Przetargi i zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój”

2020-08-31

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój”

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój”

2020-08-31

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

2020-08-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój”

2020-03-04

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w procedurze „zapytania ofertowego” o nr GOPS.4221.DAS.1.2019 na realizację zadania pn. „Wykonywanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu „Dom Aktywnego Seniora”.

2019-11-15

Zadanie realizowane w ramach Projektu: „Dom Aktywnego Seniora”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2 Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
"

Dołączone pliki:


Informacja po otwarciu ofert z dnia 04.11.2019 r. w procedurze „zapytania ofertowego” na realizację zadania pn: Wykonywanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu „Dom Aktywnego Seniora”.

2019-11-04

Zadanie realizowane w ramach Projektu: „Dom Aktywnego Seniora”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2 Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn.: Wykonanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu „Dom Aktywnego Seniora”

2019-10-23

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą: Wykonanie usług psychologicznych na potrzeby Projektu „Aktywny Dom Seniora".

https://bip.malopolska.pl/gopspolecznej6,a,1677024,procedura-zapytania-ofertowego-na-realizacje-zadania-pn-wykonywanie-uslug-psychologicznych-na-potrze.html

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY

2019-09-27

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została podpisana w dniu 23.09.2019 umowa z wykonawcą:

Gabinet Rehabilitacji Marzena Podsiadło ul. Królewska 57, 32-100 Proszowice


Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów- Luborzyca nr.00.53.2019 z dnia 23.09.2019roku

2019-09-24

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr.00.53.2019 z dnia 23.09.2019roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym , ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu " Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Ponowne zapytanie.

2019-08-27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

2019-08-27

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, z których jedna dostarczona została po terminie składania ofert, tj. 20.08.2019 r. do godz. 12.00.


Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

2019-08-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Dołączone pliki:


Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.38.2019 z dnia 18.07.2019 r.

2019-08-08

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nr 0050.38.2019 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom bezdomnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Stawiam na rozwój" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o podpisaniu umowy

2019-07-15

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: „Stawiam na rozwój”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została podpisana w dniu 3.07.2019 umowa z wykonawcą:

Ośrodek Szkolenia Kierowców KROKUS Baranówka 239, 32-010 Kocmyrzów


Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: „Stawiam na rozwój”

2019-06-06

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

2019-06-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 8.05 r. do godziny 14:00.


Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

2019-05-02

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą:Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla trzynastu uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Usługa noclegowo-gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

2019-05-02

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą: Usługa noclegowo-gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy.

2019-05-02

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój”

2019-04-19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą: Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące Organizacji i przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów interpersonalnych dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

2019-01-23

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację zamówienia pod nazwą

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Organizacji i przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów interpersonalnych dla uczestników projektu: „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy."

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia pobytu w schronisku osobom bezdomnym z terenu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

2018-12-28

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie pobytu w schronisku osobom bezdomnym z terenu Gminy Kocmyrzów -Luborzyca w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI GRUPOWEGO TRENINGU INTERPERSONALNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "STAWIAM NA ROZWÓJ"

2018-12-05

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania ofertowego” na realizację grupowego treningu interpersonalnego dla uczestników projektu "Stawiam na rozwój".

Szczegóły w załącznikach:

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2018-10-17

W dniu 17.10.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy, podpisał umowę na realizację zadania pt. Pełnienie funkcji specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu "Stawiam na rozwój".
Realizatorem usługi będzie INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ SPOŁECZNYCH "DIAGNOSIS" Arkadiusz Dudek z siedzibą: Luszowice, ul.Górna 29a NIP: 6281949494


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PEŁNIENIA FUNKCJI SPECJALISTY DS. INDYWIDUALNEJ DIAGNOZY POTRZEB W RAMACH PROJEKTU "STAWIAM NA ROZWÓJ"

2018-10-02

Zapytanie ofertowe:

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2018-10-01

W dniu 01.10.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy, podpisał umowę dotyczącą koordynacji projektu "Stawiam na rozwój".
Realizatorem usługi będzie CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWE SONDA SP Z O O z siedzibą: Majora Pilota Stefana Janusa 18/2; 31-571 Kraków, NIP 9442257255, reprezentowane przez Macieja Karmińskiego


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOORDYNACJI PROJEKTU "STAWIAM NA ROZWÓJ"

2018-09-11

Zapytanie ofertowe

Dołączone pliki:


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2018 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 stycznia 2018 r.

2018-01-16

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą."

Dołączone pliki:


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2018 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 stycznia 2018 roku

2018-01-16

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie pomocy społecznej pn. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą" realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia -klubu samopomocy w 2018 roku.

Dołączone pliki:


Wyniki naboru na członków komisji konkursowych do opiniowania oferty na realizację zadania publicznego w roku 2018

2018-01-16

Informacja

Dołączone pliki:


ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTARCZANIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI WYMAGAJĄCYCH TEJ FORMY POMOCY DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA W ROKU 2018

2018-01-11

W dniu 02.01.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy, podpisał umowę dotyczącą dostarczania ciepłych posiłków dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół na terenie naszej Gminy - w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020". W 2018 r. realizatorem usługi będzie Firma Gastronomiczo - Handlowa "TES" (ul. Królewska 18/1 30-045 Kraków) reprezentowana przez pana mgr inż. Tadeusza Sztuka.


ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ PODOPIECZNYCH GOPS W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA

2018-01-11

W dniu 02.01.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy podpisał umowę dotyczącą świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych GOPS w miejscu ich zamieszkania. W 2018 r. realizatorem usług będzie Polski Czerwony Krzyż.


Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2018 r.

2017-12-27

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Dołączone pliki:


Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą

2017-12-27

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza otwarty konkurs projektów w sprawie przyznania dotacji na zadanie z zakresu pomocy społecznej realizowane na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące usług dostarczania ciepłych posiłków do szkół na terenie Gminy Kocmyrzów –Luborzyca w roku 2018

2017-12-11

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostarczania ciepłych posiłków (drugiego dania obiadowego) dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kocmyrzów– Luborzyca w roku 2018.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ PODOPIECZNYCH GOPS W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA W ROKU 2018

2017-12-11

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych GOPS w miejscu ich zamieszkania.

Dołączone pliki:


Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych GOPS w miejscu ich zamieszkania

2017-01-26

W dniu 02.01.2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy, podpisał umowę dotyczącą świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych GOPS w miejscu ich zamieszkania. W 2017 r. realizatorem usług będzie Polski Czerwony Krzyż.


ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTARCZANIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI WYMAGAJĄCYCH TEJ FORMY POMOCY DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA W ROKU 2017.

2017-01-26

W dniu 02.01.2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy, podpisał umowę dotyczącą dostarczania ciepłych posiłków dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół na terenie naszej Gminy - w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020". W 2017 r. realizatorem usługi będzie Firma Gastronomiczo - Handlowa "TES" (ul. Królewska 18/1 30-045 Kraków) reprezentowana przez pana mgr inż. Tadeusza Sztuka.


Zapytanie ofertowe dotyczące usług dostarczania ciepłych posiłków do szkół na terenie Gminy Kocmyrzów –Luborzyca w roku 2017

2016-12-09

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostarczania ciepłych posiłków (drugiego dania obiadowego) dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół podstawowych
i gimnazjum na terenie gminy Kocmyrzów– Luborzyca w roku 2017.

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące usług dostarczania ciepłych posiłków do szkół na terenie Gminy Kocmyrzów –Luborzyca w roku 2017"

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ PODOPIECZNYCH GOPS W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA

2016-12-05

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych GOPS w miejscu ich zamieszkania.

Oferty należy składać do dnia 23.12.2016r. do godziny 14.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy, Luborzyca 97, 32 – 010 Luborzyca

Osoba do kontaktu:
Joanna Siudek – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy, tel.: 12 – 387-11-10

Dołączone pliki:


ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2016

2016-01-29

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2016
Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
z dnia 20 stycznia 2016 roku
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami )
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządza, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w składzie:
1. Elżbieta Turek – Przewodniczący Komisji,
2. Aleksandra Bielecka– członek Komisji,przedstawiciel Urzędu Gminy,
3. Joanna Siudek - członek Komisji,
4. Monika Łopatowska - członek Komisji,
5. Anna Kramarz – członek Komisji, osoba reprezentująca organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2. Nadaję regulamin pracy powołanej wyżej Komisji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dołączone pliki:


ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTARCZANIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI WYMAGAJĄCYCH TEJ FORMY POMOCY DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA W ROKU 2016.

2016-01-11

W dniu 07.01.2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy, podpisał umowę dotyczącą dostarczania ciepłych posiłków dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół na terenie naszej Gminy - w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020". W 2016r realizatorem usługi będzie Firma Gastronomiczo - Handlowa "TES" (ul. Królewska 18/1 30-045 Kraków) reprezentowana przez pana mgr inż. Tadeusza Sztuka.


Zapytanie ofertowe dotyczące usług dostarczania ciepłych posiłków do szkół na terenie Gminy Kocmyrzów –Luborzyca w roku 2016.

2015-12-29

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostarczania ciepłych posiłków (drugiego dania obiadowego) dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kocmyrzów– Luborzyca w roku 2016.
Zamówienie obejmuje dostarczanie ciepłego posiłku obejmującego drugie danie obiadowe do 11 szkół podstawowych, w tym 1 punkt filialny oraz 1 gimnazjum i dla łącznie nie mniej niż 30 a nie więcej niż 60 dzieci, w następujących lokalizacjach:
Szkoła Podstawowa Goszcza, Goszcza, 32-010 Luborzyca
Szkoła Podstawowa Goszyce, Goszyce 53, 32-010 Luborzyca
Szkoła Podstawowa Karniów, Karniów 33, 32-010 Luborzyca z
Punktem Filialnym Czulice, 32-010 Luborzyca
Szkoła Podstawowa Kocmyrzów I, Luborzyca 98, 32-010 Luborzyca
Szkoła Podstawowa Luborzyca, Luborzyca, 32-010 Luborzyca
Szkoła Podstawowa Łososkowice, Łososkowice 34, 32-010 Luborzyca
Szkoła Podstawowa Łuczyce, Łuczyce, 32-010 Luborzyca
Szkoła Podstawowa Maciejowice, Maciejowice, 32-010 Luborzyca
Szkoła Podstawowa Pietrzejowice, Pietrzejowice 52, 32-010 Luborzyca
Szkoła Podstawowa Prusy, Prusy, 32-010 Luborzyca
Gimnazjum Luborzyca, Wysiołek Luborzycki 160, 32-010 Luborzyca

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie, że liczba wydawanych posiłków w poszczególnych szkołach może być zmienna bowiem zależeć będzie od ilości dożywianych dzieci. Zamawiający płacić będzie za rzeczywistą ilość wydanych posiłków dzieciom wymagającym tej formy pomocy. Liczba dzieci objętych wsparciem w trakcie realizacji zamówienia może ulegać zmianie. Szacuje się jednak, że minimalna liczba dzieci objętych wsparciem wynosić będzie 30, a maksymalna 60.
Zmiana liczby dzieci może ulec zmianie również od 01.09 2016 (nowy rok szkolny).
Zamawiający zobowiązuje się podać liczbę dzieci w poszczególnych szkołach, która objęta będzie zamówieniem, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Wykonawcę.

Maksymalna liczba dni świadczenia usług w trakcie realizacji umowy to 181. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od nauki, niedziel i świąt. W razie konieczności odpracowywania danego dnia szkolnego świadczenie usługi może odbywać się również w sobotę.
W poszczególnych miesiącach rozkład dni przedstawia się następująco (liczba dni maksymalna i może ulec zmniejszeniu w przypadku ustalenia dodatkowych dni wolnych od nauki, przy czym UWAGA! liczba dni świadczenia usługi w poszczególnych szkołach może być różna – w zależności od ustalonych w danej szkole dni wolnych od nauki): Styczeń – 5, Luty – 21, Marzec – 19, Kwiecień – 21, Maj – 20, Czerwiec – 17, Wrzesień – 21,
Październik – 21, Listopad – 20, Grudzień - 16.

Planowana maksymalna ilość posiłków w okresie realizacji zamówienia wynosi 10 860 sztuk (maksymalnie 60 dzieci x maksymalnie 181 dni nauki).

Dyrektor każdej szkoły, w której będzie realizowana usługa (lub osoba przez niego upoważniona) z wyprzedzeniem - do godziny 8:30 w danym dniu poinformuje Wykonawcę o ilości dostarczanych posiłków na dany dzień. Dyrektor każdej szkoły, w której będzie realizowana usługa (lub osoba przez niego upoważniona), maksymalnie na 2 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca, poinformuje Wykonawcę o liczbie dni świadczenia usługi w danym miesiącu (w zakresie pierwszego miesiąca – na 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi).

Zamawiający zastrzega, że ilość posiłków może ulec zmniejszeniu w przypadku nieobecności danego dziecka objętego wsparciem w szkole. Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji zamówienia w mniejszym zakresie.
Posiłki będą dostarczane i wydawane w godzinach ustalonych z Dyrektorami poszczególnych szkół.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki terminowo.
Dostarczone posiłki będą świeże i przyrządzone w dniu dostawy, ze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności produktów żywnościowych. Posiłki muszą być urozmaicone (nie mogą się powtarzać w ciągu tygodnia).
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt i ryzyko właściwego transportu posiłków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie krajowymi i unijnymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca będzie dostarczał posiłki w naczyniach (opakowaniach) jednorazowego użytku wraz z jednorazowymi sztućcami umożliwiającymi konsumpcję oraz w sposób gwarantujący utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości dostarczanych posiłków. Naczynia (opakowania) oraz jednorazowe sztućce będą wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie krajowymi i unijnymi przepisami.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także codzienny odbiór naczyń (opakowań)
i odpadów żywnościowych. Będą one odbierane w następnym dniu dostawy posiłków.

Posiłki powinny być przygotowane i dostarczane zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami prawa –w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. nr 136 poz. 914 z późn. zm.) łącznie
z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z przepisami unijnymi regulującymi kwestie żywieniowe.

Wyklucza się posiłki typu fast food. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
Przez drugie danie obiadowe rozumie się posiłek zawierający, co najmniej ziemniaki, kasze, ryż itp., potrawę mięsną, dodatki warzywne (sałatki, surówki lub inne tego rodzaju dodatki). Dopuszcza się także dania półmięsne (np. spaghetti, gołąbki etc.) jednakże nie więcej niż 1 raz w tygodniu. W piątki Wykonawca będzie dostarczał dania jarskie (bezmięsne).

Każdy posiłek powinien mieć wartość energetyczną wyrażoną w kilokaloriach (kcal) – nie mniejszą niż 500kcal. Dla posiłku jarskiego (bezmięsnego) dopuszcza się, aby posiłek miał wartość energetyczną wyrażoną w kilokaloriach (kcal) – nie mniejszą niż 350 kcal.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli w trakcie wykonywania usługi przez Wykonawcę.

Wykonawca przed rozpoczęciem każdego tygodnia będzie przekazywał Dyrektorom poszczególnych szkół jadłospis tygodniowy. Jadłospis powinien każdorazowo uwzględniać wartość energetyczną poszczególnych posiłków w danym dniu, wartość ta powinna być wyrażona w kilokaloriach (kcal).

4. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie od 11.01.2016 r. do 22.12.2016 r. w dniach pracy szkół z wyłączeniem: ferii zimowych i letnich, dni świątecznych, ustawowo i dodatkowo dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5. Stawiane wymagania:

Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiono w pkt 2 niniejszego zapytania.
Ponadto Wykonawca składający ofertę, na formularzu Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) referencje potwierdzające posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usług dostarczania posiłków.

Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być cena ryczałtową brutto (razem
z podatkiem VAT) dostarczenia jednego ciepłego posiłku (drugiego dania obiadowego)
i winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia jednego posiłku ( drugiego dania obiadowego), w tym koszty sporządzenia i dowozu (dostarczenia) jednego ciepłego posiłku ( drugiego dania obiadowego), odbioru pojemników i odpadów żywnościowych, podatki i inne koszty i opłaty. Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych. Cena oferty ma być wyrażona w PLN.
Zamawiający zastrzega, że kwota wykonania całego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć wartości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Stawiane warunki w zakresie realizacji zamówienia przedstawia również projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.6. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Dodatkowe informacje z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia można uzyskać od:
1. Patrycja Swatek - pracownik socjalny tut. GOPS, w godz. Od 8.00 do 14.00 pok.
nr 16 B, tel. 12/387-11-10 lub
2. Monika Łopatowska - pracownik socjalny tut. GOPS, w godz. Od 8.00 do 14.00 pok.
nr 16 B, tel. 12/387-11-10

Można również kontaktować się droga e-mailową (adres Zamawiającego: gopskocmyrzow@poczta.onet.pl)

7. Kryteria wyboru ofert i sposób ich oceny:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który spełnia wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. ofertę przedstawiającą najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o poniższy wzór:

(Cn/Cb x 10) x W = ilość punktów
w tym:
Przyjęta skala ocen - 10 punktów
Cn - cena z VAT najniższa spośród ważnych ofert,
Cb – cena z VAT oferty badanej,
W - waga kryterium (cena – 100 %).

8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zaklejonej kopercie opisanej:

oferta: „Świadczenie usługi dostarczania ciepłych posiłków (drugiego dania obiadowego) dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół podstawowych
i gimnazjum na terenie gminy Kocmyrzów- Luborzyca”.

Przekładane do oferty dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ( każda strona kop[ii dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału przedkładanego dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w okoliczności, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2015 r do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kocmyrzów- Luborzyca, Luborzyca 97, 32-0110 Luborzyca, pok. 16 B, I piętro.

10. Osoba do kontaktu:
Wykazana w pkt 6 niniejszego zapytania ofertowego.

11. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz oferty,
- załącznik nr 2- projekt umowy.

Dołączone pliki:


ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2015 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. ”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”

2015-12-28

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11, 13 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XII/79/2015 Rady Gminy Kocmyrzów Luborzyca z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”,

Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca zarządza, co następuje:

czytaj całość publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2015 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. ”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”"

Dołączone pliki:


Świadczenia usługi dostarczania ciepłych posiłków (drugiego dania obiadowego) dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2014.

2014-03-06

Dnia 03.01.2014 r podpisana została umowa na: Świadczenia usługi dostarczania ciepłych posiłków (drugiego dania obiadowego) dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2014.

czytaj całość publikacji "Świadczenia usługi dostarczania ciepłych posiłków (drugiego dania obiadowego) dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2014."


Świadczenia usługi dostarczania ciepłych posiłków (drugiego dania obiadowego) dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2014.

2014-03-06

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Dołączone pliki:


Przetarg dotyczący świadczenia usług dostarczania ciepłych posiłków do szkół na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2013-12-11

„ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTARCZANIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW (DRUGIEGO DANIA OBIADOWEGO) DLA DZIECI WYMAGAJĄCYCH TEJ FORMY POMOCY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W ROKU 2014”.

czytaj całość publikacji "Przetarg dotyczący świadczenia usług dostarczania ciepłych posiłków do szkół na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca"


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji