Aktualności


KARTKA DLA SENIORA

2018-12-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy składa serdeczne podziękowania wszystkim uczniom z działających na terenie naszej gminy Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum za włączenie się do akcji „Kartka dla Seniora”.
Do Ośrodka wpłyneła bardzo duża ilość pięknie wykonanych kartek świątecznych z życzeniami , które za pośrednictwem pracowników socjalnym będą przekazane osobom starszym, samotnym , pozbawionym bliskiej rodziny.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


  PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

  2018-12-07

  CZĘŚĆ X

  4. DBAMY O KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ I POPRAWĘ SAMOPOCZUCIA

  Przyczyn obniżenia nastroju i mniejszej chęci do działania może być wiele. Istnieje jednak kilka prostych sposobów, by zadbać o swoją kondycję psychiczną i poprawić samopoczucie.

  czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


  PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA

  2018-12-03

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku OPIEKUN DOMOWY na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

  czytaj całość publikacji "PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA"


  UZALEŻNIENIE OD GIER KOMPUTEROWYCH TO CHOROBA?

  2018-12-03

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała uzależnienie od gier na listę jednostek chorobowych w nowej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

  Można powiedzieć, że Światowa Organizacja Zdrowia zrobiła duży krok w przyszłość. Uznała bowiem – po raz pierwszy w historii – uzależnienia od gier (komputerowych, video) jako chorobę. 

  czytaj całość publikacji "UZALEŻNIENIE OD GIER KOMPUTEROWYCH TO CHOROBA?"


  PODSUMOWANIE NIEKTÓRYCH PROGRAMÓW MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  2018-11-30

  RODZINA 500+
  Program „Rodzina 500+” wprowadzono 1 kwietnia 2016 r. To nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach (przy kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnością ) otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Wsparcie otrzymują także dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

  czytaj całość publikacji "PODSUMOWANIE NIEKTÓRYCH PROGRAMÓW MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"


  HEJT - MOWA NIENAWIŚCI

  2018-11-28

  Hejt, hejter, hejtować. Słowa te są ostatnio bardzo popularne w Internecie. Jednak nie każdy wie, czym tak naprawdę jest hejt i skąd wzięło się to pojęcie. Wiadomo za to, że internauci lubią hejtować celebrytów, dziennikarzy, a najbardziej -  polityków ! Pojawiają się nawet oskarżenia, że jeden partie nasyłają na inne hejterów, by ci obrażali przeciwników w sieci.

  czytaj całość publikacji "HEJT - MOWA NIENAWIŚCI"


  WSPÓLNE  SZKOLENIE  DLA PRACOWNIKÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ I NAUCZYCIELI

  2018-11-27

  W dniu 23 listopada 2018 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się kolejne szkolenie  z Wiesławem Sokolukiem -  seksuologiem , pedagogiem , terapeutą. Szkolenie dot. umiejętności dialogu  z młodzieżą w obszarze rozwoju psychoseksualnego i problemów seksualnych.

  czytaj całość publikacji "WSPÓLNE  SZKOLENIE  DLA PRACOWNIKÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ I NAUCZYCIELI"


  20- LECIE MAŁOPOLSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

  2018-11-26

  Już 20 lat przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie działa Forum Pomocy Społecznej zrzeszające pracowników pomocy społecznej.
  Comiesięczne spotkania członków Forum to okazja to różnego rodzaju szkoleń , pomagających pracownikom w rozwiązywaniu problemów zawodowych , jak również to okazja do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń poszczególnych ośrodków pomocy społecznej.

  czytaj całość publikacji "20- LECIE MAŁOPOLSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ"


  CZYM ZAJMUJĄ SIĘ OCHOTNICZE HUFCE PRACY

  2018-11-23

  Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży w przedziale wiekowym 15-24 lata. Ponadto, realizują zadania w zakresie kształcenia oraz wychowania ludzi młodych pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

  czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJĄ SIĘ OCHOTNICZE HUFCE PRACY"


  DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

  2018-11-21

  DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO to polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.

  Dzień ten upamiętnia legendarne dziś, spotkanie w miejscowości Charzykowy, zorganizowane w listopadzie 1989 roku. Było to trzydniowe spotkanie, w którym uczestniczyli delegaci urzędów wojewódzkich ds. społecznych i zdrowia oraz zaproszeni goście. Województw było wtedy 49.

  czytaj całość publikacji "DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   RODZINY WIELODZIETNE - BLISKOŚĆ, GŁĘBOKIE RELACJE, WSPARCIE

   2018-11-19

   Tradycyjny model rodziny ulega ciągłym zmianom. Rodzina nie wygląda już tak, jak 100, 50, czy nawet 20 lat temu. 

   czytaj całość publikacji "RODZINY WIELODZIETNE - BLISKOŚĆ, GŁĘBOKIE RELACJE, WSPARCIE"


   JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO HOSPITALIZACJI ?

   2018-11-16

   Wszyscy oczywiście chcielibyśmy zawsze być zdrowi.
   Niestety - ludzie chorują i może czasami również nam przyjdzie się zmierzyć z wyzwaniem jakim jest pobyt w szpitalu.
   Stąd też podajemy poniżej kilka wskazówek jak przygotować się do hospitalizacji.

   czytaj całość publikacji "JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO HOSPITALIZACJI ?"


   PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

   2018-11-14

   CZĘŚĆ IX

   3. DBAMY O KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ I POPRAWĘ SAMOPOCZUCIA

   Przyczyn obniżenia nastroju i mniejszej chęci do działania może być wiele. Istnieje jednak kilka prostych sposobów, by zadbać o swoją kondycję psychiczną i poprawić samopoczucie.

   czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


   KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR) A KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?

   2018-11-13

   Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Ma też prawo do natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego jeśli zagrożone jest jego zdrowie lub życie.

   czytaj całość publikacji "KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR) A KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?"


   RZECZNIK PRAW PACJENTA

   2018-11-09

   Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

   czytaj całość publikacji "RZECZNIK PRAW PACJENTA"


   RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA TZW .”PAKIET ALIMENTACYJNY”

   2018-11-07

   Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   Projekt przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań służących poprawie ściągalności alimentów. Stanowi realizację tzw. „pakietu alimentacyjnego” zawartego w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, przyjętym przez rząd w 2017 r.

   czytaj całość publikacji "RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA TZW .”PAKIET ALIMENTACYJNY”"


   PROJEKT RZĄDOWY - LEKI 75+

   2018-11-05

   Dane statystyczne za rok 2017:

   - 2,2 mln seniorów, którzy skorzystali z bezpłatnych leków
   - 564 mln zł na realizację projektu w 2017 roku
   - 40 mln wydanych opakowań bezpłatnych leków dla seniorów
   - 15 mln zrealizowanych recept z kodem uprawniającym „S”
   - 1530 pozycji na liście leków 75 plus

   czytaj całość publikacji "PROJEKT RZĄDOWY - LEKI 75+"


   WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

   2018-10-31

   Najbliższe dni to czas zadumy i refleksji nad życiem i przemijaniem.
   Nad tajemnicą życia, śmierci i wieczności.
   To dni w których naszym myślom trudno uciec od tego co nieuniknione: śmierci.

   czytaj całość publikacji "WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY "

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    TY LUB KTOŚ Z TWOJEJ RODZINY MA PROBLEM Z ALKOHOLEM? PODPOWIADAMY ADRESY NIEKTÓRYCH PLACÓWEK , W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC

    2018-10-29

    Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA
    os. Kolorowe 21, 31-941 Kraków
    tel./fax. 12 644 45 55
    www.poradnia-pema.pl

    Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu „ALKO MED”
    os. Młodości 9, 31-915 Kraków
    tel./fax. 12 644 37 14 w.21, 512 981 617

    czytaj całość publikacji "TY LUB KTOŚ Z TWOJEJ RODZINY MA PROBLEM Z ALKOHOLEM? PODPOWIADAMY ADRESY NIEKTÓRYCH PLACÓWEK , W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC"


    POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG MAŁOPOLSKI

    2018-10-26

    Wśród nas żyją osoby dotknięte różnorodnymi dysfunkcjami.
    Jedną z takich dysfunkcji jest całkowita bądź częściowa utrata wzroku.
    Życie osób niewidomych bądź słabowidzących jest z pewnością trudniejsze niż osób zdrowych – napotykają bowiem na swej drodze wiele problemów i barier.
    Aby ułatwić im funkcjonowanie w społeczeństwie i pomóc w pokonywaniu trudności dnia codziennego powstał i działa Polski Związek Niewidomych, mający swój okręg również w Małopolsce.

    czytaj całość publikacji "POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG MAŁOPOLSKI"


    Projekt - Stawiam na rozwój

    2018-10-24

    www.stawiam-na-rozwoj.pl


    POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH - ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI W KRAKOWIE

    2018-10-24

    Wśród nas żyją osoby dotknięte różnorodnymi dysfunkcjami.
    Jedną z takich dysfunkcji jest całkowita bądź częściowa utrata słuchu. Zdarza się, że spotykamy na ulicy osoby „migające” między sobą, czasami widzimy w dole ekranu telewizora osobę, która tłumaczy słowa spikera na język migowy.
    Życie osób głuchych jest z pewnością trudniejsze niż osób zdrowych – napotykają bowiem na swej drodze wiele problemów i barier.
    Aby ułatwić im poruszanie się w społeczeństwie i pomóc w pokonywaniu trudności powstał i działa Polski Związek Głuchych, mający swój oddział również w Małopolsce.

    czytaj całość publikacji "POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH - ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI W KRAKOWIE"


    APEL DO ŚWIADCZENIOBIORCÓW 500+:

    2018-10-23

    DZIAŁ ŚW. WYCHOWAWCZYCH GOPS apeluje do osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko, aby w rzetelny sposób informowały i dostarczały odpowiednie dokumenty dotyczące wszelkich zmian w osiąganych z pracy zawodowej dochodach, jeżeli nie były one ujęte w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

    Wszelkie informacje dot. poprawnego wypełniania wniosku oraz dostarczanych niezbędnych dokumentów udostępnione są na stronie internetowej GOPS (www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl), a także udzielane są przez pracowników Działu lub w siedzibie GOPS.
    Brak wymaganej dokumentacji wydłuża czas oczekiwania na realizację wniosku.


    SEPSA - FAKTY, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ

    2018-10-22

    To nie choroba, a sieje śmierć. Może dopaść każdego. Ratunkiem jest świadomość istnienia sepsy i znajomość jej objawów, co daje szansę na szybkie podanie leków. Każda godzina zwłoki zmniejsza szanse pacjenta na zdrowie i życie.

    czytaj całość publikacji "SEPSA - FAKTY, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ"


    PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

    2018-10-19

    CZĘŚĆ VIII

    2.DBAMY O KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ I POPRAWĘ SAMOPOCZUCIA

    Przyczyn obniżenia nastroju i mniejszej chęci do działania może być wiele. Istnieje jednak kilka prostych sposobów, by zadbać o swoją kondycję psychiczną i poprawić samopoczucie.

    czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


    PODWYŻKA PŁACY MINIMALNEJ BEZ WPŁYWU NA PRAWO DO 500+

    2018-10-17

    Trwa przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji dot. programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października br. do 30 września 2019 r. Decyzje wydawane są na cały okres.

    czytaj całość publikacji "PODWYŻKA PŁACY MINIMALNEJ BEZ WPŁYWU NA PRAWO DO 500+"


    HIPOKRATES 2018 W KATEGORII : LEKARZ RODZINNY ROKU DLA LEKARZA MICHAŁA JASTRZĘBSKIEGO

    2018-10-16

    Powiatowy etap akcji Hipokrates Małopolski 2018 dobiegł końca.
    Miło nam poinformować, że zwycięzcą tego etapu w kategorii: Lekarz Rodzinny Roku został lekarz Michał Jastrzębski przyjmujący także w Ośrodku Zdrowia w Kocmyrzowie.
    Gratulujemy zwycięstwa !!!
    Jako Ośrodek , bardzo cenimy sobie z współpracę zawodową z doktorem Jastrzębskim .
    W sprawach dotyczących problemów naszych podopiecznych, doktor nigdy nie odmawia nam pomocy i zawsze spotykamy się z dużym zrozumieniem z jego strony.

    Tym bardziej cieszy nas, że został doceniony przez pacjentów jako Lekarz Rodzinny Roku.


    REHABILITACJA – CZYLI SANATORIUM NA KOSZT ZUS

    2018-10-15

    Z prowadzonej przez ZUS od 1996 r rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skorzystało już ponad 1,252 mln osób. Całkowity koszt związany z rehabilitacją tych osób wyniósł 2,3 mld zł.
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa koszty rehabilitacji łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem, opłatą miejscową oraz kosztami przejazdu.

    czytaj całość publikacji "REHABILITACJA – CZYLI SANATORIUM NA KOSZT ZUS"


    WSPÓŁPRACA GOPS Z UNIWERSYTETEM PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

    2018-10-12

    Od kilku lat tutejszy Ośrodek współpracuje z Wydziałem Nauk Społecznych i Instytutem Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie w zakresie wspierania kształcenia praktycznego studentów kierunku Praca socjalna , poprzez umożliwianie studentom odbywanie praktyk zawodowych w Ośrodku.

    W podziękowaniu za współpracę zostało skierowane do Ośrodka specjalne podziękowanie Dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej UP JPII – Pani prof. Małgorzaty Dudy.

    Jest nam niezmiernie miło, że nasza opieka nad studentami została dostrzeżona i doceniona prze władze uczelni.

    Dołączone pliki:


    ZUS ZAPRASZA NA DZIEŃ SENIORA – 16 PAŹDZIERNIKA 2018 R

    2018-10-10

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie zaprasza na organizowany w dniu 16 października w godz. od 10.00 do 13.00 DZIEŃ SENIORA.

    Miejsce spotkania : Kraków, ul. Szlak 65 (sala konferencyjna na parterze)

    Wiodącym tematem DNIA SENIORA będzie :
    BEZPIECZEŃSTWO I ŚWIADOMOŚĆ PRAWNA OSÓB STARSZYCH

    Więcej : w zakładce Seniorzy


    MIESZKANKI NASZEJ GMINY NAGRODZONE

    2018-10-09

    Z przyjemnością informujemy, że dwie uczestniczki projektu „Akademia Umiejętności Animatora Lokalnej Grupy Działania”  - Pani Renata Wiss oraz Pani Magdalena Tańska (z ramienia Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa) otrzymały w dniu 3 października b.r. z rąk Ministra  Ryszarda Zarudzkiego nagrody w ramach konkursu „Od teorii animacji do praktycznej realizacji”.

    czytaj całość publikacji "MIESZKANKI NASZEJ GMINY NAGRODZONE"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlana

     TWORZYSZ RODZINĘ WIELODZIETNĄ? ZGŁOŚ SIĘ DO GOPS PO KARTĘ DUŻEJ RODZINY. CZĘŚĆ II

     2018-10-08

     Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

     Ponieważ część osób nie posiada wiedzy na temat tego uprawnienia dla rodzin wielodzietnych, odpowiadamy poniżej na najczęstsze pytania związane z Kartą Dużej Rodziny.

     czytaj całość publikacji " TWORZYSZ RODZINĘ WIELODZIETNĄ? ZGŁOŚ SIĘ DO GOPS PO KARTĘ DUŻEJ RODZINY. CZĘŚĆ II"


     TWORZYSZ RODZINĘ WIELODZIETNĄ? ZGŁOŚ SIĘ DO GOPS PO KARTĘ DUŻEJ RODZINY. CZĘŚĆ I

     2018-10-05

     Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

     Ponieważ część osób nie posiada wiedzy na temat tego uprawnienia dla rodzin wielodzietnych, odpowiadamy poniżej na najczęstsze pytania związane z Kartą Dużej Rodziny.

     CZĘŚĆ PIERWSZA

     1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?

     Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

     czytaj całość publikacji "TWORZYSZ RODZINĘ WIELODZIETNĄ? ZGŁOŚ SIĘ DO GOPS PO KARTĘ DUŻEJ RODZINY. CZĘŚĆ I"


     POMOC SPOŁECZNA A ODSZKODOWANIE

     2018-10-03

     Zdarzenia losowe wywołują niejednokrotnie straty znacznych rozmiarów. Wskazany stan rzeczy determinuje konieczność ubiegania się o stosowną pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej.

     Należy jednak pamiętać, że świadczenie z pomocy społecznej nie ma charakteru odszkodowawczego i nie może być traktowane jako rekompensata za straty spowodowane klęską żywiołową (por. również wyrok NSA z 25 października 2011 r., I OSK 1236/11).

     czytaj całość publikacji "POMOC SPOŁECZNA A ODSZKODOWANIE"


     NOWE KWOTY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

     2018-10-01

     Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
      
     - dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł (wzrost o  11%),

     - dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o  3%).

     Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

     - maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł (wzrost o  7%),

     - maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
     - kwota minimalna– do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %),
        - kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł (wzrost o  3%),

     - kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),

     - kwoty z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).

     źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów


     PROSPOŁECZNY BUDŻET 2019

     2018-09-28

     Polityka rodzinna w budżecie 2019 r. nadal zajmuje kluczowe miejsce. W 100% zabezpieczono środki na wszystkie realizowane programy, m.in. Rodzina 500+, Dobry Start czy program Za życiem. Co więcej na niektóre zadania środki uległy znaczącemu zwiększeniu.

     „Cieszę się, że w projekcie budżetu na przyszły rok zostały zaplanowane odpowiednie środki na nasze zadania i  programy rodzinne. Bezpieczna i szczęśliwa rodzina jest i pozostanie naszym priorytetem” - mówi minister Elżbieta Rafalska.

     czytaj całość publikacji "PROSPOŁECZNY BUDŻET 2019"


     RUSZYŁ  PROJEKT  "STAWIAM  NA   ROZWÓJ"

     2018-09-27

     W dniu wczorajszym w Centrum Rozwoju Seniorów w Staniątkach odbyło się uroczyste przekazanie przez marszałków województwa umów na realizację projektów unijnych gminom, które uzyskały dofinansowania do swoich projektów.
      
     Wśród gmin, które skorzystają ze wsparcia jest również nasza gmina, w imieniu której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 3-letni projekt "Stawiam na rozwój "  na realizację którego udało się pozyskać środki w wysokości ponad 570 000 zł.

      Więcej w zakładce EFS

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlana

      RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

      2018-09-25

      Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ogłosił nabór do projektu Małopolska Niania 2.0.
      Do wzięcia udziału w projekcie zaproszeni są rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 , nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

      Wnioski o przyznanie wsparcia przyjmowane są od 25 września 2018 do 8 października 2018 do godz.16.00
      Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

      więcej : w zakładce EFS


      POSZUKUJESZ OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3? WKRÓTCE RUSZA PROJEKT MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

      2018-09-24

      Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
      Zapraszamy mieszkańców gminy do skorzystania z projektu Małopolska Niania.
      Wkrótce ruszy nabór do projektu.

      Więcej w zakładce: EFS


      KAMPANIA „ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY” ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM - TY TEŻ MOŻESZ POMÓC !

      2018-09-21

      Osoby myślące o samobójstwie często wysyłają sygnały świadczące o tym, że są w kryzysie. Nie można ich zignorować. Zwykła, życzliwa rozmowa może wtedy uratować komuś życie.

      Każdego dnia w Polsce śmiercią samobójczą ginie 15 osób. W zeszłym roku zmarło w ten sposób aż 5 276 Polaków – więcej, niż w wyniku wypadków drogowych. Mimo to, o przeciwdziałaniu samobójstwom mówi się wciąż wielokrotnie rzadziej, niż o bezpieczeństwie na drogach. 

      czytaj całość publikacji "KAMPANIA „ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY” ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM - TY TEŻ MOŻESZ POMÓC !"


      PODZIĘKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW - „MAŁA NAKRĘTKA – WIELKA NADZIEJA”.

      2018-09-19

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy bardzo dziękuje
      wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy bezinteresownie przynoszą do Ośrodka plastikowe nakrętki.


      Zebrane nakrętki zostają przekazywane przez tut. GOPS do Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.
      Uzyskany z ich sprzedaży dochód przeznaczany jest na opiekę nad ciężko chorymi ludźmi.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       PODWYŻSZENIE KWOTY RENTY SOCJALNEJ OD 1 WRZEŚNIA 2018 R

       2018-09-19

       W maju tego roku parlament uchwalił jednogłośnie ustawę podwyższającą rentę socjalną z 865,03 zł do 1029,80 zł. W efekcie renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

       Nowe przepisy weszły w życie 1 września 2018 r., ale z mocą obowiązującą od 1 czerwca br. Oznacza to, że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana we wrześniu z dodatkowym trzymiesięcznym wyrównaniem. Dla osoby, która miała wypłacaną rentę w czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku, wyrównanie wyniesie 494,31 zł brutto. Oznacza to, że łączna wysokość renty socjalnej do wypłacenia we wrześniu wyniesie 1524,11 zł brutto.

       czytaj całość publikacji "PODWYŻSZENIE KWOTY RENTY SOCJALNEJ OD 1 WRZEŚNIA 2018 R"


       PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

       2018-09-17

       CZĘŚĆ VII

       1.DBAMY O KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ I POPRAWĘ SAMOPOCZUCIA

       Przyczyn obniżenia nastroju i mniejszej chęci do działania może być wiele. Istnieje jednak kilka prostych sposobów, by zadbać o swoją kondycję psychiczną i poprawić samopoczucie.

       czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


       NIE EKSPERYMENTUJ !! DAWKA „REKREACYJNA” DOPALACZA? NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO !!

       2018-09-14

       Nie mówmy, że dopalacze są mniej groźne niż narkotyki. Nie łudźmy się, że istnieje coś takiego, jak „rekreacyjna” czy „toksyczna” dawka substancji psychoaktywnej w narkotyku.
       Wbrew powszechnej opinii nowe substancje psychoaktywne - tzw. dopalacze - to wcale nie są substancje, które stanowią łagodniejszą formę narkotyku.

       czytaj całość publikacji "NIE EKSPERYMENTUJ !! DAWKA „REKREACYJNA” DOPALACZA? NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO !!"


       „DOBRY START” DLA DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE KRAKOWSKIM

       2018-09-12

       Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że:
       do 30 listopada 2018 można składać wnioski o świadczenie „dobry start” w wysokości 300 złotych.

       czytaj całość publikacji "„DOBRY START” DLA DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE KRAKOWSKIM"


       „PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ”

       2018-09-11

       Pod takim właśnie tytułem odbyła się w dniu wczorajszym w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Konferencja Regionalna w ramach jubileuszu 100-lecia Polskiej Polityki Społecznej.

       Konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Małopolskiego we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

       czytaj całość publikacji "„PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ”"


       UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB STARSZYCH I NIESAMODZIELNYCH ! TO DLA WAS JEST TEN PROJEKT !

       2018-09-10

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że od czerwca 2018 r współpracuje ze Spółdzielnią Socjalną "Merchant" z Krakowa w ramach realizacji projektu wspierającego faktycznych opiekunów osób starszych i niesamodzielnych z terenu Krakowa i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Do chwili obecnej do projektu przystąpiło już kilku mieszkańców naszej gminy, ale nadal można się zgłaszać do projektu.

       Więcej w zakładce EFS


       „WSPÓLNIE DLA ZDROWIA” - PRZEDSTAWICIELE MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA FORUM EKONOMICZNYM W KRYNICY

       2018-09-07

       5 września podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy odbyła się debata „Wspólnie dla zdrowia” z udziałem przedstawicieli rządu. W spotkaniu uczestniczyła minister Elżbieta Rafalska.

       - „6,3 mld zł płacą pracodawcy z tytułu absencji chorobowej; państwo wydaje najwięcej na zasiłki krótkoterminowe, które stanowią 56 proc. wszystkich zasiłków” – powiedziała podczas debaty minister Rafalska.

       czytaj całość publikacji "„WSPÓLNIE DLA ZDROWIA” - PRZEDSTAWICIELE MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA FORUM EKONOMICZNYM W KRYNICY"


       UWAGA RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ! MOŻECIE BEZPŁATNIE SKORZYSTAĆ Z TZW. OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

       2018-09-05

       W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Krakowie, programu „Opieka Wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018r” informujemy, że:
       W okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r realizowana będzie
       tzw. „opieka wytchnieniowa”.

       czytaj całość publikacji "UWAGA RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ! MOŻECIE BEZPŁATNIE SKORZYSTAĆ Z TZW. OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ "

       Dołączone pliki:


       WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE POSZUKUJE OPIEKUNÓW DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ”

       2018-09-03

       Cały czas trwa rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł. Oprócz osób niesamodzielnych, które będą mogły otrzymać za darmo tzw. opaskę bezpieczeństwa, Województwo Małopolskie szuka też opiekunów oraz wolontariuszy. To osoby, które w ramach projektu będą pomagać schorowanym i starszym w ich własnym domu.

       czytaj całość publikacji "WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE POSZUKUJE OPIEKUNÓW DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ”"


       CZYM I DLACZEGO TRUJĄ SIĘ NASTOLATKI ?

       2018-08-31

       Z powodu zatrucia lekami dostępnymi bez recepty polskie nastolatki częściej trafiają do szpitala. Zwykle leki przedawkowują dziewczynki i nie robią tego przypadkowo. 

       Nastolatki najczęściej trafiają do szpitala z powodu zatrucia powszechnie stosowanym i uważanym za bezpieczny (można go podawać nawet niemowlętom) paracetamolem oraz/lub lekiem na kaszel, zawierającym pochodną morfiny. Co ciekawe, prawie równie częstym powodem zatruć jest alkohol, który zresztą często towarzyszy przyjmowaniu leków.

       czytaj całość publikacji "CZYM I DLACZEGO TRUJĄ SIĘ NASTOLATKI ?"


       DARMOWE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW W METROPOLII

       2018-08-29

       W dniu wczorajszym zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa a Wójtami i Burmistrzami Gmin należących do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na mocy którego to porozumienia od 1 września tego roku zostaną wprowadzone bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

       Tym samym uczniowie z gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli podróżować za darmo w trakcie roku szkolnego z komunikacji publicznej, gdyż nasza gmina należy do Stowarzyszenia
       Bezpłatne przejazdy będą możliwe tylko dla uczniów posiadających ważne legitymacje szkolne.

       czytaj całość publikacji "DARMOWE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW W METROPOLII"


       WAŻNE DLA RODZINY : PAMIĘTAJ O TERMINACH !

       2018-08-29

       Część II
       Świadczenia rodzinne
       Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane od 1 lipca online, a w przypadku wniosków składanych drogą papierową – od 1 sierpnia.
       Kiedy wypłata?
       W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

       czytaj całość publikacji "WAŻNE DLA RODZINY : PAMIĘTAJ O TERMINACH !"


       SENIORZY, SPOTKAJMY SIĘ NA PRZYSTANKU !

       2018-08-28

       Informujemy, że działająca na terenie Pietrzejowic Grupa Nieformalna KLUB PRZYSTANEK realizująca pod egidą MILI (Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych) inicjatywę pod nazwą "Dziergaj czapki i maskotki, tkaj makatki"
       zaprasza na warsztaty, na których uczestnicy :

       - nauczą się dziergania czapek na obręczach dziewiarskich
       - nauczą się wykonywania na obręczach makatek
       - nauczą się także tkania na krosnach miniaturowych makatek z różnokolorowych włóczek
       - zostaną poczęstowani pysznymi , zdrowymi przekąskami.

       więcej : w zakładce Seniorzy


       WAŻNE DLA RODZINY : PAMIĘTAJ O TERMINACH !

       2018-08-27

       Część I

       Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy oraz o świadczenie dobry start. Pamiętaj, że świadczenie otrzymasz tylko wtedy, jeśli wniosek złożysz w odpowiednim terminie. 

       Warto pamiętać, żeby nie przegapić terminu złożenia wniosku. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to programu „Dobry Start”), albo na jego przyznanie i wypłatę będzie musiała dłużej poczekać (np. w programie „Rodzina 500+”).

       czytaj całość publikacji "WAŻNE DLA RODZINY : PAMIĘTAJ O TERMINACH !"


       SPRAWDŹ CZY UPAŁ ZMIENIA DZIAŁANIE TWOICH LEKÓW

       2018-08-24

       Przyjmujesz , leki moczopędne lub antybiotyki? Raczysz się naparem z dziurawca? W letnie upały musisz szczególnie uważać. Sprawdź, jak przyjmować niektóre leki, gdy temperatura dobija do 30 stopni.

       Upały, zwłaszcza takie powyżej 30 stopni Celsjusza, stanowią nie lada wyzwanie dla dzieci, osób starszych czy chorych. Najgorzej będą je znosić osoby z wahającym się ciśnieniem krwi, ze skłonnością do hiperglikemii, otyłe. Zażywają one zazwyczaj rozmaite leki i powinny pamiętać, że wiele w wysokich temperaturach wiele medykamentów działa inaczej lub człowiek może różnie na nie reagować. 

       Więcej : w zakładce Seniorzy


       MAŁOPOLSKI "TELE-ANIOŁ" W NASZEJ GMINIE. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

       2018-08-22

       Przypominamy mieszkańcom naszej gminy , że nadal trwa nabór do projektu „Małopolski Tele –Anioł”

       Od momentu podpisania w dniu 6 czerwca 2018 r Listu intencyjnego pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Wójtem Gminy , za pośrednictwem tutejszego GOPS zostały złożone 74 wnioski osób zainteresowanych udziałem w projekcie .

       Kilkanaście osób zostało już wyposażonych w tzw. opaski bezpieczeństwa.

       czytaj całość publikacji "MAŁOPOLSKI "TELE-ANIOŁ" W NASZEJ GMINIE. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE."


       USTAWA O DOPALACZACH WCHODZI W ŻYCIE

       2018-08-21

       Od dzisiaj tj. od 21 sierpnia br. zaczyna obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Za samo posiadanie znacznych ilości dopalaczy będzie groziła kara nawet do 3 lat więzienia, a za handel nimi nawet do 12 lat.

       czytaj całość publikacji "USTAWA O DOPALACZACH WCHODZI W ŻYCIE"


       PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

       2018-08-20

       Program Dostępność Plus jest:

       - dla wszystkich, w tym szczególnie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
       - działaniem wspólnym, ponadsektorowym, wymaga wspólnego wysiłku,
       - zaplanowany na wiele lat, zmiany wymagają czasu, ale też zmieniające się społeczeństwo będzie tych zmian coraz bardziej potrzebować,
       - kompleksowy, dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli.

       czytaj całość publikacji "PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE"


       UMOWA  NA  REALIZACJĘ  PROJEKTU  PRZEZ  GOPS   PODPISANA

       2018-08-17

       W dniu 10 sierpnia 2018 roku pomiędzy Małopolskim  Centrum  Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie - wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu STAWIAM  NA  ROZWÓJ  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -projekty konkursowe z Europejskiego Funduszu Społecznego.

       więcej w zakładce: Europejski Fundusz Społeczny


       PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

       2018-08-16

       UTRZYMANIE I PIELĘGNOWANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

       Utrzymanie i pielęgnowanie zdrowia psychicznego jest niezwykle ważnym aspektem naszego życia, niestety często jest zaniedbywane i ignorowane. Ludzie sądzą, że to mało ważne, że nie mają czasu na depresje, że to ich nie dotyczy. Skutkiem tego są załamania nerwowe czy właśnie depresje. Można tego uniknąć.

       Wskazówek jak tego uniknąć jest wiele – w tym artykule przedstawimy kilka z nich. W kolejnych - następne.

       czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


       WYŻSZE ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW

       2018-08-13

       Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.
        

       czytaj całość publikacji "WYŻSZE ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW"


       PROBLEMY ZE SNEM MOGĄ BYĆ OBJAWEM CHOROBY

       2018-08-10

       Zaburzenia snu są często pierwszą oznaka wielu chorób neurologicznych .Często towarzyszą też depresji.
       Na okresowe zaburzenia snu cierpi ponad połowa Polaków. Głównym problemem jest bezsenność, której przyczyny mogą być różne: stres, za dużo światła w nocy, podróżne międzykontynentalne czy praca zmianowa. Kłopotów ze snem nie można lekceważyć, bo prowadzą do kolejnych problemów zdrowotnych.
       O kłopotach z zasypianiem, zbyt długim czy niespokojnym śnie powinniśmy zawsze mówić lekarzowi.

       czytaj całość publikacji "PROBLEMY ZE SNEM MOGĄ BYĆ OBJAWEM CHOROBY"


       ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - CZYLI BEZ LIMITU, SKIEROWANIA I KOLEJEK

       2018-08-08

       1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
       Co przewidują nowe przepisy?

       czytaj całość publikacji "ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - CZYLI BEZ LIMITU, SKIEROWANIA I KOLEJEK"


       JAK ROZWIJA SIĘ KARTA DUŻEJ RODZINY NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT ?

       2018-08-06

       Zadanie pozyskiwania Partnerów Karty Dużej Rodziny realizuje od 2017 roku Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Organizacja ta została wyłoniona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drodze konkursu ofert.

       Działalność Związku Dużych Rodzin Trzy Plus to zwiększenie liczby Partnerów Strategicznych, czyli obiektów unikatowych na skalę kraju lub świadczących usługi odpowiadające podstawowym potrzebom rodzin wielodzietnych, świadczących usługi
       w znaczącej liczbie punktów w całym kraju lub wyróżniających się znaczeniem bądź wielkością wśród podmiotów z danej branży.

       czytaj całość publikacji "JAK ROZWIJA SIĘ KARTA DUŻEJ RODZINY NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT ?"


       PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

       2018-08-03

       CZĘŚĆ VI

       UTRZYMANIE I PIELĘGNOWANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

       Utrzymanie i pielęgnowanie zdrowia psychicznego jest niezwykle ważnym aspektem naszego życia, niestety często jest zaniedbywane i ignorowane. Ludzie sądzą, że to mało ważne, że nie mają czasu na depresje, że to ich nie dotyczy. Skutkiem tego są załamania nerwowe czy właśnie depresje. Można tego uniknąć.

       czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


       SPOTKANIA ARTYSTYCZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

       2018-08-01

       Informujemy, że Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes mające swoją siedzibę w Krakowie, os. Szkolne 35 - w dniach od 15 do 18 października bieżącego roku organizuje w Krakowie Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych.

       czytaj całość publikacji "SPOTKANIA ARTYSTYCZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "


       „URK” - CO TO TAKIEGO ?

       2018-07-30

       Wakacje na półmetku. Wierzymy, że dla każdego z nas nadchodzące dni będą szczęśliwe i beztroskie.
       Ale przecież nie zawsze tak jest. Codziennie media informują nas o kolejnych tragediach i wypadkach do których doszło w wyniku brawury, bezmyślności czy jakże częstego nadużycia alkoholu.
       Czasami znamy tragiczne wydarzenia z najbliższego otoczenia czy naszego środowiska.
       Nikomu nie życzymy tak traumatycznych przeżyć , ale musimy pamiętać , że one się zdarzają i musimy uczynić wszystko , aby nie były udziałem naszym i naszych bliskich.
       Stąd poniższy tekst ku przestrodze.

       czytaj całość publikacji " „URK” - CO TO TAKIEGO ?"


       UWAGA NA UPAŁY ! PAMIĘTAJMY O STARSZYCH OSOBACH !

       2018-07-27

       Upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Skutki upałów mogą być poważne, a czasami prowadzą nawet do śmierci.
       W upalne dni osobom starszym należy się szczególna uwaga. Pamiętajmy o osobach starszych – członkach naszych rodzin i sąsiadach gdyż przegrzanie organizmu może prowadzić do niebezpiecznego dla zdrowia i życia udaru.

       Więcej w zakładce :SENIORZY


       17 SIERPNIA 2018 R ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE „WARSZTATY ZDROWIA DLA KOBIET”

       2018-07-25

       17 sierpnia 2018 r w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbędą się „Warsztaty zdrowia dla kobiet” przeznaczone dla kobiet w wieku 50-69 lat (ur.1968-1949), jako uprawnione uczestniczki Programu Profilaktyki Raka Piersi NFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

       Rozpoczęcie spotkania o godz. 14.30
       Wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa telefonicznie: 12 633 02 18, 503 777 651

       Jest to projekt realizowany przez Centrum Medyczne Maszachaba.
       w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

       więcej w zakładce: Europejski Fundusz Społeczny


       OPIEKA  NAD   SENIORAMI

       2018-07-23

       Starzejemy się! Nie tylko każdy z osobna, ale też jako społeczeństwo. Główny Urząd Statystyczny (GUS) prognozuje, że w 2050 r., osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowić już 33 proc. ogólnej liczby ludności Polski, podczas gdy obecnie odsetek ten wynosi „zaledwie” 15 proc. 
        
       Wskutek tak szybkiego i dużego wzrostu liczby seniorów, nie tylko lawinowo wzrośnie w Polsce zapotrzebowanie na lekarzy geriatrów, ale także i na opiekunów osób starszych. W praktyce, oznacza to, że coraz więcej Polaków będzie musiało wziąć na siebie ciężar opieki nad seniorami lub w jakiś inny sposób zetknie się z tym problemem – w swojej rodzinie lub najbliższym sąsiedztwie. 

       więcej : w zakładce SENIORZY


       UWAŻAJ ABY „DOBRY START” NIE PADŁ ŁUPEM OSZUSTÓW !!

       2018-07-20

       1 lipca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. O przyznaniu świadczenia gmina lub powiat powiadomi rodzinę mailem.

       Ministerstwo Rodziny przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod instytucje realizujące świadczenie.

       czytaj całość publikacji "UWAŻAJ ABY „DOBRY START” NIE PADŁ ŁUPEM OSZUSTÓW !!"


       ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDĄ WYŻSZE

       2018-07-18

       Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

       czytaj całość publikacji "ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDĄ WYŻSZE"


       WSPÓŁPRACA GOPS ZE SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ W REALIZACJI PROJEKTU - POMOCĄ DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY

       2018-07-16

       Opiekujesz się starszą, niesamodzielną osobą? Nie możesz poradzić sobie w kwestiach związanych z opieką? Potrzebujesz wyjść z domu na kilka godzin, aby pozałatwiać ważne sprawy a nie masz z kim zostawić osoby będącej pod twoją opieką? Chciałabyś porozmawiać o swoich problemach z kimś kto ma podobną do twojej sytuację?
       ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!!

       więcej w zakładce: Europejski Fundusz Społeczny
       Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

       przejdź do góry...

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

       Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji