          Debatę poprowadzi aspirant Beata Dulewicz z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

          Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2017 roku o godzinie 18,00 w Szkole Podstawowej w Luborzycy.

          Podobna debata z cyklu „Bezpieczny senior na drodze” odbyła się w 2015 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.


          „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja”

          2017-05-15

          Zbiórka plastikowych nakrętek dla Krakowskiego Hospicjum im. św. Łazarza.

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy tradycyjnie już zaprasza i zachęca wszystkich mieszkańców gminy – ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los człowieka umierającego do pomocy na rzecz hospicjum.

          W miesiącu czerwcu 2017 roku prowadzona będzie przez tut. Ośrodka zbiórka plastikowych nakrętek. Wszystkie zebrane nakrętki zostaną przekazane hospicjum a uzyskany z ich sprzedaży dochód przeznaczony będzie na opiekę nad ciężko chorymi ludźmi.

          Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS , tel. 12 387 11 10, 12 387 11 71


          MAŁOPOLSKIE DNI RODZINY. URZĄD MARSZAŁKOWSKI W KRAKOWIE ZAPRASZA

          2017-05-15

          Siłą Małopolski jest rodzina!

          Z okazji Małopolskich Dni Rodziny, zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w atrakcyjnych wydarzeniach organizowanych przez instytucje i jednostki Województwa Małopolskiego!

          Przypominamy – Małopolskie Dni Rodziny trwają od 14 do 21 maja br.

          W programie m.in.:

          - bezpłatne zwiedzanie muzeów,
          - ciekawe wystawy stałe i czasowe,
          - atrakcyjne warsztaty rodzinne,
          - programy profilaktyczne i akcje zdrowotne,
          - rodzinne gotowanie,
          - akcja wspólnego czytania,
          - pokazy masażu,
          - bilans kariery dla rodziców,
          - pikniki rodzinne,
          - podróż pociągiem Kolei Małopolskich.

          czytaj całość publikacji "MAŁOPOLSKIE DNI RODZINY. URZĄD MARSZAŁKOWSKI W KRAKOWIE ZAPRASZA"

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


           KOLEJNE PORADY Z CYKLU : "BEZPIECZNY SENIOR". SENIORZE - WYBIERZ MĄDRZE - JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ PRZY PODPISYWANIU UMÓW

           2017-05-11

           1. Zanim podpiszesz umowę - dokładnie ją przeczytaj.

           Pytaj o wszystko, co budzi twoje wątpliwości. Pamiętaj, że według prawa sprzedawca musi przekazać ci rzetelne, prawdziwe i pełne informacje. Przeanalizuj ofertę i porównaj ją z ofertami innych firm.
           Jeśli podpiszesz dokumenty, koniecznie zatrzymaj ich kopie.

           więcej : w zakładce Seniorzy


           UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZAPRASZA NA WYKŁADY I MAJOWĄ WYCIECZKĘ

           2017-05-08

           UTW w Baranówce zaprasza na kolejne zajęcia.
           Odbędą się 25 maja o godz. 18.00 w budynku nowego dworu w Goszycach.
           W zależności od możliwości organizacyjnych wykładowców - spotkanie będzie poświęcone albo owadom pożytecznym , albo będzie to wykład historyczny.

           UTW wspólnie z pszczelarzami Powiatu Krakowskiego jest również organizatorem 2 dniowej wycieczki do Kamiannej.


           więcej : w zakładce Seniorzy


           "ZDROWOŻERCY" W AKCJI

           2017-05-05

           Z inicjatywy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pod koniec kwietnia, uczniowie miejscowych szkół rozpoczęli cykl spotkań i konkursów pod hasłem \"ZDROWOŻERCY\".

           Projekt ma nauczyć najmłodszych, by zwracali uwagę na to co jedzą i piją, by umieli dokonywać dobrych wyborów między śmieciowym jedzeniem a tym co naprawdę zdrowe, ma pokazać wszystkie walory zdrowego żywienia.

           Patronat nad akcją objęli Rzecznik Praw Dziecka, marszałek województwa oraz wojewoda małopolski.
           Z gminą współpracuje Szpital im. Rydygiera.

           czytaj całość publikacji ""ZDROWOŻERCY" W AKCJI"


           KAMPANIA INFORMACYJNA "BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR"

           2017-05-04

           Celem realizowanej od grudnia 2016 r. kampanii jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek. Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze.

           Drugim obszarem priorytetowym kampanii jest szeroko rozumiana aktywność – zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna.

           więcej w zakładce : Seniorzy

           Dołączone pliki:


           Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

           2017-04-28

           Działający przy GOPS - Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy informuje, że 30 kwietnia 2017 roku obchodzony był Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.
           W związku z tym Rzecznik Praw Dziecka zapoczątkował kolejną kampanię „Bicie, czas z tym skończyć”. Kampania przeznaczona jest nie tylko do rodziców i opiekunów, ale też świadków krzywdzenia dzieci.
           W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.

           więcej w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny


           Przedstawiamy kolejny artykuł z cyklu : "BEZPIECZNY SENIOR ". Dzisiaj: JAK ZACHOWAĆ ASERTYWNĄ POSTAWĘ WOBEC NIEUCZCIWYCH SPRZEDAWCÓW

           2017-04-26

           1. Nie wpuszczaj do domu osób, których nie znasz.
           Nie otwieraj drzwi, przed sprawdzeniem, kto i po co przyszedł. Zawsze spoglądaj przez wizjer oraz proś o przedstawienie się.

           2. Sprawdzaj tożsamość osób, których nie znasz.
           Nigdy nie możesz mieć pewności czy sprzedawca rzeczywiście reprezentuje daną firmę. Poproś o okazanie legitymacji służbowej i dodatkowo potwierdź informację, dzwoniąc do wskazanej instytucji.

           więcej w zakładce :Seniorzy


           W SEJMIE O SENIORACH

           2017-04-25

           Konferencja poświęcona roli samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej odbyła się 24 kwietnia 2017 r. w Sejmie. Organizatorem spotkania były sejmowe komisje: Polityki Senioralnej, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
           więcej : w zakładce Seniorzy

           czytaj całość publikacji "W SEJMIE O SENIORACH"

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            Poniższym artykułem rozpoczynamy krótki cykl porad pod wspólnym tytułem "BEZPIECZNY SENIOR". Dzisiaj : SENIORZE - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !!! NAJCZĘSTSZE METODY OSZUSTW

            2017-04-21

            Podstawą zwiększenia bezpieczeństwa Seniorów jest zachowanie stałej czujności.
            Poniżej podajemy najpopularniejsze metody wyłudzeń stosowane przez naciągaczy:

            1. Na administrację, gazownię, energetykę, telekomunikację.

            Uważaj na fałszywych przedstawicieli powyższych instytucji. Przestępcy pod pretekstem wadliwej instalacji, konieczności wymiany sprzętu czy usunięcia usterki nakłaniają seniorów do zakupu drogiego produktu czy usługi.
            Pamiętaj !
            Jeśli zjawia się przedstawiciel powyższych instytucji, zawsze sprawdzaj jego tożsamość. Proś o legitymację i zanotowane dane potwierdzaj na infolinii danej instytucji.

            więcej : w zakładce Seniorzy


            GOPS poleca: "WIDZIANE Z WÓZKA"

            2017-04-19

            Polecamy stronę na profilu Facebook - "Widziane z wózka"//www.facebook.com/widzianezwozka/

            Założył ją niepełnosprawny, poruszający się na wózku inwalidzkim Wojciech Urbanik.

            Jak pisze na swoim profilu Wojciech Urbanik :
            " Założyłem stronę po to, aby pokazać, że osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim może odwiedzić i odkryć wiele ciekawych miejsc. Każdą przeszkodę można pokonać, jeśli bardzo się chce. Odwiedzane miejsca będę opisywał pod kątem atrakcyjności i dostępności dla osób niepełnosprawnych, aby zachęcić do wyrwania się z domu wraz z rodziną lub osobą bliską. Nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby znaleźć miejsce ciekawe zarazem możliwe do odwiedzenia przez osoby niepełnosprawne.

            Zachęcam Was do kontaktu przez Facebooka lub jeśli wolicie na mail, o wskazanie miejsc, które może odwiedzić osoba niepełnosprawna. Postaram się tam być i opisać swoje wrażenia. Moje wycieczki będę odbywał na wózkach [....]"


            JAK I KIEDY WZYWAĆ POGOTOWIE

            2017-04-18

            999, 112 - na numery alarmowe dzwoń zawsze, gdy potrzebna jest PILNA pomoc,
            ale pamiętaj, że należy to robić WYŁĄCZNIE W SYTUACJACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA.

            W innych przypadkach zachorowań np. w przewlekłych dolegliwościach, konieczności zmiany opatrunku, wykonania badania lekarskiego czy uzupełnienia zapasu leków, gdy NIE jest to sytuacja ZAGRAŻAJĄCA ŻYCIU, należy skorzystać z porady lekarza rodzinnego lub porady specjalisty a w nocy lub w dni świąteczne - z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
            W przypadku mniej poważnych zranień czy zwichnięć należy udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

            czytaj całość publikacji "JAK I KIEDY WZYWAĆ POGOTOWIE "

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

             2017-04-12

             Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
             pełnych wiary, nadziei i miłości.
             Radosnego wiosennego nastroju,
             serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
             oraz wesołego Alleluja

             życzą wszystkim mieszkańcom gminy
             pracownicy
             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              CENTRUM OPIEKI WYRĘCZAJĄCEJ JAKO POTRZEBA SPOŁECZNA

              2017-04-10

              W ostatni piątek (7 kwietnia) w ramach III Tygodnia Pracy Socjalnej odbyła się na terenie Centrum Opieki Wyręczającej w Krakowie Sesja Naukowa
              "JAK POMÓC CICHYM BOHATEROM" z udziałem przedstawicieli organów samorządowych oraz środowiska naukowego.

              "Cichymi Bohaterami" są rodzice i opiekunowie nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci i dorosłych.
              Całodobowa opieka nad synem lub córką : karmienie, przewijanie, pielęgnacja, rehabilitacja i czuwanie w nocy - to często trwająca latami praca, która wymaga nadludzkich sił.

              Podczas Sesji zaprezentowany został raport z badań przeprowadzonych przez Hospicjum i pracowników Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wśród rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych osób zależnych w całej Małopolsce z którego wynika, że rodziny zajmujące się osobami w pełni niesamodzielnymi - chcą opieki wyręczającej!

              czytaj całość publikacji "CENTRUM OPIEKI WYRĘCZAJĄCEJ JAKO POTRZEBA SPOŁECZNA"

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (37 fot.)...


               II KONGRES SENIORÓW

               2017-04-07

               W dniu wczorajszym Aula Auditorium Maximum w Krakowie zapełniła się kilkuset osobami przybyłymi na II Kongres Seniora.
               organizowany przez "Dziennik Polski" ( we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, NFZ, Województwem Małopolskim, oraz Firmą Tauron )

               Patronat honorowy nad Kongresem objął:
               JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab.med. Wojciech Nowak
               oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak

               Motywem wiodącym kongresu był temat:
               Nowoczesny Senior. Jak wynalazki zmieniają nasze życie?

               więcej w zakładce: Seniorzy

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                Światowy Dzień Zdrowia

                2017-04-04

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy przypomina że 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia.

                W bieżącym roku wiodącym tematem kampanii jest depresja, która dotyka ludzi w różnym wieku.

                „ Depresja – porozmawiajmy o niej „

                Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

                czytaj całość publikacji "Światowy Dzień Zdrowia"


                MINĄŁ ROK FUNKCJONOWANIA PROGRAMU RODZINA 500 +

                2017-04-03

                Lepsza jakość życia rodzin, mniejsze ubóstwo wśród dzieci, mniej osób korzystających z pomocy społecznej, czy wreszcie wzrost urodzeń – to tylko niektóre skutki „Rodzina 500+”. Program ma już rok.

                Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca lutego 2017 roku objęto już ponad 3,82 mln dzieci do 18 lat. Do ponad 2,57 mln rodzin trafiło prawie 21 mld zł.

                Dzięki programowi ubóstwo ogółem zmalało o 48 proc., a ubóstwo skrajne aż o 98 proc.

                W całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc. W gminach miejskich wynosi 49 proc., a w miejsko – wiejskich 58%.

                czytaj całość publikacji "MINĄŁ ROK FUNKCJONOWANIA PROGRAMU RODZINA 500 +"


                KAMPANIA SPOŁECZNA "CHROŃ DZIECKO W SIECI". RODZICU ZAJRZYJ NA STRONĘ :

                2017-03-30

                www.dzieckowsieci.pl

                Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.Kampania organizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet.                Oto najważniejsze zasady chroniące dziecko w sieci:

                - ustal z dzieckiem zasady korzystania z internetu

                - udostępniaj dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści

                -rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci

                - skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniu

                - zainstaluj program do kontroli rodzicielskiej                Więcej ważnych informacji na stronie: www.dzieckowsieci.pl


                NOWE GODZINY PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

                2017-03-29

                Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy

                od dnia 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) obowiązywać będą nowe godziny pracy

                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

                Poniedziałek 9.00 – 18.00
                Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00
                Piątek 7.00 – 14.00


                FORMY WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2017

                2017-03-28

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w roku 2017 w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" realizuje następujące formy wsparcia:

                MODUŁ I
                - Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
                - Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
                - Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
                - Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
                - Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
                - Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (III poziom jakości)
                - Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości)
                - Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy , przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

                czytaj całość publikacji "FORMY WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2017"


                KAMPANIA "WYBIERAM POMOC"

                2017-03-21

                Od 1 marca 2017 r na zlecenia Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna "Wybieram pomoc"

                adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.

                Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz w internecie.

                Kampania ma na celu:

                - podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
                - zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
                - wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

                czytaj całość publikacji "KAMPANIA "WYBIERAM POMOC""


                MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDÓW

                2017-03-20

                19 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Inwalidów.

                Jaką pomoc mogą otrzymać osoby niepełnosprawne?

                Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła na koniec marca 2011 r. około 4,7 mln osób. Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności posiadało przeszło 3,1 mln osób. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) liczba pracujących osób niepełnosprawnych w ekonomicznym wieku produkcyjnym (18-59/64) wynosiła 421 tys. - co przełożyło się na wskaźnik zatrudnienia 23,7%.

                Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje szereg instrumentów służących wsparciu osoby niepełnosprawnej.

                Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

                - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
                - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
                - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
                - usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

                Ponadto osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej.

                czytaj całość publikacji "MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDÓW"


                SENIORZE , ĆWICZ PAMIĘĆ. TO PROSTE !

                2017-03-17

                Co zrobić, żeby cieszyć się dobrą pamięcią jak najdłużej?

                - Ćwicz swój mózg
                - rozleniwiony nie będzie pracował tak dobrze jak kiedyś. Spróbuj nauczyć się nowego języka, ulubionego wiersza albo numerów telefonu do najbliższych ci osób. Rozwiązuj krzyżówki i łamigłówki a w telewizji zamiast powtórki jakiegoś serialu obejrzyj jakiś quiz.

                czytaj całość publikacji "SENIORZE , ĆWICZ PAMIĘĆ. TO PROSTE !"


                Co słychać w „Klubiku u Babci i Wnuczka”?

                2017-03-15

                Ciepłe marcowe popołudnie. Zbliżając się do budynku dawnego Ośrodka Zdrowia już z daleka słychać gwar dziecięcych głosów dobiegający z okien na piętrze.
                W środku jest jeszcze gwarniej. W Klubiku „U Babci i Wnuczka” trwają kolejne zajęcia. Dzisiejszy temat to „Śniadanie Wielkanocne” .
                Około 20 dzieciaków siedzi za długim stołem i z zapałem faszeruje połówki jajek masą pieczarkową. Trwa przy tym ożywiona wymiana doświadczeń kulinarnych – a to jak udekorować jajka tak, aby wyglądały jak zajęczy pyszczek a to do czego wykorzystać kawałki papryki i czy wąsy ze szczypiorku przystoją wielkanocnemu zającowi . Każde z dzieci ma swoje przemyślenia w temacie a dwadzieścia wypowiadanych równocześnie zdań czyni spory gwar.
                Ale Seniorki działające w Klubiku wydają się być uodpornione na dziecięce hałasy. Po chwili pani Jadzia wnosi duży termos pełen parującego, pachnącego barszczu z kiełbaską. Pani Marysia donosi koszyczki z chlebem. Gwar nagle milknie. Dzieciaki pałaszują gorącą zupę, aż miło patrzeć. Padają komplementy: dobry ten barszcz, doprawiony, a ile kiełbaski w nim pływa, proszę pani a można jeszcze dostać trochę?
                Druga pani Jadzia wykorzystując chwilowy spokój na sali usiłuje przekazać dzieciom nieco wiadomości związanych z tradycjami wielkanocnej święconki. Tłumaczy, że jajko to symbol życia, baranek uosabia przezwyciężenie zła a obecność chrzanu w koszyczku zapewnia siłę przez cały rok.
                Dzieciaki ożywiają się przy pytaniu co się wkłada do wielkanocnego koszyka.
                No cóż... zdaniem dzieci w koszyku mogą się znaleźć różne przysmaki: oprócz jajek i cukrowego baranka proponują też bardziej oryginalne : mięso, babkę z budyniem, pierniczki czy nawet sałatkę .
                W miarę upływu czasu atmosfera robi się coraz swobodniejsza. Seniorki uprzątnęły już naczynia po barszczyku, rozdały dzieciom owocowe soczki. Jedna z dziewczynek intonuje piosenkę : „Bim, bam , bom...” w której padają słowa i po rosyjsku i po angielsku.
                Reszta dzieci podejmuje śpiew. Po tej piosence śpiewają kolejne. Widać, że dzieci znają się już między sobą i ładnie współpracują.
                Wychodzę cichutko przy wtórze niezbyt wielkanocnej pieśni „Szła dzieweczka do laseczka” .
                Ale to w końcu taki mało istotny detal. Liczy się przecież to, że dzieciaki mają możliwość spędzenia ciekawie i bezpiecznie popołudnia, że zawsze coś zostanie w dziecięcych główkach z dzisiejszych informacji przekazywanych przez Seniorki – o tradycji potraw wielkanocnych, o zawartości koszyczka ze święconką.

                „Klubik u Babci i Wnuczka” funkcjonuje w naszej gminie jako Ośrodek Wsparcia dla Seniorów w integracji z dziećmi i młodzieżą już drugi rok.
                Zajęcia odbywają się od wtorku do czwartku w godzinach popołudniowych.
                Uczestnictwo w nich jest bezpłatne.
                Szczegółowych informacji udziela GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                 NA RZUCENIE PALENIA NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

                 2017-03-14

                 Lista chorób wywoływanych przez palenie papierosów jest długa:
                 przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, udar mózgu, choroba wrzodowa, osteoporoza, paradontoza i co najmniej kilkanaście rodzajów nowotworów.

                 Nigdy nie jest za późno, żeby rzucić palenie.
                 Jak wynika z badań naukowych, rok bez papierosów wydłuża życie o 3 miesiące. Oznacza to, że nawet rzucając palenie po 60-tce możemy wywalczyć sobie dodatkowo kilka lat życia.

                 Rozstanie się z nałogiem jest w wielu przypadkach trudne , dlatego podpowiadamy kilka trików dla rzucających palenie:

                 czytaj całość publikacji "NA RZUCENIE PALENIA NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO"


                 Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

                 2017-03-13

                 Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzyca przypomina mieszkańcom naszej Gminy o możliwości korzystania z usług Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca .
                 W punkcie można skorzystać z poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego. Poradnictwo socjalne odbywa się w siedzibie tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku podczas czasu pracy Ośrodka. Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w budynku dawnego Ośrodka Zdrowia (I p. – wejście od strony pogotowia ratunkowego) w drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 16.00 do 20.00. Z poradnictwa prawnego można skorzystać dwa razy w miesiącu w siedzibie Ośrodka.
                 Terminy spotkań z psychologiem i prawnikiem należy uzgodnić wcześniej z pracownikami socjalnymi GOPS, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 12 387 11 10, 12 387- 11-71

                 Od grudnia 2016 roku można brać udział w spotkaniach grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy. Spotkania mają charakter informacyjno- edukacyjny w szczególności w zakresie mechanizmów przemocy i współuzależnienia. Spotkania prowadzone są przez pracownika socjalnego i odbywają się raz w miesiącu w ostatni poniedziałek miesiąca w sali na parterze Urzędu Gminy od godziny 16,00 do 18,00. Zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania utworzonej już grupy wsparcia. Udział w Grupie jest bezpłatny.

                 czytaj całość publikacji "Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie"


                 MNIEJ OSÓB BEZDOMNYCH

                 2017-03-10

                 W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. przeprowadzono po raz czwarty Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Koordynatorem badania jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z danymi z roku 2015, liczba osób bezdomnych zmalała o 2 753 osoby.

                 czytaj całość publikacji "MNIEJ OSÓB BEZDOMNYCH"


                 UWAGA STUDENCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

                 2017-03-07

                 Starosta UTW Pan Piotr Dominikowski informuje, że najbliższe planowane na 9 marca br. zajęcia UTW zostają przeniesione na 11 marca na godz. 10.00 i odbędą się na terenie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29-go Listopada

                 Równocześnie Starosta zaprasza wszystkich chętnych na spektakl "Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna" grany na deskach Teratru Ludowego w Krakowie-Nowej Hucie w dniu 2 kwietnia (niedziela ) o godz. 19.00.
                 Cena biletu: 28 zł

                 Szczegółowych informacji udziela Pan Piotr Dominikowski tel. 12 387 14 70


                 JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU - KROK PO KROKU

                 2017-03-03

                 Do końca kwietnia mamy czas na złożenie zeznania podatkowego. A także na wybór organizacji pożytku publicznego, której możemy przekazać 1% naszego podatku.

                 Ile osób korzysta z tej możliwości?

                 W ubiegłym roku wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego złożyło 13,2 mln Polaków, co stanowiło 49% ogólnej liczby podatników. Przekazali oni łącznie ponad 617,5 ml złotych.

                 Jak znaleźć organizację?

                 Ponad 8 500 organizacji pozarządowych w Polsce ma status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że podatnicy mogą im przekazywać 1% podatku dochodowego. Wykaz organizacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

                 Wykaz jest co miesiąc aktualizowany. Przed podjęciem decyzji o wyborze organizacji należy sprawdzić czy nadal w nim figuruje. Może bowiem okazać się, że w marcu była na wykazie, a w kwietniu została z niego wykreślona.

                 Wykaz jest również zamieszczony na stronie bazy.ngo.pl. Tu został wyposażony w wygodną wyszukiwarkę. Dzięki niej możemy znaleźć np. hospicja w Warszawie czy schroniska dla zwierząt w Krakowie.

                 Jak przekazać 1%

                 W zeznaniu PIT należy wpisać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej organizacji oraz wysokość deklarowanej kwoty i złożyć je w swoim urzędzie skarbowym (osobiście, pocztą lub przez internet).

                 Czy emeryci i renciści też mogą przekazać 1%

                 Emeryci i renciści, chcący podzielić się swoim podatkiem, wypełniają PIT-37, na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS. Jednak to się zmieni. Jeśli Sejm przyjmie nowelizację ustawy o podatku dochodowym, to prawdopodobnie od 15 marca będą oni mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy, na podstawie dokumentów, dostarczonych przez ZUS.


                 Wzrosły minimalne emerytury

                 2017-03-01

                 Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu.

                 Wszystkie świadczenia zostaną też zwaloryzowane. Minimalna gwarantowana podwyżka wyniesie 10 zł.

                 czytaj całość publikacji "Wzrosły minimalne emerytury"


                 „Szkoła dla Rodziców” - nowy projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                 2017-02-27

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuje, iż w ramach realizowanego projektu socjalnego, w dniu 02.03.3017r rozpoczynają się spotkania „Szkoły dla Rodziców”.
                 Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców wychowujących dzieci oraz wzmocnienie więzi rodzinnych.
                 Adresatami projektu są osoby korzystające z pomocy tut. GOPS (również w postaci pracy socjalnej).

                 czytaj całość publikacji "„Szkoła dla Rodziców” - nowy projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"


                 SPOTKANIE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z PRZEDSTAWICIELEM MINISTERSTWA

                 2017-02-21

                 W miniony poniedziałek (20 lutego 2017 r) odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie spotkanie przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z Panem Stanisławem Szwedem - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej .
                 Spotkanie poświęcone było podsumowaniu funkcjonowania Programu Rodzina 500+ oraz jego wpływowi na system świadczeń rodzinnych i świadczeń pomocy społecznej.

                 czytaj całość publikacji "SPOTKANIE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z PRZEDSTAWICIELEM MINISTERSTWA"


                 Bezpłatne porady dla rodzin w kryzysie.

                 2017-02-16

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje, iż od 14 lutego 2017 roku Stowarzyszenie „Pro Familia” realizuje zadanie zlecone finansowane ze środków powiatu krakowskiego polegające na udzielaniu bezpłatnych porad dla rodzin w kryzysie.

                 Stowarzyszenie „Pro Familia” prowadzi 3 punkty konsultacyjne;
                 Kraków,os. Zielone 1, Kraków, os. Górali 15 oraz w Skawinie ul. Kopernika 12.

                 Stowarzyszenie oferuje:
                 -Poradnictwo rodzinne
                 -Poradnictwo pedagogiczne
                 -Konsultacje psychologiczne
                 -Psychoterapię indywidualną oraz rodzinną
                 -Mediacje
                 -Warsztaty „Szkoła dla rodziców” X-XII 2017

                 Zapisy do Poradni pod numerem 784 305 610.


                 Waloryzacja rent i emerytur w 2017 r.

                 2017-02-13

                 Minister Elżbieta Rafalska 10 lutego br. podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Wynosi on 100,44 proc.

                 Jednak, zgodnie z grudniową nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia emerytalno-rentowe (z określonym minimalnym stażem) zostaną podniesione nie mniej niż o kwotę 10 zł (7,50 zł w przypadku rencisty z częściową niezdolnością do pracy). Emerytury najniższe od 1 marca wzrosną do 1000 zł.

                 źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


                 Emeryci łatwiej przekażą 1% podatku

                 2017-02-06

                 Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy, na podstawie dokumentów, dostarczonych przez ZUS. Propozycje takich zmian zawiera projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęty przez Radę Ministrów.

                 czytaj całość publikacji "Emeryci łatwiej przekażą 1% podatku"


                 Pogotowie „Niebieska Linia” całodobowo

                 2017-02-03

                 Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

                 czytaj całość publikacji "Pogotowie „Niebieska Linia” całodobowo"

                 Dołączone pliki:


                 UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PROGRAMEM OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA 2014-2020

                 2017-02-01

                 Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
                 http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/
                 dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                 Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r.
                 Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy
                 społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.


                 "BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR"

                 2017-01-31

                 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię "Bezpieczny i Aktywny Senior", mającą na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwościom aktywizacji osób starszych.

                 czytaj całość publikacji ""BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR""


                 Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy.

                 2017-01-30

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy, informuje iż w miesiącu grudniu 2016 roku realizowany był projekt socjalny pt. „Nie jesteś sama”.
                 W ramach projektu odbyły się spotkania z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz osobami współuzależnionymi.
                 Spotkania miały charakter informacyjno- edukacyjny i były prowadzone przez psychologa , prawnika oraz pracownika socjalnego.
                 Kontynuując powyższe działania zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania utworzonej już grupy wsparcia, dla osób ofiar przemocy i osób współuzależnionych.
                 Nieodłącznym elementem każdego spotkania grupy wsparcia będzie część edukacyjna i informacyjna, w szczególności w zakresie mechanizmów przemocy i współuzależnienia.
                 Udział w Grupie jest bezpłatny.
                 Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu.
                 Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi osobiście w siedzibie tut. ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefony 12 387 11 71 i 12 387 11 10.


                 "SKRZYDŁA DOBROCI"

                 2017-01-30

                 W miniony piątek odbyła się w naszej gminie miła uroczystość - Gala "Skrzydła Dobroci 2016", której organizatorem była Komisja Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca .

                 Kapituła w skład której weszli: Wojciech Skucha, Ewa Tyrpa, Katarzyna Konewecka-Hołój , Jadwiga Łach i Michał Gomółka przyznała pamiątkowe dyplomy i statuetki "Skrzydła Dobroci 2016" tym , którzy pozytywnie wyróżnili się różnorodnymi działaniami, inicjatywami, postawą i dobroczynnością .

                 Laureatami tegorocznej edycji Gali a tym samym posiadaczami pięknych statuetek zostali :

                 - w kategorii "Za całokształt działalności i pracy zawodowej, życiowe pasje i dobre serce"
                 1. Pan Edward Juszczyk
                 2. Pani Zofia Rączka

                 - w kategorii "Bohater roku"
                 3.Wszystkie gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - w ich imieniu statuetkę odebrał Pan Komendant Andrzej Szwajca
                 4. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Goszcza - w imieniu której statuetkę odebrał Pan Łukasz Dutkiewicz

                 - w kategorii "Inicjatywy społeczne na rzecz poprawy życia na terenie naszej gminy "
                 5.Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży "SZANSA" - w imieniu Stowarzyszenia statuetkę odebrała Pani Anna Kramarz
                 6. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich "KOLIBABY" -w imieniu Stowarzyszenia statuetkę odebrały Panie: Renata Wiss i Katarzyna Wcisło -Nowak

                 - w kategorii "Przedsiębiorca Roku"
                 7. Pan Marek Witas
                 8. Rodzinna Firma "VIBROBET"

                 Całość imprezy umilił występ wokalny Dominiki Doniec, która urokliwie zaśpiewała jakże pasujące do charakteru imprezy utwory m.in:
                 "Człowieczy los" z repertuaru Anny German czy też "Kocham cię życie" Edyty Geppert

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


                  Projekt „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy”

                  2017-01-23

                  Na prośbę Spółdzielni Socjalnej Serwis przekazujemy informację dot. projektu na rzecz osób niepełnosprawnych.

                  Spółdzielnia prowadzić będzie rekrutację w dniach 6-10.02.2017r. do projektu stażowo-szkoleniowego „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

                  więcej : w załącznikach

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlananazwawyswietlana

                  Dołączone pliki:


                  Wyniki naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania oferty na realizację zadania publicznego w roku 2017

                  2017-01-20

                  Wyniki naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania oferty na realizację zadania publicznego w roku 2017

                  Dołączone pliki:


                  Grupa Korekcyjno- Edukacyjna dla osób stosujących przemocy w rodzinie.

                  2017-01-18

                  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie – Luborzycy działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, informuje iż od 18 stycznia 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Al. Słowackiego 20 w Krakowie rozpoczynają się zajęcia grupy korekcyjno- edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania grupy odbywać się będą raz w tygodniu popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych. Cały program obejmuje 60 godzin dydaktycznych co stanowi 15 spotkań. Grupa ta będzie mieć charakter półotwarty czyi w trakcie trwania grupy osoby zainteresowane lub zobligowane do uczestnictwa będą mogły rozpocząć w/w formę oddziaływań. Podstawnym celem działań korekcyjno- edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie w rezultacie powstrzymanie sprawców przed stosowaniem przemocy oraz zwiększenie zdolności do kontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.
                  Więcej informacji o w.w grupie można uzyskać od pracowników sekcji przeciwdziałania przemocy w rodzinie PCPR pod numerem telefonu 12 210 09 76 we, 410, 500 141 746 lub pracowników socjalnych tut. Ośrodka pod numerem telefonu 12 387 11 71 i 12 387 11 10.


                  NOWE OTWARCIE KARTY DUŻEJ RODZINY

                  2017-01-16

                  Lepsze pozyskiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny, zwiększenie liczby firm w programie, ułatwienie korzystania z Karty w mniejszych miejscowościach i na wsi – te zmiany czekają program Karta Dużej Rodziny w bieżącym roku.

                  Ministerstwo Rodziny ogłosiło konkurs na pozyskanie partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny.

                  - Chcemy zwiększyć liczbę partnerów szczególnie w mniejszych miastach i na wsi, tak aby Karta była atrakcyjna dla rodzin. Dzięki programowi Rodzina 500 plus zmieniły się wydatki rodzin. Mogą one częściej korzystać z karty – powiedziała Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

                  czytaj całość publikacji "NOWE OTWARCIE KARTY DUŻEJ RODZINY"


                  SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ !!!

                  2017-01-12

                  CO PRZYCZYNIA SIĘ DO UPADKÓW SENIORÓW ?

                  - choroby neurologiczne - np. stan po udarze mózgu, choroba Parkinsona,
                  - choroby psychiczne - np. depresja, stany lękowe , otępienie
                  - choroby układu sercowo-naczyniowego- np. choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu
                  - choroby związane z metabolizmem - np. cukrzyca (zwłaszcza hipoglikemia)
                  - choroby hematologiczne - anemia
                  - problemy z narządami ruchu - np. choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenia, zniekształcenie stawów
                  - gorsza orientacja przestrzenna
                  - niektóre leki - zwłaszcza psychotropowe
                  - czynniki zewnętrzne - zawijające się dywaniki, złe oświetlenie ,zbyt strome schody, śliska podłoga, źle dobrane obuwie

                  więcej w zakładce : Seniorzy


                  DYŻUR DZIELNICOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

                  2017-01-05

                  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z inicjatywą , aby raz w miesiącu na terenie naszej gminy odbywał się dyżur dzielnicowego z Komisariatu Policji w Słomnikach.

                  Inicjatywa spotkała się z przychylnym przyjęciem ze strony Policji i dzięki temu , od stycznia 2017 r w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 9.00 do 12 .00 w siedzibie Ośrodka będzie odbywał się dyżur dzielnicowego z rewiru naszej gminy .

                  Dyżury związane są z realizacją przez GOPS Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie a ich celem jest łatwiejszy dostęp osób uwikłanych w przemoc, bądź osób , które widzą w środowisku niepokojące zjawiska i chcą zasięgnąć porady , informacji , bądź uzyskać pomoc ze strony policji.

                  Mamy nadzieję, że dyżury dzielnicowych wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców , ulatwią im dostęp do policji a także wpływną pozytywnie na skuteczność działań związanych z zapobieganiem przemocy w rodzinie.

                  Zgłaszające się na dyżur osoby mogą liczyć na poufność odbywanych rozmów.

                  Zanteresowanych konsultacjami z dzielnicowym prosimy o wcześniejszy kontakt z tut. Ośrodkiem
                  tel. 12 387 11 71 lub 12 387 11 10


                  INFORMACJA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU- ODWOŁANIE ZAJĘĆ STYCZNIOWYCH

                  2017-01-05

                  Starosta naszego UTW Pan Piotr Dominikowski uprzejmie informuje studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku , że zajęcia, które były planowane na 12 stycznia na godz. 18.00 zostają odwołane, gdyż w tym samym dniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20 o godz. 16.00 odbędzie spotkanie opłatkowo-noworoczne na które są zaproszeni wszyscy studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


                  UWAGA OSOBY W WIEKU 18-24 LAT NIEAKTYWNE ZAWODOWO I NIEUCZĄCE SIĘ A TAKŻE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE !!!

                  2017-01-03

                  Hufiec Pracy w Proszowicach ogłasza nabór do projektu:
                  "AKCJA AKTYWIZACJA -YEI"

                  Projekt skierowany jest do osób :

                  - w wieku 18-24 lat
                  - nieaktywnych zawodowo i nieuczących się
                  - osób niepełnosprawnych

                  W ramach projektu Hufiec Pracy oferuje:

                  - szkolenia i staże zawodowe
                  - doradztwo zawodowe
                  - wsparcie psychologiczne
                  - pośrednictwo pracy
                  - warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

                  czytaj całość publikacji "UWAGA OSOBY W WIEKU 18-24 LAT NIEAKTYWNE ZAWODOWO I NIEUCZĄCE SIĘ A TAKŻE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE !!!"


                  ROK 2016 - ROK RODZINY

                  2016-12-30

                  Wprowadzenie rządowego programu „Rodzina 500 plus”, minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki - to najważniejsze zmiany w 2016 roku, które wpłynęły na poprawę sytuacji polskich rodzin.

                  " To był dobry rok dla polskich rodzin. Wprowadziliśmy rozwiązania, które dają rodzinom poczucie większej stabilności i bezpieczeństwa "- powiedziała Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

                  czytaj całość publikacji "ROK 2016 - ROK RODZINY"


                  SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ !!!

                  2016-12-27

                  5.RUCH PRZY NADCIŚNIENIU - O CZYM PAMIĘTAĆ ?

                  - zamiast biegania wybierz raczej intensywny marsz.

                  - częstość skurczów serca podczas wykonywania ćwiczeń wytrzymałościowych nie powinna przekraczać wartości 180 minus wiek danej osoby.

                  - należy bezwzględnie przerwać wykonywaną aktywność fizyczną w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, nudności, zadyszki czy problemów z oddychaniem.


                  więcej w zakładce SENIORZY


                  Mieszkańcom naszej Gminy,

                  2016-12-23

                  zdrowych , spokojnych i spędzonych w radosnej rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia
                  oraz wszelkiej pomyślności i dostatku w Nowym Roku
                  życzą :
                  pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlana

                   Zarządzenie Nr 0050.77.2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.

                   2016-12-22

                   ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2016
                   Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
                   z dnia 19 grudnia 2016 roku
                   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego
                   w zakresie pomocy społecznej pn. ”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji
                   z młodzieżą”

                   Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11, 13 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późniejszymi zmianami) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami),

                   Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca zarządza, co następuje:

                   § 1
                   1. Ogłasza się otwarty konkurs projektów w sprawie przyznania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej realizowane na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2017 roku.

                   Dołączone pliki:


                   Zarządzenie Nr 0050.76.2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r.

                   2016-12-22

                   http://bip.malopolska.pl/api/files/1527441

                   Dołączone pliki:


                   Zarządzenie Nr 0050.76.2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r.

                   2016-12-22

                   ZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2016
                   Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
                   z dnia 19 grudnia 2016 roku

                   w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r.

                   Dołączone pliki:


                   "MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE"

                   2016-12-20

                   W miniony piątek (16-go grudnia) na terenie naszej gminy miało miejsce bardzo miłe wydarzenie.

                   Oto trzy podmioty : GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, Stowarzyszenie PIĘKNE ANIOŁY oraz Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich KOLIBABY wspólnie zorganizowały - po raz pierwszy na tak dużą skalę - "MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE"

                   W salach wielofunkcyjnego budynku w Baranówce spotkały się w piątek trzy pokolenia naszych mieszkańców. Wśród ponad 70 osób, które przyjęły zaproszenie na uroczystość były osoby starsze, samotne, często schorowane, dla których spotkanie stało się miłym powodem do wyjścia z pustego domu.
                   Były też kobiety, które wychowują w codziennym trudzie po kilkoro dzieci. A dzieciaków na spotkaniu było bardzo dużo - począwszy od tych zupełnych maluszków 2-3 letnich jak i po dorastające panienki i młodzieńców.
                   Spotkanie miało bardzo ciepły i radosny przebieg. Wszystkim zaproszonym gościom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne złożył Pan Wójt Gminy.

                   czytaj całość publikacji ""MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE""

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (56 fot.)...


                    SPOTKANIE WIGILIJNE W RAMACH PROJEKTU "60+DZIAŁAJ"

                    2016-12-19

                    W sobotę 17 grudnia w Budynku Użyteczności Publicznej w Niedźwiedziu odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne zorganizowane przez seniorów z gmin Kocmyrzów-Luborzyca oraz Słomniki w ramach projektu "60+ DZIAŁAJ" .

                    więcej : w zakładce Seniorzy


                    NAGRODA INTERNAUTÓW PORTALU " GAZETY KRAKOWSKIEJ" - "KRYSZTAŁY SOLI" DLA STOWARZYSZENIA PIĘKNE ANIOŁY !!! GRATULUJEMY !!!

                    2016-12-19

                    Podczas XIX Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, samorząd województwa docenił organizacje pozarządowe oraz osoby, które działają na rzecz innych przyznając Kryształy Soli oraz nagrody Amicus Hominum.

                    czytaj całość publikacji "NAGRODA INTERNAUTÓW PORTALU " GAZETY KRAKOWSKIEJ" - "KRYSZTAŁY SOLI" DLA STOWARZYSZENIA PIĘKNE ANIOŁY !!! GRATULUJEMY !!!"

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlana

                     SPOTKANIE OPŁATKOWE 2017 PSZCZELARZY I STUDENTÓW UTW

                     2016-12-18

                     Obiekt Konferencyjno-Bankietowy "Biała Wilczyca" w Wilkowie był dzisiaj (18-go grudnia) miejscem spotkania opłatkowego pszczelarzy z Koła Pszczelarskiego w Kocmyrzowie ( i zaprzyjaźnionych z nimi pasjonatów pszczelarstwa z pobliskich kół ) oraz studentów lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

                     więcej :
                     w zakładce "Seniorzy"


                     FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI W NASZEJ GMINIE

                     2016-12-12

                     W minioną sobotę i niedzielę odbył się w budynku Centrum Kultury i Promocji w Baranówce finał SZLACHETNEJ PACZKI.
                     Finałowi towarzyszył kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez Stowarzyszenie "Kolibaby".

                     czytaj całość publikacji "FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI W NASZEJ GMINIE"

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                      SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ !!!

                      2016-12-09

                      4. ZDROWY KRĘGOSŁUP - O TYM TRZEBA PAMIĘTAĆ !

                      - Właściwa postawa - należy chodzić z wysoko podniesioną głową a ręce trzymać prosto. Idąc , należy wciągać brzuch i ściągać pośladki - te mięśnie również są podporą kręgosłupa. Podczas siedzenia nie należy pochylać nisko głowy ani zginać pleców w pałąk.

                      - Unikanie zbytnich obciążeń - zakupy należy rozkładać na dwie ręce. Podnosząc ciężkie przedmioty, trzeba przyklęknąć lub kucnąć.

                      więcej : w zakładce seniorzy


                      MIESZKANIA SOCJALNE W ZASTOWIE ODDANE DO UŻYTKU

                      2016-12-07

                      W dniu wczorajszym - 6 grudnia 2016 r w Zastowie w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w obecności wielu znamienitych gości uroczyście oddano do użytku budynek z lokalami socjalnymi.

                      czytaj całość publikacji "MIESZKANIA SOCJALNE W ZASTOWIE ODDANE DO UŻYTKU"

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                       "SKRZYDŁA DOBROCI"

                       2016-12-05

                       Już po raz drugi Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca organizują Plebiscyt „Skrzydła Dobroci”, którego celem jest uhonorowanie osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz mieszkańców naszej gminy. Patronat nad tegoroczną II Edycją Plebiscytu „Skrzydła Dobroci” objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa.

                       czytaj całość publikacji ""SKRZYDŁA DOBROCI""

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlana

                        GOPS zaprasza na warsztaty umiejętności rodzicielskich

                        2016-12-02

                        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach umiejętności rodzicielskich „Jak kształtować pożądane zachowania bez karania, czyli co zrobić, aby dzieci nas słuchały”.

                        Warsztaty będzie prowadzić psycholog-pani Agnieszka Pastuszka.

                        Celem warsztatów będzie poznanie metod efektywnego egzekwowania od dzieci poleceń wydawanych przez rodziców, wzmacnianie pożądanych i eliminowanie niepożądanych zachowań dzieci oraz uświadomienie rodziców o potrzebie stawiania granic dziecku.

                        czytaj całość publikacji "GOPS zaprasza na warsztaty umiejętności rodzicielskich"


                        PLEBISCYT "GAZETY KRAKOWSKIEJ" NA NAJPOPULARNIEJSZEGO WÓJTA I BURMISTRZA MAŁOPOLSKI 2016

                        2016-11-29

                        GRATULUJEMY ZDOBYCIA ZASZCZYTNEGO TYTUŁU WÓJTOWI GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA!!!

                        "Gazeta Krakowska" razem ze Związkiem Gmin i Powiatów Małopolski 17 już raz uhonorowała tych samorządowców, których praca jest najwyżej oceniana przez mieszkańców.
                        Dziesięciu wójtów i pięciu burmistrzów - szefów samorządów lokalnych , otrzymało pamiątkowe dyplomy, "witosowe kapelusze" i honorowe statuetki.

                        Wśród laureatów nie zabrakło Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - Pana Marka Jamborskiego, dla którego to już kolejny zdobyty kapelusz.

                        Kolekcja "witosowych kapeluszy " naszego Wójta jest imponująca - tegoroczny jest 15! To wynik naprawdę trudny do pokonania .

                        Podczas wczorajszej gali plebiscytu na najpopularniejszego Wójta i Burmistrza Małopolski , która odbyła się w krakowskim hotelu "Park Inn by "Radisson" nie zabrakło wzruszeń i miłych chwil.

                        Podczas odbierania pamiątkowych dyplomów samorządowcy wielokrotnie mówili, że tego typu plebiscyty , to nie tylko forma uznania , ale przede wszystkim motywacja do dalszej pracy na rzecz swojego środowiska.

                        Serdecznie gratulujemy Panu Wójtowi naszej gminy zdobycia zaszczytnego tytułu !

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                         GRUDNIOWE SPOTKANIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

                         2016-11-28

                         Informujemy, że najbliższe zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędą się w dniu 8 grudnia o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej
                         w Luborzycy.
                         Najbliższe prowadzone przez lekarza spotkanie poświęcone będzie cukrzycy - chorobie coraz częściej atakującej seniorów.

                         Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy.


                         Szkolenie dla nauczycieli „ SKUTECZNY WYCHOWAWCA”

                         2016-11-24

                         W dniu 21 i 23 XI 2016r. z inicjatywy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie - Luborzycy działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się dwudniowe szkolenie przeprowadzone przez Fundację PEAESTERNO dla nauczycieli wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjum działających na naszym terenie .

                         więcej w zakładce : Przeciwdziałanie Przemocy
                         Zespół Interdyscyplinarny


                         21 LISTOPADA - DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

                         2016-11-21

                         Niesienie pomocy wymaga wiedzy, doświadczenia a przede wszystkim szczególnych cech - wrażliwości, empatii, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów.
                         Te cechy charakteryzują pracowników socjalnych, na co dzień być może niewidocznych, ale przecież pracujących z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.
                         To trudny zawód, łatwo w nim o wypalenie zawodowe, a ciągłe stykanie się się z ludzkimi nieszczęściami obciąża psychikę.

                         czytaj całość publikacji "21 LISTOPADA - DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO"

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlana

                          Opiekujesz się w domu osobą przewlekle chorą ? Hospicjum im. Św. Łazarza zaprasza na szkolenie z tego zakresu

                          2016-11-15

                          Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie dla rodzin i innych osób zajmujących się opieką nad przewlekle chorym.

                          Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej Hospicjum św. Łazarza przy ul. Fatimskiej 17 w Krakowie,
                          22 i 24 listopada 2016 r. w godz. 16.30 – 19.00.

                          ZAPRASZAMY!


                          SENIORZE, TRZYMAJ FORMĘ !!!

                          2016-11-15

                          3. JAKĄ AKTYWNOŚĆ WARTO PODEJMOWAĆ , BY NIE ROZLENIWIAĆ CIAŁA I MÓZGU?

                          Najskuteczniejsze są najprostsze formy. Wystarczy zwykły marsz. Z upływem czasu, kiedy będziemy w stanie podjąć bardziej intensywną aktywność, warto przeplatać marsz biegiem, w formie truchtu, potem znowu marsz i tak na zmianę.
                          Są to tak zwane marszobiegi.One wystarczą, żeby zachować sprawność fizyczną na zadowalającym poziomie.

                          To niewielki wysiłek - jednak dla osób , które wcześniej nie podejmowały aktywności, wydaje się on nieosiągalny.
                          Do odmiennych wniosków dochodzi się po podjęciu aktywności. Mało tego - osoby , które wcześniej nie ćwiczyły, zaczynają się tym pasjonować i stwierdzają , że nie da się bez tego funkcjonować. Jest to samonapędzająca się potrzeba.

                          więcej w zakładce :Seniorzy

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                           Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Nie bądź obojętny"

                           2016-11-04

                           Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się z apelem "Nie bądź obojętny" o pomoc osobom bezdomnym w okresie jesienno-zimowym.

                           Okres jesienno - zimowy to czas, w którym osoby bezdomne narażone są na utratę zdrowia i życia. W czasie spadku temperatur, szczególnie w porze nocnej, bezdomni są podatni na wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważny jest w tym czasie stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny - przypomina w apelu minister Elżbieta Rafalska.

                           Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia. Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy.

                           Zgłoszenia przyjmuje Straż Miejska, Policja oraz Pogotowie. Działa też alarmowy numer 112

                           źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

                           Dołączona galeria:

                           nazwawyswietlana

                            1 LISTOPADA - DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 2 LISTOPADA - ZADUSZKI

                            2016-10-31

                            Pierwsze dni listopada to okres zadumy i refleksji. Nad życiem i przemijaniem.

                            "Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.
                            Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
                            Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia"

                            Albert Einstein

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                             SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ !!!

                             2016-10-28

                             2. WYMÓWKI SENIORÓW.

                             Osoby starsze wielokrotnie szukają wytłumaczenia dla braku swej aktywności.
                             Najczęściej sięgają po następujące argumenty:

                             a/ aktywność fizyczna pochłania energię życiową, którą na starość trzeba ograniczać.

                             b/ zły stan zdrowia
                             Ta bariera uczestnictwa w aktywności rekreacyjnej wymieniana jest przez 73% populacji osób w wieku 65+ (badania GUS 2009).
                             Z wiekiem zachodzą zmiany w organizmie m.in. w wydolności i sprawności funkcji fizjologicznych organizmu.
                             Podstawowa przemiana materii spada ze 100% w wieku 30 lat, do 85% w wieku lat 70.
                             Pojemność płuc zmniejsza się ze 100% u 30-latka do do 55% u 80-latka. Maksymalna pojemność oddechowa w ciągu tych 50 lat spada ze 100 % do 40%.

                             więcej : w zakładce Seniorzy


                             GRATULACJE DLA KSIĘDZA BOGUSŁAWA ZAJĄCA

                             2016-10-27

                             W ogłoszonym plebiscycie "Dziennika Polskiego" PROBOSZCZEM ROKU 2016 został ksiądz Bogusław Zając Proboszcz Parafii w Prusach.

                             czytaj całość publikacji "GRATULACJE DLA KSIĘDZA BOGUSŁAWA ZAJĄCA"

                             Dołączona galeria:

                             nazwawyswietlananazwawyswietlana

                              SZKOŁA DLA RODZICÓW ZAPRASZA

                              2016-10-26

                              Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie, zaprasza na cykliczne warsztaty dla rodziców,

                              którzy chcą:

                              • lepiej zrozumieć komunikaty wysyłane przez dziecko,

                              • budować relacje z dzieckiem oparte na wzajemnym szacunku,

                              • doskonalić umiejętności porozumiewania się,

                              • wzmacniać pozytywne postawy wychowawcze,

                              • wymienić się doświadczeniami wychowawczymi.

                              czytaj całość publikacji "SZKOŁA DLA RODZICÓW ZAPRASZA "

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlana

                               UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 2 W KRAKOWIE UL.ZAMOJSKIEGO 100.

                               2016-10-25

                               Powyższa placówka informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca w internacie w którym przebywają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczający do Szkół należących do Ośrodka (tj. Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej Do Pracy)

                               czytaj całość publikacji "UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 2 W KRAKOWIE UL.ZAMOJSKIEGO 100."


                               Na co mieszkańcy naszej gminy przeznaczają środki finansowe z programu "Rodzina 500+"

                               2016-10-17

                               Za nami 6 miesięcy realizacji programu rządowego "Rodzina 500+".
                               Większość rodzin korzystających z programu wyraża się o nim pozytywnie.

                               czytaj całość publikacji "Na co mieszkańcy naszej gminy przeznaczają środki finansowe z programu "Rodzina 500+""


                               SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ !!!

                               2016-10-12

                               Każdy z nas z pewnością chociaż raz usłyszał popularne hasło "Ruch to zdrowie".
                               O pozytywnym znaczeniu aktywności fizycznej w życiu człowieka mówi się i pisze coraz częściej.
                               I co znamienne - coraz częściej znaczenie ruchu doceniają również ludzie starsi.
                               Spacerują z kijkami, jeżdżą na rowerze, mają zajęcia na basenie czy też wyruszają na górskie szlaki.
                               Seniorzy przestają się powoli wstydzić swojego wieku, swojej nieco gorszej sprawności fizycznej.
                               Bycie "aktywnym staruszkiem" powoli staje się modne. I bardzo dobrze.

                               więcej : w zakładce Seniorzy


                               Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część XII

                               2016-10-11

                               Dzisiejszy, XII już odcinek kończy nasz cykl porad pod tytułem "Savoir -vivre wobec osób niepełnosprawnych".

                               czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część XII"


                               AKCJA STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE

                               2016-10-03

                               Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie Luborzycy informuje, że przy współpracy Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego szkół działających na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w dniach 26.09.2016 do 30.09.2016 roku została zorganizowana I edycja - TYGODNIA BEZ PRZEMOCY w ramach- STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE.
                               Dzięki czynnemu udziałowi zaangazowaniu i kreatywności Dyrekcji Szkół, nauczycieli oraz uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Luborzycy udało się sprawnie zrelizować całą akcję.
                               W szkołach wychowawcy przeprowadzili rozmowy z uczniami na temat agresji i przemocy rówieśniczej w szkole. Poruszono również ważny problem cyberprzemocy.
                               We wszystkich placówkach funkcjonariusze Policji przeprowadzili również prelekcje dot. agresji i przemocy rówieśniczej jak również bezpieczeństwa uczniów na drodze do i ze szkoły.


                               NOWA INICJATYWA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW „RAZEM ŁATWIEJ”

                               2016-09-30

                               Z przyjemnością informujemy, że od września br. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęła działalność Grupa Wsparcia dla Rodziców „Razem Łatwiej”.
                               Celem Grupy Wsparcia dla Rodziców jest pomoc w przezwyciężaniu trudności wychowawczych z dziećmi i młodzieżą.

                               czytaj całość publikacji "NOWA INICJATYWA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW „RAZEM ŁATWIEJ”"


                               KONKURS "MAŁOPOLSKI PRACODAWCA PRZYJAZNY RODZINIE 2016"

                               2016-09-29

                               Szanowni Państwo,

                               Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przypomina, że do 15 października 2016 r. można składać zgłoszenia w konkursie "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016" na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

                               W załącznikach zaproszenie Pana Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie oraz regulamin konkursu wraz z kwestionariuszem uczestnictwa w konkursie.                               Więcej informacji na stronie rops.krakow.pl/aktualnosc/zostan-malopolskim-pracodawca-przyjaznym-rodzinie-2016-1493.html


                               Zachęcamy do udziału w konkursie!

                               Dołączone pliki:


                               DZIEŃ SENIORA W NASZEJ GMINIE

                               2016-09-26

                               Podobnie jak w latach minionych, Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Nr 4 w Kocmyrzowie-Luborzycy nie zapomniał o osobach starszych i 22 września br. zorganizował w naszej gminie Dzień Seniora.

                               Dzień Seniora obchodzony jest zarówno na poziomie lokalnym (z reguły w dogodnych dla seniorów jesiennych terminach), jak też światowym.
                               I tak: 1 października świętujemy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora a 20 października Europejski Dzień Seniora.

                               więcej w zakładce: Seniorzy


                               UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ROZPOCZYNA KOLEJNY ROK DZIAŁANIA

                               2016-09-21

                               Działający na naszym terenie UTW rozpoczyna kolejny rok swej działalności.
                               A rozpoczyna go bardzo atrakcyjnie - wycieczką do Budapesztu.

                               więcej : w zakładce Seniorzy


                               SPOTKANIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

                               2016-09-21

                               Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - Lokalna Grupa Działania - działająca na terenie pięciu podkrakowskich gmin: Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia -Wawrzeńczyce, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki informuje, że w drugiej połowie października planuje nabór wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - obejmującego działania z zakresu podejmowania działalności gospodarczej .

                               W związku z powyższym:
                               w dniu 4 października br. w Multimedialnym Centrum Edukacji Lokalnej w Szycach (Szyce, Plac Wspólnoty 2 - budynek GOPS)
                               w godz. od 10.00 do 13.00
                               organizowane jest SPOTKANIE INFORMACYJNE
                               dla potencjalnych beneficjentów - osób z grupy bezrobotnych, kobiet, które po ukończeniu szkoły nie były obecne na rynku pracy lub opuściły go na kilka lat, osób niepełnosprawnych, osób w wieku 50+ , osób korzystających z pomocy społecznej, chcących założyć we własnym imieniu działalność gospodarczą.

                               Osoby zainteresowane podjęciem takiej działalności i udziałem w spotkaniu proszone są o pilny kontakt z pracownikami socjalnymi tut. GOPS tel. 12 387 11 10 .
                               Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są tylko do dn. 27 września br.


                               "SZLACHETNA PACZKA" PO RAZ PIERWSZY W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA. STOWARZYSZENIE "WIOSNA " POSZUKUJE WOLONTARIUSZY

                               2016-09-20

                               Już po raz 16 rusza w całym kraju projekt " Szlachetna Paczka"
                               Po raz pierwszy projektem objęta jest nasza gmina.
                               Może w tym roku właśnie ty dołączysz do drużyny "Szlachetnej Paczki"?

                               Szlachetna Paczka jest projektem pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

                               Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same.

                               W zeszłym roku dzięki Szlachetnej Paczce pomoc uzyskało 20 752 rodziny.

                               czytaj całość publikacji ""SZLACHETNA PACZKA" PO RAZ PIERWSZY W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA. STOWARZYSZENIE "WIOSNA " POSZUKUJE WOLONTARIUSZY"

                               Dołączone pliki:


                               Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część XI

                               2016-09-19

                               ZABURZENIA POZNAWCZE - OSOBY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

                               czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część XI"


                               Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego " Kryształy Soli " i „Amicus Hominum”

                               2016-09-16

                               Przypominamy, że do 30 września 2016 r trwa nabór zgłoszeń do nagród „Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum”!

                               czytaj całość publikacji "Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego " Kryształy Soli " i „Amicus Hominum” "


                               "KLUBIK U BABCI I WNUCZKA"

                               2016-09-16

                               Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że po wakacyjnej przerwie trwają już zajęcia w "Klubiku u babci i wnuczka"
                               Osoby starsze w integracji z młodzieżą kolejny raz spotykają się, aby wspólnie spędzić pożytecznie czas.

                               "Klubik u babci i wnuczka czynny jest we wtorki, środy i czwartki w godz. od 14.00 do 18.00
                               Część zajęć z rękodzieła odbywa się w budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie.

                               czytaj całość publikacji ""KLUBIK U BABCI I WNUCZKA""


                               " LEKI 75 +" PROJEKT ZAPEWNIAJĄCY BEZPŁATNY DOSTĘP DO LEKÓW DLA OSÓB POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA

                               2016-09-15

                               MINISTERSTWO ZDROWIA ODPOWIADA NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA

                               1.Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+?
                               Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
                               Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
                               Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

                               więcej : w zakładce SENIORZY


                               CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ ZAPRASZA DO PROJEKTU " SPRÓBUJ PRACY "

                               2016-09-14

                               Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "OGNISKO " to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami - zwłaszcza z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi.
                               Na terenie Krakowa i okolic prowadzi dzienne ośrodki wsparcia oraz projekty aktywizacji zawodowej, dzięki którym już ponad 400 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
                               Stowarzyszenie pracuje metodą zatrudnienia wspomaganego - dobiera stanowisko pracy do indywidualnych możliwości klienta, któremu pomaga trener pracy, będący do dyspozycji zarówno w miejscu pracy jak też poza nim.

                               czytaj całość publikacji "CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ ZAPRASZA DO PROJEKTU " SPRÓBUJ PRACY ""

                               Dołączone pliki:


                               Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

                               2016-09-13

                               Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
                               Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Od września 2016 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2016.

                               czytaj całość publikacji "Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020"


                               " RODZINA 500 PLUS " A PRACA ZA GRANICĄ - MINISTERSTWO WYJAŚNIA :

                               2016-09-12

                               Wsparciem programu „Rodzina 500 plus” do końca lipca br. objętych zostało ponad 3,6 mln dzieci. Ogółem złożono 2,7 mln wniosków. Na rozpatrzenie czeka jeszcze ponad 170 tys., z czego 54,4 tys. zostało przekazanych do rozpatrzenia Marszałkowi Województwa.

                               czytaj całość publikacji "" RODZINA 500 PLUS " A PRACA ZA GRANICĄ - MINISTERSTWO WYJAŚNIA : "


                               Projekt " Zmiana na plus - zmiana dla ciebie"

                               2016-09-07

                               Przekazujemy poniżej informację o projekcie realizowanym przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik informacyjnych InBIT

                               czytaj całość publikacji "Projekt " Zmiana na plus - zmiana dla ciebie" "

                               Dołączona galeria:

                               nazwawyswietlana

                                Projekt " 60+ Działaj!"

                                2016-09-07

                                Przekazujemy poniżej informację o projekcie realizowanym przez przez fundację Innovators Bridge (innovatorsbridge.com ) w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

                                czytaj całość publikacji "Projekt " 60+ Działaj!" "

                                Dołączona galeria:

                                nazwawyswietlana

                                 „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”

                                 2016-09-07

                                 HARMONOGRAM SPOTKAŃ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2016 R

                                 Dołączone pliki:


                                 Dział Świadczeń Rodzinnych informuje

                                 2016-09-07

                                 W związku z zakończeniem w październiku 2016 r kolejnego okresu zasiłkowego, osoby uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych proszone są o składanie stosownej dokumentacji na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

                                 czytaj całość publikacji "Dział Świadczeń Rodzinnych informuje"


                                 CHCESZ POMAGAĆ INNYM ? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

                                 2016-09-06

                                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
                                 Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
                                 Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

                                 Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
                                 Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

                                 Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
                                 1) opiece i wychowaniu dziecka;
                                 2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
                                 3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

                                 Z rodziną wspierającą wójt gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy , o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.
                                 Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy . Po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa określająca szczegóły wpółpracy .
                                 Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 387 14 10


                                 Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część X

                                 2016-09-05

                                 HIV i AIDS

                                 Nosiciele ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) lub chorujące na zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) mają osłabiony układ odpornościowy, co oznacza , że ich organizmy mają trudności ze zwalczaniem infekcji.
                                 - Wirusem HIV nie można się zarazić przez zwykły kontakt, na przykład przez podanie ręki,a zatem nie obawiaj się dotykac lub być dotykanym przez osobę z AIDS
                                 - Osoba z wirusem HIV lub AIDS jest szczególnie narażona na infekcje przenoszone przez powietrze. Uważaj, aby nie narażać innych osób. Jeżeli masz infekcję dróg oddechowych lub inną łatwo przenoszącą się chorobę, pomyśł o wszystkich swoich klientach i znajomych - jeżeli jest to możliwe zostań w domu.
                                 - Wiele osób z AIDS czuje się napiętnowanych. Poprzez zwykłe powitanie lub podanie ręki dasz im odczuć ,że są akceptowani. Ma to dla nich bardzo duże znaczenie.

                                 czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część X"


                                 MAŁOPOLSCY SENIORZY W LICZBACH

                                 2016-09-02

                                 1. W 2050 co trzeci małopolanin będzie po 65 a co dziesiąty po 80 roku życia .
                                 2. Co piąty małopolanin jest opiekunem osoby starszej .
                                 3. Ponad 50% osób po 75 roku życia ocenia swój stan zdrowia jako zły.
                                 4. W 2035 r na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadnie 58 osób zależnych (wymagających opieki innych ) .
                                 5. 64% Polaków chciałoby starość spędzić we własnym domu.
                                 6. Niemal 12% małopolan to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością .

                                 źródło : prezentacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Instytucji Województwa Małopolskiego


                                 Uwaga Rodzice! Rozpoczynamy kolejny rok realizacji programu dożywiania dzieci w szkołach.

                                 2016-08-31

                                 GOPS informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych - od września 2016 roku, w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, rozpoczynamy dożywianie dzieci i uczniów uczęszczających zarówno do szkół usytuowanych na terenie naszej gminy jak i działających poza gminą .

                                 Pomoc w zakresie dożywiania udzielana jest : dzieciom do 7 roku życia, oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.Pomoc może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, czyli nie przekracza kwoty 771 zł na osobę w rodzinie.

                                 Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy dla swoich dzieci proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS - osobiście, e-mailowo( gopskocmyrzow@poczta.onet.pl ) bądź telefonicznie (12 387 11 10)

                                 Każdy wniosek o pomoc będzie rozpatrywany indywidualnie, w drodze postępowania administracyjnego, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny ubiegającej się o tę formę wsparcia.


                                 Akademia Odnalezionych Nadziei - projekt Fundacji "Mimo wszystko"

                                 2016-08-31

                                 Akademia Odnalezionych Nadziei to projekt Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” .
                                 Projektem obejmowane są osoby niepełnosprawne, pragnące rozwijać swoje umiejętności i uzdolnienia, a nie posiadające do tego wystarczających środków. Służy on urzeczywistnianiu jednej z podstawowych idei przyświecającej działaniu Fundacji "Mimo wszystko" : wyrównywaniu szans pomiędzy osobami niepełno- i pełnosprawnymi, w taki sposób, by te pierwsze mogły w pełni wykorzystywać swój intelektualny i twórczy potencjał.
                                 Dzięki Akademii Odnalezionych Nadziei finansowane są stypendia, zakup komputerów, innych pomocy naukowych, opłata czesnego w szkołach, na wyższych uczelniach – tego rodzaju działania edukacyjne, które osobom skrzywdzonym przez los pomagają stać się ludźmi aktywnymi zarówno w sferze zawodowej, jak i społecznej.

                                 Więcej informacji na stronie fundacji :
                                 http://mimowszystko.org/pl/projekty/akademia-odnalezionych/o-projekcie/1279,Akademia-Odnalezionych-Nadziei.html


                                 W MAŁOPOLSCE MIESZKA 99 STULATKÓW

                                 2016-08-31

                                 Osobom, które ukończyły 100 lat przysługuje honorowe świadczenie wypłacane przez ZUS. W Małopolsce żyje 99 takich osób.

                                 Anna Szaniawska z oddziału ZUS w Krakowie wyjaśnia :
                                 Wysokość świadczenia równa jest kwocie bazowej używanej do obliczania emerytur i rent - Kwota ta ustalana jest corocznie od 1 marca. Jest to 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wynosi 3 408, 62 zł brutto.

                                 Osobom, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS, świadczenie to przyznawane jest z urzędu przez Prezesa ZUS w chwili ukończenia 100 lat.

                                 Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku. Wniosek jest konieczny, gdy zainteresowana osoba skończyła 100 lat i nie pobierała żadnego świadczenia z ZUS. Taki wniosek można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

                                 Świadczenie honorowe otrzymuje obecnie 2 300 osób w całym kraju.
                                 Zgodnie z prognozami w 2035 roku ma ich być prawie 10 tysięcy. Dla porównania w 2007 r było ich 1400.
                                 W Krakowie i w gminach podległych pod krakowski ZUS mieszka 99 osób, które pobierają świadczenie honorowe.
                                 22 mają po 100 lat , zaś 77 przekroczyło ten wiek.
                                 Najstarsze - trzy panie - mają po 108 lat.
                                 Wśród stulatków przeważają kobiety - jest ich 78, podczas gdy panów tylko 21.

                                 Źródło: Dziennik Polski - 60+ -Tygodnik Pracownika, Emeryta , Rencisty

                                 Na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca mamy obecnie dwóch stulatków - panów urodzonych w 1914roku i 1915 roku .


                                 "ANIOŁY IDĄ DO SZKOŁY"

                                 2016-08-30

                                 W dniu wczorajszym na terenie naszej gminy odbyła się miła uroczystość.
                                 W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie , przedstawicielki holenderskiej firmy \\\"OTTO WORK FORCE\\\" z jej Dyrektor operacyjną Panią Karoliną Swoboda oraz przy udziale Pani Katarzyny Koneweckiej -Hołój - Prezes Stowarzyszenia \\\"PIĘKNE ANIOŁY\\\" przekazały na ręce przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej 500 plecaków z pełnym szkolnym wyposażeniem, dla dzieci z rodzin przeżywających trudności materialne.
                                 Wśród gmin obdarowanych wyprawkami szkolnymi była również gmina Kocmyrzów-Luborzyca , która otrzymała bezpłatnie 100 sztuk kolorowych plecaków wypełnionych po brzegi niezbędnymi małemu uczniowi artykułami: zeszytami, kredkami, pisakami, farbami, piórnikami.
                                 Ofiarodawcy nie zapomnieli nawet o kolorowych workach na kapcie .

                                 czytaj całość publikacji ""ANIOŁY IDĄ DO SZKOŁY""

                                 Dołączona galeria:

                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                                  Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część IX

                                  2016-08-26

                                  Od kilku lat coraz częściej zauważamy wśród nas osoby niepełnosprawne. Z myślą o nich likwiduje się m.inn. bariery architektoniczne, wprowadza udogodnienia w środkach komunikacji, na wielu opakowaniach (szczególnie leków) pojawiają się napisy w alfabecie Braille`a.
                                  Następuje też zauważalna zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Zaczyna się dostrzegać ich potrzeby , prawa i traktować na równi z osobami zdrowymi.
                                  Ale mimo pozytywnego podejścia do osób niepełnosprawnych w większości z nas tkwi ziarenko niepewności - jak się zachować wobec takich osób , aby pomagając im nie urazić ich jednocześnie.

                                  czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część IX"


                                  Nagroda dla rządu polskiego za program „Rodzina 500 plus”

                                  2016-08-17

                                  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 12 sierpnia odebrała w imieniu rządu polskiego Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, w szczególności za realizację programu „Rodzina 500 plus”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas VIII Europejskiej Konferencji Dużych Rodzin w Rydze.

                                  czytaj całość publikacji "Nagroda dla rządu polskiego za program „Rodzina 500 plus”"


                                  Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych

                                  2016-08-16

                                  Od 8 sierpnia 2016 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchamia nowy dodatkowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych: 0 801 108 600 dla połączeń z telefonów stacjonarnych.

                                  czytaj całość publikacji "Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych"


                                  Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych -część VIII

                                  2016-08-11

                                  Osoby o odmiennym wyglądzie

                                  czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych -część VIII"


                                  OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

                                  2016-08-10

                                  W dniu 15 lipca rozpoczął się proces akredytacji do II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który potrwa do 15 września 2016 r.
                                  Powołanie w skład delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów stanowi doskonałą okazję do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z kreatorami polityk publicznych na szczeblu centralnym, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań zmierzających do podniesienia życia osób starszych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.
                                  więcej : w zakładce Seniorzy


                                  „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016

                                  2016-08-08

                                  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Wojewódzki Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016” na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

                                  logo
                                  Celem konkursu jest promocja małopolskich pracodawców, którzy wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosują również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

                                  czytaj całość publikacji "„Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016"


                                  Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

                                  2016-08-08

                                  W czerwcu 2014 r Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło Kartę Dużej Rodziny mającą na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez system ulg i zniżek finansowych.
                                  Jednak, aby inicjatywa mogła się dalej rozwijać i spełniać społeczne oczekiwania niezbędne jest włączanie się w akcję kolejnych , nowych podmiotów wzbogacających istniejącą ofertę wsparcia rodzin wielodzietnych.
                                  Dlatego też ponawiamy swoje zaproszenie do lokalnych przedstawicieli firm i instytucji działających na terenie naszej gminy - do zostania partnerami Karty Dużej Rodziny.

                                  czytaj całość publikacji "Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!"


                                  „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

                                  2016-08-08

                                  Na prośbę realizatorów zamieszczamy poniżej szczegółową informację dot. projektu:

                                  Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                  czytaj całość publikacji "„Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” "

                                  Dołączone pliki:


                                  Podsumowanie 3,5 miesiąca realizacji programu rządowego "Rodzina 500+" w naszej gminie.

                                  2016-07-21

                                  Od 1 kwietnia 2016 r w całym kraju działa rządowy program "Rodzina 500+" mający wspomóc finansowo polskie rodziny.

                                  Jak realizacja programu przebiegła w naszej gminie?

                                  czytaj całość publikacji "Podsumowanie 3,5 miesiąca realizacji programu rządowego "Rodzina 500+" w naszej gminie."


                                  2,61 mln wniosków „Rodzina 500 plus” w całej Polsce.

                                  2016-07-19

                                  W ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” rodzice i opiekunowie złożyli już 2 619 861 wniosków o świadczenie wychowawcze – 80% w urzędach oraz 20% przez internet.

                                  Do 1 lipca br. wydano 2 230 423 decyzje, co oznacza, że 85% wniosków zostało już rozpatrzonych. Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” do rodzin trafiło już prawie 5 mld zł, w tym 70,5 mln zł na dodatki wychowawcze i dodatki do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

                                  Najwięcej wniosków złożono w Warszawie (ponad 101,9 tys.), Krakowie ( ponad 42,4 tys.), Łodzi (ponad 37,1 tys.) oraz we Wrocławiu (ponad 33,1 tys. wniosków).

                                  W ciągu pierwszych czterech dni funkcjonowania programu rodzice i opiekunowie złożyli blisko 40% wszystkich wniosków, zarówno papierowych jak i elektronicznych. Do końca kwietnia wpłynęło 78% wszystkich wniosków.

                                  W sumie wnioski online stanowiły 20% ogółu – złożono ich do 1 lipca prawie 550 tys. Forma elektroniczna największą popularnością cieszyła się w woj. mazowieckim (28%), dolnośląskim (25%) i śląskim (również 25%). W Warszawie i Lesznowoli złożono elektronicznie ponad 50% ogółu wniosków.

                                  czytaj całość publikacji "2,61 mln wniosków „Rodzina 500 plus” w całej Polsce."


                                  "TAK , POTRAFIĘ "

                                  2016-07-14

                                  Informujemy, że z dniem 1 maja Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczął realizację projektu „Tak, potrafię!” skierowanego do osób, które potrzebują większego wsparcia, aby aktywnie zaistnieć na rynku pracy lub kontynuować edukację.

                                  czytaj całość publikacji ""TAK , POTRAFIĘ ""

                                  Dołączona galeria:

                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                   Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych -część VII

                                   2016-07-12

                                   OSOBY Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM i ZESPÓŁ TOURETTE`A

                                   czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych -część VII"


                                   PROGRAM RODZINA 500+ - jak oceniają program sami zainteresowani czyli rodzice?

                                   2016-07-11

                                   Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.
                                   Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek.

                                   czytaj całość publikacji "PROGRAM RODZINA 500+ - jak oceniają program sami zainteresowani czyli rodzice?"


                                   EFEKTY AKCJI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ " MAŁA NAKRĘTKA - WIELKA NADZIEJA"

                                   2016-07-04

                                   Z dużą przyjemnością informujemy mieszkańców naszej gminy , że prowadzona przez nas akcja "Mała nakrętka - wielka nadzieja" przeszła nasze wszelkie oczekiwania i przyniosła piękne efekty .

                                   czytaj całość publikacji "EFEKTY AKCJI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ " MAŁA NAKRĘTKA - WIELKA NADZIEJA""

                                   Dołączona galeria:

                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...


                                    VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:

                                    2016-07-04

                                    Kilkaset osób (głównie kobiet) spotkało się w miniony piątek w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie , gdzie 01 lipca 2016 r odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja poświęcona aktywizacji społeczno- gospodarczej kobiet na obszarach wiejskich.
                                    Wśród zaproszonych prelegentów zarówno polskich jak i zagranicznych byli naukowcy zajmujący się w swych badaniach szeroko rozumianą problematyką wsi - czy to w ujęciu socjologicznym czy też gospodarczym .
                                    Wiodącym problemem konferencji była problematyka wieloaspektowej aktywności i aktywizacji kobiet żyjących na obszarach wiejskich Europy. Konferencja służyla też wymianie wiedzy i rozpowszechnianiu rezultatów działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wystąpienia teoretyczne prelegentów oraz praktyków.

                                    czytaj całość publikacji "VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:"

                                    Dołączona galeria:

                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (25 fot.)...


                                     WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +

                                     2016-06-29

                                     Informujemy, że dnia 1 lipca 2016 roku mija ustawowo określony termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze, który umożliwia otrzymanie świadczeń z wyrównaniem od kwietnia br.
                                     Warunkiem koniecznym aby otrzymać świadczenia z wyrównaniem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 1 lipca 2016 r włącznie.
                                     Aby otrzymać wyrównanie od kwietnia br. wszelkie braki wymaganych dokumentów oraz błędy uniemożliwiające rozpatrzenie złożonego wniosku należy uzupełnić bądź skorygować do dnia 1 lipca 2016 roku.
                                     Jeżeli wniosek zostanie złożony, bądź uzupełniony o brakujące dokumenty po 1 lipca 2016 roku wówczas świadczenie zostanie przyznane na bieżąco tj. począwszy od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku (bez wyrównania za poprzednie miesiące).


                                     JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? WEŹ UDZIAŁ W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKTYWNY SAMORZĄD"

                                     2016-06-29

                                     Informujemy, że w roku 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" . Adresatami programu są osoby niepełnosprawne w wieku do 18 lat , w wieku aktywności zawodowej lub pracujące , które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

                                     szczegóły w zakładce : Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


                                     ZAPRASZAMY DO KONKURSU DLA SENIORÓW

                                     2016-06-29

                                     Informujemy mieszkańców naszej gminy , że Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie realizuje konkurs „Działaj z nami - seniorami!". Konkurs skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

                                     szczegóły w zakładce SENIORZY


                                     Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w projekcie "KIERUNEK KARIERA"

                                     2016-06-28

                                     Współczesny świat, w tym technologie zmieniają się bardzo szybko , dlatego niezbędne jest ciągłe uaktualnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Z myślą o mieszkańcach naszego regionu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął realizację projektu "KIERUNEK KARIERA" a nasz GOPS podjął współpracę na rzecz upowszechnienia wśród mieszkańców naszej gminy oferty tego projektu.

                                     czytaj całość publikacji "Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w projekcie "KIERUNEK KARIERA""


                                     Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

                                     2016-06-27

                                     Kolejny rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany był na trwających w minioną sobotę i niedzielę Dniach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

                                     czytaj całość publikacji "Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca"

                                     Dołączona galeria:

                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (36 fot.)...


                                      Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część VI

                                      2016-06-22

                                      OSOBY Z ZABURZENIAMI MOWY

                                      Osoba, która doznała udaru może mieć poważne zaburzenia mowy, jąkać się czy też mówić w sposób niezrozumiały.
                                      • Poświęć takiej osobie pełną uwagę. Nie przerywaj jej , ani nie kończ za nią zdań.Jeżeli masz trudności z jej zrozumieniem , nie przytakuj.Po prostu poproś o powtórzenie.W większości przypadków osoba ta nie będzie miała nic przeciwko powtórzeniu i doceni twój wysiłek w wysłuchanie tego , co ma do powiedzenia.
                                      • Jeżeli nie jesteś pewny czy dobrze zrozumiałeś, dla sprawdzenia możesz powtórzyć informację.
                                      • Jeżeli pomimo prób nadal nie możesz zrozumieć danej osoby, poproś ją o napisanie na kartce tego, co chce powiedzieć, lub zaproponuj inny sposób ułatwienia komunikacji. Ciche otoczenie ułatwia komunikację.
                                      • Nie dokuczaj ani nie wyśmiewaj się z osoby z zaburzeniami mowy. Możliwość skutecznego komunikowania się oraz poważne traktowanie jest ważne dla nas wszystkich.


                                      "KOPERTA ŻYCIA"

                                      2016-06-16

                                      Z przyjemnością informujemy, że już od lipca br. GOPS rusza z nową inicjatywą skierowaną do mieszkających samotnie, starszych chorych mieszkańców naszej gminy. Celem działań jest podniesienie bezpieczeństwa seniorów .

                                      Starsze, przewlekle chore, samotne osoby będą mogły bezpłatnie otrzymać w tut. Ośrodku tzw."KOPERTĘ ŻYCIA", która pomaga służbom medycznym w podjęciu szybkiej i skutecznej interwencji.
                                      W plastikowej kopercie umieszczony będzie formularz zawierający ich dane osobowe oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia - chorobach na jakie cierpią, przyjmowanych lekach, alergiach na leki. Będzie też informacja o kontakcie z najbliższymi bądź osobach, które należy powiadomić w razie choroby.

                                      czytaj całość publikacji ""KOPERTA ŻYCIA""

                                      Dołączona galeria:

                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                       Poradnictwo specjalistyczne i terapia dla rodzin w kryzysie

                                       2016-06-09

                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje o możliwości skorzystania przez mieszkańców powiatu krakowskiego z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin w kryzysie .
                                       Porad udzielać będą : psycholog, pedagog, psychoterapeuta, mediator.

                                       Poradnictwo i terapia odbywają się ;
                                       • w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Familia " : Kraków os. Zielone 1 oraz os. Górali 15,
                                       • w siedzibie Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie ul. Kopernika 13 (IV piętro).


                                       Zapisy na spotkania możliwe są wyłącznie pod numerem telefonu: 784 305 610


                                       Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część V

                                       2016-06-02

                                       OSOBY NIESŁYSZĄCE LUB NIEDOSŁYSZĄCE
                                       Polski język migowy to zupełnie inny jezyk niż polski mówiony, charakteryzuje się on zupełnie inną składnią. Czytanie z ruchu warg jest dla osób niesłyszących bardzo trudne, jeżeli ich pierwszym językiem jest język migowy, gdyż większość dźwięków powstaje wewnątrz jamy ustnej - trudno jest czytać z ruchu warg w drugim języku.
                                       Osoby niedosłyszące porozumiewają się jednak w języku polskim.Słysząc w ograniczonym stopniu, wspomagają się aparatami słuchowymi i/lub patrzą na usta swojego rozmówcy , aby ułatwić sobie komunikację.
                                       Istnieje wiele sposobów i stylów komunikowania się stosowanych przez osoby z utratą słuchu. Wiekszość dorosłych , którzy niedawno utracili słuch, nie posługuje się językiem migowym, lecz polskim i w komunikacji wspomaga się urządzeniami do pisania lub wspomagającymi słuch. Osoby z implantami ślimakowymi, tak samo jak osoby z innymi formami utraty słuchu, informują zwykle swoich rozmówców jak najlepiej się z nimi porozumiewać.

                                       czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część V"


                                       „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”

                                       2016-06-01

                                       „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”
                                       OŚRODEK WSPARCIA – KLUB SAMOPOMOCY
                                       ZAPRASZA !!!
                                       HARMONOGRAM SPOTKAŃ NA MIESIĄC CZERWIEC 2016 R
                                       (dotyczy projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w roku 2016 finansowanego z budżetu Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca)

                                       Dołączone pliki:


                                       „ZAKRĘCENI NA HOSPICJUM MAŁA NAKRĘTKA – WIELKA NADZIEJA”

                                       2016-05-30

                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do akcji.

                                       Zbiórka plastikowych nakrętek dla Krakowskiego Hospicjum im. św. Łazarza.
                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy wzorem roku ubiegłego zachęca wszystkich mieszkańców gminy –ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los człowieka umierającego, do pomocy na rzecz hospicjum.
                                       W czasie najbliższych Dni Gminy Kocmyrzów – Luborzyca prowadzona będzie zbiórka plastikowych nakrętek .
                                       Na stoisku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pracownicy socjalni będą przyjmować nakrętki. Wszystkie zebrane nakrętki zostaną następnie przekazane hospicjum a uzyskany z ich sprzedaży dochód przeznaczony będzie na opiekę nad ciężko chorymi ludźmi.
                                       Osoby które wezmą udział w naszej akcji mogą liczyć na drobny upominek.


                                       30 MAJA -ŚWIĘTO RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO .

                                       2016-05-25

                                       Może któreś dziecko czeka właśnie na Ciebie ?

                                       Święto obchodzone jest od 2006 roku i ma służyć zwróceniu uwagi społeczeństwa na los dzieci osamotnionych oraz odrzuconych przez rodziców.

                                       KAŻDY ZASŁUGUJE NA MAMĘ I TATĘ


                                       Czym jest rodzina zastępcza?

                                       Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

                                       Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem praw, a także zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do stanu zdrowia i poziomu rozwoju w tym m.in.: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, rozwoju zainteresowań oraz właściwej edukacji
                                       Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
                                       • rodzina zastępcza spokrewniona (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
                                       • rodzina zastępcza niezawodowa (dalsza rodzina, osoby niespokrewnione)
                                       • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
                                       • rodzinny dom dziecka.


                                       Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które m.in.:
                                       • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
                                       • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych
                                       • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
                                       • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
                                       Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Skawinie
                                       ul. Kopernika 13, 12 210 09 76


                                       Uwaga! Wolne miejsca na wycieczkę do Kamiannej.

                                       2016-05-19

                                       Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z miejscowym Kołem Pszczelarzy organizują w dn. 28-29 maja wycieczkę do Kamiannej.
                                       Są jeszcze wolne miejsca .
                                       Wyjazd 28 maja o godz. 7.30 z parkingu koło Urzędu Gminy. Powrót 29 maja w godzinach wieczornych . Nocleg w Kamiannej .
                                       Koszt wycieczki: 132 zł
                                       szczegóły : w zakładce Seniorzy


                                       SPOTKANIE KIEROWNIKÓW GMINNYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ KORONY PÓŁNOCNEGO KRAKOWA

                                       2016-05-19

                                       W minioną środę (18 maja ) odbyło się kolejne spotkanie robocze kierowników GOPS Korony Północnego Krakowa. Spotkania takie organizowane są od kilku lat cyklicznie, w poszczególnych gminach zrzeszonych w Koronie. Są oddolną inicjatywą ośrodków a uczestniczący w nich stanowią dla siebie swoistą "grupę wsparcia".

                                       czytaj całość publikacji "SPOTKANIE KIEROWNIKÓW GMINNYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ KORONY PÓŁNOCNEGO KRAKOWA"

                                       Dołączona galeria:

                                       nazwawyswietlana

                                        Wyjazdowa sesja Rady Gminy

                                        2016-05-18

                                        W dniu wczorajszym Wójt , Skarbnik i Radni Gminy oraz Kierownicy GOPS i GZO na wyjazdowej sesji Rady Gminy w Makowie Podhalańskim spotkali się z Prezesem Zarządu Szpitala im . L. Rydygiera w Krakowie - p. Wojciechem Szafrańskim oraz przedstawicielem Małopolskiego Oddziału NFZ i kierownictwem miejscowego ZOL-u.

                                        czytaj całość publikacji "Wyjazdowa sesja Rady Gminy"


                                        Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część IV

                                        2016-05-17

                                        OSOBY NIEWIDOME LUB NIEDOWIDZĄCE

                                        Osoby niewidome umieją orientować się w terenie i poruszać się po ulicach.

                                        czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część IV"


                                        Stypendia pomostowe dla dzieci byłych pracowników PGR-ów

                                        2016-05-16

                                        Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017.
                                        Więcej informacji na załączonym poniżej plakacie:

                                        Dołączona galeria:

                                        nazwawyswietlana

                                         Informacja dot. realizacji programu "RODZINA 500+"

                                         2016-05-12

                                         W związku z licznymi zapytaniami osób , które złożyły wnioski o "świadczenie wychowawcze 500+" a nie otrzymały dotychczas decyzji przyznającej świadczenie ani też nie zostały im wypłacone środki finansowe - mimo, iż minęło 30 dni od złożenia przez nich wniosku - uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.49 ustawy " o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci" od momentu wejścia w życie ustawy (tj. od 01 kwietnia br) ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
                                         Ustawodawca przewidział , że przy tak powszechnym charakterze świadczenia nie będzie możliwe rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków w standardowym terminie 30 dni , stąd wprowadził stosowny zapis wydłużający ten okres do 3 m-cy.
                                         W naszej gminie do chwili obecnej jest złożonych prawie 1 100 wniosków. Pracownicy obsługujący program "Rodzina 500+" sukcesywnie rozpatrują złożone dokumenty. Nastąpiły też pierwsze wypłaty świadczeń dla ponad 400 dzieci.
                                         Niemniej jednak przy tak dużej ilości wniosków , proces realizacji wszystkich świadczeń rozłożony będzie na najbliższe tygodnie. Należy przy tym pamiętać, że w niektórych przypadkach organ musi czekać na uzyskanie za pomocą systemów informatycznych koniecznych informacji - co może powodować opóźnienia w rozpatrywaniu wniosku.
                                         Jednak pracownicy naszego GOPS dokładają wszelkich starań , aby realizacja zadania przebiegała w miarę możliwości sprawnie i bez zbędnej zwłoki.


                                         NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA

                                         2016-05-11

                                         Obiecujesz sobie, że zaczniesz mądrze jeść, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie musisz się głodzić, nakladać samych warzyw czy mięsa.
                                         Zerknij na nową piramidę żywienia i zmień złe nawyki.Szybko poczujesz różnicę .
                                         Nowością w piramidzie są świeże i suszone zioła. Dietetycy radzą dodawać je do potraw zamiast soli.
                                         Poniżej przedstawiamy jak wygląda nowa piramida żywienia:

                                         źródło: art. Jedzenie ma znaczenie - miesięcznik SKARB

                                         Dołączona galeria:

                                         nazwawyswietlana

                                          UWAGA osoby zainteresowane programem "RODZNA 500 PLUS"

                                          2016-05-04

                                          Przypominamy, że chcąc otrzymać pomoc finansową z programu "RODZINA 500 PLUS" z wyrównaniem od kwietnia 2016 r należy do 01 lipca złożyć w GOPS prawidłowo wypełniony wniosek. Po tym terminie, skladane wnioski będą realizowane od miesiąca w którym zostały złożone.
                                          Wniosek można złożyć osobiście bądź za pomocą systemów informatycznych.

                                          czytaj całość publikacji "UWAGA osoby zainteresowane programem "RODZNA 500 PLUS""


                                          Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część III

                                          2016-05-04

                                          OSOBY KORZYSTAJĄCE Z WÓZKA LUB NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO


                                          Osoby korzystające z wózka mogą mieć różne stopnie niepełnosprawności i zróżnicowane możliwości. Niektóre osoby używają do poruszania się ramion i dłoni, inne mogą wstać z wózka i przejść krótki dystans same.

                                          czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część III"


                                          „Klubik u babci i wnuczka” - ZAPRASZA !!!

                                          2016-04-28

                                          „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”
                                          OŚRODEK WSPARCIA – KLUB SAMOPOMOCY

                                          (dotyczy projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w roku 2016 finansowanego z budżetu Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca)

                                          Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów – Luborzyca „ KOLIBABY” od lutego 2016 r. realizuje zadanie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą„ – poprzez prowadzenie „Klubiku u babci i wnuczka”.
                                          Klubik funkcjonuje we wtorki , środy i czwartki w godz. 14:00 – 18:00. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zaplanowanych zajęć. Od miesiąca maja 2016r część zajęć będzie realizowana w Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy nr telefonu 12/387 14 10 wew. 35.
                                          W kwietniu 2016r w ramach zajęć z rękodzieła uczestnicy różnymi technikami wykonywali pamiątki komunijne. Seniorzy wspólnie z młodzieżą tworzyli piękne obrazki haftem krzyżykowym. Odbyły się również zajęcia kulinarne :„ Regaty na liściach sałaty” - potrawy z regionalnych produktów.
                                          W ramach spotkania z tradycja i kulturą uczestnicy zajęć wzięli udział w wycieczce – zabytki naszej gminy, odwiedzili między innymi miejscowy cmentarz.

                                          Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy „zaglądają” do naszego Klubiku i zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania.

                                          Dołączone pliki:


                                          MAJOWE SPOTKANIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

                                          2016-04-28

                                          Szczegóły w zakładce "Seniorzy".


                                          Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część II

                                          2016-04-20

                                          Wskazówki terminologiczne.
                                          STAWIAJ OSOBĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU.

                                          czytaj całość publikacji "Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych - część II"


                                          REALIZACJA PROGRAMU "RODZINA 500 PLUS"

                                          2016-04-18

                                          W piątek 15 kwietnia minęły dwa tygodnie od wejścia w życie programu "RODZINA 500 PLUS"
                                          Przyjmowanie wniosków w naszym GOPS przebiega spokojnie. Pracownicy sprawnie przyjmują dokumenty , dzięki czemu kolejka oczekujących liczy w okresie nasilenia ruchu najwyżej kilka osób .
                                          W przeciągu minionych 2 tyg. zostało złożonych 789 wniosków , z czego 157 elektronicznie.
                                          Niestety - wnioski złożone za pośrednictwem internetu w dużej części obarczone są błędami. Rodzic albo zapomina wpisać do składu rodziny wszystkich jej członków , albo błędnie podaje dane , albo zapomina wpisać numer konta itp.
                                          Korekta błędnych wniosków pochłonie nieco czasu pracownikom ośrodka.
                                          Najmniejszy kłopot jest z wnioskami na drugie i kolejne dziecko - gdyż tam głównym dokumentem jest prawidłowo złożony wniosek i nie zachodzi konieczność ustalania dochodu rodziny.

                                          czytaj całość publikacji "REALIZACJA PROGRAMU "RODZINA 500 PLUS""


                                          JEŚLI CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ CO TO " KWIATY GANUTELLOWE" KOLIBABY ZAPRASZAJĄ NA SWOJE WARSZTATY

                                          2016-04-15

                                          Kolejny już raz Stowarzyszenie "Kolibaby" jest gospodarzem warsztatów tematycznych .
                                          Warsztaty odbędą się w następną niedzielę (24 kwietnia 2016 r ) od godziny 15.00 w świetlicy Wiejskiej w Pietrzejowicach.
                                          Tym razem nasze zdolne Seniorki będą wykonywały "kwiaty ganutellowe".
                                          szczegóły w zakładce: Seniorzy


                                          CZWARTKI Z PRAWEM

                                          2016-04-15

                                          Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, organizacja pożytku publicznego, zaprasza do uczestnictwa w projekcie "Czwartki z prawem" :
                                          • bezpłatne szkolenia prawne dla społeczności Krakowa i okolic,
                                          • tematyka prorodzinna.
                                          I spotkanie: Rządowy program "Rodzina 500 plus" - jak skorzystać z dodatku dla rodzin - warsztaty praktyczne

                                          czytaj całość publikacji "CZWARTKI Z PRAWEM"


                                          WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS !

                                          2016-04-13

                                          Ze względów bezpieczeństwa (oszustwa, próby wyłudzenia danych, itp.) przed wypełnieniem i złożeniem wniosku istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi iż:

                                          czytaj całość publikacji "WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS !"


                                          BUS 500 PLUS

                                          2016-04-11

                                          W miniony piątek w godz. od 12.00 do 14.30 przed budynek nowego Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie przyjechał BUS 500 PLUS - mobilny punkt informacyjny.
                                          Mimo niesprzyjającej aury (siąpił lekki deszczyk) pod rozłożonym parasolem z logo programu "Rodzina 500+ pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielali porad i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500plus”.

                                          Przyjazd samochodu BUS 500 PLUS do naszej gminy to element realizowanej w całym kraju specjalnej akcji promocyjno-informacyjnej Urzędów Wojewódzkich.
                                          Specjalnie oznakowane samochody odwiedzą każdy region w Polsce. Akcja potrwa do końca czerwca.

                                          Dołączona galeria:

                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                           SAVOIR-VIVRE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - część I

                                           2016-04-06

                                           Od kilku lat coraz częściej zauważamy wśród nas osoby niepełnosprawne. Z myślą o nich likwiduje się m.inn. bariery architektoniczne, wprowadza udogodnienia w środkach komunikacji, na wielu opakowaniach (szczególnie leków) pojawiają się napisy w alfabecie Braille`a.
                                           Następuje też zauważalna zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Zaczyna się dostrzegać ich potrzeby , prawa i traktować na równi z osobami zdrowymi.
                                           Ale mimo pozytywnego podejścia do osób niepełnosprawnych w większości z nas tkwi ziarenko niepewności - jak się zachować wobec takich osób , aby pomagając im nie urazić ich jednocześnie.
                                           Nie musimy czuć się niezręcznie w obecności osoby niepełnosprawnej - musimy tylko poznać podstawowe wskazówki dot.zachowania wobec tych osób.
                                           A jeżeli kiedykolwiek bedziemy mieć wątpliwości, co do tego jak się zachować czy też co powiedzieć takiej osobie - po prostu ją o to zapytajmy.

                                           Dzisiejszym artykułem chcemy rozpocząć cykl wskazówek jak taktownie postępować w relacjach z osobami niepełnosprawnymi i jak im przyjść ze skuteczną i właściwą pomocą, gdy tego potrzebują.

                                           W swych rozważaniach opieramy się na Poradniku , który ukazał się na rynku amerykańskim i został przetłumaczony na zlecenie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

                                           Na początek:

                                           PODSTAWOWE ZASADY

                                           1. ZANIM POMOŻESZ - ZAPYTAJ
                                           Sam fakt bycia niepełnoprawnym nie oznacza, że dana osoba potrzebuje pomocy. Jeżeli znajduje się ona w przyjaznym otoczeniu, zwykle sama daje sobie radę. Dorośli niepełnosprawni chcą być traktowani jak niezależni ludzie. Pomoc należy oferować jedynie wówczas, gdy wydaje się ,że dana osoba może jej potrzebować. Jeżeli tak jest w istocie, zapytaj - zanim zaczniesz jej udzielać.

                                           2. BĄDŹ TAKTOWNY INICJUJĄC KONTAKT FIZYCZNY
                                           Niektóre osoby niepełnosprawne utrzymują równowagę dzięki swoim rękom, dlatego chwytanie ich za nie - nawet w celu udzielenia pomocy- może tę równowagę zakłócić. Unikaj klepania takiej osoby po głowie a także dotykania jej wózka, kuli czy laski. Osoby niepełnosprawne uważają je za część ich przestrzeni osobistej.

                                           3. POMYŚL ZANIM COŚ POWIESZ
                                           Zawsze zwracaj się bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej, nie do jej towarzysza, pomocnika ani tłumacza języka migowego. Po prostu zwracaj się do niej jak do każdej innej osoby.
                                           Szanuj jej prywatność. Jeżeli będziesz wypytywał ją o jej przypadłość, może się ona poczuć jakbyś sprowadzał ją wyłącznie do jej niepełnosprawności a nie widział w niej człowieka. Część osób niepełnosprawnych nie ma jednak nic przeciwko naturalnej ciekawości dzieci i nie krępuje się odpowiadać na zadawane przez nie pytania.

                                           4. NIE DECYDUJ.
                                           Osoby niepełnosprawne same najlepiej wiedzą co mogą zrobić a czego nie.
                                           Nie podejmuj za nie decyzji co do uczestnictwa w jakiejkolwiek czynności. W zależności od sytuacji, wykluczanie osób niepełnosprawnych z jakiegokolwiek działania tylko dlatego , że są niepełnosprawne sprawia , że czują się spychane na margines.

                                           5. PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ (np. sklep, punkt usługowy itp) - REAGUJ UPRZEJMIE NA PROŚBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
                                           Jeżeli osoby niepełnosprawne proszą cię o dokonanie pewnych przystosowań w twojej działalności , to nie jest to skarga. Świadczy o tym , że czują się w twoim lokalu na tyle swobodnie, aby mówić o swoich potrzebach. Jeżeli twoja reakcja będzie pozytywna, na pewno będą do ciebie wracać i powiedzą swoim znajomym , jak dobrze zostali obsłużeni .

                                           cdn.


                                           KWIETNIOWE SPOTKANIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

                                           2016-04-05

                                           Szczegóły w zakładce Seniorzy


                                           Wystartował Program Rodzina 500 +

                                           2016-04-04

                                           Za nami pierwszy dzień realizacji programu Rodzina 500 +
                                           Wbrew wcześniejszym przewidywaniom dzień był spokojny. Z pewnością pomocne były liczne informacje, że na złożenie wniosków rodzina ma pełne 3 miesiące i wystarczy zmieścić się w tym terminie , aby otrzymać świadczenia z wyrównaniem od kwietnia.
                                           W piątek 1 kwietnia złożono w GOPS ogółem 137 wniosków.
                                           W formie elektronicznej otrzymaliśmy 25 wniosków
                                           Przeważały te składane osobiście - było ich 112 .
                                           Część osób zasięgała jeszcze przy tej okazji dodatkowych informacji czy korzystała z wyjaśnień pracowników przyjmujących dokumenty.

                                           Ponieważ zainteresowanie programem jest duże - w najbliższych tygodniach małopolskie gminy będzie objeżdżał 500 BUS w którym pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie będą udzielać informacji związanych z programem 500+
                                           W naszej gminie 500 BUS będzie stacjonował w rejonie nowego Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie w najbliższy piątek ( 8 kwietnia 2016 r)
                                           w godzinach od 12.00 do 14.30 .
                                           Poniżej przekazujemy Państwu treść listu Pani Premier Beaty Szydło w związku z realizacją Programu Rodzina 500 + do rodzin w Polsce.

                                           Dołączona galeria:

                                           nazwawyswietlana

                                            Rusza program "RODZINA 500+.

                                            2016-03-31

                                            Przypominamy , że od jutra - tj.01 kwietnia br. rozpoczyna się w naszej gminie (podobnie jak w całej Polsce) przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze.
                                            Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 8 na parterze budynku Urzędu Gminy oraz w siedzibie GOPS na I piętrze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
                                            Druki wniosków można otrzymać w siedzibie GOPS jak również można je bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej.

                                            czytaj całość publikacji "Rusza program "RODZINA 500+."


                                            Przekaż 1 % podatku

                                            2016-03-31

                                            Uwaga mieszkańcy Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.
                                            Przypominamy, że kolejny już rok możemy zamieszczać na stronie internetowej GOPS w zakładce "Przekaż 1% podatku" prośby mieszkańców naszej gminy zainteresowanych tą formą pozyskania wsparcia.

                                            Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS tel.: 12 387 11 10


                                            „Klubik u babci i wnuczka” - ZAPRASZA !!!

                                            2016-03-25

                                            HARMONOGRAM SPOTKAŃ NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2016 R (dotyczy projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w roku 2016 finansowanego z budżetu Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca)

                                            Dołączone pliki:


                                            ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

                                            2016-03-23

                                            Radosnych Świąt Wielkanocnych
                                            pełnych dobroci i rodzinnego ciepła
                                            wszystkim mieszkańcom


                                            życzą:
                                            Pracownicy GOPS

                                            logo


                                            PRZEDŚWIĄTECZNE ZAJĘCIA W " KLUBIKU U BABCI I WNUCZKA "

                                            2016-03-23

                                            " Proszę wziąć pięć tych czarnych drucików i mniej więcej w połowie ściśle okręcać je wszystkie tym cieniutkim srebrzystymi drucikiem. Musi powstać taka pajęczynka..." tłumaczy Pani Renata .
                                            Więcej : w zakładce SENIORZY


                                            UWAGA OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY

                                            2016-03-23

                                            Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Proszowicach zaprasza osoby poszukujące pracy stałej lub krótkoterminowej do zgłoszenia się do PUNKTU POŚREDNICTWA PRACY OHP.

                                            Dołączone pliki:


                                            "Okno życia"

                                            2016-03-22

                                            W minioną sobotę minęło 10 lat od chwili powstania pierwszego w Polsce "Okna Życia".
                                            Powstało ono 19 marca 2006 r w Krakowie przy ulicy Przybyszewskiego 39.
                                            Powodem powstania Okna Życia była seria informacji o martwych noworodkach znalezionych w przypadkowych miejscach. Już w trzy miesiące po jego otwarciu znaleziono w nim pierwsze niemowlę.

                                            czytaj całość publikacji ""Okno życia" "

                                            Dołączona galeria:

                                            nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                             JUŻ WKRÓTCE RUSZA W NASZEJ GMINIE PROGRAM

                                             2016-03-16

                                             logo

                                             Przypominamy , że od 01 kwietnia br. rozpoczyna się w naszej gminie (podobnie jak w całej Polsce) przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze.
                                             Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 8 na parterze budynku Urzędu Gminy oraz w siedzibie GOPS na I piętrze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
                                             Od 21 marca będzie można otrzymać druki wniosków w siedzibie GOPS a od 01 kwietnia będzie można je bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej.

                                             czytaj całość publikacji "JUŻ WKRÓTCE RUSZA W NASZEJ GMINIE PROGRAM "


                                             Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON zaprasza do udziału w projekcie „ Akcja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. małopolskiego”.

                                             2016-03-15

                                             Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

                                             czytaj całość publikacji "Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON zaprasza do udziału w projekcie „ Akcja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. małopolskiego”."


                                             Przymusowe leczenie odwykowe - alkoholizm.

                                             2016-03-10

                                             Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Jednak zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia gdy w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny. W takiej sytuacji osobę uzależnioną kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na badanie kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. Z wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na badanie może zwrócić się każda osoba, która może udokumentować występowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
                                             O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. W razie braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego albo obserwacji w zakładzie leczniczym sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ Policji. Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku.
                                             Sąd wzywa osobę, w stosunku do której orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem zastosowania przymusu w wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku. Przymusowe doprowadzenie przez Policję do zakładu leczniczego, osoby uchylającej się od wykonania tego obowiązku, następuje na zarządzenie sądu.
                                             Osoba, w stosunku do której orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, związanemu z pobytem w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego, nie może opuszczać terenu tego zakładu bez zezwolenia kierownika zakładu.
                                             Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. O ustaniu obowiązku poddania się leczeniu przed upływem wskazanego okresu decyduje sąd na wniosek osoby zobowiązanej, zakładu leczącego, kuratora, prokuratora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu, w którym osoba leczona przebywa. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustania.
                                             Orzekając o obowiązku poddania się leczeniu sąd może ustanowić na czas trwania tego obowiązku nadzór kuratora. Osoba, wobec której ustanowiony został nadzór, ma obowiązek stawiania się na wezwanie sądu lub kuratora i wykonywania ich poleceń, dotyczących takiego postępowania w okresie nadzoru, które może się przyczynić do skrócenia czasu trwania obowiązku poddania się leczeniu. Kurator jest uprawniony do składania do sądu wniosków w sprawie zmiany postanowienia co do rodzaju zakładu leczenia odwykowego oraz w sprawie orzeczenia ustania obowiązku poddania się leczeniu, a także zawiadamiania sądu o potrzebie podjęcia innych niezbędnych czynności.
                                             Sąd, który nałożył na osobę uzależnioną od alkoholu obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, jeśli uzna, że na skutek takiego uzależnienia zachodzi potrzeba całkowitego ubezwłasnowolnienia tej osoby - zawiadamia o tym właściwego prokuratora. W razie orzeczenia ubezwłasnowolnienia sąd opiekuńczy, określając sposób wykonywania opieki, orzeka o umieszczeniu tej osoby w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, chyba że zachodzi możliwość objęcia tej osoby inną stałą opieką.


                                             /źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych SPES/


                                             Program "Rodzina 500 plus" - UWAŻAJMY NA OSZUSTÓW !

                                             2016-03-09

                                             W związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, z których za odpłatnością można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego, przestrzegamy, że wszelkie tego typu działania są próbą wyłudzenia pieniędzy.

                                             czytaj całość publikacji "Program "Rodzina 500 plus" - UWAŻAJMY NA OSZUSTÓW !"


                                             Program "RODZINA 500+"

                                             2016-03-08

                                             KIEROWNIK GOPS ODPOWIADA NA PYTANIA

                                             czytaj całość publikacji "Program "RODZINA 500+""


                                             „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA” (dotyczy projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w roku 2016 finansowanego z budżetu Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca)

                                             2016-03-08

                                             Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów – Luborzyca „ KOLIBABY” od lutego 2016 r. realizuje zadanie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą„ – poprzez prowadzenie „Klubiku u babci i wnuczka”.
                                             Klubik funkcjonuje we wtorki , środy i czwartki. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zaplanowanych zajęć.

                                             czytaj całość publikacji "„KLUBIK U BABCI I WNUCZKA” (dotyczy projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w roku 2016 finansowanego z budżetu Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca)"

                                             Dołączona galeria:

                                             nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                              Najniższe emerytury i renty z ZUS

                                              2016-03-03

                                              Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
                                              od 1 marca 2016 r.:

                                              emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 882,56 zł

                                              renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 676,75 zł

                                              renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1059,07 zł

                                              renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 812,10 zł

                                              czytaj całość publikacji "Najniższe emerytury i renty z ZUS"


                                              RODZINA 500 PLUS

                                              2016-03-01

                                              INFOLINIA (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
                                              od 8:00 do 17:00) :
                                              12 392 15 83 – informacje dla rodziców i opiekunów
                                              rodzina500plus@malopolska.uw.gov.pl


                                              Poniżej przekazujemy Państwu odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z realizacją programu:

                                              czytaj całość publikacji "RODZINA 500 PLUS "


                                              III MAŁOPOLSKI KONGRES KOBIET

                                              2016-02-29

                                              W minioną sobotę (27-go lutego) od rana do późnych godzin popołudniowych około 1 500 kobiet w różnym wieku uczestniczyło w odbywającym się w gmachu krakowskiego Auditorium Maximum UJ III MAŁOPOLSKIM KONGRESIE KOBIET.

                                              czytaj całość publikacji "III MAŁOPOLSKI KONGRES KOBIET"

                                              Dołączona galeria:

                                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (42 fot.)...


                                               EFEKTY FINANSOWEJ POMOCY DLA POGORZELCÓW Z PRUS

                                               2016-02-29

                                               Informujemy, że na utworzone przy GOPS konto, darczyńcy dokonali licznych wpłat dla rodziny Nagórzańskich z Prus , których w grudniu ub. roku dotknęła tragedia związana z pożarem domu i śmiercią w płomieniach 3 członków rodziny.
                                               Łączna kwota zgromadzonych na koncie środków na dzień 29 lutego 2016 r wynosi: 70 439, 19 zł.

                                               czytaj całość publikacji "EFEKTY FINANSOWEJ POMOCY DLA POGORZELCÓW Z PRUS"

                                               Dołączona galeria:

                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                MARCOWE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

                                                2016-02-26

                                                Szczegóły w zakładce Seniorzy


                                                DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W PRUSACH

                                                2016-02-23

                                                Na stałe wrósł w krajobraz naszej gminy. Jadąc drogą 776 w kierunku Krakowa widzimy w Prusach potężny budynek otoczony zadbanym ogrodem z pięknie przyciętymi choinkami.
                                                Część osób wie co mieści się w budynku, część mija go jako kolejny obiekt budowlany. Tymczasem w budynku tym od lat funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej.
                                                Nasz artykuł ma przybliżyć mieszkańcom gminy działalność tego prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości Domu.

                                                czytaj całość publikacji "DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W PRUSACH"

                                                Dołączona galeria:

                                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                 TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

                                                 2016-02-22

                                                 W dniach 22-27 lutego 2016 r. w całym kraju obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego idea związana jest z ustanowionym na dzień 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.
                                                 Celem obchodzonego Dnia Ofiar Przestępstw i Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw jest przypomnienie o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, a przy tym wyznaczanie kierunków niezbędnych dla poprawiania ich położenia.

                                                 czytaj całość publikacji "TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM "


                                                 DZIECI PIEKĄ I GOTUJĄ

                                                 2016-02-19

                                                 Z inicjatywy właścicieli Karczmy Cekierówka w Kocmyrzowie w grudniu 2015 r . powstał nowy i ciekawy pomysł na zagospodarowanie czasu wolnego dzieciaków z naszej gminy.
                                                 KULINARNA AKADEMIA MALUCHA to odbywające się w CEKIERÓWCE comiesięczne warsztaty kulinarne dla najmłodszych adeptów kuchennych sztuk pieczenia, gotowania i zapoznawania się ze sposobami przyrządzania różnych smakołyków.

                                                 czytaj całość publikacji "DZIECI PIEKĄ I GOTUJĄ"

                                                 Dołączona galeria:

                                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (25 fot.)...


                                                  Ulga na dzieci

                                                  2016-02-18

                                                  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci.

                                                  czytaj całość publikacji "Ulga na dzieci"


                                                  „Klubik u babci i wnuczka” - ZAPRASZA !!!

                                                  2016-02-17

                                                  HARMONOGRAM SPOTKAŃ NA MIESIĄC MARZEC 2016 R (dotyczy projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w roku 2016 finansowanego z budżetu Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca)

                                                  Dołączone pliki:


                                                  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie programu Rodzina 500 plus

                                                  2016-02-17

                                                  500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze - to główne założenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którą podpisał dzisiaj prezydent Andrzej Duda.

                                                  Dołączona galeria:

                                                  nazwawyswietlana

                                                   Ubezpieczenia społeczne - jednorazowe dodatki do rent i emerytur

                                                   2016-02-16

                                                   Emeryci i renciści, których świadczenie wynosi do 2 tys. zł w marcu br. otrzymają jednorazowy dodatek w wysokości do 400 zł. Ustawę wprowadzającą to rozwiązanie podpisał w piątek 12 lutego Prezydent RP.

                                                   czytaj całość publikacji "Ubezpieczenia społeczne - jednorazowe dodatki do rent i emerytur"


                                                   RODZINA 500 PLUS

                                                   2016-02-15

                                                   Senat w piątek późnym wieczorem przyjął rządową ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W głosowaniu wzięło udział 90 senatorów. Za przyjęciem projektu było 63, jeden był przeciw, a 26 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.


                                                   PROJEKT RODZINA 500 PLUS PRZYJĘTY PRZEZ SEJM

                                                   2016-02-12

                                                   Sejm na 11. posiedzeniu przyjął w dniu wczorajszym ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającą program Rodzina 500 plus.

                                                   Podczas ostatniej dyskusji przed głosowaniem minister Elżbieta Rafalska przypomniała, że 11 mld zł z programu Rodzina 500 plus jest adresowanych do rodzin wiejskich, a od przyszłego roku ogólna kwota wsparcia wyniesie 23 mld zł.

                                                   Dzięki określeniu kryterium dochodowego na pierwsze dziecko na 800 zł z programu skorzysta 900 tys. rodzin z dziećmi i 1300 tys. rodzin z jednym dzieckiem. Natomiast gdyby wprowadzono górny próg w wysokości 5 tys. zł, świadczenia nie otrzymałoby 11 tys. rodzin,. a oszczędności wyniosłyby 5 mln zł, gdyby próg był 3 tys. zł, świadczenia nie otrzymałoby 51 tys. rodzin. 2,7 mln rodzin musiałoby składać oświadczenia majątkowe.

                                                   Teraz ustawa zostanie przekazana do Senatu RP, a następnie do podpisu Prezydenta RP.
                                                   (źródło: Min. Rodziny Pracy i Polit.Społ)


                                                   ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

                                                   2016-02-11

                                                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

                                                   czytaj całość publikacji "ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ"


                                                   INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                                                   2016-02-11

                                                   Na prośbę Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES przekazujemy rodzicom dzieci niepełnosprawnych informację dot. możliwości uzyskania stypendium dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.

                                                   Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

                                                   Stowarzyszenie chce pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzony został fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie kontaktuje się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają Stowarzyszeniu do weryfikacji.

                                                   Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

                                                   Wnioski przyjmowane są do dnia 20.03.2016 roku.

                                                   Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem stypendium.

                                                   Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl


                                                   Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
                                                   Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
                                                   1% KRS: 00000 14574
                                                   Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
                                                   www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

                                                   Dołączona galeria:

                                                   nazwawyswietlana

                                                    GALA „SKRZYDŁA” - dwie pamiątkowe statuetki pozostają w naszej gminie.

                                                    2016-02-08

                                                    Zaczęło się od zaproszenia. Bardzo oryginalnego, starannie wydrukowanego na cienkiej deseczce.

                                                    czytaj całość publikacji "GALA „SKRZYDŁA” - dwie pamiątkowe statuetki pozostają w naszej gminie."

                                                    Dołączona galeria:

                                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


                                                     „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA” OŚRODEK WSPARCIA – KLUB SAMOPOMOCY ZAPRASZA !!!

                                                     2016-02-05

                                                     HARMONOGRAM SPOTKAŃ NA MIESIĄC LUTY 2016 R (dotyczy projektu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w roku 2016 finansowanego z budżetu Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca)

                                                     Dołączone pliki:


                                                     INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZCZEGÓLNIE Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ ZESPOŁEM DOWNA

                                                     2016-02-05

                                                     Na prośbę Fundacji „Cegiełka Nadziei” przekazujemy informację dla rodziców Dzieci Niepełnosprawnych szczególnie z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA oraz ZESPOŁEM DOWNA

                                                     W OŚRODKU HIPOTERAPII i REHABILITACJI dla DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – STOBNO (Stobno 89, 64-905 Stobno, woj. wielkopolskie ), oprócz dotychczas prowadzonej rehabilitacji, mpdz, innych neurologicznych, uruchomiony został ZESPÓŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA oraz ZESPOŁEM DOWNA

                                                     Fundacja Cegiełka Nadziei będzie się starała dofinansowywać procesy rehabilitacyjne.

                                                     Więcej informacji:

                                                     www.rehabilitacja-stobno.pl
                                                     www.osrodek-stobno.pl e-mail stecrom@poczta.onet.pl
                                                     tel. 607 302 322, 67 216 90 02
                                                     www.cegielkanadziei.pl e-mail cegielkanadziei@wp.pl


                                                     Apiterapia - wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

                                                     2016-02-05

                                                     Zapraszamy na kolejne zajęcia liczącego już prawie 40 osób Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Baranówce.

                                                     Szczegóły w zakładce Seniorzy.


                                                     „Klubik u babci i wnuczka” - ZAPRASZA !!!

                                                     2016-02-02

                                                     Z inicjatywy tut. GOPS od lutego 2016 uruchomiony został w Kocmyrzowie Ośrodek Wsparcia - Klub Samopomocy pod nazwą - „Klubik u babci i wnuczka”. Po rozstrzygnięciu konkursu realizacja zadania została powierzona Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów – Luborzyca „Kolibaby”, z którego przedstawicielami Wójt Gminy podpisał stosowną umowę. Na realizację zadania GOPS pozyskał kwotę ponad 38 tyś. zł pochodzącą z funduszy Wojewody Małopolskiego.


                                                     Celem działania Ośrodka Wsparcia jest wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji
                                                     z młodzieżą.
                                                     Działania prowadzone w „Klubiku u babci i wnuczka”, będą realizowane poprzez: inicjatywy rodzinne, przekazywanie dziedzictwa kulturowego, pracę ze wspomnieniami, lokalną historią, międzypokoleniową wymianą umiejętności.

                                                     „Klubik u babci i wnuczka” proponuje uczestnikom szeroki wachlarz zajęć rozwijających zarówno umysł jak i sprawność fizyczną. W ofercie znajdują się m. in. zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne, wycieczki, „kółko pomocy naukowej”, warsztaty .

                                                     Uczestnikami zajęć mogą zostać osoby w wieku 50+ oraz dzieci i młodzież, która się uczy. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa. Deklaracje są dostępne w „Klubiku u babci i wnuczka” Kocmyrzów 38 (budynek starego Ośrodka Zdrowia I piętro) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy.
                                                     Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

                                                     „Klubik u babci i wnuczka” będzie czynny we wtorki, środy i czwartki w godz. 15:00 – 19:00.

                                                     Gwarantujemy atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego oraz miłą atmosferę!
                                                     Serdecznie Zapraszamy!

                                                     Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy numer tel. 387 11 10.

                                                     Dołączona galeria:

                                                     nazwawyswietlana

                                                      Senior podpisuje umowy

                                                      2016-01-25

                                                      Mówi się, że „na buzię”, to jest krem. Stąd wszelkie zobowiązania - kredytowe czy ubezpieczeniowe – spisywane są w formie w formie umowy. Pomaga to zadbać nam o nasze prawa. Należy jednak pamiętać, że każdy kij ma dwa końce, a dokument, który parafowaliśmy, może wpędzić nas w nie lada kłopoty. Na co należy uważać, podpisując umowy?

                                                      Szczegóły w zakładce SENIORZY


                                                      Program "Rodzina 500 plus"

                                                      2016-01-19

                                                      W dniu wczorajszym w siedzibie urzędu wojewódzkiego odbyło się spotkanie wiceministra Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pana Stanisława Szweda oraz Wojewody Małopolskiego - pana Józefa Pilcha z przedstawicielami małopolskich samorządów. Spotkanie miało charakter konsultacyjny i dotyczyło programu "Rodzina 500 plus"

                                                      czytaj całość publikacji "Program "Rodzina 500 plus""

                                                      Dołączona galeria:

                                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                                       Przekaż 1 % podatku

                                                       2016-01-18

                                                       Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach w zakładce "Przekaż 1% podatku" możemy zamieszczać ogłoszenia mieszkańców naszej gminy zainteresowanych tą formą pozyskania wsparcia.
                                                       Szczegóły można uzgadniać z pracownikami socjalnymi GOPS. Tel.: 12 387 11 10.


                                                       GALA

                                                       2016-01-11

                                                       Z wielką przyjemnością informujemy, że za zaangażowanie , sumienność i wrażliwość pracowników socjalnych w wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych, Ośrodek nasz został uhonorowany przez Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
                                                       statuetką "Skrzydła Dobroci" 2015

                                                       Dołączona galeria:

                                                       nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                        PIERWSZE W TYM ROKU SPOTKANIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

                                                        2016-01-05

                                                        Szczegóły w zakładce "Seniorzy"


                                                        INFORMACJA DOT. POMOCY PRAWNEJ .

                                                        2015-12-31

                                                        Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2016r. Powiat Krakowski będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
                                                        Jeden z uruchamianych punktów pomocy prawnej będzie działał na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca (w budynku Urzędu Gminy).

                                                        Poniżej podajemy tygodniowy rozkład pracy prawnika.

                                                        Poniedziałek 9.00- 16.00
                                                        Wtorek 12.00- 15.00
                                                        Środa -------------
                                                        Czwartek 12.00-15.00
                                                        Piątek 08.00-15.00

                                                        Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela: Radca prawny

                                                        Prowadzenie punktu w naszej Gminie powierzono Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, „Consilium”, 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 8a/2.


                                                        ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, OSOBY UPRAWNIONE ORAZ SPOSOBY WYKAZANIA UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

                                                        2015-12-31

                                                        Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
                                                        1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
                                                        2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
                                                        3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
                                                        4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

                                                        Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
                                                        1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
                                                        2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
                                                        3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
                                                        Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
                                                        1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
                                                        2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
                                                        3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
                                                        4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
                                                        5) która nie ukończyła 26 lat, lub
                                                        6) która ukończyła 65 lat, lub
                                                        7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.                                                        2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona:
                                                        1) - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
                                                        2) - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
                                                        3) - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
                                                        4) - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
                                                        5) - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
                                                        6) - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
                                                        3. Osoba uprawniona, , przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
                                                        4. Osobie uprawnionej, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych
                                                        5. Powyższe oświadczenia, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


                                                        DOTYCHCZASOWE EFEKTY FINANSOWEJ POMOCY DLA POGORZELCÓW C.D

                                                        2015-12-31

                                                        Informujemy, że stan konta dla pogorzelców na dzień 31.12.2015 r. wynosi
                                                        35 106,49 zł .
                                                        Wpłat jest bardzo dużo – od kilkunastozłotowych do kilkutysięcznych. Są datki zarówno od osób prywatnych jak i zbiorcze m.inn. od współpracowników z firmy braci Nagórzańskich, od mieszkańców wsi Prusy i Dojazdów. Przelewy napływają praktycznie z całej Polski. Część pochodzi od mieszkańców naszej gminy i pobliskiego Krakowa, ale są też wpłaty od osób z odległych zakątków kraju- nie sposób wymienić wszystkich miejscowości skąd nadeszła pomoc. Podajemy dla przykładu: Szczecin, Wrocław, Warszawa, Gliwice, Częstochowa, Bielsko-Biała, Zakopane, Siemianowice Śląskie.
                                                        Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


                                                        DOTYCHCZASOWE EFEKTY FINANSOWEJ POMOCY DLA POGORZELCÓW

                                                        2015-12-23

                                                        W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi konta bankowego, na które dokonywane są wpłaty na rzecz pogorzelców z Prus, uprzejmie informujemy, że na utworzone konto wpływają wszystkie środki finansowe przekazywane przez ofiarodawców dla rodziny Nagórzańskich.
                                                        Zgromadzone na koncie pieniądze zostaną w całości przekazane rodzinie i nie ma możliwości aby zostały wykorzystane na cele inne niż pomoc dla pogorzelców.
                                                        Rodzina Nagórzańskich jest na bieżąco informowana o stanie konta.
                                                        Wszystkich ofiarodawców informujemy, że na dzień 22.12.2015r. na konto wpłynęło 27 051, 49 zł.
                                                        Rodzina nie wykorzystała jeszcze żadnych środków zgromadzonych na koncie - czekając z remontem domu na wynik ekspertyzy technicznej określającej stan budynku.
                                                        Nadmieniamy, że konto nr: 77 8589 0006 0160 0680 2655 0008 przeznaczone na pomoc dla pogorzelców jest cały czas aktywne i nadal można dokonywać na nie wpłat dla rodziny Nagórzanskich.


                                                        PODZIĘKOWANIA

                                                        2015-12-23

                                                        GOPS serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli i nadal odpowiadają na nasz apel o pomoc dla poszkodowanej przez pożar rodziny z Prus.

                                                        czytaj całość publikacji "PODZIĘKOWANIA"


                                                        Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku mieszkańcom Gminy życzą pracownicy GOPS

                                                        2015-12-22

                                                        Równocześnie pracownicy GOPS dziękują wszystkim za składane życzenia.

                                                        Dołączona galeria:

                                                        nazwawyswietlana

                                                         Spotkanie opłatkowe Pszczelarzy i studentów Uniwersytetu III Wieku

                                                         2015-12-21

                                                         W dniu wczorajszym (20.12.2015r), odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe miejscowego Koła Pszczelarskiego i studentów Uniwersytetu III Wieku.

                                                         czytaj całość publikacji "Spotkanie opłatkowe Pszczelarzy i studentów Uniwersytetu III Wieku"

                                                         Dołączona galeria:

                                                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                          POMOC DLA POGORZELCÓW Z PRUS

                                                          2015-12-17

                                                          W dniu dzisiejszym (17.12.2015r.) rodzina Nagórzańskich otrzymała klucze do mieszkania przyznanego im przez Gminę na czas trwania remontu budynku w Prusach. Rodzina z pomocą życzliwych mieszkańców Prus rozpoczęła już porządkowanie zniszczonej pożarem posesji.

                                                          Dołączona galeria:

                                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (24 fot.)...


                                                           POMOC DLA POGORZELCÓW Z PRUS - c.d

                                                           2015-12-16

                                                           Trwają ostatnie prace porządkowe związane z przekazaniem pogorzelcom wyremontowanego mieszkania.

                                                           czytaj całość publikacji "POMOC DLA POGORZELCÓW Z PRUS - c.d"

                                                           Dołączona galeria:

                                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (24 fot.)...


                                                            POMOC DLA POGORZELCÓW Z PRUS - c.d

                                                            2015-12-11

                                                            Od wczoraj trwają intensywne prace remontowe związane z przystosowaniem przez gminę mieszkania w którym bedą mogły zamieszkać po wyjściu ze szpitala osoby ocalałe z płonącego budynku w Prusach.
                                                            W ciągu najbliższych dni mieszkanie zostanie przekazane potrzebującym , tak aby nadchodzący czas świąteczny mogły spędzić w godziwych warunkach.

                                                            Dołączona galeria:

                                                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                             NIE DLA CZADU !!!

                                                             2015-12-11

                                                             Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

                                                             czytaj całość publikacji "NIE DLA CZADU !!!"

                                                             Dołączona galeria:

                                                             nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                              POMOC DLA POGORZELCÓW Z PRUS

                                                              2015-12-10

                                                              W dniu 09.12.2015r. w miejscowości Prusy doszło do tragicznego zdarzenia – pożaru budynku mieszkalnego w którym zginęły 3 osoby: ojciec rodziny, jego 24 letnia córka oraz 2,5 letni wnuczek. Pozostałym członkom rodziny udało się uciec z płonącego budynku.
                                                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje pomoc dla pogorzelców. Wsparcie pieniężne można przekazywać na numer konta: 77 8589 0006 0160 0680 2655 0008 z dopiskiem „ POMOC DLA POGORZELCÓW – NAGÓRZAŃSCY” .

                                                              Dołączona galeria:

                                                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                                               Szkolenie "Dziecko w sieci - zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi".

                                                               2015-12-10

                                                               W dniu 08.12.2015r. z inicjatywy tut. ośrodka odbyło się 4 w tym roku spotkanie połączone ze szkoleniem dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/ s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie . Tematem szkolenia było "Dziecko w sieci - zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi".
                                                               Ponieważ we współczesnym świecie komputer stał się jednym z najważniejszych sposobów komunikacji międzyludzkiej - a także sposobem spędzania wolnego czasu - co ma miejsce szczególnie w odniesieniu do młodzieży i dzieci - zagrożenia, które niesie z sobą poruszanie się w świecie wirtualnym stały się bardzo istotne.
                                                               Na szkoleniu omówione zostały najczęstsze zagrożenia związane z powszechną dostępnością do komputerów dzieci i młodzieży : cyberprzemoc (agresja online, mająca swoje źródło w zachowaniach internautów), szkodliwe treści (m.in. przemoc, okrucieństwo wobec zwierząt ),prywatność (umieszczanie swoich prywatnych danych w internecie - internauci często zachowują się jakby w sieci byli zupełnie anonimowi), mowa nienawiści (m.in. hejt- szkalowanie, ośmieszanie), seksting (wymiana w sieci plików lub obrazów związanych z seksem).

                                                               Omówiono też wybrane przejawy cyberprzemocy oraz zapoznano uczestników szkolenia (wśród nich byli również nauczyciele) ze szkolną procedurą reagowania wobec ofiary cyberprzemocy jak również możliwością podejmowania działań profilaktycznych.

                                                               Dołączona galeria:

                                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                                Zapraszamy na wystawę

                                                                2015-12-10

                                                                szczegóły w zakładce: seniorzy

                                                                Dołączona galeria:

                                                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                 Robimy choinkową kulę. Warsztaty

                                                                 2015-12-04

                                                                 Kolejny już raz Stowarzyszenie "Kolibaby" jest gospodarzem warsztatów tematycznych "Raz na ludowo".

                                                                 czytaj całość publikacji "Robimy choinkową kulę. Warsztaty "


                                                                 Zaproszenie dla lokalnych przedsiębiorców

                                                                 2015-12-04

                                                                 W czerwcu 2014 r Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło Kartę Dużej Rodziny mającą na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez system ulg i zniżek finansowych.
                                                                 Przez prawie 1,5 roku funkcjonowania programu, ponad 1 000 podmiotów z różnych branż (m.inn. spożywczej, odzieżowej, księgarskiej, paliwowej, energetycznej, turystycznej) oferuje zniżki dla rodzin wielodzietnych na terenie całego kraju.

                                                                 czytaj całość publikacji "Zaproszenie dla lokalnych przedsiębiorców "

                                                                 Dołączona galeria:

                                                                 nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                 Dołączone pliki:


                                                                 IV Małopolskie Forum Seniorów

                                                                 2015-12-03

                                                                 Szczegóły w zakładce „Seniorzy”


                                                                 Efekty warsztatów wykonywania ozdób świątecznych ze słomy.

                                                                 2015-11-30

                                                                 Szczegóły w zakładce Seniorzy.


                                                                 25 lecie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

                                                                 2015-11-25

                                                                 Lata 90-te przyniosły Polsce głębokie reformy systemu zabezpieczenia społecznego.
                                                                 Objęły one również sferę socjalną . W roku 1990 uchwalona została nowa ustawa o pomocy społecznej. Ustawa ta odpowiadała ówczesnym potrzebom i określiła miejsce pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego.
                                                                 Oprócz wsparcia materialnego , zakładała rozwój pomocy o charakterze niematerialnym – pracę socjalną, powstawanie placówek opiekuńczych oraz różnego rodzaju poradnictwo .
                                                                 Na potrzeby pomocy społecznej zostały ustalone progi dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy. Progi zostały zróżnicowane – dla osób samotnych i osób w rodzinie. Ustawa określiła też podział zadań – na własne będące w gestii samorządów i zlecone – pozostające w gestii państwa.
                                                                 W tym też roku 1990 do realizacji celów pomocy społecznej na szczeblu lokalnym zostały utworzone Ośrodki Pomocy Społecznej. Ośrodek taki powstał również w naszej gminie.
                                                                 Na przestrzeni minionych lat bardzo poszerzył się zakres wykonywanych zadań – co spowodowało , że w strukturze ośrodka wyodrębniono dział księgowości, świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej a także stanowisko związane z wspieraniem rodziny. Klienci ośrodka mogą również bezpłatnie skorzystać z porad psychologa bądź prawnika.
                                                                 Trzon ośrodka stanowią wykształceni pracownicy socjalni ( 21 listopada obchodzili swoje święto – Dzień Pracownika Socjalnego) .
                                                                 Praca osób zatrudnionych w Ośrodku jest szczególnie odpowiedzialna. Każdego dnia mierzą się z problemami osób czy rodzin i muszą podejmować decyzje ważne – a ich działania mają czasami wpływ na całe życie innego człowieka . Docierają do środowisk trudnych, w wielu przypadkach dotkniętych przemocą , alkoholizmem. Wyciągają pomocną dłoń do osób borykających się z problemami materialnymi, utratą pracy czy też osób dotkniętych ciężkimi chorobami.
                                                                 Docierają często do tych, którzy potrzebują najwięcej lecz wołają najciszej.


                                                                 DEBATA "BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH"

                                                                 2015-11-13

                                                                 W dniu wczorajszym odbyła się w naszej Gminie zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Krakowie we współpracy z Podkrakowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku debata „ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH”.

                                                                 Kilkadziesiąt przybyłych na debatę mieszkańców Gminy obejrzało przygotowaną przez aspirant Beatę Dulewicz prezentację przedstawiającą najczęstsze sposoby oszustw dokonywanych na osobach starszych. Pani Dulewicz poruszyła również problem skierowanej przeciwko seniorom przemocy w rodzinie.

                                                                 W części debaty pod hasłem „Bezpieczny Senior na drodze” aspirant ruchu drogowego Tomasz Wieczorek przybliżył zebranym temat bezpieczeństwa osób starszych uczestniczących w ruchu drogowym.
                                                                 Wiele interesujących tematów poruszono w trakcie kończącej debatę dyskusji z mieszkańcami Gminy. Obecni na spotkaniu Komendant Komendy Powiatowej Policji w Krakowie inspektor Dariusz Pocięgiel oraz Sekretarz Powiatu Krakowskiego Pan Adam Wójcik starali się odpowiedzieć na liczne pytania mieszkańców i wyjaśnić nurtujące ich problemy.

                                                                 Dołączona galeria:

                                                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                                                                  Uwaga Seniorzy

                                                                  2015-11-10

                                                                  Robimy ozdoby choinkowe ze słomy. Szczegóły w zakładce "Seniorzy"


                                                                  Zapraszamy na warsztaty „Wykonywanie ozdób choinkowych metodą karczochową”.

                                                                  2015-11-10

                                                                  Szczegóły w zakładce „Seniorzy”.


                                                                  ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY

                                                                  2015-11-05

                                                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy uprzejmie zaprasza instytucje i firmy z terenu naszej gminy do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

                                                                  Czym jest Karta Dużej Rodziny?
                                                                  Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
                                                                  Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
                                                                  W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa.
                                                                  Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe.
                                                                  Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.
                                                                  Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 8 tys. miejsc zgłoszonych przez ponad 900 firm i instytucji z całej Polski.
                                                                  Milionowa Karta została wydana w maju 2015 r. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci.
                                                                  Zapraszamy Państwa do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zachęcamy firmy i instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości.
                                                                  Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.


                                                                  Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

                                                                  Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
                                                                  • Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
                                                                  • Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin.
                                                                  • Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.
                                                                  Jak zgłosić swoją firmę do programu?
                                                                  Jeśli jesteś podmiotem o zasięgu ogólnopolskim:
                                                                  • pobierz formularz dostępny pod adresem:
                                                                  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny
                                                                  • wypełnij go
                                                                  • wyślij na adres: kdr@mpips.gov.pl
                                                                  Jeżeli jesteś podmiotem działającym lokalnie na terenie jednej gminy, bądź kilku gmin w obrębie jednego województwa:
                                                                  • pobierz formularz dostępny pod adresem:
                                                                  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny
                                                                  • wypełnij go
                                                                  • wyślij do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
                                                                  Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?
                                                                  Napisz do: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
                                                                  Wyślij e-mail: kdr@mpips.gov.pl
                                                                  Zadzwoń (od poniedziałku do piątku): Milena Małecka (22) 237 00 72,
                                                                  Magdalena Krzos - Toporek (22) 237 00 92 , Sekretariat (22) 237 00 00

                                                                  Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: https://rodzina.gov.pl/


                                                                  DEBATA "BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH"

                                                                  2015-11-03

                                                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy w związku z narastającą falą oszustw i innych przestępstw dokonywanych na osobach starszych, zachęca mieszkańców naszej gminy do udziału w debacie dot. „ Bezpieczeństwa osób starszych”
                                                                  Debata zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Krakowie odbędzie się w dniu 12. XI 2015r. w godz. 18.00-20.00 w Obiekcie Konferencyjno- Bankietowym
                                                                  "Biała Wilczyca" Wilków 90, 32-010 Luborzyca. Szczegółowe informacje na załączonym zaproszeniu.

                                                                  Dołączona galeria:

                                                                  nazwawyswietlana

                                                                   Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

                                                                   2015-10-28

                                                                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.
                                                                   Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

                                                                   czytaj całość publikacji "Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających."


                                                                   PLEBISCYT

                                                                   2015-10-22

                                                                   Z wielką przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie plebiscytu "Poza Stereotypem - Senior Roku 2014"

                                                                   czytaj całość publikacji "PLEBISCYT "

                                                                   Dołączona galeria:

                                                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                                                    UWAGA MIESZKAŃCY GMINY

                                                                    2015-10-19

                                                                    W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym szczególnie niebezpiecznym dla osób bezdomnych, ubogich oraz samotnych prosimy o zgłaszanie do tut. Ośrodka wszelkich przypadków osób wymagających pomocy, w tym w szczególności osób bezdomnych zajmujących pustostany, ogródki działkowe itp.

                                                                    czytaj całość publikacji "UWAGA MIESZKAŃCY GMINY"


                                                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (dz. U. z 2014r., poz.1863)

                                                                    2015-10-14

                                                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,

                                                                    czytaj całość publikacji "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (dz. U. z 2014r., poz.1863)"


                                                                    Uwaga organizacje zainteresowane dystrybucją żywności z FEAD !

                                                                    2015-10-06

                                                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących ( FEAD), od 14 września 2015r. trwa nabór konkursowy, którego celem jest wyłonienie organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do dystrybucji artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących osób.
                                                                    Szczegółowe informacje konkursowe znajdują się na stornie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej : https: www.mpips.gov.pl


                                                                    Zaproszenie na Kongres Karta Dużej Rodziny

                                                                    2015-10-02

                                                                    Przyjaciele dużych rodzin w Krakowie
                                                                    Już niebawem Kraków zamieni się w stolicę dużych rodzin. Kongres Karty Dużej Rodziny to debaty, wymiana doświadczeń ale także liczne atrakcje dla dzieci. Zapraszamy już 12 października do Opery Krakowskiej!

                                                                    czytaj całość publikacji "Zaproszenie na Kongres Karta Dużej Rodziny"


                                                                    UWAGA SENIORZY

                                                                    2015-09-21

                                                                    Witamy w nowej zakładce "Seniorzy". Będziemy w niej umieszczać, przydatne dla Państwa informacje i artykuły przybliżające różne dziedziny życia bliskie osobom starszym.


                                                                    Informacja Powiatu Krakowskiego.

                                                                    2015-09-21

                                                                    Szanowni Państwo,

                                                                    W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z dokumentami programowymi dla Powiatu Krakowskiego na lata 2016-2020, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu kwestionariuszowym dotyczącym problemów społecznych mieszkańców gmin powiatu krakowskiego.

                                                                    czytaj całość publikacji "Informacja Powiatu Krakowskiego."


                                                                    Informacje dla osób ze schorzeniami nerek

                                                                    2015-09-17

                                                                    Krakowski Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II dnia 30 września 2015 roku o godzinie 12:00, organizuje spotkanie dla osób dotkniętych schorzeniami nerek, członków ich rodzin i wszystkich zainteresowanych. Spotkanie odbędzie się na terenie Szpitala, przy ul. Prądnickiej 80, w pawilonie M-V (Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe).

                                                                    czytaj całość publikacji "Informacje dla osób ze schorzeniami nerek"


                                                                    Przybory szkolne

                                                                    2015-09-04

                                                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,

                                                                    czytaj całość publikacji "Przybory szkolne"

                                                                    Dołączona galeria:

                                                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                     Informacja dotycząca programu „Pierwszy Dzwonek”

                                                                     2015-09-04

                                                                     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, aby osoby które złożyły wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu „Pierwszy Dzwonek”, do dnia 20 września br. dostarczały faktury za podręczniki i artykuły szkolne.


                                                                     Gwałtowne wichury połączone z z ulewnym deszczem

                                                                     2015-08-24

                                                                     Na przełomie VII i VIII 2015 na terenie naszej Gminy wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne w postaci gwałtownych wichur połączonych z ulewnym deszczem.

                                                                     czytaj całość publikacji "Gwałtowne wichury połączone z z ulewnym deszczem"


                                                                     Terminy składania wniosków oraz okresy przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych

                                                                     2015-08-10

                                                                     1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy

                                                                     czytaj całość publikacji "Terminy składania wniosków oraz okresy przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych"


                                                                     PODSUMOWANIE AKCJI „MAŁA NAKRĘTKA – WIELKA NADZIEJA”

                                                                     2015-06-30

                                                                     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy, składa gorące podziękowania wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na akcję zbierania nakrętek dla krakowskiego hospicjum.

                                                                     czytaj całość publikacji "PODSUMOWANIE AKCJI „MAŁA NAKRĘTKA – WIELKA NADZIEJA”"

                                                                     Dołączona galeria:

                                                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                      UWAGA SENIORZY !

                                                                      2015-06-10

                                                                      Zazwyczaj przez naszą nieuwagę, ufność i nieostrożność możemy paść ofiarą oszustów, kieszonkowców i innych przestępców, a także stać się ofiarą kolizji, wypadków drogowych oraz innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu. Dlatego pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bądźmy czujni w stosunku do obcych. Nie obawiajmy się powiadomić o zagrożeniu Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe. Nie dajmy szans przestępcom!. Nie pozostawajmy obojętni widząc zagrożenie!!!.

                                                                      czytaj całość publikacji "UWAGA SENIORZY !"


                                                                      Informacja dla osób uczestniczących w projekcie "Pierwszy dzwonek"

                                                                      2015-06-09

                                                                      Na mocy Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego

                                                                      czytaj całość publikacji "Informacja dla osób uczestniczących w projekcie "Pierwszy dzwonek""


                                                                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,

                                                                      2015-06-02

                                                                      że z dniem 15 maja 2015 roku zakończył się nabór wniosków do projektu "Pierwszy Dzwonek".

                                                                      czytaj całość publikacji "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,"


                                                                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza wszystkich mieszkańców gminy

                                                                      2015-06-02

                                                                      do odwiedzenia naszego stanowiska w czasie obchodów "Dni Gminy Kocmyrzów Luborzyca" , które odbędą się w dniach 27.06.2015 i 28.06.2015r.

                                                                      czytaj całość publikacji "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza wszystkich mieszkańców gminy"


                                                                      UWAGA RODZINY WIELODZIETNE !

                                                                      2015-04-29

                                                                      Informujemy, że w br. realizowana jest druga edycja projektu „Pierwszy dzwonek”
                                                                      Projekt zakłada przyznanie wsparcia materialnego uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych , wychowujących przynajmniej 3 dzieci.

                                                                      czytaj całość publikacji "UWAGA RODZINY WIELODZIETNE !"

                                                                      Dołączone pliki:


                                                                      Program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych

                                                                      2015-04-16

                                                                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w roku 2015

                                                                      czytaj całość publikacji "Program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych"


                                                                      Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

                                                                      2015-03-11

                                                                      Od 2009 roku Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej projekty mające na celu prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

                                                                      czytaj całość publikacji "Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem"

                                                                      Dołączone pliki:


                                                                      Pomoc finansowa dla osób opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

                                                                      2015-03-11

                                                                      Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmowane są do 6 kwietnia br.

                                                                      czytaj całość publikacji "Pomoc finansowa dla osób opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym"

                                                                      Dołączona galeria:

                                                                      nazwawyswietlana

                                                                       ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

                                                                       2015-03-11

                                                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

                                                                       czytaj całość publikacji "ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ"


                                                                       1 % podatku

                                                                       2015-01-28

                                                                       Mając na uwadze potrzeby mieszkańców naszej gminy,

                                                                       czytaj całość publikacji "1 % podatku"


                                                                       Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

                                                                       2015-01-03

                                                                       W miesiącu grudniu br. rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

                                                                       czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020"


                                                                       Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy

                                                                       2014-12-04

                                                                       informują, iż w związku z okresem chłodów zimowych, szczególnie niebezpiecznych dla osób bezdomnych, ubogich oraz samotnych, prosimy o wykorzystywanie numeru alarmowego 112

                                                                       czytaj całość publikacji "Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy"


                                                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                                       2014-10-29

                                                                       informuje, iż w związku z pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Więcej informacji w załączniku

                                                                       Dołączone pliki:


                                                                       Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla rodzin wielodzietnych.

                                                                       2014-10-09

                                                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kocmyrzów-Luborzyca informuje ,iż w ramach zawartego między Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, a Gminą Kraków porozumienia w celu realizacji publicznego transportu zbiorowego dzieci, uczniowie i studenci z rodzin wielodzietnych (3 lub więcej dzieci) mają prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Krakowa i 15 gmin...

                                                                       czytaj całość publikacji "Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla rodzin wielodzietnych."


                                                                       Ośrodek Adopcyjny

                                                                       2014-09-30

                                                                       Ośrodek Adopcyjny "Dzieło Pomocy Dzieciom"

                                                                       czytaj całość publikacji "Ośrodek Adopcyjny"

                                                                       Dołączona galeria:

                                                                       nazwawyswietlana

                                                                        Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, realizuje Program Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia Psychicznego „Wyprzedzić smutek”.

                                                                        2014-08-14

                                                                        W ramach programu 600 osób z regionu Małopolski będzie mogło skorzystać z bezpłatnych porad profilaktycznych mających uchronić ich przed depresją.
                                                                        Projekt realizowany jest od maja do października 2014r.

                                                                        czytaj całość publikacji "Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, realizuje Program Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia Psychicznego „Wyprzedzić smutek”. "


                                                                        informacji na temat bezpłatnego projektu związanego z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych

                                                                        2014-08-08

                                                                        Projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” skierowany jest do osób będącymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, oraz uczelni wyższych, pozostającymi bez zatrudnienia, dla których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończone 30 lat.

                                                                        czytaj całość publikacji "informacji na temat bezpłatnego projektu związanego z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych"


                                                                        Zespół Placówek Caritas informuje, że z dniem 1 sierpnia rozpoczął realizację projektu

                                                                        2014-08-08

                                                                        „Tacy sami, a ściana między nami”. Zadanie to skierowane jest do osób niepełnosprawnych i zakłada działania mające na celu zwiększenie dostępu tych osób do rehabilitacji społecznej i zawodowej.

                                                                        czytaj całość publikacji "Zespół Placówek Caritas informuje, że z dniem 1 sierpnia rozpoczął realizację projektu "


                                                                        Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

                                                                        2014-07-28

                                                                        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowi informuje o możliwości uzyskania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych (posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) ...

                                                                        czytaj całość publikacji "Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych"


                                                                        PROJEKT "POWIATOWY OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ"

                                                                        2014-03-05

                                                                        Marzysz o podjęciu pracy i finansowej niezależności?
                                                                        Mieszkasz na terenie powiatu krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego bądź wielickiego?
                                                                        Zapraszamy do „Powiatowego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej"

                                                                        czytaj całość publikacji "PROJEKT "POWIATOWY OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ""


                                                                        PŁATNE STAŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH! Ruszyła rekrutacja do TELEKARIERY

                                                                        2014-03-05

                                                                        Stypendia, płatne staże, indywidualne doradztwo psychologiczne i zawodowe, własne laptopy oraz… szansa na normalne życie. Ruszyła rekrutacja do TELEKARIERY, nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo i ruchowo z Małopolski.
                                                                        Projekt TELEKARIERA powstał z myślą o osobach z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym zależy na rozwoju swojej kariery i doświadczeniu zawodowym. W tym roku może wziąć w nim udział 50 osób, a rekrutacja potrwa do końca kwietnia.
                                                                        To już IV edycja projektu – do tej pory do Telekariery włączyły się 153 osoby, a ponad połowa z nich dostała płatne staże!

                                                                        czytaj całość publikacji "PŁATNE STAŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH! Ruszyła rekrutacja do TELEKARIERY"


                                                                        Przetarg dotyczący świadczenia usług dostarczania ciepłych posiłków do szkół na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

                                                                        2013-12-11

                                                                        „ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTARCZANIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW (DRUGIEGO DANIA OBIADOWEGO) DLA DZIECI WYMAGAJĄCYCH TEJ FORMY POMOCY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W ROKU 2014”.

                                                                        czytaj całość publikacji "Przetarg dotyczący świadczenia usług dostarczania ciepłych posiłków do szkół na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca"


                                                                        Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

                                                                        2013-10-25

                                                                        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuje, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.                                                                        wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                                                                        przejdź do góry...

                                                                        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

                                                                        Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji