Aktualności


CZYM ZAJMUJE SIĘ RZECZNIK PRAW DZIECKA

2019-02-18

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
- prawa do życia i ochrony zdrowia,
- prawa do wychowania w rodzinie,
- prawa do godziwych warunków socjalnych,
- prawa do nauki.

czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJE SIĘ RZECZNIK PRAW DZIECKA"


KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W MAŁOPOLSCE – PODSUMOWANIE ROKU 2018

2019-02-15

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego regionu wciąż cieszy się ogromną popularnością.

Tylko w 2018 roku na terenie Małopolski naniesiono 52 726  zagrożeń z których 62% zostało potwierdzonych. Dotyczyły one głównie niewłaściwego parkowania (25 503 przypadków tj. ok. 48% wszystkich zgłoszeń), przekraczania dozwolonej prędkości (10 581 przypadków czyli nieco ponad 20% wszystkich zgłoszeń) oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (5 184 zgłoszeń tj. ok 10%).

czytaj całość publikacji "KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W MAŁOPOLSCE – PODSUMOWANIE ROKU 2018"


WNIOSEK NA „KLUB SENIOR +” DOFINANSOWANY !

2019-02-13

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie w ramach Programu SENIOR +

Wniosek na „Utworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora” w miejscowości Kocmyrzów,
złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca” na liście wniosków do dofinansowania.

Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, iż złożona przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oferta o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert – Program Wieloletni „SENOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn. „Utworzenie i wyposażenie ‘Klubu Seniora’ w miejscowości Kocmyrzów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca” została zakwalifikowana do dofinansowania.


Więcej w zakładce: EFS i projekty


SKŁAD GMINNEJ RADY SENIORÓW

2019-02-13

Jak już wcześniej informowaliśmy, w minionych tygodniach na zebraniach wiejskich w naszej gminie odbywały się wybory do Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca, powołanej przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Głównym celem działania Gminnej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności osób starszych w społeczności gminnej.

Gminna Rada Seniorów składa się z 10-25 osób.
Każde spośród 25 sołectw mogło delegować do Rady jednego przedstawiciela.

Więcej: w zakładce Seniorzy


ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

2019-02-11

Dzisiaj Światowy Dzień Chorego – święto chrześcijańskie obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku

Celem Dnia Chorego jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na :
- konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym,
- dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim duchowej
- włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich,
- popieranie zaangażowania wolontariatu

Poniżej zamieszczamy artykuł o hospicjum , który wpisuje się w obchody Światowego Dnia Chorych


HOSPICJUM

2019-02-11

Hospicjum to miejsce, w którym człowiek może otrzymać pomoc jakiej często nie są w stanie dać im bliscy w domu.

Hospicjum kojarzy się ludziom z miejscem umierania. Tak więc informacja, że człowiek ma się tam znaleźć napawa lękiem i konfrontuje z końcem życia. Mało kto zdaje sobie sprawę, że niektóre osoby chore są tam czasowo i z różnych powodów wracają do domu.
Najczęściej jednak jest to miejsce, gdzie w godnych warunkach, mając specjalistyczną opiekę medyczną ludzie dokańczają swoje życie.

czytaj całość publikacji "HOSPICJUM"


FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

2019-02-08

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.
Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.

czytaj całość publikacji "FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI"


WNIOSEK GOPS „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” ZAKWALIFIKOWANY DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSOWEGO

2019-02-06

W grudniu 2018 roku został złożony przez nasz Ośrodek wniosek do otwartego konkursu ofert Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2019”.

czytaj całość publikacji "WNIOSEK GOPS „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” ZAKWALIFIKOWANY DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSOWEGO"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  PODZIĘKOWANIA

  2019-02-06

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  składa serdeczne podziękowania  Panu Doktorowi Michałowi Jastrzębskiemu z  Przychodni  Zdrowia w Kocmyrzowie za  wzorcową współpracę z pracownikami socjalnymi Ośrodka  w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych mieszkańców naszej gminy.
   
  Bezinteresowna pomoc i wsparcie okazywane nam  przez Pana Doktora, działania wspólnie z nami w  często trudnych i zaniedbanych   środowiskach podopiecznych pomocy społecznej  oraz przekonanie, że zawsze możemy liczyć na Pana Doktora są  doskonałym potwierdzeniem, że tytuł "Lekarza roku" trafił do właściwego człowieka.
   
  Panie Doktorze serdecznie dziękujemy. 


  DZIŚ DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

  2019-02-05

  Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.

  Głównym celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

  czytaj całość publikacji "DZIŚ DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU "


  CZYM ZAJMUJE SIĘ MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  2019-02-04

  W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „praca”, „zabezpieczenie społeczne” i "rodzina".

  czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJE SIĘ MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"


  KARTA DUŻEJ RODZINY - JAK JĄ OTRZYMAĆ ?

  2019-02-01

  Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek. Jedna osoba może złożyć wniosek o Karty dla całej rodziny. Ten, który go składa w imieniu rodziny, musi wpisać w formularzu dane rodziców, ewentualnie małżonka rodzica oraz dzieci. Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci.
  Co ważne – wniosek o wydanie Karty Dużej może wypełnić każdy pełnoletni jej członek. O KDR dla rodziców, których dzieci są już dorosłe, mogą wnioskować także dzieci.

  czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY - JAK JĄ OTRZYMAĆ ?"


  NIEDOŻYWIENIE SENIORÓW - CZĘSTE I NIEBEZPIECZNE

  2019-01-30

  Niedożywienie dotyka większość osób w wieku podeszłym. Choć jest poniekąd zjawiskiem naturalnym, należy je traktować jak stan chorobowy, który wymaga wsparcia.
  Spadek aktywności życiowej, samotność, depresja, brak motywacji do codziennego funkcjonowania, a także przyczyny ekonomiczne często kończą się zaniedbywaniem przez seniorów jedzenia. Oprócz warunków socjalnych na niedożywienie u osób starszych wpływają także zmiany, jakie zachodzą w organizmie - wraz z wiekiem pogłębia się bowiem upośledzenie wchłaniania w przewodzie pokarmowym, a w wyniku zmian metabolicznych tracimy tkankę kostną, masę tkanki mięśniowej, zmniejsza się procentowy udział tkanki tłuszczowej, maleje udział wody. Dodatkowo z wiekiem „tępią” się zmysły, zatem pogarsza się zarówno węch i odczuwanie smaku. Nic dziwnego, że osoby w podeszłym wieku po prostu nie mają apetytu.

  Więcej: w zakładce Seniorzy


  ALKOHOLIZM - JAK ZERWAĆ Z NAŁOGIEM

  2019-01-28

  Uzależnienie od alkoholu to choroba zaprzeczeń. O tym, kto jest na nią szczególnie narażony, jakie są jej nieoczywiste skutki i jak ją skutecznie wyleczyć – opowiada dr Bohdan Tadeusz Woronowicz, psychiatra, który leczy uzależnionych już od 45 lat.

  czytaj całość publikacji "ALKOHOLIZM - JAK ZERWAĆ Z NAŁOGIEM"


  PROJEKT BEZPŁATNE LEKI 75+ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  2019-01-25

  1. Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+?
  - Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
  - Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
  - Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

  czytaj całość publikacji "PROJEKT BEZPŁATNE LEKI 75+ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA"


  PROGRAM „MAMA 4+” PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD

  2019-01-23

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Świadczenie będzie wypłacane od marca.

  czytaj całość publikacji "PROGRAM „MAMA 4+” PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD"


  PIĘĆ WAŻNYCH ZMIAN DLA RODZINY

  2019-01-21

  Poprawa jakości życia rodzin, lepsza opieka nad dziećmi, większe wsparcie, cyfryzacja i zniżki w codziennych zakupach – ostatnie trzy lata to duże zmiany w polityce rodzinnej.

  czytaj całość publikacji "PIĘĆ WAŻNYCH ZMIAN DLA RODZINY"


  CHCESZ POMAGAĆ? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

  2019-01-18

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
  Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
  Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  czytaj całość publikacji "CHCESZ POMAGAĆ? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ"


  WZROSNĄ RENTY I EMERYTURY SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ USTAWY

  2019-01-16

  W grudniu minionego roku, Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent.
  Oznacza to, że od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł, z kolei najniższe będą wynosiły 1100 zł.

  czytaj całość publikacji "WZROSNĄ RENTY I EMERYTURY SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ USTAWY"


  PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA

  2019-01-14

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku OPIEKUN DOMOWY na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

  Zakres obowiązków to:

  - pomoc w codziennych czynnościach życiowych takich jak sporządzanie posiłków, robienie zakupów, sprzątanie, higiena,
  - umawianie wizyt u lekarza,
  - załatwianie spraw bieżących i urzędowych,
  - organizowanie wolnego czasu.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z tut. GOPS.
  Tel. 12 387-14-99, 12 387-11-10.


  PIĘĆ WAŻNYCH ZMIAN NA RYNKU PRACY

  2019-01-14

  Spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń i ochrona pracowników – to najważniejsze zmiany, które zaszły na rynku pracy w ciągu ostatnich trzech lat.

  czytaj całość publikacji "PIĘĆ WAŻNYCH ZMIAN NA RYNKU PRACY"


  BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE W NASZEJ GMINIE

  2019-01-11

  Porady obejmują swym zakresem różnorodną tematykę, m.in. poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy domowej, dla osób bezrobotnych, prawa pacjenta, prawo pracy, prawo podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych.
  Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

  czytaj całość publikacji "BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE W NASZEJ GMINIE"


  INFORMACJA W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU DOŻYWIANIA

  2019-01-09

  Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy rządowy wieloletni program pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 .Tym samym zastąpił on dotychczasowy realizowany do końca ub. roku program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” .
  Nowy program , podobnie jak poprzednio realizowany również daje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie bezpłatnego gorącego posiłku w szkole dla uczniów wymagających tej formy pomocy.

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU DOŻYWIANIA "


  WNIOSEK NA „KLUB SENIOR +” ZŁOŻONY

  2019-01-07

  W miniony czwartek (3 stycznia) został złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015- 2020 , edycja 2019 r.

  Więcej w zakładce: EFS


  DANINA SOLIDARNOŚCIOWA DLA NAJBOGATSZYCH OD 2019 ROKU

  2019-01-04

  Sejm uchwalił w/w ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  Zgodnie z zapisami w ustawie danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych będzie wynosiła 4% od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy.

  czytaj całość publikacji "DANINA SOLIDARNOŚCIOWA DLA NAJBOGATSZYCH OD 2019 ROKU"


  PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

  2019-01-02

  CZĘŚĆ XI

  DEPRESJA - KIEDY UDAĆ SIĘ DO LEKARZA?

  Warto (i trzeba!) skorzystać z pomocy lekarskiej kiedy obniżony nastrój utrzymuje się powyżej dwóch tygodni, towarzyszy mu brak odczuwania przyjemności i znaczne zmniejszenie zainteresowania dotychczasowymi aktywnościami.

  Depresji stosunkowo często towarzyszą zaburzenia lękowe, trudności z koncentracją i pamięcią, które również są wskazaniem do porozmawiania ze specjalistą.

  czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


  HIPOTERMIA - KIEDY ZIMNO ZABIJA

  2018-12-31

  Siarczyste mrozy stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko osób bezdomnych i nadużywających alkoholu.
  Dowiedz się jak uniknąć nadmiernego wychłodzenia organizmu oraz jak reagować w przypadku znalezienia osoby w stanie hipotermii.

  czytaj całość publikacji "HIPOTERMIA - KIEDY ZIMNO ZABIJA"


  JASIEK MELA - PODRÓŻNIK, PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „POZA HORYZONTY” O TRAKTOWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  2018-12-28

  Zdaniem Jana Meli, otoczenie nie powinno stwarzać wobec osób niepełnosprawnych sztucznego dystansu. Trzeba traktować je na równi, w miarę możliwości wspierać, pomagać i aktywizować, a jednocześnie wymagać. Podróżnik przyznaje, że wie, jak to jest czuć się człowiekiem drugiej kategorii, kimś, kto pewne rzeczy może, a innych już nie. Od początku zabiegał jednak o to, żeby być traktowanym uczciwie, czyli bez żadnej litości – ani lepiej, ani gorzej.

  czytaj całość publikacji " JASIEK MELA - PODRÓŻNIK, PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „POZA HORYZONTY” O TRAKTOWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"


  ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

  2018-12-24

  Zdrowych , spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
  a w nadchodzącym Nowym Roku wiele radości ,
  szczęścia i wszelkiej pomyślności
  Mieszkańcom naszej gminy ,
  życzą :
  Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   NIEPEŁNOSPRAWNE RODZEŃSTWO

   2018-12-19

   Masz szczęśliwą rodzinę, udanego kilkuletniego synka. Ale kolejne dziecko , które urodziłaś jest niepełnosprawne.
   Jak poradzić sobie w takiej sytuacji, jak traktować starsze zdrowe dziecko, jak ułożyć relacje między rodzeństwem? Jak opiekując się młodszym chorym nie zapomnieć o starszym zdrowym?

   czytaj całość publikacji "NIEPEŁNOSPRAWNE RODZEŃSTWO"


   III MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE WIGILIJNE

   2018-12-18

   W miniony piątek – 14 grudnia - już trzeci rok z rzędu - przy wspólnym świątecznym stole spotkali się samotni, starsi, niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy. Były też rodziny wychowujące po kilkoro dzieci.
   Przybyłym na uroczystość licznym gościom ciepłe, serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne złożył obecny na spotkaniu Wójt Gminy – Pan Marek Jamborski, dołączając do życzeń drobny , słodki upominek .

   czytaj całość publikacji "III MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE WIGILIJNE"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


    UWAGA NA HAŁAS !

    2018-12-17

    Niechciane dźwięki to niedoceniane zagrożenie, które zaburza pracę, naukę, wypoczynek i zwiększa ryzyko wielu chorób.
    Obecnie wciąż buduje się mieszkania przy ruchliwych ulicach. Tymczasem szczególnie groźny jest hałas nocny. Działa destrukcyjnie przede wszystkim poprzez generowanie stresu utrudniającego sen, zaburzającego metabolizm, a nawet pracę mózgu.

    czytaj całość publikacji "UWAGA NA HAŁAS !"


    KOMUNIKAT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA WAŻNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

    2018-12-14

     Zarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich już TERAZ, a do 27 grudnia złóż wniosek o wypłatę pomocy na start.

    Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają do rejestracji wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zainteresowane są możliwością zyskania osobowości prawnej oraz ubiegania się o pomoc finansową. Warunkiem otrzymania do 5 tysięcy złotych wsparcia na start jest złożenie wniosku o rejestrację jak najszybciej, najlepiej do 14 grudnia. Do 27 grudnia trzeba będzie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy. To gwarancja otrzymania wsparcia.

    czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA WAŻNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH"


    WYBORY DO GMINNEJ RADY SENIORÓW

    2018-12-12

    Uprzejmie informujemy, że w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. odbędą się na zebraniach wiejskich wybory do Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca, powołanej przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Uchwałą Nr XLI/324/2018 r. z dnia 22.06.2018 r.

    czytaj całość publikacji "WYBORY DO GMINNEJ RADY SENIORÓW"


    KARTKA DLA SENIORA

    2018-12-10

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy składa serdeczne podziękowania wszystkim uczniom z działających na terenie naszej gminy Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum za włączenie się do akcji „Kartka dla Seniora”.
    Do Ośrodka wpłyneła bardzo duża ilość pięknie wykonanych kartek świątecznych z życzeniami , które za pośrednictwem pracowników socjalnym będą przekazane osobom starszym, samotnym , pozbawionym bliskiej rodziny.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


     PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

     2018-12-07

     CZĘŚĆ X

     4. DBAMY O KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ I POPRAWĘ SAMOPOCZUCIA

     Przyczyn obniżenia nastroju i mniejszej chęci do działania może być wiele. Istnieje jednak kilka prostych sposobów, by zadbać o swoją kondycję psychiczną i poprawić samopoczucie.

     czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


     PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA

     2018-12-03

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku OPIEKUN DOMOWY na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

     czytaj całość publikacji "PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA"


     UZALEŻNIENIE OD GIER KOMPUTEROWYCH TO CHOROBA?

     2018-12-03

     Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała uzależnienie od gier na listę jednostek chorobowych w nowej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

     Można powiedzieć, że Światowa Organizacja Zdrowia zrobiła duży krok w przyszłość. Uznała bowiem – po raz pierwszy w historii – uzależnienia od gier (komputerowych, video) jako chorobę. 

     czytaj całość publikacji "UZALEŻNIENIE OD GIER KOMPUTEROWYCH TO CHOROBA?"


     PODSUMOWANIE NIEKTÓRYCH PROGRAMÓW MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

     2018-11-30

     RODZINA 500+
     Program „Rodzina 500+” wprowadzono 1 kwietnia 2016 r. To nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach (przy kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnością ) otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Wsparcie otrzymują także dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

     czytaj całość publikacji "PODSUMOWANIE NIEKTÓRYCH PROGRAMÓW MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"


     HEJT - MOWA NIENAWIŚCI

     2018-11-28

     Hejt, hejter, hejtować. Słowa te są ostatnio bardzo popularne w Internecie. Jednak nie każdy wie, czym tak naprawdę jest hejt i skąd wzięło się to pojęcie. Wiadomo za to, że internauci lubią hejtować celebrytów, dziennikarzy, a najbardziej -  polityków ! Pojawiają się nawet oskarżenia, że jeden partie nasyłają na inne hejterów, by ci obrażali przeciwników w sieci.

     czytaj całość publikacji "HEJT - MOWA NIENAWIŚCI"


     WSPÓLNE  SZKOLENIE  DLA PRACOWNIKÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ I NAUCZYCIELI

     2018-11-27

     W dniu 23 listopada 2018 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się kolejne szkolenie  z Wiesławem Sokolukiem -  seksuologiem , pedagogiem , terapeutą. Szkolenie dot. umiejętności dialogu  z młodzieżą w obszarze rozwoju psychoseksualnego i problemów seksualnych.

     czytaj całość publikacji "WSPÓLNE  SZKOLENIE  DLA PRACOWNIKÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ I NAUCZYCIELI"


     20- LECIE MAŁOPOLSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

     2018-11-26

     Już 20 lat przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie działa Forum Pomocy Społecznej zrzeszające pracowników pomocy społecznej.
     Comiesięczne spotkania członków Forum to okazja to różnego rodzaju szkoleń , pomagających pracownikom w rozwiązywaniu problemów zawodowych , jak również to okazja do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń poszczególnych ośrodków pomocy społecznej.

     czytaj całość publikacji "20- LECIE MAŁOPOLSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ"


     CZYM ZAJMUJĄ SIĘ OCHOTNICZE HUFCE PRACY

     2018-11-23

     Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży w przedziale wiekowym 15-24 lata. Ponadto, realizują zadania w zakresie kształcenia oraz wychowania ludzi młodych pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

     czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJĄ SIĘ OCHOTNICZE HUFCE PRACY"


     DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

     2018-11-21

     DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO to polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.

     Dzień ten upamiętnia legendarne dziś, spotkanie w miejscowości Charzykowy, zorganizowane w listopadzie 1989 roku. Było to trzydniowe spotkanie, w którym uczestniczyli delegaci urzędów wojewódzkich ds. społecznych i zdrowia oraz zaproszeni goście. Województw było wtedy 49.

     czytaj całość publikacji "DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      RODZINY WIELODZIETNE - BLISKOŚĆ, GŁĘBOKIE RELACJE, WSPARCIE

      2018-11-19

      Tradycyjny model rodziny ulega ciągłym zmianom. Rodzina nie wygląda już tak, jak 100, 50, czy nawet 20 lat temu. 

      czytaj całość publikacji "RODZINY WIELODZIETNE - BLISKOŚĆ, GŁĘBOKIE RELACJE, WSPARCIE"


      JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO HOSPITALIZACJI ?

      2018-11-16

      Wszyscy oczywiście chcielibyśmy zawsze być zdrowi.
      Niestety - ludzie chorują i może czasami również nam przyjdzie się zmierzyć z wyzwaniem jakim jest pobyt w szpitalu.
      Stąd też podajemy poniżej kilka wskazówek jak przygotować się do hospitalizacji.

      czytaj całość publikacji "JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO HOSPITALIZACJI ?"


      PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

      2018-11-14

      CZĘŚĆ IX

      3. DBAMY O KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ I POPRAWĘ SAMOPOCZUCIA

      Przyczyn obniżenia nastroju i mniejszej chęci do działania może być wiele. Istnieje jednak kilka prostych sposobów, by zadbać o swoją kondycję psychiczną i poprawić samopoczucie.

      czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


      KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR) A KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?

      2018-11-13

      Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Ma też prawo do natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego jeśli zagrożone jest jego zdrowie lub życie.

      czytaj całość publikacji "KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR) A KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?"


      RZECZNIK PRAW PACJENTA

      2018-11-09

      Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

      czytaj całość publikacji "RZECZNIK PRAW PACJENTA"


      RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA TZW .”PAKIET ALIMENTACYJNY”

      2018-11-07

      Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

      Projekt przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań służących poprawie ściągalności alimentów. Stanowi realizację tzw. „pakietu alimentacyjnego” zawartego w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, przyjętym przez rząd w 2017 r.

      czytaj całość publikacji "RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA TZW .”PAKIET ALIMENTACYJNY”"


      PROJEKT RZĄDOWY - LEKI 75+

      2018-11-05

      Dane statystyczne za rok 2017:

      - 2,2 mln seniorów, którzy skorzystali z bezpłatnych leków
      - 564 mln zł na realizację projektu w 2017 roku
      - 40 mln wydanych opakowań bezpłatnych leków dla seniorów
      - 15 mln zrealizowanych recept z kodem uprawniającym „S”
      - 1530 pozycji na liście leków 75 plus

      czytaj całość publikacji "PROJEKT RZĄDOWY - LEKI 75+"


      WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

      2018-10-31

      Najbliższe dni to czas zadumy i refleksji nad życiem i przemijaniem.
      Nad tajemnicą życia, śmierci i wieczności.
      To dni w których naszym myślom trudno uciec od tego co nieuniknione: śmierci.

      czytaj całość publikacji "WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY "

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       TY LUB KTOŚ Z TWOJEJ RODZINY MA PROBLEM Z ALKOHOLEM? PODPOWIADAMY ADRESY NIEKTÓRYCH PLACÓWEK , W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC

       2018-10-29

       Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA
       os. Kolorowe 21, 31-941 Kraków
       tel./fax. 12 644 45 55
       www.poradnia-pema.pl

       Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu „ALKO MED”
       os. Młodości 9, 31-915 Kraków
       tel./fax. 12 644 37 14 w.21, 512 981 617

       czytaj całość publikacji "TY LUB KTOŚ Z TWOJEJ RODZINY MA PROBLEM Z ALKOHOLEM? PODPOWIADAMY ADRESY NIEKTÓRYCH PLACÓWEK , W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC"


       POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG MAŁOPOLSKI

       2018-10-26

       Wśród nas żyją osoby dotknięte różnorodnymi dysfunkcjami.
       Jedną z takich dysfunkcji jest całkowita bądź częściowa utrata wzroku.
       Życie osób niewidomych bądź słabowidzących jest z pewnością trudniejsze niż osób zdrowych – napotykają bowiem na swej drodze wiele problemów i barier.
       Aby ułatwić im funkcjonowanie w społeczeństwie i pomóc w pokonywaniu trudności dnia codziennego powstał i działa Polski Związek Niewidomych, mający swój okręg również w Małopolsce.

       czytaj całość publikacji "POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG MAŁOPOLSKI"


       Projekt - Stawiam na rozwój

       2018-10-24

       www.stawiam-na-rozwoj.pl


       POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH - ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI W KRAKOWIE

       2018-10-24

       Wśród nas żyją osoby dotknięte różnorodnymi dysfunkcjami.
       Jedną z takich dysfunkcji jest całkowita bądź częściowa utrata słuchu. Zdarza się, że spotykamy na ulicy osoby „migające” między sobą, czasami widzimy w dole ekranu telewizora osobę, która tłumaczy słowa spikera na język migowy.
       Życie osób głuchych jest z pewnością trudniejsze niż osób zdrowych – napotykają bowiem na swej drodze wiele problemów i barier.
       Aby ułatwić im poruszanie się w społeczeństwie i pomóc w pokonywaniu trudności powstał i działa Polski Związek Głuchych, mający swój oddział również w Małopolsce.

       czytaj całość publikacji "POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH - ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI W KRAKOWIE"


       APEL DO ŚWIADCZENIOBIORCÓW 500+:

       2018-10-23

       DZIAŁ ŚW. WYCHOWAWCZYCH GOPS apeluje do osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko, aby w rzetelny sposób informowały i dostarczały odpowiednie dokumenty dotyczące wszelkich zmian w osiąganych z pracy zawodowej dochodach, jeżeli nie były one ujęte w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

       Wszelkie informacje dot. poprawnego wypełniania wniosku oraz dostarczanych niezbędnych dokumentów udostępnione są na stronie internetowej GOPS (www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl), a także udzielane są przez pracowników Działu lub w siedzibie GOPS.
       Brak wymaganej dokumentacji wydłuża czas oczekiwania na realizację wniosku.


       SEPSA - FAKTY, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ

       2018-10-22

       To nie choroba, a sieje śmierć. Może dopaść każdego. Ratunkiem jest świadomość istnienia sepsy i znajomość jej objawów, co daje szansę na szybkie podanie leków. Każda godzina zwłoki zmniejsza szanse pacjenta na zdrowie i życie.

       czytaj całość publikacji "SEPSA - FAKTY, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ"


       PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

       2018-10-19

       CZĘŚĆ VIII

       2.DBAMY O KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ I POPRAWĘ SAMOPOCZUCIA

       Przyczyn obniżenia nastroju i mniejszej chęci do działania może być wiele. Istnieje jednak kilka prostych sposobów, by zadbać o swoją kondycję psychiczną i poprawić samopoczucie.

       czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


       PODWYŻKA PŁACY MINIMALNEJ BEZ WPŁYWU NA PRAWO DO 500+

       2018-10-17

       Trwa przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji dot. programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października br. do 30 września 2019 r. Decyzje wydawane są na cały okres.

       czytaj całość publikacji "PODWYŻKA PŁACY MINIMALNEJ BEZ WPŁYWU NA PRAWO DO 500+"


       HIPOKRATES 2018 W KATEGORII : LEKARZ RODZINNY ROKU DLA LEKARZA MICHAŁA JASTRZĘBSKIEGO

       2018-10-16

       Powiatowy etap akcji Hipokrates Małopolski 2018 dobiegł końca.
       Miło nam poinformować, że zwycięzcą tego etapu w kategorii: Lekarz Rodzinny Roku został lekarz Michał Jastrzębski przyjmujący także w Ośrodku Zdrowia w Kocmyrzowie.
       Gratulujemy zwycięstwa !!!
       Jako Ośrodek , bardzo cenimy sobie z współpracę zawodową z doktorem Jastrzębskim .
       W sprawach dotyczących problemów naszych podopiecznych, doktor nigdy nie odmawia nam pomocy i zawsze spotykamy się z dużym zrozumieniem z jego strony.

       Tym bardziej cieszy nas, że został doceniony przez pacjentów jako Lekarz Rodzinny Roku.


       REHABILITACJA – CZYLI SANATORIUM NA KOSZT ZUS

       2018-10-15

       Z prowadzonej przez ZUS od 1996 r rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skorzystało już ponad 1,252 mln osób. Całkowity koszt związany z rehabilitacją tych osób wyniósł 2,3 mld zł.
       Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa koszty rehabilitacji łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem, opłatą miejscową oraz kosztami przejazdu.

       czytaj całość publikacji "REHABILITACJA – CZYLI SANATORIUM NA KOSZT ZUS"


       WSPÓŁPRACA GOPS Z UNIWERSYTETEM PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

       2018-10-12

       Od kilku lat tutejszy Ośrodek współpracuje z Wydziałem Nauk Społecznych i Instytutem Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie w zakresie wspierania kształcenia praktycznego studentów kierunku Praca socjalna , poprzez umożliwianie studentom odbywanie praktyk zawodowych w Ośrodku.

       W podziękowaniu za współpracę zostało skierowane do Ośrodka specjalne podziękowanie Dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej UP JPII – Pani prof. Małgorzaty Dudy.

       Jest nam niezmiernie miło, że nasza opieka nad studentami została dostrzeżona i doceniona prze władze uczelni.

       Dołączone pliki:


       ZUS ZAPRASZA NA DZIEŃ SENIORA – 16 PAŹDZIERNIKA 2018 R

       2018-10-10

       Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie zaprasza na organizowany w dniu 16 października w godz. od 10.00 do 13.00 DZIEŃ SENIORA.

       Miejsce spotkania : Kraków, ul. Szlak 65 (sala konferencyjna na parterze)

       Wiodącym tematem DNIA SENIORA będzie :
       BEZPIECZEŃSTWO I ŚWIADOMOŚĆ PRAWNA OSÓB STARSZYCH

       Więcej : w zakładce Seniorzy


       MIESZKANKI NASZEJ GMINY NAGRODZONE

       2018-10-09

       Z przyjemnością informujemy, że dwie uczestniczki projektu „Akademia Umiejętności Animatora Lokalnej Grupy Działania”  - Pani Renata Wiss oraz Pani Magdalena Tańska (z ramienia Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa) otrzymały w dniu 3 października b.r. z rąk Ministra  Ryszarda Zarudzkiego nagrody w ramach konkursu „Od teorii animacji do praktycznej realizacji”.

       czytaj całość publikacji "MIESZKANKI NASZEJ GMINY NAGRODZONE"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlana

        TWORZYSZ RODZINĘ WIELODZIETNĄ? ZGŁOŚ SIĘ DO GOPS PO KARTĘ DUŻEJ RODZINY. CZĘŚĆ II

        2018-10-08

        Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

        Ponieważ część osób nie posiada wiedzy na temat tego uprawnienia dla rodzin wielodzietnych, odpowiadamy poniżej na najczęstsze pytania związane z Kartą Dużej Rodziny.

        czytaj całość publikacji " TWORZYSZ RODZINĘ WIELODZIETNĄ? ZGŁOŚ SIĘ DO GOPS PO KARTĘ DUŻEJ RODZINY. CZĘŚĆ II"


        TWORZYSZ RODZINĘ WIELODZIETNĄ? ZGŁOŚ SIĘ DO GOPS PO KARTĘ DUŻEJ RODZINY. CZĘŚĆ I

        2018-10-05

        Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

        Ponieważ część osób nie posiada wiedzy na temat tego uprawnienia dla rodzin wielodzietnych, odpowiadamy poniżej na najczęstsze pytania związane z Kartą Dużej Rodziny.

        CZĘŚĆ PIERWSZA

        1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?

        Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

        czytaj całość publikacji "TWORZYSZ RODZINĘ WIELODZIETNĄ? ZGŁOŚ SIĘ DO GOPS PO KARTĘ DUŻEJ RODZINY. CZĘŚĆ I"


        POMOC SPOŁECZNA A ODSZKODOWANIE

        2018-10-03

        Zdarzenia losowe wywołują niejednokrotnie straty znacznych rozmiarów. Wskazany stan rzeczy determinuje konieczność ubiegania się o stosowną pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej.

        Należy jednak pamiętać, że świadczenie z pomocy społecznej nie ma charakteru odszkodowawczego i nie może być traktowane jako rekompensata za straty spowodowane klęską żywiołową (por. również wyrok NSA z 25 października 2011 r., I OSK 1236/11).

        czytaj całość publikacji "POMOC SPOŁECZNA A ODSZKODOWANIE"


        NOWE KWOTY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

        2018-10-01

        Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
         
        - dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł (wzrost o  11%),

        - dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o  3%).

        Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

        - maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł (wzrost o  7%),

        - maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
        - kwota minimalna– do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %),
           - kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł (wzrost o  3%),

        - kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),

        - kwoty z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).

        źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów


        PROSPOŁECZNY BUDŻET 2019

        2018-09-28

        Polityka rodzinna w budżecie 2019 r. nadal zajmuje kluczowe miejsce. W 100% zabezpieczono środki na wszystkie realizowane programy, m.in. Rodzina 500+, Dobry Start czy program Za życiem. Co więcej na niektóre zadania środki uległy znaczącemu zwiększeniu.

        „Cieszę się, że w projekcie budżetu na przyszły rok zostały zaplanowane odpowiednie środki na nasze zadania i  programy rodzinne. Bezpieczna i szczęśliwa rodzina jest i pozostanie naszym priorytetem” - mówi minister Elżbieta Rafalska.

        czytaj całość publikacji "PROSPOŁECZNY BUDŻET 2019"


        RUSZYŁ  PROJEKT  "STAWIAM  NA   ROZWÓJ"

        2018-09-27

        W dniu wczorajszym w Centrum Rozwoju Seniorów w Staniątkach odbyło się uroczyste przekazanie przez marszałków województwa umów na realizację projektów unijnych gminom, które uzyskały dofinansowania do swoich projektów.
         
        Wśród gmin, które skorzystają ze wsparcia jest również nasza gmina, w imieniu której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 3-letni projekt "Stawiam na rozwój "  na realizację którego udało się pozyskać środki w wysokości ponad 570 000 zł.

         Więcej w zakładce EFS

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlana

         RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

         2018-09-25

         Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ogłosił nabór do projektu Małopolska Niania 2.0.
         Do wzięcia udziału w projekcie zaproszeni są rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 , nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

         Wnioski o przyznanie wsparcia przyjmowane są od 25 września 2018 do 8 października 2018 do godz.16.00
         Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

         więcej : w zakładce EFS


         POSZUKUJESZ OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3? WKRÓTCE RUSZA PROJEKT MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

         2018-09-24

         Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
         Zapraszamy mieszkańców gminy do skorzystania z projektu Małopolska Niania.
         Wkrótce ruszy nabór do projektu.

         Więcej w zakładce: EFS


         KAMPANIA „ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY” ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM - TY TEŻ MOŻESZ POMÓC !

         2018-09-21

         Osoby myślące o samobójstwie często wysyłają sygnały świadczące o tym, że są w kryzysie. Nie można ich zignorować. Zwykła, życzliwa rozmowa może wtedy uratować komuś życie.

         Każdego dnia w Polsce śmiercią samobójczą ginie 15 osób. W zeszłym roku zmarło w ten sposób aż 5 276 Polaków – więcej, niż w wyniku wypadków drogowych. Mimo to, o przeciwdziałaniu samobójstwom mówi się wciąż wielokrotnie rzadziej, niż o bezpieczeństwie na drogach. 

         czytaj całość publikacji "KAMPANIA „ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY” ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM - TY TEŻ MOŻESZ POMÓC !"
         Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

         przejdź do góry...

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

         Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji