Aktualności


PODZIĘKOWANIA

2017-11-16

Składamy serdeczne podziękowania dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy oraz Pań z sekcji rękodzieła za przekazanie środków uzyskanych ze sprzedaży wyrobów rękodzielniczych podczas zorganizowanego kiermaszu , celem przeznaczenia ich na organizację świątecznego spotkania międzypokoleniowego.


CO ZROBIĆ, GDY eWUŚ WYŚWIETLI NAS "NA CZERWONO"

2017-11-16

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS. Wystarczy, że w rejestracji podasz swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość np. dowodem osobistym lub paszportem, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym - do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacją szkolną.
Jeżeli przy twoim nazwisku system system nie potwierdził twoich uprawnień a wiesz, że masz do nich prawo:

czytaj całość publikacji "CO ZROBIĆ, GDY eWUŚ WYŚWIETLI NAS "NA CZERWONO""


OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA

2017-11-14

Dzisiaj - 14 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora.

Uroczystości tej przyświeca ważna idea. Ma ona zachęcać społeczeństwo do kształtowania nowego sposobu postrzegania osób starszych.
Celem jej jest również promowanie wszelkich działań, którym przyświeca dążenie do zapewnienia godnego życia seniorom.

Dzień Seniora to okazja do dostrzeżenia potrzeb osób starszych, których liczba systemtycznie się powiększa.

Wszystkim Seniorom z naszej gminy w Dniu Ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  PIERWSZY ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

  2017-11-14

  Papież Franciszek w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia ogłosił nowe święto.

  W 33 niedzielę zwykłą, która przypada w 2017 r. 19 listopada, cały Kościół będzie obchodził Światowy Dzień Ubogich.
  Dzień przeżywany będzie pod hasłem "Nie miłujmy słowem, ale czynem"

  czytaj całość publikacji "PIERWSZY ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH"


  NOWA INICJATYWA SENIORÓW

  2017-11-10

  Zachodzące zmiany demograficzne w naszym kraju powodują , że systematycznie zwiększa się w społeczeństwie liczba osób po 60-tym roku życia a głos seniorów staje się coraz bardziej słyszalny .

  Coraz więcej osób starszych chce kształtować swoją przyszłość i decydować o najbliższym otoczeniu.
  To osoby, które na własną rękę szukają możliwości, by uczestniczyć w interesujących projektach obywatelskich i chcą się rozwijać, by nadążać za młodszymi.
  Uczestniczą w zajęciach w licznych instytucjach, biorą udział w debatach, kongresach seniorów, konsultacjach społecznych, piszą projekty.
  Wykorzystują czas, który zyskali dzięki emeryturze, by pozytywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie.
  To seniorzy świadomi swoich praw i otwarci na nowinki, szczególnie istotni dla środowiska, przede wszystkim jako inicjatorzy zmian.

  więcej w zakładce: Seniorzy

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   RUCH - TO ZDROWIE !!!

   2017-11-10

   Teoretycznie wszyscy wiemy, że ruch to zdrowie.
   Ale jak wygląda ta maksyma w praktyce?
   Czy należymy do grupy będącej z ruchem za pan brat , czy raczej skłaniamy się ku "kanapowcom" spędzającym czas wolny na kanapie z pilotem w ręku. Im jestemy starsi , to z reguły tym trudniej przekonać nam się do aktywnych form wypoczynku .

   Ale czy zastanawiamy się czym grozi brak ruchu? Jeśli raczej nie - to przeczytajmy poniższy tekst.

   czytaj całość publikacji "RUCH - TO ZDROWIE !!!"


   KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH POŚWIĘCONA PROBLEMATYCE UŻYWANIA ORAZ UZALEŻNIENIA OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, W TYM RÓWNIEŻ CHARAKTERYSTYCE NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

   2017-11-07

   W dniu wczorajszym pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy, brali udział w konferencji szkoleniowej pt.: „Nowe substancje psychoaktywne – co warto wiedzieć”. Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie.

   czytaj całość publikacji "KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH POŚWIĘCONA PROBLEMATYCE UŻYWANIA ORAZ UZALEŻNIENIA OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, W TYM RÓWNIEŻ CHARAKTERYSTYCE NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    KARTA DUŻEJ RODZINY - NAJCZĘSTSZE PYTANIA

    2017-11-03

    Funkcjonująca od lipca 2014 r Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

    W naszej gminie, GOPS wydał dotychczas taką kartę 1164 osobom z 224 rodzin .
    Oczywiście cały czas mogą się zgłaszać po otrzymanie KDR nowe, uprawnione do jej posiadania rodziny.

    Ponieważ część osób nie posiada wiedzy na temat tego uprawnienia dla rodzin wielodzietnych, odpowiadamy poniżej na najczęstsze pytania związane z Kartą Dużej Rodziny.

    czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY - NAJCZĘSTSZE PYTANIA"


    GDY ODCHODZĄ BLISCY...

    2017-11-02

    Llistopad - miesiąc pełen zadumy i myśli o tych, którzy już odeszli....

    Po śmierci bliskiej osoby odczuwamy rozpacz i wielki ból, trudno nam myśleć o czymkolwiek innym niż o stracie.
    Musimy jednak znaleźć w sobie siły, bo ciąży na nas obowiązek przygotowania pogrzebu a w dalszej kolejności załatwienie wszystkich spraw związanych ze śmiercią osoby (np. spadek, renta rodzinna, odprawa pośmiertna itp) a czasami ich zamknięcia (np. likwidacja konta bankowego)

    CZĘŚĆ CZWARTA - OSTATNIA

    LIKWIDACJA KONTA

    czytaj całość publikacji "GDY ODCHODZĄ BLISCY..."


    SAMORZĄDOWA EKSTRAKLASA

    2017-10-31

    Serdecznie gratulujemy Panu Markowi Jamborskiemu - Wójtowi naszej gminy - laureatowi plebiscytu Gazety Krakowskiej w kategorii NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT ,

    Wójt - Marek Jamborski otrzymał Witosowy kapelusz, mający przypominać wybitnego wójta-premiera z Małopolski - Wincentego Witosa już po raz 16.

    "Ci, którzy zostali wryróżnieni mogą cieszyć się z sukcesu, bo mieszkańcy wyrazili swoje podziękowanie za ich pracę w tysiącach oddanych na nich głosów "- mówił podczas wczorajszej gali Kazimierz Barczyk przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     GDY ODCHODZĄ BLISCY...

     2017-10-31

     Zbliża się listopad - miesiąc pełen zadumy i myśli o tych, którzy już odeszli....

     Po śmierci bliskiej osoby odczuwamy rozpacz i wielki ból, trudno nam myśleć o czymkolwiek innym niż o stracie.
     Musimy jednak znaleźć w sobie siły, bo ciąży na nas obowiązek przygotowania pogrzebu.
     Jakich formalności należy dopełnić , żeby wszystko przebiegło jak należy?

     CZEŚĆ TRZECIA

     ZASIŁEK POGRZEBOWY - GDZIE I JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ

     czytaj całość publikacji "GDY ODCHODZĄ BLISCY..."


     SUPERWIZJA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

     2017-10-30

     Ustawa o pomocy społecznej w trakcie kolejnych zmian wprowadziła do jej zapisów nowe pojęcie "SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ" jako ustawowego uprawnienia pracowników socjalnych.

     Superwizja pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.

     czytaj całość publikacji "SUPERWIZJA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH"


     WIZYTA GRUZINÓW W NASZEJ GMINIE

     2017-10-30

     Od 23 do 25 października Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa gościło przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania z Kazbegi w Gruzji. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy, a zarazem zawarcie szerszych kontaktów i wymianę doświadczeń.

     Goście odwiedzili również gminę Kocmyrzów-Luborzyca, gdzie m.inn. gościli w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce a także spotkali się z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzejowicach.

     czytaj całość publikacji "WIZYTA GRUZINÓW W NASZEJ GMINIE"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


      BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

      2017-10-27

      W dniu wczorajszym w siedzibie tutejszego UG odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa ich pracy.

      Prowadzący szkolenie policjanci podzielili szkolenie na dwie części - pierwszą teoretyczną - poświęconą zwiększeniu wiedzy i kompetencji w zakresie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z niebezpiecznym petentem i/lub poradzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych wymagających interwencji służb zewnętrznych - w tym policji.

      czytaj całość publikacji "BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH "


      GDY ODCHODZĄ BLISCY....

      2017-10-26

      Zbliża się listopad - miesiąc pełen zadumy i myśli o tych, którzy już odeszli....

      Po śmierci bliskiej osoby odczuwamy rozpacz i wielki ból, trudno nam myśleć o czymkolwiek innym niż o stracie.
      Musimy jednak znaleźć w sobie siły, bo ciąży na nas obowiązek przygotowania pogrzebu.
      Jakich formalności należy dopełnić , żeby wszystko przebiegło jak należy?

      CZĘŚĆ DRUGA

      PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNYCH

      czytaj całość publikacji "GDY ODCHODZĄ BLISCY...."


      Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień

      2017-10-25

      Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej infomuje, że 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

      czytaj całość publikacji "Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień"


      GDY ODCHODZĄ BLISCY......

      2017-10-24

      Zbliża się listopad - miesiąc pełen zadumy i myśli o tych, którzy już odeszli....

      Po śmierci bliskiej osoby odczuwamy rozpacz i wielki ból, trudno nam myśleć o czymkolwiek innym niż o stracie.
      Musimy jednak znaleźć w sobie siły, bo ciąży na nas obowiązek przygotowania pogrzebu.
      Jakich formalności należy dopełnić , żeby wszystko przebiegło jak należy?

      Przez kilka najbliższych dni zamieścimy na naszych stronach najważniejsze informacje związane z odejściem osoby bliskiej

      czytaj całość publikacji "GDY ODCHODZĄ BLISCY......"


      WYCIECZKA SENIORÓW W PIENINY

      2017-10-23

      W ramach projektu "PODZIEL SIĘ PASJĄ" realizowanego i finansowanego przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych , dzięki inicjatywie Renaty Wiss z Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzejowicach oraz Barbary Kawa ze Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa grupa kilkudziesięciu Seniorów z naszej gminy a także z zabierzowskich Bolechowic i Brzezia spędziła ostatnią sobotę w sposób miły i aktywny.
      Seniorzy uczestniczyli bowiem w wycieczce do Niedzicy.
      Program wycieczki był bardzo atrakcyjny - na początek grupa zwiedziła leżący na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce zabytkowy XVI w. kościół w Trybszu.
      Ta sakralna budowla jest w całości drewniana a jako ciekawostkę można podać , że do jej budowy nie zużyto ani jednego gwoździa. Wewnątrz na ścianach i stropach znajduje się późnobarokowa polichromia z 1647 r. przedstawiająca wyobrażenia świętych.

      więcej w zakładce : seniorzy

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


       WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW

       2017-10-20

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy prowadzi zapisy na organizowane warsztaty edukacyjne dla rodziców nastolatków. Tematyka zajęć będzie dot. wiedzy i umiejętności niezbędnych rodzicom do skutecznego wspierania dorastających dzieci w przejściu przez trudny dla obu stron okres dojrzewania młodych ludzi.
       Zajęcia przybliżą rodzicom również zagrożenia , które czyhają na nastolatki oraz sposoby unikania takich sytuacji.
       Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi GOPS w terminie do 15 listopada 2017 r.
       Nr. tel. 12 387 11 71 lub 12 387 11 10


       II EDYCJA AKCJI “TYDZIEŃ BEZ PRZEMOCY W SZKOLE”- ZAKOŃCZONA

       2017-10-19

       Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie Luborzycy informuje, że przy współpracy Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego szkół funkcjonujących na terenie naszej Gminy zorganizowana została w dniach 02.10.2017 do 06.10.2017 roku - II edycja - TYGODNIA BEZ PRZEMOCY.

       czytaj całość publikacji "II EDYCJA AKCJI “TYDZIEŃ BEZ PRZEMOCY W SZKOLE”- ZAKOŃCZONA"


       ABECADŁO PROFILAKTYKI

       2017-10-17

       Chcesz żyć długo i być w dobrej formie?
       Stosuj zasady ABECADŁA. Zacznij od dziś!

       A - ALARM DLA SERCA !
       Liczy się każda minuta. Zawał serca i udar mózgu stanowią zagrożenie dla życia. Im szybciej rozpocznie się leczenie , tym większa szansa na uniknięcie ich poważnych konsekwencji. Jednym telefonem pod numer alarmowy 112 lub 999 możesz uratować czyjeś życie. Może nawet swoje. Pamiętaj, że jedynym bezpiecznym środkiem transportu do szpitala osób z zawałem lub udarem jest karetka Pogotowia Ratunkowego.

       B - BADAJ CZYNNIKI RYZYKA !
       Pamiętaj, że większość czynników ryzyka prowadzących do udaru i zawału serca zależy od ciebie i twojego trybu życia. Serce długo, cierpliwie znosi wykroczenia przeciwko zdrowiu, ale nie są one dla niego obojętne.Wybierz zdrowy styl życia.

       czytaj całość publikacji "ABECADŁO PROFILAKTYKI"


       CZY PRZEMOC MA PŁEĆ ? O POTRZEBIE UWZGLĘDNIANIA KWESTII PŁCI W REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

       2017-10-10

       Pod takim nieco przewrotnym tytułem w dniu wczorajszym Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zorganizowały już po raz piętnasty wojewódzką konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie.

       Inicjatywa realizowana od roku 2003, gromadząca co roku około 150 uczestników - przedstawicieli instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz budowania wzajemnej współpracy pomiędzy zaangażowanymi służbami.

       więcej w zakładce : Zespół Interdyscyplinarny

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        CZY WIESZ CZYM SĄ MEDIACJE RODZINNE ?

        2017-10-05

        Mediacja to sposób na rozwiązanie konfliktu z udziałem osoby trzeciej - mediatora- neutralnego, bezstronnego i nie podejmującego rozstrzygających decyzji.

        Sytuacje konfliktowe zdarzają się w każdej rodzinie. Bywa tak, że strony konfliktu są tak zaangażowane w ciągłe obwinianie się , pretensje , żale, ataki i kłótnie, że nie potrafią spojrzeć na swoje problemy z dystansem. Strony będące w konflikcie nie mogą sobie poradzić z dzielącymi je różnicami.
        Wtedy , na ich prośbę (mediacja pozasądowa) lub za ich zgodą (mediacja sądowa) interweniuje w spór osoba trzecia - mediator.

        czytaj całość publikacji "CZY WIESZ CZYM SĄ MEDIACJE RODZINNE ?"


        ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

        2017-10-04

        Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza szkoły funkcjonujące na terenie naszej Gminy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w ramach II edycji kampanii „STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE”. W ramach konkursu zapraszamy wszystkie dzieci z klas I – III , IV - VII szkół podstawowych oraz II – III klasy gimnazjalne do wykonania plakatu na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

        czytaj całość publikacji " ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM "


        "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

        2017-10-02

        W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia kontynuujemy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

        Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

        Część VI

        MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

        Przechowuj leki w jednym podręcznym miejscu z dala od dzieci, chorych z zaburzeniami psychicznymi, zwierząt. Dla swojego bezpieczeństwa ustal dla nich miejsce z dala od środków chemicznych i łatwopalnych a także produktów spożywczych.

        czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE""


        MIESZKASZ W MAŁOPOLSCE ? - GŁOSUJ NA BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

        2017-09-28

        Wystartowało głosowanie w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.

        Głosowanie potrwa do 13 października 2017r.

        Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu i prosimy o przekazywanie tej informacji dalej!!!

        Każda osoba, która ukończyła 16 lat i mieszka w Małopolsce może oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.

        czytaj całość publikacji "MIESZKASZ W MAŁOPOLSCE ? - GŁOSUJ NA BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"


        Międzypokoleniowy Żonkilowy Marsz Nadziei

        2017-09-27

        Hospicjum św. Łazarza w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Międzypokoleniowym Żonkilowym Marszu Nadziei, który ma na celu ukazanie naszej solidarności z osobami potrzebującymi opieki hospicyjnej.

        Marsz wyruszy 4 października br. (środa) o godzinie 12.00 spod Barbakanu i przejdzie ulicą Floriańską, Rynkiem Głównym, ulicą Wiślną na Planty Krakowskie przy Kurii Biskupiej.

        czytaj całość publikacji "Międzypokoleniowy Żonkilowy Marsz Nadziei"


        ZABÓJCZY TLENEK WĘGLA (CZAD)

        2017-09-25

        ABC - aby ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla należy:

        - Posiadać prawidłowo wykonaną instalację kominową i wentylacyjną,
        - Zapewnić stały dopływ świeżego powietrza i swobodny odpływ spalin,
        - Właściwie eksploatować urządzenia gazowe i zapewnić ich dobry stan techniczny.

        czytaj całość publikacji "ZABÓJCZY TLENEK WĘGLA (CZAD)"


        PRZEMOC DOMOWA - TO NIE MOJA SPRAWA? Część I

        2017-09-22

        Gdy jesteśmy świadkami kradzieży , mamy pewność, że to jest przestępstwo i jesteśmy zdolni do natychmiastowej reakcji.
        Gdy słyszymy powtarzające się krzyki za ścianą u sąsiadów i płacz dziecka - mówimy: "to nie moja sprawa"

        Dopóki nie zmienimy swojego nastawienia i nie odrzucimy stereotypowego myślenia, że "porządnych kobiet przemoc nie spotyka", nie będziemy w stanie ochronić naszej siostry, naszej córki, naszej mamy, przyjaciółki...a sprawca przemocy nie zostanie ukarany.

        czytaj całość publikacji "PRZEMOC DOMOWA - TO NIE MOJA SPRAWA? Część I"


        CHCESZ POMAGAĆ INNYM? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ.

        2017-09-21

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
        Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
        Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

        czytaj całość publikacji "CHCESZ POMAGAĆ INNYM? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ."


        BEZPŁATNE BADANIA I KONSULTACJE LEKARZY

        2017-09-20

        Przypominamy, że do 24 września potrwa III edycja Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia.

        W ich ramach mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać z darmowych porad lekarzy specjalistów m.inn. z zakresu dietetyki czy ortopedii oraz badań diagnostycznych (np. usg tarczycy i piersi) a także wziąć udział w wykładach o profilaktyce zdrowia.
        W akcji bierze udział 30 placówek medycznych z całego województwa .

        Lista lecznic jest dostępna na stronie internetowej :
        www.profilaktykawmalopolsce.pl w zakładce "Małopolski Dzień Profilaktyki Zdrowia"


        TRWA PROJEKT "DLA SENIORKÓW ZDROWIE - TEGO NA WARSZTATACH KAŻDY Z NAS SIĘ DOWIE"

        2017-09-19

        Wczorajsze spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Pietrzejowicach było już trzecim z cyklu 8 zajęć w ramach projektu "PODZIEL SIĘ PASJĄ" realizowanego i finansowanego przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych , dzięki inicjatywie Renaty Wiss z Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzejowicach oraz Barbary Kawa ze Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

        czytaj całość publikacji "TRWA PROJEKT "DLA SENIORKÓW ZDROWIE - TEGO NA WARSZTATACH KAŻDY Z NAS SIĘ DOWIE""


        POMOC ŻYWNOŚCIOWA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD).

        2017-09-18

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy informuję iż nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD – Podprogram 2017), można otrzymać w siedzibie naszego Ośrodka.

        Żywność z Podprogramu 2017 wydawana jest od września 2017 r. do kwietnia 2018r. przez Caritas, PKPS, Bank żywności, Stowarzyszenie „ SZANSA”.

        Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia a których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
        • 1 268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
        • 1 028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

        czytaj całość publikacji "POMOC ŻYWNOŚCIOWA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)."


        TARGI SENIORA

        2017-09-18

        W dniach 6-7 października 2017 r w godz. od 10.00 do 17.00 w budynku EXPO Kraków , ul. Galicyjska 9 odbędzie się największa impreza dla seniorów : TARGI SENIORA

        WSTĘP JEST BEZPŁATNY a w programie znajda się : prelekcje, prezentacje , pokazy oraz konkursy z nagrodami!

        czytaj całość publikacji "TARGI SENIORA"


        10 PYTAŃ O EMERYTURĘ

        2017-09-08

        1 października przywrócony zostanie wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zastanawiasz się, co te zmiany oznaczają dla Ciebie? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

        1. Czy pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę?

        Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 roku, nadal będą z niego korzystać.

        czytaj całość publikacji "10 PYTAŃ O EMERYTURĘ "


        "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

        2017-09-07

        W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia kontynuujemy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

        Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

        czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE""


        "ANIOŁY IDĄ DO SZKOŁY" - WYPRAWKI SZKOLNE DLA DZIECI Z NASZEJ GMINY

        2017-09-04

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał w minionym tygodniu wyprawki szkolne dla aż 70 dzieci z terenu naszej gminy, tak aby 4 września każde dziecko rozpoczęło nowy rok szkolny z uśmiechem na buzi.

        czytaj całość publikacji ""ANIOŁY IDĄ DO SZKOŁY" - WYPRAWKI SZKOLNE DLA DZIECI Z NASZEJ GMINY"

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlana

         DORADCY EMERYTALNI W ZUS

         2017-08-30

         Jeszcze w tym roku masz zamiar iść na emeryturę z powodu obniżonego wieku emerytalnego.....
         Pamiętaj, że w ZUS już od 3 lipca działają specjalni doradcy emerytalni.

         Przeczytaj jak mogą ci pomóc:

         więcej w zakładce :Seniorzy


         Więcej urodzeń po wprowadzeniu 500+

         2017-08-29

         - "To są dobre dane. Oby kolejne też były takie. Będę wtedy zadowolona. Dane są lepsze od naszych prognoz z czasu, kiedy wprowadzaliśmy 500+" – komentuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

         czytaj całość publikacji "Więcej urodzeń po wprowadzeniu 500+"


         Zapraszamy do udziału w Konkursie: Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 !

         2017-08-28

         Pozostały już niecałe dwa tygodnie na zgłoszenie do konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne.

         Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych, a także spółek kapitałowych, które przeznaczają zysk na cele społeczne.

         czytaj całość publikacji "Zapraszamy do udziału w Konkursie: Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 !"


         CZASAMI WYSTARCZY WYSŁUCHAĆ......

         2017-08-25

         Artykuł oparty jest na osobistych doświadczeniach autorki - radcy prawnego - Pani Małgorzaty Żabińskiej – pełniącej dyżury w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działającym w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

         czytaj całość publikacji "CZASAMI WYSTARCZY WYSŁUCHAĆ......"


         "DLA SENIORKÓW ZDROWIE - TEGO NA WARSZTATACH KAŻDY Z NAS SIĘ DOWIE"

         2017-08-22

         Wczorajsze spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Pietrzejowicach zaingurowało cykl 8 zajęć w ramach projektu "PODZIEL SIĘ PASJĄ" realizowanego i finansowanego przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych , dzięki inicjatywie Renaty Wiss z Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzejowicach oraz Barbary Kawa ze Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

         więcej : w Zakładce Seniorzy

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          UWAGA SENIORZY

          2017-08-18

          Laboratorium Inspiracji Społecznych we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Pietrzejowicach rozpoczyna projekt skierowany do seniorów 60+ pod tytułem "ZDROWIE SENIORÓW"

          Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez dyplomowanego dietetyka Panią Katarzynę Wójcik.

          Pierwsze zajęcia dotyczące zdrowego żywienia seniorów , odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w Pietrzejowicach, w dniu 21 sierpnia (poniedziałek) o godz. 17.00

          Organizatorzy serdecznie zapraszają


          PROJEKT "KIERUNEK KARIERA" - SZKOLENIA ZA BONY W URZĘDZIE PRACY W SŁOMNIKACH

          2017-08-14

          Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

          czytaj całość publikacji "PROJEKT "KIERUNEK KARIERA" - SZKOLENIA ZA BONY W URZĘDZIE PRACY W SŁOMNIKACH"


          ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

          2017-08-11

          Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+.
          Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której jest wychowywane dziecko niepełnosprawne) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.
          W wyniku realizacji rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin” zostały jednakże wprowadzone zmiany, dotyczące likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Jednym z nich było deklarowanie niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka.

          czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+"


          NOWO URUCHOMIONE HOSPICJUM

          2017-08-09

          Informujemy,że w maju br. podmiot leczniczy - INTER.MED. SP. Z O.O. 34-311 Czernichów, ul. Strażacka 4, (Czernichów koło Żywca) uruchomił w ramach umowy z NFZ oddział medycyny paliatywnej (hospicjum).
          Aktualnie posiada wolne miejsca i możliwość przyjęcia w trybie natychmiastowym. osób w stanie np. zaawansowanego stadium choroby nowotworowej wymagających profesjonalnej opieki medycznej (konieczność wystawienia przez lekarza POZ skierowania na wyżej wymieniony oddział -
          oczywiście uwzględniając odpowiednią kwalifikację medyczną (zakończone leczenie przyczynowe, oraz wskazanie do leczenia objawowego).

          czytaj całość publikacji "NOWO URUCHOMIONE HOSPICJUM"


          CZYM JEST ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I JAKI JEST JEGO CEL?

          2017-08-03

          Zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) jest placówką udzielającą całodobowych, stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji pacjentów. Celem placówek tego typu jest przewrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić mu powrót do domu i normalnego, samodzielnego funkcjonowania.
          Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.

          czytaj całość publikacji "CZYM JEST ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I JAKI JEST JEGO CEL?"


          Upały niebezpieczne dla seniorów

          2017-08-02

          Upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Skutki upałów mogą być naprawdę poważne, a czasami prowadzą nawet do śmierci.          W upalne dni osobom starszym należy się szczególna uwaga. W podeszłym wieku zaczynają występować zaburzenia w odczuwaniu pragnienia. Dodatkowo przygotowanie napoju może czasem sprawić trudność osobom starszym. Dlatego pamiętajmy w upalne dni o osobach starszych – członkach naszych rodzin i sąsiadach gdyż przegrzanie organizmu może prowadzić do niebezpiecznego dla zdrowia i życia udaru.          Udar cieplny

          Udar cieplny wywołany jest przegrzaniem organizmu, w związku z wysoką temperaturą, odwodnieniem organizmu i utratą elektrolitów. Najbardziej narażoną na udary grupą są osoby w podeszłym wieku, osoby zmęczone, otyłe oraz osoby przyjmujące leki, które mogą utrudniać proces termoregulacji.

          czytaj całość publikacji "Upały niebezpieczne dla seniorów"


          PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PODSTAWOWE INFORMACJE

          2017-08-01

          Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

          PFRON istnieje od 1991 r.

          czytaj całość publikacji "PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PODSTAWOWE INFORMACJE"


          "PRZEWIETRZ APTECZKĘ ABECADŁO LEKOWE"

          2017-07-28

          W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia kontynuujemy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

          Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

          czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ ABECADŁO LEKOWE""


          Konkursy organizowane w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja

          2017-07-26

          Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” realizuje projekt pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2017 roku.
          Głównym celem projektu jest złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wolontarystycznej wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego, zwłaszcza na wsi i w małych miastach, poprzez podniesienie wiedzy i umożliwienie mieszkańcom zaangażowania się w działania wolontarystyczne oraz wsparcie formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych.

          czytaj całość publikacji "Konkursy organizowane w ramach projektu pn. „Wolontariat – Twoją szansą na sukces!” – II edycja"

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           DYŻURY MEDIACYJNE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY W RODZINIE

           2017-07-24

           W ramach realizacji programu "Bezpieczny Powiat Krakowski 2014-2020"
           w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy al. Słowackiego 20 w Krakowie,
           pełnione są DYŻURY MEDIACYJNE mające na celu m.in udzielanie pomocy:

           - w rozwiązywaniu problemów rodzinnych ,
           - spraw rozwodowych w tym sposobu sprawowania opieki nad dziećmi czy podziału majątku po rozwodzie
           a także udzielanie pomocy :
           - osobom w trudnych sytuacjach życiowych w przypadkach konfliktów pokoleniowych czy braku porozumienia między rodzicami a dziećmi,
           - w przypadkach sporów przy ustalaniu zasad opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi czy starszymi członkami rodzin,
           - w przypadkach kontrowersji dotyczących gospodarowania wspólnym majątkiem itp.

           Porady udzielane są przez mediatora BEZPŁATNIE w godz. 16.00 -18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

           DODATKOWE INFORMACJE: tel 12 634 42 66 wewn. 564 lub 569 w godz. pracy urzędu od poniedziałku do piątku.


           Składanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ , świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy już od 1 sierpnia br.

           2017-07-18

           500+
           Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Chodzi tu w szczególności o kwoty wsparcia oraz kryteria, w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń.

           Nowelizacja dotychczasowych przepisów uwzględnia jednak rekomendacje zawarte w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin”, do którego dokonania Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było zobowiązane na mocy wcześniejszych regulacji.
           Jedna z tych rekomendacji dotyczyła wyeliminowania nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk, które w uzasadniony sposób godziły w społeczne poczucie sprawiedliwości i praworządności.
           Zjawiska te polegały m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

           czytaj całość publikacji "Składanie wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ , świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy już od 1 sierpnia br."


           ZADBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO !

           2017-07-14

           Ważne rady dla osób podejmujących pracę sezonową za pośrednictwem agencji zatrudnienia.

           Co roku, szczególnie w sezonie letnim, prasa donosi o przypadkach nieuczciwych pośredników, którzy deklarują posiadanie ofert pracy sezonowej, ale otrzymanie takich ofert wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za wskazanie „adresu".

           Jak zabezpieczyć się przed oszustami.

           Sprawdź czy agencja zatrudnienia (pośrednik pracy) posiada certyfikat (www.kraz.praca.gov.pl),a o dodatkowe informacje pytaj w Wojewódzkich Urzędach Pracy
           Nie korzystaj z ofert pracy zawierających jedynie nr telefonu kontaktowego oraz ze spotkań poza biurem firmy – sprawdź opinię o pośredniku w Internecie (www.praca-wunii.fora.pl)
           Informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy zgłoś do Państwowej Inspekcji Pracy (www.pip.gov.pl) oraz na policję lub do prokuratury
           Pamiętaj! Agencje zatrudnienia nie mogą pobierać od osób opłat za znalezienie pracy

           Agencja zatrudnienia nie ma prawa do pobierania opłat za „załatwienie” pracy.
           W przypadku skierowania do pracy za granicą dozwolone jest jedynie pobieranie opłat z tytułu poniesionych przez agencję zatrudnienia kosztów na: dojazd i powrót osoby skierowanej do pracy za granicę, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenia dokumentów – zanim zapłacisz sprawdź ile wynoszą ceny w innych firmach
           źródło: MRPiPS


           BEZPŁATNY PROJEKT TERAPEUTYCZNY REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

           2017-07-12

           Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie terapeutycznym dla osób pijących szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu.
           Program stanowi dopełnienie oferty lecznictwa odwykowego, dostępnej w województwie małopolskim, dla osób posiadających zameldowanie w powiecie: krakowskim, chrzanowskim, gorlickim , nowosądeckim, tarnowskim, myślenickim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim oraz w Krakowie.

           Program adresowany jest do osób, które już doświadczają różnego rodzaju negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu bądź w przeszłości konsekwencji takich doświadczały.

           czytaj całość publikacji "BEZPŁATNY PROJEKT TERAPEUTYCZNY REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"


           CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ?

           2017-07-11

           - Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów.
           Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto cię krzywdzi a nie ty.

           - Zadzwoń do "Niebieskiej Linii" (800 12 00 02 - połączenie bezpłatne!)
           Psychologowie życzliwie z tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i odpowiednie dla ciebie rozwiązanie.

           - Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa cię bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób!
           Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje a nie ty !

           - Wzywaj policję (tel.997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia "Niebieskiej Karty" .
           Policja ma obowiązek zareagować na twoje wezwanie i zapewnić ci bezpieczeństwo.

           czytaj całość publikacji "CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ?"


           DO KIEDY ALIMENTY NA DOROSŁE DZIECKO

           2017-07-07

           Wiadomo, że rodzice muszą utrzymywać swoje dzieci. Ale jak długo? Czy gdy syn lub córka kończy 18 lat automatycznie traci prawo do alimentów?

           Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice powinni zapewnić dziecku utrzymanie do czasu, gdy samo nie jest w stanie o siebie zadbać (utrzymać się)
           To oznacza, że wiek 18 lat nie jest granicą.
           Przyjmuje się bowiem, że nawet jeśli dziecko jest pełnoletnie ale uczy się lub studiuje - nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, dlatego nadal powinni to robić rodzice.

           czytaj całość publikacji "DO KIEDY ALIMENTY NA DOROSŁE DZIECKO"


           "PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE"

           2017-07-06

           W ramach promocji zdrowego, bezpiecznego trybu życia rozpoczynamy cykl artykułów poradniczych poświęconych podstawowym zasadom bezpiecznego zażywania leków - zarówno tych dostępnych bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza.

           Autorami napisanego w bardzo przystępnej formie poradnika są lekarze specjaliści związani z Fundacją Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

           czytaj całość publikacji ""PRZEWIETRZ APTECZKĘ - ABECADŁO LEKOWE""


           KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

           2017-07-03

           Poinformuj Policję o niebezpiecznych miejscach w swojej okolicy !

           Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa :

           - jest dostępna dla wszystkich na stronie www.policja.pl

           - korzystanie z mapy jest anonimowe -nie musisz podawać swoich danych

           - zaznacz miejsce na interaktywnej mapie i wybierz rodzaj problemu

           - każde zgłoszenie jest poważnie traktowane przez Policję

           - sprawdź statystyki przestępczości na danym terenie

           - PAMIĘTAJ!! Jeśli potrzebujesz pilnej pomocy dzwoń pod numery: 997 lub 112


           Kolejny rok akcji GOPS „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja”

           2017-06-29

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy składa podziękowanie mieszkańcom Gminy, druhom Ochotniczej Staży Pożarnej w Łuczycach, Centrum Kultury i Promocji w Baranówce oraz Szkołom Podstawowym w szczególności: Szkole Podstawowej w Łuczycach, Prusach, Kocmyrzowie oraz Pietrzejowicach, którzy wzięli udział w akcji „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja”.
           W miesiącu czerwcu 2017 roku oraz podczas dni Gminy, które odbyły się w dniach 24-25 czerwca 2017roku tut. ośrodek zebrał ponad 20 ogromnych worków kolorowych nakrętek.
           Akcja „Mała Nakrętka – Wielka Nadzieja” dzięki Państwa pomocy przeszła nasze wszelkie oczekiwania- za co bardzo serdecznie dziękujemy.
           Zebrane nakrętki jak co roku zostały przekazane Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Uzyskany z ich sprzedaży dochód przeznaczony będzie na opiekę nad ciężko chorymi ludźmi.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


            „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA” NA WYCIECZCE W ZALIPIU

            2017-06-28

            Ciepły czerwcowy poranek. Autokar już czeka na uczestników wyprawy do Zalipia.
            A uczestnikami są dzieciaki i seniorki z „Klubiku u Babci i Wnuczka”.
            To przedostatnie wspólne spotkanie przed wakacjami.
            Dzieciaki szybciutko zajmują miejsca w autokarze, po nich stateczniej wsiadają dorośli.
            Wszyscy w doskonałych humorach , bo to i wakacje i pogoda dopisuje no i czeka nas wyprawa w nieznane.
            Po dwóch godzinach jazdy przez równinne tereny dojeżdżamy na miejsce.
            Pierwszy punkt wyprawy – wizyta w „Domu Malarek”

            czytaj całość publikacji "„KLUBIK U BABCI I WNUCZKA” NA WYCIECZCE W ZALIPIU"

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (69 fot.)...
             Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

             przejdź do góry...

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

             Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji