Aktualności


UZALEŻNIENIE NASTOLATKÓW OD INTERNETU

2019-05-27

Blisko 1/3 nastolatków może mieć problem z uzależnieniem od sieci – wynika z kolejnego badania przeprowadzonego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK na temat korzystania z internetu przez polskie nastolatki.
Problem wydaje się być większy w grupie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów niż w grupie młodzieży szkół średnich.

Z roku na rok obniża się wiek, w którym dzieci po raz pierwszy samodzielnie korzystają z internetu.

czytaj całość publikacji "UZALEŻNIENIE NASTOLATKÓW OD INTERNETU"


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWYCH ZASADACH

2019-05-24

Od 01 lipca 2019 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego 500+ .
Od 01 lipca 2019 r zniesione zostaje kryterium dochodowe obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko.

czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWYCH ZASADACH"


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

2019-05-23

Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Miejscowe Koło Pszczelarzy w Kocmyrzowie zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy na szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. od godziny 17.00 w Nowym Dworze w Goszycach. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma specjalny certyfikat.

Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Panem Piotrem Domonikowskim Starostą Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod nr 12 387-14-70. Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie jest niezbędne w celu m.in. przygotowania odpowiedniej liczby certyfikatów.


OŚRODEK ADOPCYJNY „DZIEŁO POMOCY DZIECIOM”

2019-05-22

Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom” jest jednym z czterech ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa małopolskiego.
Działa od 24 lat.
Zatrudnienie w Ośrodku doświadczeni specjaliści zapewniają pomoc psychologiczną i prawną kobietom, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.
Ośrodek poszukuje jednocześnie wartościowych kandydatów do przysposobienia dzieci, organizuje i przeprowadza szkolenia według zatwierdzonego Przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej programu autorskiego „Dzieło Pomocy Dzieciom”.

czytaj całość publikacji "OŚRODEK ADOPCYJNY „DZIEŁO POMOCY DZIECIOM”"


BEZPIECZNY POWIAT KRAKOWSKI

2019-05-21

Gminy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej zainicjował w Szkole Podstawowej w Goszczy cykl zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w rodzinie w ramach programu „ Bezpieczny Powiat Krakowski”.

więcej w zakładce ; Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


Zaproszenie na warsztaty haftu

2019-05-20

W imieniu Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów "Jesienny Liść" w Luborzycy zapraszamy chętnych do udziału w warsztatach haftu ludowego.
Zapewniamy materiały i narzędzia do wyszywania. Wykonane prace po zakończeniu wystawy organizowanej na zakończenie staną się własnością uczestników warsztatów.


Więcej w zakładce ; Seniorzy


UWAGA! OSTATNI TYDZIEŃ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU W PROJEKCIE „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

2019-05-20

Przypominamy , że już tylko do 24 maja 2019 r , do godz. 16.00 można składać wnioski w tegorocznej edycji programu „Małopolska Niania 2.0”

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach projektu przyjmowane będą do dnia 24 maja 2019 r do godz.16.00

czytaj całość publikacji "UWAGA! OSTATNI TYDZIEŃ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU W PROJEKCIE „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”"


II SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW

2019-05-17

W dniu wczorajszym odbyła się druga sesja Gminnej Rady Seniorów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Podczas sesji, prowadzonej przez Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów – Panią Danutę Sokół , Wójt Gminy przyjął ślubowanie od tych członków Gminnej Rady Seniorów , którzy z przyczyn losowych nie uczestniczyli w poprzedniej sesji.

Zaproszony na obrady przedstawiciel Poradni Rehabilitacyjnej „Madzia” Pan Piotr Serafin przybliżył Seniorom zasady funkcjonowania Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach i odpowiedział na liczne pytania zebranych osób.

czytaj całość publikacji "II SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW "


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZIN

2019-05-15

Dzisiaj -15 maja - obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin.

To doskonała okazja, by przypomnieć, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywa właśnie rodzina.
To w niej wszystko się zaczyna. To ona kształtuje charakter i postawę wzrastających w niej dzieci. To rodzice przekazują pozytywne wzory i wartości swoim dzieciom .
To rodzina uczy młode pokolenie szacunku do seniorów – dziadka, babci.
To w rodzinie uczy się odróżniać dobro od zła.

Drodzy Rodzice, Dzieci, Drodzy Dziadkowie – spędźcie dzisiejszy dzień razem, cieszcie się i świętujcie!

To Wasz dzień, to Dzień Rodziny.


II SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW

2019-05-15

W dniu 16 maja 2019 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się II Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Więcej w zakładce: SENIORZY

czytaj całość publikacji "II SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW"


BUDŻET OBYWATELSKI 2019

2019-05-15

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację IV edycji Budżetu Obywatelskiego.
Od 27 maja do 17 czerwca 2019 r. będzie trwało zgłaszanie zadań przez mieszkańców.
Mogą to być zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Działania o charakterze infrastrukturalnym, zgodnie z regulaminem BO, muszą być realizowane na mieniu Województwa Małopolskiego.

czytaj całość publikacji "BUDŻET OBYWATELSKI 2019"


„AKTYWNIE PRZECIW PRZEMOCY” Spotkanie z seniorami

2019-05-14

W miniony czwartek ( 9 maja 2019r.) odbyło się pierwsze spotkanie z Seniorami – uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach realizacji Programu Osłonowego – Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Podczas spotkania zaproponowano seniorom cykl wykładów poświęconych przemocy wobec osób starszych i sposobach jej przeciwdziałania.

Więcej w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


TRWAJĄ MAŁOPOLSKIE DNI RODZINY

2019-05-13

Od wczoraj – 12 maja do 22 maja 2019 r trwają Małopolskie Dni Rodziny.

W codziennym zabieganiu, niewiele czasu pozostaje na spędzenie czasu z rodziną, stąd propozycja Województwa Małopolskiego, aby wziąć udział we wspólnej zabawie.

W wydarzeniach w ramach MDR, które zostały objęte patronatem wicepremier Beaty Szydło, wezmą udział: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Tomasz Urynowicz i Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Bezpłatne zwiedzanie muzeów, przejazdy Kolejami Małopolskimi oraz pikniki rodzinne z koncertami, warsztatami i zabawami plenerowymi dla dużych i małych – to atrakcje, które przygotowano specjalnie dla małopolskich rodzin.

czytaj całość publikacji "TRWAJĄ MAŁOPOLSKIE DNI RODZINY"


RODZICU - SZUKASZ NIANI ? TRWA NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 ”

2019-05-13

Przypominamy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór do współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu
„Małopolska Niania 2.0” – edycja 2019.
Do wzięcia udziału w projekcie a tym samym do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zaprasza rodziców / opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego , rodzicielskiego i wychowawczego.

Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 1 600 zł/mies lub 2 250 zł/mies rodzicom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej – nie dłużej niż przez okres 12 m-cy.

Więcej w zakładce : Europejski Fundusz Społeczny


„AKTYWNIE PRZECIW PRZEMOCY”

2019-05-10

W miniony wtorek – 7 maja 2019 r , zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W ogłoszonym przez Ministerstwo konkursie na powyższe zadanie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy przeszedł pomyślnie przez dwa konkursowe etapy – pierwszy etap wojewódzki – do którego zakwalifikowało się 10 projektów z całej małopolski i drugi etap – ogólnopolski w którym z wyłonionych 10 malopolskich projektów zwyciężyło 5 , w tym projekt naszego GOPS.

czytaj całość publikacji "„AKTYWNIE PRZECIW PRZEMOCY”"


„DOBRY START” BĘDZIE GWARANTOWANY USTAWĄ.

2019-05-08

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start”, czyli wypłacanym raz w roku wsparciu dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na dziecko – bez względu na dochód.
– Zależy nam na tym, aby budować stabilną i długofalową politykę rodzinną. Umocowanie ustawowe świadczenia „Dobry start” to ważny element tego procesu. Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania – tłumaczy minister Elżbieta Rafalska. Do tej pory świadczenie było regulowane uchwałą i rozporządzeniem Rady Ministrów, które zostaną wkrótce uchylone.

czytaj całość publikacji "„DOBRY START” BĘDZIE GWARANTOWANY USTAWĄ."


ROPS OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 ”

2019-05-06

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór do współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu
„Małopolska Niania 2.0”
Do wzięcia udziału w projekcie a tym samym do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zaprasza rodziców / opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego , rodzicielskiego i wychowawczego

Więcej : w zakładce Europejski Fundusz Społeczny


WKRÓTCE „DOM AKTYWNEGO SENIORA W ŁOSOSKOWICACH” ROZPOCZNIE DZIAŁALNOŚĆ

2019-05-06

W najbliższych tygodniach rozpocznie działalność „Dom Aktywnego Seniora” w Łososkowicach – projekt realizowany przez NZOZ MADZIA Poradnia Rehabilitacji Leczniczej w Kocmyrzowie w partnerstwie z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca.

Więcej w zakładce: Europejski Fundusz Społeczny

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Szukasz pracy, chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

  2019-05-02

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa organizuje cykl bezpłatnych kursów zawodowych oraz językowych, które podniosą wiedzę i umożliwią nabycie nowych umiejętności przydatnych na rynku pracy . Projekt kierowany jest dla mieszkańców z obszaru : Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Zielonki, Wielka Wieś.  Rekrutacja na bezpłatne kursy została przedłużona do 9 maja 2019 !

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlana

   JEŚLI JUŻ MUSISZ SIĘ ZADŁUŻAĆ - RÓB TO MĄDRZE

   2019-04-29

   Jeśli w perspektywie kilku lat nasze wydatki przewyższają dochody to może się zdarzyć, że zabraknie nam pieniędzy i musimy zaciągnąć kredyt/pożyczkę.
   Zaciąganie kolejnych kredytów- czasami po to by spłacić poprzednie – może spowodować ,że wszystkie nasze zobowiązania finansowe urosną do kwot, których nie będziemy w stanie spłacać na bieżąco.
   Gdy już wpakowaliśmy się w takie tarapaty – może trzeba pomyśleć o skonsolidowaniu zadłużenia – kilka kredytów krótkookresowych o wysokich ratach zamieniamy na jeden o dłuższym okresie spłaty ale o niższych ratach .

   czytaj całość publikacji "JEŚLI JUŻ MUSISZ SIĘ ZADŁUŻAĆ - RÓB TO MĄDRZE"


   JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED RAKIEM?

   2019-04-26

   Co to jest rak?
   Rak to choroba, podczas której komórki w ciele rozrastają się w niekontrolowany sposób. Prowadzi to do powstawania guzów, które mogą rozsiać się na różne narządy.

   Raka diagnozuje się najczęściej u osób w średnim i starszym wieku. Do zmian w komórkach dochodzi jednak znacznie wcześniej! Dlatego już w młodości możesz mieć wpływ na to , czy choroba się rozwinie.

   czytaj całość publikacji "JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED RAKIEM?"


   UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZAPRASZA - BEZPIECZNY BANK

   2019-04-24

   Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranówce uprzejmie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane bezpiecznym korzystaniem z usług bankowych na prowadzony przez przedstawicieli limanowskiego Banku Spółdzielczego wykład: BEZPIECZNY BANK.

   Wykład odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r o godz.18.00 w budynku Gimnazjum w Luborzycy .
   Wstęp wolny.
   Więcej informacji można uzyskać u Starosty UTW - Pana Piotra Dominikowskiego tel. 12 387 14 70


   RZĄD PRZYJĄŁ PROJEKT ROZSZERZAJĄCY PROGRAM „RODZINA 500+”

   2019-04-24

   W przedświąteczny wtorek (16 kwietnia) rząd przyjął projekt w sprawie rozszerzenia programu „Rodzina 500+” na pierwsze dziecko (bez kryteriów dochodowych), a premier Mateusz Morawiecki podpisał pismo kierujące projekt do prac parlamentarnych.
   Jak mówiła podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem minister Elżbieta Rafalska, „praca buduje dobrobyt, ale rodzina daje nam ład społeczny, daje nam siłę”. W jej ocenie program „Rodzina 500+” był przełomem polskiej polityki społecznej, który dał „znakomite fundamenty pod kompleksową politykę rodzinną, jakiej w Polsce nie znano”. – Od pierwszych dni rządu wiedzieliśmy, że musimy zmienić politykę rodzinną – zaznaczyła minister.

   czytaj całość publikacji "RZĄD PRZYJĄŁ PROJEKT ROZSZERZAJĄCY PROGRAM „RODZINA 500+”"


   ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD PRACOWNIKÓW GOPS

   2019-04-18

   Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
   życzymy Państwu
   samych radosnych chwil a także wiosennego optymizmu,
   który jest źródłem siły i motywacji, inspiruje do działania
   oraz do podejmowania dobrych decyzji.

   Niech będzie to również czas odpoczynku w rodzinnym gronie,
   wypełniony szczęściem i miłością najbliższych.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    WSPÓŁPRACA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZE STOWARZYSZENIAMI I   INSTYTUCJAMI W UDZIELANIU POMOCY POTRZEBUJĄCYM

    2019-04-17

    Okres Świąt Wielkanocnych to czas , kiedy w ludziach nasila się chęć czynienia dobra i niesienia pomocy osobom potrzebującym.

    Trwają akcje charytatywne - zbiórki żywności, środków czystości, paczek świątecznych.

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej włączył się w działania charytatywne organizowane przez :
    Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży Szansa (pomoc żywnościowa), Stowarzyszenie Gmina Dla Mieszkańców (paczki świąteczne) Szkołę Podstawową w Maciejowicach („Herbatka dla seniora”) a także osoby prywatne (pomoc rzeczowa).

    czytaj całość publikacji "WSPÓŁPRACA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZE STOWARZYSZENIAMI I   INSTYTUCJAMI W UDZIELANIU POMOCY POTRZEBUJĄCYM"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     ASYSTENT RODZINY

     2019-04-15

     Wraz z wejściem w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz częściej zostaje do systemu wsparcia rodziny zaangażowany asystent.
     Słowo asystent oznacza osobę, która towarzyszy drugiej osobie w jej życiu, w jej wzrastaniu, w pokonywaniu trudności życiowych.

     czytaj całość publikacji "ASYSTENT RODZINY"


     KLESZCZ- POZNAJ SWOJEGO WROGA!

     2019-04-12

     Praca i życie na wsi narażają człowieka na zwiększony kontakt z kleszczami.
     Nie wszystkie kleszcze są groźne , gdyż nie każdy kleszcz jest nosicielem chorobotwórczych mikroorganizmów. Nie zawsze podczas ukąszenia może dojść do zakażenia
     Niemniej jednak to właśnie kleszcze najczęściej przyczyniają się do zachorowania na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu.

     czytaj całość publikacji "KLESZCZ- POZNAJ SWOJEGO WROGA!"


     SENIORZE – CZY WIESZ DLACZEGO PRZY NADCIŚNIENIU WARTO ĆWICZYĆ?

     2019-04-10

     Nadciśnienie wcale nie musi wiązać się z mało aktywnym trybem życia. Wręcz przeciwnie! Jeśli zachowamy ostrożność i odbędziemy konsultacje z lekarzem, możemy wykonywać niemal wszystkie ćwiczenia. W wielu przypadkach codzienna dawka ruchu działa wręcz jako lekarstwo i pozwala obniżyć ciśnienie.

     Więcej : w zakładce seniorzy


     PRZEMOC DOMOWA

     2019-04-08

     Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.

     W jaki sposób może pomóc Policja, Prokuratura czy służba zdrowia?

     Więcej w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy .Zespół Interdyscyplinarny


     Podziękowanie

     2019-04-05

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy składa serdeczne podziękowania Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Maciejowicach oraz wszystkim uczniom i ich rodzicom zaangażowanym w kolejną prowadzoną przez szkołę akcję pt.„ Herbatka dla seniorów”

     czytaj całość publikacji "Podziękowanie "


     SENIOR WIECZNIE MŁODY

     2019-04-05

     Już po raz piąty szczelnie wypełniła się Seniorami ogromna sala Audytorium Maximum UJ w Krakowie, gdzie w dniu wczorajszym odbyło się V FORUM SENIORA pod tegorocznym hasłem SENIOR WIECZNIE MŁODY.

     Starość jest naturalnym i nieuniknionym etapem w życiu każdego człowieka. Nie musi jednak być smutna i bezbarwna, co starali się przedstawić kilkuset zgromadzonym w auli Seniorom , naukowcy prowadzący wczorajsze wykłady.

     Więcej w zakładce : Seniorzy


     FAS – PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY - TEGO MOŻNA W 100% UNIKNĄĆ

     2019-04-03

     W ciąży nie można wypić najmniejszej ilości alkoholu. Nawet ta najmniejsza może poważnie zaszkodzić rozwijającemu się dziecku.

     Należy pamiętać, że zmiany u dziecka, jakie powstają wskutek przyjmowania przez nie alkoholu w trakcie życia płodowego, są nieodwracalne. Dlatego w ciąży lepiej zachować 100-proc. abstynencję.

     czytaj całość publikacji "FAS – PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY - TEGO MOŻNA W 100% UNIKNĄĆ"


     V FORUM SENIORA

     2019-04-01

     Już w najbliższy czwartek w Audytorium Maximum UJ w Krakowie, ul. Krupnicza 33 odbędzie się V Forum Seniora , pod hasłem SENIOR WIECZNIE MŁODY.

     czytaj całość publikacji "V FORUM SENIORA"


     SPOSÓB NA NASTOLETNIĄ DEPRESJĘ - SZACUNEK I EMPATIA

     2019-03-29

     Nastolatek często ukrywa depresję, bo nie chce swoimi problemami obciążać rodziców. Dostrzeżenie problemu dziecka i odpowiednia rozmowa są pierwszym krokiem do pokonania tej choroby.  Nie jest łatwo, zwłaszcza że u młodych ludzi objawem depresji mogą być kłopoty szkolne i wzrost agresji.

     czytaj całość publikacji "SPOSÓB NA NASTOLETNIĄ DEPRESJĘ - SZACUNEK I EMPATIA"


     NOWA PIĄTKA – PROPOZYCJA PROGRAMOWA DLA POLAKÓW

     2019-03-27

     1. EMERYTURA PLUS

     To świadczenie, które będzie przyznane wszystkim osobom, które pobierają emerytury (zarówno z KRUS, ZUS, jak i mundurową) i renty a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
     Każdy emeryt i rencista otrzyma trzynastą emeryturę w wysokości 1100 zł bez konieczności składania wniosków w urzędzie.

     czytaj całość publikacji "NOWA PIĄTKA – PROPOZYCJA PROGRAMOWA DLA POLAKÓW"


     POLICJA I MINISTERSTWO FINANSÓW OSTRZEGAJĄ – BĄDŹ OSTROŻNY - NIE DAJ SIĘ ZROBIĆ W SŁUPA !!

     2019-03-25

     W związku z rosnącą ilością dokonywanych przestępstw gospodarczych, Ministerstwo Finansów ostrzega i radzi, jak nie dać się uwikłać w przestępczy proceder „oszustw karuzelowych” i uniknąć przykrych konsekwencji.

     czytaj całość publikacji "POLICJA I MINISTERSTWO FINANSÓW OSTRZEGAJĄ – BĄDŹ OSTROŻNY - NIE DAJ SIĘ ZROBIĆ W SŁUPA !!"


     Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

     2019-03-22

     W minioną środę tj. 20 marca 2019r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy tut. Ośrodku.
     W spotkaniu oprócz pracowników socjalnych uczestniczyli przedstawiciele policji, służby zdrowia, nauczyciele oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Obecna była również nowa zawodowa kurator sądowa Pani Anna Dąbek.

     Więcej w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


     PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

     2019-03-20

     Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”

     Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

     czytaj całość publikacji "PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”"


     PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 2019

     2019-03-18

     Aktywność fizyczna

     Nie bez powodu u podstawy piramidy znajduje się aktywność fizyczna – rozumiana nie tylko jako typowy sport ale także: chodzenie po schodach, spacer, nordic walking, etc. Według Instytutu Żywności i Żywienia codziennie na aktywność fizyczną powinniśmy poświęcić przynajmniej 30-45 minut.

     czytaj całość publikacji " PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 2019"

     Dołączone pliki:


     CZYM JEST PIECZA ZASTĘPCZA I DLACZEGO DZIECI SĄ UMIESZCZANE W PIECZY ZASTĘPCZEJ ?

     2019-03-15

     W przypadku gdy rodzice , pomimo udzielonego im wsparcia, nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania, obejmuje się je jedną z form pieczy zastępczej – rodzinnej lub instytucjonalnej.

     Zatem system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania tym dzieciom.

     czytaj całość publikacji "CZYM JEST PIECZA ZASTĘPCZA I DLACZEGO DZIECI SĄ UMIESZCZANE W PIECZY ZASTĘPCZEJ ?"


     „EMERYTURA +” W KONSULTACJACH

     2019-03-13

     Trwają konsultacje programu „Emerytura+”. To jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Konsultacje potrwają do 28 marca br.
     Program ma wejść w życie już w maju.
     „Emeryturę+” w wysokości emerytury minimalnej, czyli od 1 marca br. 1100 zł brutto, otrzyma ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów (z czego 282 tys. to renciści socjalni).
     W sumie uprawnionych będzie to ponad 9,72 mln osób. Świadczenie ma być wypłacane z urzędu, bez wypełniania wniosków.

     czytaj całość publikacji "„EMERYTURA +” W KONSULTACJACH"


     DLACZEGO KOBIETY TKWIĄ W PRZEMOCOWYM ZWIĄZKU – SIEDEM PRZYCZYN

     2019-03-11

     Latami trwają w związku, w którym są bite i poniżane. Wycofują zeznania, czym wręcz irytują otoczenie. Poznaj przyczyny, dlaczego tak trudno wyjść z relacji przemocowej.

     Po pierwsze: strach i stereotypy
     Ofiary przemocy często obawiają się o swoje życie. Niestety, często jest to obawa słuszna. W aktach spraw o znęcanie się często pojawiają się też zarzuty o groźby zabicia. Do zabójstw, niestety, czasami dochodzi.
     Wiele z kobiet w których rodzinach dochodzi do przemocy, uważa, że tak musi być, że taki ich los, obwiniają siebie za to co je spotyka, starają się zachowywać tak, aby „nie prowokować” męża, czy partnera.


     Więcej : w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny


     PROMESY NA PROGRAMY PROSPOŁECZNE „SENIOR+” ‘MALUCH+”

     2019-03-08

     W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się wczoraj briefing prasowy z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW Jacka Kowalczyka oraz dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie Marcina Kopcia. Tematem briefingu były programy „Maluch+”, „Senior+” i „Mama 4+” w Małopolsce.

     Drugą częścią wydarzenia z udziałem ministra Stanisława Szweda było uroczyste wręczenie małopolskim samorządom promes w ramach programów „Maluch+” i „Senior+”.

     czytaj całość publikacji "PROMESY NA PROGRAMY PROSPOŁECZNE „SENIOR+” ‘MALUCH+” "

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlana

     Dołączone pliki:


     „EMERYTURA+” OD 1 MAJA, „RODZINA 500+” NA KAŻDE DZIECKO – OD 1 LIPCA

     2019-03-08

     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podczas prezentacji „mapy drogowej” zmian zapowiedzianych w tzw. Nowej Piątce zadeklarowała, że projekt dotyczący dodatkowego świadczenia „Emerytura+” jest gotowy i może być zaprezentowany.
     Projekt dotyczący świadczenia „500+” na każde dziecko ma być przedstawiony w połowie marca.
     Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając harmonogram realizacji projektów tzw. Nowej Piątki, zapewnił, że rząd jest gotowy, by „wdrożyć rozwiązania bez zbędnych formalności dla wszystkich emerytów, rencistów emerytura od 1 maja”.
     Mówiąc o programie „Rodzina 500+” stwierdził natomiast, że to program przełomowy. „My przez „Nową Piątkę” i nowe postulaty zbudowaliśmy fundament stabilności dla Polaków. To jest stabilność w obszarze pracy, rozwoju, potrzeb społecznych i potrzeb bytowych, bo bez nich ciężko podejmować decyzje życiowe” – mówił premier.

     czytaj całość publikacji "„EMERYTURA+” OD 1 MAJA, „RODZINA 500+” NA KAŻDE DZIECKO – OD 1 LIPCA"


     UWAGA RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH !

     2019-03-06

     Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
     Nabór wniosków trwa do 30 marca br.
     Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

     czytaj całość publikacji "UWAGA RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH !"


     WYŻSZE EMERYTURY I RENTY OD 1 MARCA

     2019-03-04

     Od 1 marca nastąpiła modyfikacja obecnie obowiązujących zasad waloryzacji. Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł.

     Jednocześnie najniższe świadczenia podniesione zostaną odpowiednio do 1100 zł oraz 825 zł (w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

     czytaj całość publikacji "WYŻSZE EMERYTURY I RENTY OD 1 MARCA"


     PROGRAM MAMA 4+ DZIŚ WCHODZI W ŻYCIE - PRZYPOMINAMY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

     2019-03-01

     1 marca czyli w dniu dzisiejszym oficjalnie wystartuje program Mama 4 plus. Do ZUS-u już wpływają wnioski o przyznanie świadczenia.

     Jak wyliczają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w całym kraju jeszcze przed formalnym terminem rozpoczęcia ich przyjmowania, do ZUS wpłynęło ponad 3 tysiące wniosków o tzw. emerytury matczyne.

     Kto może starać się o emerytury matczyne?

     czytaj całość publikacji "PROGRAM MAMA 4+ DZIŚ WCHODZI W ŻYCIE - PRZYPOMINAMY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE"


     INAUGURACYJNA SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW

     2019-02-28

     W dniu wczorajszym odbyła się pierwsza sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

     Obrady otworzyła i poprowadziła Pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy.
     W posiedzeniu oprócz Radnych Seniorów udział wzięli: Pan Marek Jamborski - Wójt Gminy, Pani Anna Szymczyk-Sierak – Sekretarz Gminy oraz grupa osób, która zainicjowała powstanie Gminnej Rady Seniorów: Pani Barbara Kazior – Prezes Fundacji MILA, Pani Renata Wiss, Pani Grażyna Bebak, Pani Katarzyna Prusak, Pani Elżbieta Turek, Pani Renata Rumińska-Busz /wybrana do Rady Seniorów/ a także Pani Aneta Bilnicka – koordynator ds. senioralnych fundacji MILA.

     czytaj całość publikacji "INAUGURACYJNA SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      SKRZYDŁA DOBROCI 2018 ROZDANE !

      2019-02-27

      W piątek 22 lutego 2019 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Baranówce odbyła się, już po raz czwarty, finałowa Gala Plebiscytu „Skrzydła Dobroci. Plebiscyt ten organizowany jest z inicjatywy radnych Gminy, działających w Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

      czytaj całość publikacji "SKRZYDŁA DOBROCI 2018 ROZDANE !"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       GRUPA KOREKCYJNO- EDUKACYJNA

       2019-02-26

       „ DLA DOBRA RODZINY”

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż w chwili obecnej trwa rekrutacja do grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji. Spotkania w.w grupy prowadzone będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20.
       Zajęcia grupy odbywać się będą raz w tygodniu, popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych. Cały program obejmie 60 godzin dydaktycznych (15 spotkań).       Więcej : w zakładce Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


       BEZPIECZNY SENIOR – NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !

       2019-02-25

       CZĘŚĆ II

       Seniorzy tracą miliony - metodą „na wnuczka” ,”na policjanta” a oszuści wciąż wymyślają kolejne sposoby wyłudzania od nich pieniędzy.

       Osoby starsze to łatwy cel – wykorzystuje się ich łatwowierność, słabość, potrzebę pomagania bliskim czy niewiedzę , ale też trudną sytuację materialną i kłopoty ze zdrowiem a oszuści wymyślają coraz bardziej wyrafinowane sposoby by wyłudzania pieniędzy.

       SENIORZE PAMIĘTAJ !

       - jeżeli dzwoni osoba podająca się za twojego wnuka, jak najszybciej powiadom o tym rodzinę

       -bądź podejrzliwy i nie wpuszczaj obcych do mieszkania

       Więcej : w zakładce Seniorzy


       BEZPIECZNY SENIOR – NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !

       2019-02-22

       CZĘŚĆ I

       Seniorzy tracą miliony - metodą „na wnuczka” ,”na policjanta” a oszuści wciąż wymyślają kolejne sposoby wyłudzania od nich pieniędzy.

       Osoby starsze to łatwy cel – wykorzystuje się ich łatwowierność, słabość, potrzebę pomagania bliskim czy niewiedzę , ale też trudną sytuację materialną i kłopoty ze zdrowiem a oszuści wymyślają coraz bardziej wyrafinowane sposoby by wyłudzania pieniędzy.

       Więcej : w zakładce Seniorzy


       PODZIĘKOWANIA

       2019-02-20

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Dominikowskiemu z Wilkowa za wieloletnią bezinteresowną pomoc jaką okazuje wielodzietnej rodzinie zamieszkującej naszą gminę .
       Pamięta o urodzinach dzieciaków i prezentach mikołajowych. Nigdy nie zjawia się z pustymi rękami, wywołując uśmiech na małych buziach .
       Panie Piotrze dziękujemy .


       USTAWA „MAMA 4+” OPUBLIKOWANA. KTO DOSTANIE ŚWIADCZENIE ? WARUNKI, ZASADY

       2019-02-20

       W dniu 18.02.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019r. poz. 303).
       Przypomnijmy, że wskazane świadczenie może być przyznane na wniosek:

       1) matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
       2) ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

       czytaj całość publikacji "USTAWA „MAMA 4+” OPUBLIKOWANA. KTO DOSTANIE ŚWIADCZENIE ? WARUNKI, ZASADY"


       CZYM ZAJMUJE SIĘ RZECZNIK PRAW DZIECKA

       2019-02-18

       Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
       - prawa do życia i ochrony zdrowia,
       - prawa do wychowania w rodzinie,
       - prawa do godziwych warunków socjalnych,
       - prawa do nauki.

       czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJE SIĘ RZECZNIK PRAW DZIECKA"


       KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W MAŁOPOLSCE – PODSUMOWANIE ROKU 2018

       2019-02-15

       Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego regionu wciąż cieszy się ogromną popularnością.

       Tylko w 2018 roku na terenie Małopolski naniesiono 52 726  zagrożeń z których 62% zostało potwierdzonych. Dotyczyły one głównie niewłaściwego parkowania (25 503 przypadków tj. ok. 48% wszystkich zgłoszeń), przekraczania dozwolonej prędkości (10 581 przypadków czyli nieco ponad 20% wszystkich zgłoszeń) oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (5 184 zgłoszeń tj. ok 10%).

       czytaj całość publikacji "KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W MAŁOPOLSCE – PODSUMOWANIE ROKU 2018"


       WNIOSEK NA „KLUB SENIOR +” DOFINANSOWANY !

       2019-02-13

       Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie w ramach Programu SENIOR +

       Wniosek na „Utworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora” w miejscowości Kocmyrzów,
       złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca” na liście wniosków do dofinansowania.

       Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, iż złożona przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oferta o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert – Program Wieloletni „SENOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn. „Utworzenie i wyposażenie ‘Klubu Seniora’ w miejscowości Kocmyrzów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca” została zakwalifikowana do dofinansowania.


       Więcej w zakładce: EFS i projekty


       SKŁAD GMINNEJ RADY SENIORÓW

       2019-02-13

       Jak już wcześniej informowaliśmy, w minionych tygodniach na zebraniach wiejskich w naszej gminie odbywały się wybory do Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca, powołanej przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
       Głównym celem działania Gminnej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności osób starszych w społeczności gminnej.

       Gminna Rada Seniorów składa się z 10-25 osób.
       Każde spośród 25 sołectw mogło delegować do Rady jednego przedstawiciela.

       Więcej: w zakładce Seniorzy


       ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

       2019-02-11

       Dzisiaj Światowy Dzień Chorego – święto chrześcijańskie obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku

       Celem Dnia Chorego jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na :
       - konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym,
       - dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim duchowej
       - włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich,
       - popieranie zaangażowania wolontariatu

       Poniżej zamieszczamy artykuł o hospicjum , który wpisuje się w obchody Światowego Dnia Chorych


       HOSPICJUM

       2019-02-11

       Hospicjum to miejsce, w którym człowiek może otrzymać pomoc jakiej często nie są w stanie dać im bliscy w domu.

       Hospicjum kojarzy się ludziom z miejscem umierania. Tak więc informacja, że człowiek ma się tam znaleźć napawa lękiem i konfrontuje z końcem życia. Mało kto zdaje sobie sprawę, że niektóre osoby chore są tam czasowo i z różnych powodów wracają do domu.
       Najczęściej jednak jest to miejsce, gdzie w godnych warunkach, mając specjalistyczną opiekę medyczną ludzie dokańczają swoje życie.

       czytaj całość publikacji "HOSPICJUM"


       FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

       2019-02-08

       Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.
       Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.

       czytaj całość publikacji "FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI"


       WNIOSEK GOPS „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” ZAKWALIFIKOWANY DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSOWEGO

       2019-02-06

       W grudniu 2018 roku został złożony przez nasz Ośrodek wniosek do otwartego konkursu ofert Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2019”.

       czytaj całość publikacji "WNIOSEK GOPS „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” ZAKWALIFIKOWANY DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSOWEGO"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        PODZIĘKOWANIA

        2019-02-06

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  składa serdeczne podziękowania  Panu Doktorowi Michałowi Jastrzębskiemu z  Przychodni  Zdrowia w Kocmyrzowie za  wzorcową współpracę z pracownikami socjalnymi Ośrodka  w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych mieszkańców naszej gminy.
         
        Bezinteresowna pomoc i wsparcie okazywane nam  przez Pana Doktora, działania wspólnie z nami w  często trudnych i zaniedbanych   środowiskach podopiecznych pomocy społecznej  oraz przekonanie, że zawsze możemy liczyć na Pana Doktora są  doskonałym potwierdzeniem, że tytuł "Lekarza roku" trafił do właściwego człowieka.
         
        Panie Doktorze serdecznie dziękujemy. 


        DZIŚ DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

        2019-02-05

        Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.

        Głównym celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

        czytaj całość publikacji "DZIŚ DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU "


        CZYM ZAJMUJE SIĘ MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

        2019-02-04

        W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „praca”, „zabezpieczenie społeczne” i "rodzina".

        czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJE SIĘ MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"


        KARTA DUŻEJ RODZINY - JAK JĄ OTRZYMAĆ ?

        2019-02-01

        Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek. Jedna osoba może złożyć wniosek o Karty dla całej rodziny. Ten, który go składa w imieniu rodziny, musi wpisać w formularzu dane rodziców, ewentualnie małżonka rodzica oraz dzieci. Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci.
        Co ważne – wniosek o wydanie Karty Dużej może wypełnić każdy pełnoletni jej członek. O KDR dla rodziców, których dzieci są już dorosłe, mogą wnioskować także dzieci.

        czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY - JAK JĄ OTRZYMAĆ ?"


        NIEDOŻYWIENIE SENIORÓW - CZĘSTE I NIEBEZPIECZNE

        2019-01-30

        Niedożywienie dotyka większość osób w wieku podeszłym. Choć jest poniekąd zjawiskiem naturalnym, należy je traktować jak stan chorobowy, który wymaga wsparcia.
        Spadek aktywności życiowej, samotność, depresja, brak motywacji do codziennego funkcjonowania, a także przyczyny ekonomiczne często kończą się zaniedbywaniem przez seniorów jedzenia. Oprócz warunków socjalnych na niedożywienie u osób starszych wpływają także zmiany, jakie zachodzą w organizmie - wraz z wiekiem pogłębia się bowiem upośledzenie wchłaniania w przewodzie pokarmowym, a w wyniku zmian metabolicznych tracimy tkankę kostną, masę tkanki mięśniowej, zmniejsza się procentowy udział tkanki tłuszczowej, maleje udział wody. Dodatkowo z wiekiem „tępią” się zmysły, zatem pogarsza się zarówno węch i odczuwanie smaku. Nic dziwnego, że osoby w podeszłym wieku po prostu nie mają apetytu.

        Więcej: w zakładce Seniorzy


        ALKOHOLIZM - JAK ZERWAĆ Z NAŁOGIEM

        2019-01-28

        Uzależnienie od alkoholu to choroba zaprzeczeń. O tym, kto jest na nią szczególnie narażony, jakie są jej nieoczywiste skutki i jak ją skutecznie wyleczyć – opowiada dr Bohdan Tadeusz Woronowicz, psychiatra, który leczy uzależnionych już od 45 lat.

        czytaj całość publikacji "ALKOHOLIZM - JAK ZERWAĆ Z NAŁOGIEM"


        PROJEKT BEZPŁATNE LEKI 75+ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

        2019-01-25

        1. Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+?
        - Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
        - Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
        - Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

        czytaj całość publikacji "PROJEKT BEZPŁATNE LEKI 75+ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA"


        PROGRAM „MAMA 4+” PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD

        2019-01-23

        Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Świadczenie będzie wypłacane od marca.

        czytaj całość publikacji "PROGRAM „MAMA 4+” PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD"


        PIĘĆ WAŻNYCH ZMIAN DLA RODZINY

        2019-01-21

        Poprawa jakości życia rodzin, lepsza opieka nad dziećmi, większe wsparcie, cyfryzacja i zniżki w codziennych zakupach – ostatnie trzy lata to duże zmiany w polityce rodzinnej.

        czytaj całość publikacji "PIĘĆ WAŻNYCH ZMIAN DLA RODZINY"


        CHCESZ POMAGAĆ? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

        2019-01-18

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
        Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
        Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

        czytaj całość publikacji "CHCESZ POMAGAĆ? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ"


        WZROSNĄ RENTY I EMERYTURY SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ USTAWY

        2019-01-16

        W grudniu minionego roku, Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent.
        Oznacza to, że od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł, z kolei najniższe będą wynosiły 1100 zł.

        czytaj całość publikacji "WZROSNĄ RENTY I EMERYTURY SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ USTAWY"


        PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA

        2019-01-14

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku OPIEKUN DOMOWY na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

        Zakres obowiązków to:

        - pomoc w codziennych czynnościach życiowych takich jak sporządzanie posiłków, robienie zakupów, sprzątanie, higiena,
        - umawianie wizyt u lekarza,
        - załatwianie spraw bieżących i urzędowych,
        - organizowanie wolnego czasu.

        Zainteresowanych prosimy o kontakt z tut. GOPS.
        Tel. 12 387-14-99, 12 387-11-10.


        PIĘĆ WAŻNYCH ZMIAN NA RYNKU PRACY

        2019-01-14

        Spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń i ochrona pracowników – to najważniejsze zmiany, które zaszły na rynku pracy w ciągu ostatnich trzech lat.

        czytaj całość publikacji "PIĘĆ WAŻNYCH ZMIAN NA RYNKU PRACY"


        BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE W NASZEJ GMINIE

        2019-01-11

        Porady obejmują swym zakresem różnorodną tematykę, m.in. poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy domowej, dla osób bezrobotnych, prawa pacjenta, prawo pracy, prawo podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych.
        Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

        czytaj całość publikacji "BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE W NASZEJ GMINIE"


        INFORMACJA W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU DOŻYWIANIA

        2019-01-09

        Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy rządowy wieloletni program pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 .Tym samym zastąpił on dotychczasowy realizowany do końca ub. roku program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” .
        Nowy program , podobnie jak poprzednio realizowany również daje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie bezpłatnego gorącego posiłku w szkole dla uczniów wymagających tej formy pomocy.

        czytaj całość publikacji "INFORMACJA W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU DOŻYWIANIA "


        WNIOSEK NA „KLUB SENIOR +” ZŁOŻONY

        2019-01-07

        W miniony czwartek (3 stycznia) został złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015- 2020 , edycja 2019 r.

        Więcej w zakładce: EFS


        DANINA SOLIDARNOŚCIOWA DLA NAJBOGATSZYCH OD 2019 ROKU

        2019-01-04

        Sejm uchwalił w/w ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

        Zgodnie z zapisami w ustawie danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych będzie wynosiła 4% od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy.

        czytaj całość publikacji "DANINA SOLIDARNOŚCIOWA DLA NAJBOGATSZYCH OD 2019 ROKU"


        PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

        2019-01-02

        CZĘŚĆ XI

        DEPRESJA - KIEDY UDAĆ SIĘ DO LEKARZA?

        Warto (i trzeba!) skorzystać z pomocy lekarskiej kiedy obniżony nastrój utrzymuje się powyżej dwóch tygodni, towarzyszy mu brak odczuwania przyjemności i znaczne zmniejszenie zainteresowania dotychczasowymi aktywnościami.

        Depresji stosunkowo często towarzyszą zaburzenia lękowe, trudności z koncentracją i pamięcią, które również są wskazaniem do porozmawiania ze specjalistą.

        czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


        HIPOTERMIA - KIEDY ZIMNO ZABIJA

        2018-12-31

        Siarczyste mrozy stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko osób bezdomnych i nadużywających alkoholu.
        Dowiedz się jak uniknąć nadmiernego wychłodzenia organizmu oraz jak reagować w przypadku znalezienia osoby w stanie hipotermii.

        czytaj całość publikacji "HIPOTERMIA - KIEDY ZIMNO ZABIJA"


        JASIEK MELA - PODRÓŻNIK, PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „POZA HORYZONTY” O TRAKTOWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

        2018-12-28

        Zdaniem Jana Meli, otoczenie nie powinno stwarzać wobec osób niepełnosprawnych sztucznego dystansu. Trzeba traktować je na równi, w miarę możliwości wspierać, pomagać i aktywizować, a jednocześnie wymagać. Podróżnik przyznaje, że wie, jak to jest czuć się człowiekiem drugiej kategorii, kimś, kto pewne rzeczy może, a innych już nie. Od początku zabiegał jednak o to, żeby być traktowanym uczciwie, czyli bez żadnej litości – ani lepiej, ani gorzej.

        czytaj całość publikacji " JASIEK MELA - PODRÓŻNIK, PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „POZA HORYZONTY” O TRAKTOWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
        Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

        przejdź do góry...

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

        Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji