Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny


Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2018-10-01

W dniu 28 października odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy tut. Ośrodku.
W spotkaniu oprócz pracowników socjalnych uczestniczyli przedstawiciele policji, służby zdrowia i nauczyciele.
Podczas spotkania zaplanowano dalsze prace Zespołu (między innymi planowaną akcję „Stop Przemocy w Szkole” a także omówiono bieżące problemy występujące wśród rodzin będących w kręgu zainteresowania Zespołu.
Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano na miesiąc grudzień 2018 r.

czytaj całość publikacji "Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie."


REKRUTACJA DO GRUPY KOREKCYJNO – EDUKACYJNEJ.

2018-09-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż w chwili obecnej trwa rekrutacja do grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

Uczestnictwo w zajęciach grupy daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań. Dzięki informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji zajęcia mogą przyczynić się również do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat w/w wsparcia zapraszamy do kontaktu z pracownikami sekcji przeciwdziałania przemocy. Osoba odpowiedzialna za rekrutację : Maja Kopańska tel. 12 210 09 76, tel. kom. 500 141 746 .
Rekrutacja do grupy trwa nieprzerwanie przez cały rok. W oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć grupowych możliwy jest systematyczny kontakt indywidualny z psychologiem celem podtrzymania motywacji do uczestnictwa w zajęciach grupy.
Źródło : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie .


Kampania "Strefa bezpiecznego rodzica".

2018-08-09

W wielu rodzinach bicie jest wciąż stosowaną i akceptowaną metodą wychowawczą.
Dzieje się tak mimo prawa zakazującego stosowania kar cielesnych.

Większość ludzi nie widzi nic złego w wymierzaniu klapsa niegrzecznemu dziecku. A przecież pojedynczy klaps w połączeniu z frustracją może wyzwolić cały łańcuch agresji i przemocy, który kończy się fizycznym znęcaniem. Trzeba wiedzieć, że bicie dzieci powoduje nie tylko uszkodzenia ciała, ale przynosi szereg fatalnych w skutkach konsekwencji, mających wpływ na psychikę, fizjologię, proces uczenia się i sferę relacji społecznych.

kampania jest po to, żeby przerwać ponury zwyczaj stosowania kar cielesnych.


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dołączone pliki:


Pogotowie „Niebieska Linia”

2018-07-17

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).
Aktualny numer to 800 120 002.
Pogotowie „ Niebieska Linia” oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie.
Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2018-06-19

W minionym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy tut. Ośrodku.
W spotkaniu oprócz pracowników socjalnych uczestniczyli przedstawiciele policji, służby zdrowia i nauczyciele. Był również obecny kurator sądowy oraz psycholog prowadzący poradnictwo w miejscowym Punkcie Konsultacyjnym.

czytaj całość publikacji "SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO"


CYBERPRZEMOC - WARSZTATY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

2018-05-25

Żyjemy w świecie, w którym Internet stał się powszechnym dobrem. Większość z nas dysponuje możliwościami dostępu do sieci. Dzieci i młodzież są w niej pozostawione często same sobie, bez nadzoru, wsparcia, kontroli. W przestrzeni Internetu może dochodzić do niebezpiecznych zjawisk, które definiujemy jako cyberbullying (cyberprzemoc).

Należy dokonać wielu starań, by temat ten był dla dzieci i młodzieży często poruszany na zajęciach w szkole.
Dlatego też z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy tut. GOPS w miesiącach marcu i kwietniu 2018 roku w II klasie Gimnazjum w Luborzycy odbyły się warsztaty dot. profilaktyki uniwersalnej cyberprzemocy.

czytaj całość publikacji "CYBERPRZEMOC - WARSZTATY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  WARSZTATY CYBERPRZEMOC W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOCMYRZOWIE.

  2018-05-23

  CYBERPRZEMOC możemy zdefiniować jako prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych takich jak : SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie .
  Zjawisko to ma wiele form o zróżnicowanym poziomie szkodliwości. Ofiarami tej formy przemocy, są przede wszystkim dzieci i młodzież. Warto na ten temat wiedzieć dużo, aby móc bezpiecznie poruszać się po sieci.

  Z inicjatywy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie – Luborzycy , działającego przy tut. GOPS w dniu 22.05.2018 roku w Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie odbyło się spotkanie na temat: ,,Cyberprzemocy i bezpiecznego poruszanie się w sieci". Spotkanie przeznaczone było dla dzieci i młodzieży klas V, VI, VII oraz ich rodziców.
  Spotkanie przeprowadziła: mł.asp. Beata Dulewicz reprezentująca Referat Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej w Krakowie

  czytaj całość publikacji " WARSZTATY CYBERPRZEMOC W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOCMYRZOWIE."


  30 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI.

  2018-04-30

  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej informuje, że 30 kwietnia 2017 roku obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

  W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.
  Bicie dzieci nie jest dobrą metodą wychowawczą
  Ma oczywiście działanie natychmiastowe, jednak jego efekty „uboczne” sprawiają, że naprawdę nie jest skuteczny.

  czytaj całość publikacji " 30 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI. "


  „PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH” WYKŁAD DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

  2018-04-13

  Z inicjatywy GOPS oraz UTW w dniu wczorajszym odbył się wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku dot. przemocy wobec osób starszych.

  Zajęcia prowadziła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Sylwia Zawalska-Wierzbińska.

  Słuchacze Uniwersytetu III Wieku zapoznali się z różnymi formami przemocy, obejmującymi nie tylko przemoc fizyczną, ale również przemoc psychiczną, ekonomiczną, instytucjonalną jak również zaniedbania wobec osób starszych.

  czytaj całość publikacji "„PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH” WYKŁAD DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU."

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   PROGRAM "DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS"

   2018-02-22

   "Dzielnicowy bliżej nas" to projekt realizowany w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelami.
   Głównym założeniem programu „Dzielnicowy Bliżej nas” jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami.
   W ramach realizacji tego projektu policjanci powiatu krakowskiego w styczniu i lutym br. odwiedzili łącznie 108 placówek oświatowych znajdujących się na terenie im podległym, gdzie rozdali plakaty dotyczące zarówno tego tematu jak i tematu przedstawiającego „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która dużo mówi o rodzaju, skali problemu oraz jego umiejscowieniu w terenie.

   czytaj całość publikacji "PROGRAM "DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS""


   TRWA TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

   2018-02-21

   Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.
   Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

   czytaj całość publikacji "TRWA TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM "


   GRUPA KOREKCYJNO - EDUKACYJNA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

   2018-02-12

   Informujemy, że w pierwszym kwartale 2018 r rozpoczną się zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
   Spotkania w/w grupy prowadzone będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy Al. Słowackiego 20.
   Zajęcia grupy odbywać się będą raz w tygodniu popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych.

   czytaj całość publikacji "GRUPA KOREKCYJNO - EDUKACYJNA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE"


   POMOC PSYCHOLOGICZNA W PUNKCIE INFORMACJI I WSPARCIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ

   2017-12-18

   Oferta działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Punktu Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą skierowana jest do mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

   Jak wskazuje nazwa punktu, w ramach jego działania osoby będące klientami ośrodka, mogą uzyskać pomoc psychologiczną z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

   czytaj całość publikacji "POMOC PSYCHOLOGICZNA W PUNKCIE INFORMACJI I WSPARCIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ "


   Szkolenie dla nauczycieli „ SKUTECZNY WYCHOWAWCA”

   2017-11-22

   W dniu 20 i 21 XI 2017r. z inicjatywy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie - Luborzycy działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się przeprowadzone przez Fundację PRAESTERNO dwudniowe szkolenie dla nauczycieli wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum działających na naszym terenie.
   Celem szkolenia było wyposażenie nauczycieli i wychowawców w wiedzę i umiejętności pozwalające na przeciwdziałanie występowaniu destrukcyjnych form zachowania w klasie – lepsze rozumienie młodych ludzi oraz mechanizmów, które kierują funkcjonowaniem młodzieży w grupie .
   Zakresem tematycznym szkolenia były :
   - profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole,
   - wykorzystanie procesu grupowego w rozumieniu zjawisk zachodzących w klasie,
   -oddziaływania integracyjne,
   - komunikacja wspierająca współpracę z uczniami oraz rodzicami,
   interwencje indywidualne i grupowe w przypadku zachowań ryzykownych.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    II EDYCJA AKCJI “TYDZIEŃ BEZ PRZEMOCY W SZKOLE”- ZAKOŃCZONA

    2017-10-19

    Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie Luborzycy informuje, że przy współpracy Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego szkół funkcjonujących na terenie naszej Gminy zorganizowana została w dniach 02.10.2017 do 06.10.2017 roku - II edycja - TYGODNIA BEZ PRZEMOCY.

    czytaj całość publikacji "II EDYCJA AKCJI “TYDZIEŃ BEZ PRZEMOCY W SZKOLE”- ZAKOŃCZONA"


    CZY PRZEMOC MA PŁEĆ ? O POTRZEBIE UWZGLĘDNIANIA KWESTII PŁCI W REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

    2017-10-10

    Pod takim nieco przewrotnym tytułem w dniu wczorajszym Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zorganizowały już po raz piętnasty wojewódzką konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie.

    Inicjatywa realizowana od roku 2003, gromadząca co roku około 150 uczestników - przedstawicieli instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz budowania wzajemnej współpracy pomiędzy zaangażowanymi służbami.

    czytaj całość publikacji "CZY PRZEMOC MA PŁEĆ ? O POTRZEBIE UWZGLĘDNIANIA KWESTII PŁCI W REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

     2017-10-04

     Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza szkoły funkcjonujące na terenie naszej Gminy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w ramach II edycji kampanii „STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE”. W ramach konkursu zapraszamy wszystkie dzieci z klas I – III , IV - VII szkół podstawowych oraz II – III klasy gimnazjalne do wykonania plakatu na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

     czytaj całość publikacji "ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM "


     REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE”

     2017-10-04

     § 1
     Organizatorem konkursu „STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE” jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy.

     § 2

     Cele konkursu:
     1. Uświadomienie dzieciom jak ważne jest wyeliminowanie z życia zjawiska przemocy.
     2. Budowanie w świadomości dzieci i młodzieży wizerunku przyjaznej szkoły bez przemocy.
     3. Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw odpowiedzialności za funkcjonowanie w szkole.
     4. Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej.
     5. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i obrazu własnego ja.

     § 3
     Wykonanie prac konkursowych powinno być poprzedzone zajęciami edukacyjno- informacyjnymi dotyczącymi przemocy rówieśniczej , prowadzonymi przesz nauczyciela, pedagoga.

     § 4
     Warunki konkursowe
     1. Przewiduje się dwie kategorie wiekowe uczestników konkursu:
     Poziom dla dzieci młodszych -uczniowie klas I - III szkoły podstawowej.
     Poziom dla uczniów starszych klas IV - VII klasa szkoły podstawowej oraz uczniami klas gimnazjalnych
     2. Plakat powinien zawierać tytuł, tekst oraz obrazki.
     3. Format plakatu jest dowolny.
     4. Treści umieszczone na plakacie powinny dotyczyć sposobów unikania przemocy w środowisku szkolnym, jak również wskazania negatywnych
     konsekwencji tego zjawiska.
     5. Plakaty należy dostarczyć w terminie do dnia 31 października 2017 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy pokój nr. 14 B z dopiskiem “Konkurs plastyczny” oraz
     podaniem imienia i nazwiska oraz szkoły i wieku uczestnika.
     6. Dopuszcza się tylko prace indywidualne.
     7. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z konkursem oraz wykorzystanie pracy do celów niekomercyjnej promocji działań Organizatora.


     § 5
     Przebieg konkursu
     1. Plakaty oceniać będzie jury składające się z osób wskazanych przez organizatora.
     2. Werdykt jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy oraz Urzędu Gminy w terminie do 15 listopada 2017 r.
     3. Nagrodzone zostaną uczestniczące w konkursie z każdej kategorii trzy najwyżej ocenione plakaty.

     Postanowienia końcowe
     1. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.
     2. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.
     3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.

     Dodatkowych informacji związanych z konkursem udziela Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kocmyrzów – Luborzyca : Sylwia Zawalska-Wierzbińska pod numerem telefonu tel; 12 387 11 71.


     PRZEMOC DOMOWA - TO NIE MOJA SPRAWA? Część I

     2017-09-22

     Gdy jesteśmy świadkami kradzieży , mamy pewność, że to jest przestępstwo i jesteśmy zdolni do natychmiastowej reakcji.
     Gdy słyszymy powtarzające się krzyki za ścianą u sąsiadów i płacz dziecka - mówimy: "to nie moja sprawa"

     Dopóki nie zmienimy swojego nastawienia i nie odrzucimy stereotypowego myślenia, że "porządnych kobiet przemoc nie spotyka", nie będziemy w stanie ochronić naszej siostry, naszej córki, naszej mamy, przyjaciółki...a sprawca przemocy nie zostanie ukarany.

     czytaj całość publikacji "PRZEMOC DOMOWA - TO NIE MOJA SPRAWA? Część I"


     CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ?

     2017-07-11

     - Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów.
     Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto cię krzywdzi a nie ty.

     - Zadzwoń do "Niebieskiej Linii" (800 12 00 02 - połączenie bezpłatne!)
     Psychologowie życzliwie z tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i odpowiednie dla ciebie rozwiązanie.

     - Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa cię bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób!
     Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje a nie ty !

     - Wzywaj policję (tel.997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia "Niebieskiej Karty" .
     Policja ma obowiązek zareagować na twoje wezwanie i zapewnić ci bezpieczeństwo.

     czytaj całość publikacji "CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ?"


     DEBATA "BEZPIECZNY SENIOR"

     2017-06-09

     W dniu wczorajszym z inicjatywy GOPS oraz UTW odbyła się prowadzona przez przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Krakowie debata z mieszkańcami gminy, poświęcona bezpieczeństwu osób starszych.

     Aspirant Beata Dulewicz omówiła najczęstsze metody oszustw:
     - metody tzw. na odległość -kiedy oszustwo opiera się na kontakcie telefonicznym czyli np. "na wnuczka"czy " na policjanta"
     "na funkcjonariusza CBŚ"
     - metody tzw. bezpośredniego kontaktu czyli np. "na doręczyciela, inkasenta, domokrążcę, urzędnika ", "na litość" "na wróżbę"

     czytaj całość publikacji "DEBATA "BEZPIECZNY SENIOR""

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


      REKRUTACJA DO GRUPY KOREKCYJNO - EDUKACYJNEJ

      2017-05-17

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż w chwili obecnej trwa rekrutacja do grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

      Uczestnictwo w zajęciach grupy daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań. Dzięki informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji zajęcia mogą przyczynić się również do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny.

      czytaj całość publikacji "REKRUTACJA DO GRUPY KOREKCYJNO - EDUKACYJNEJ"


      ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI . TEMAT SPOTKANIA „ BEZPIECZNY SENIOR”

      2017-05-15

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na debatę pt.” Bezpieczny senior”.

      Debatę poprowadzi aspirant Beata Dulewicz z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

      Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2017 roku o godzinie 18,00 w Szkole Podstawowej w Luborzycy.

      Podobna debata z cyklu „Bezpieczny senior na drodze” odbyła się w 2015 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.


      Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

      2017-04-28

      Działający przy GOPS - Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy informuje, że 30 kwietnia 2017 roku obchodzony był Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.
      W związku z tym Rzecznik Praw Dziecka zapoczątkował kolejną kampanię „Bicie, czas z tym skończyć”. Kampania przeznaczona jest nie tylko do rodziców i opiekunów, ale też świadków krzywdzenia dzieci.
      W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.

      czytaj całość publikacji "Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci."

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       KAMPANIA "WYBIERAM POMOC"

       2017-03-21

       Od 1 marca 2017 r na zlecenia Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna "Wybieram pomoc"

       adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.

       Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz w internecie.

       Kampania ma na celu:

       - podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
       - zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
       - wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

       czytaj całość publikacji "KAMPANIA "WYBIERAM POMOC""


       Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

       2017-03-13

       Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzyca przypomina mieszkańcom naszej Gminy o możliwości korzystania z usług Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca .

       W punkcie można skorzystać z poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego. Poradnictwo socjalne odbywa się w siedzibie tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku podczas czasu pracy Ośrodka. Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w budynku dawnego Ośrodka Zdrowia (I p. – wejście od strony pogotowia ratunkowego) w drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 16.00 do 20.00. Z poradnictwa prawnego można skorzystać dwa razy w miesiącu w siedzibie Ośrodka.
       Terminy spotkań z psychologiem i prawnikiem należy uzgodnić wcześniej z pracownikami socjalnymi GOPS, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 12 387 11 10, 12 387- 11-71


       Od grudnia 2016 roku można brać udział w spotkaniach grupy wsparcia dla osób współuzależ-nionych i ofiar przemocy. Spotkania mają charakter informacyjno- edukacyjny w szczególno-ści w zakresie mechanizmów przemocy i współuzależnienia. Spotkania prowadzone są przez pracownika socjalnego i odbywają się raz w miesiącu w ostatni poniedziałek miesiąca w sali na parterze Urzędu Gminy od godziny 16,00 do 18,00. Zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania utworzonej już grupy wsparcia. Udział w Grupie jest bezpłatny.


       Od stycznia 2017 roku w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 9.00 do 12 .00 w siedzibie Ośrodka z dyżuruje dzielnicowy z Komisariatu Policji w Słomnikach.
       Dyżury związane są z realizacją przez GOPS Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie a ich celem jest łatwiejszy dostęp osób uwikłanych w przemoc, bądź osób , które widzą w środowi-sku niepokojące zjawiska i chcą zasięgnąć porady , informacji , bądź uzyskać pomoc ze strony policji.
       Mamy nadzieję, że dyżury dzielnicowych wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ułatwią im dostęp do policji a także wpłyną pozytywnie na skuteczność działań związanych z zapobieganiem przemocy w rodzinie.
       Zgłaszające się na dyżur osoby mogą liczyć na poufność odbywanych rozmów.


       Pogotowie „Niebieska Linia” całodobowo

       2017-02-03

       Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę.

       Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

       Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

       Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

       Prowadzi także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.


       źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


       Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy.

       2017-01-30

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy, informuje iż w miesiącu grudniu 2016 roku realizowany był projekt socjalny pt. „Nie jesteś sama”.

       W ramach projektu odbyły się spotkania z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz osobami współuzależnionymi.

       Spotkania miały charakter informacyjno- edukacyjny i były prowadzone przez psychologa , prawnika oraz pracownika socjalnego.

       Kontynuując powyższe działania zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania utworzonej już grupy wsparcia, dla osób ofiar przemocy i osób współuzależnionych.

       Nieodłącznym elementem każdego spotkania grupy wsparcia będzie część edukacyjna i informacyjna, w szczególności w zakresie mechanizmów przemocy i współuzależnienia.

       Udział w Grupie jest bezpłatny.
       Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu.

       Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi osobiście w siedzibie tut. ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefony 12 387 11 71 i 12 387 11 10.


       Grupa Korekcyjno- Edukacyjna dla osób stosujących przemocy w rodzinie.

       2017-01-18

       Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie – Luborzycy działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, informuje iż od 18 stycznia 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Al. Słowackiego 20 w Krakowie rozpoczynają się zajęcia grupy korekcyjno- edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania grupy odbywać się będą raz w tygodniu popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych. Cały program obejmuje 60 godzin dydaktycznych co stanowi 15 spotkań. Grupa ta będzie mieć charakter półotwarty czyi w trakcie trwania grupy osoby zainteresowane lub zobligowane do uczestnictwa będą mogły rozpocząć w/w formę oddziaływań. Podstawnym celem działań korekcyjno- edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie w rezultacie powstrzymanie sprawców przed stosowaniem przemocy oraz zwiększenie zdolności do kontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.
       Więcej informacji o w.w grupie można uzyskać od pracowników sekcji przeciwdziałania przemocy w rodzinie PCPR pod numerem telefonu 12 210 09 76 we, 410, 500 141 746 lub pracowników socjalnych tut. Ośrodka pod numerem telefonu 12 387 11 71 i 12 387 11 10.


       DYŻUR DZIELNICOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

       2017-01-05

       Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z inicjatywą , aby raz w miesiącu na terenie naszej gminy odbywał się dyżur dzielnicowego z Komisariatu Policji w Słomnikach.

       Inicjatywa spotkała się z przychylnym przyjęciem ze strony Policji i dzięki temu , od stycznia 2017 r w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 9.00 do 12 .00 w siedzibie Ośrodka będzie odbywał się dyżur dzielnicowego z rewiru naszej gminy .

       Dyżury związane są z realizacją przez GOPS Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie a ich celem jest łatwiejszy dostęp osób uwikłanych w przemoc, bądź osób , które widzą w środowisku niepokojące zjawiska i chcą zasięgnąć porady , informacji , bądź uzyskać pomoc ze strony policji.

       Mamy nadzieję, że dyżury dzielnicowych wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców , ulatwią im dostęp do policji a także wpływną pozytywnie na skuteczność działań związanych z zapobieganiem przemocy w rodzinie.

       Zgłaszające się na dyżur osoby mogą liczyć na poufność odbywanych rozmów.

       Zanteresowanych konsultacjami z dzielnicowym prosimy o wcześniejszy kontakt z tut. Ośrodkiem
       tel. 12 387 11 71 lub 12 387 11 10


       Szkolenie dla nauczycieli „ SKUTECZNY WYCHOWAWCA”

       2016-11-24

       W dniu 21. i 23 XI 2016r. z inicjatywy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie - Luborzycy działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się dwudniowe szkolenie przeprowadzone przez Fundację PEAESTERNO dla nauczycieli wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjum działających na naszym terenie .
       Celem szkolenia było wyposażenie nauczycieli i wychowawców w wiedzę i umiejętności pozwalające na przeciwdziałanie występowaniu destrukcyjnych form zachowania w klasie – lepsze rozumienie młodych ludzi; mechanizmów, które kierują funkcjonowaniem młodzieży w grupie .

       Zakresem tematycznym szkolenia była :
       - profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole,
       - wykorzystanie procesu grupowego w rozumieniu zjawisk zachodzących w klasie,
       -oddziaływania integracyjne,
       - komunikacja wspierająca współpracę z uczniami oraz rodzicami,
       - interwencje indywidualne i grupowe w przypadku zachowań ryzykownych.


       AKCJA STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE

       2016-10-03

       Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie Luborzycy informuje, że przy współpracy Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego szkół działających na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w dniach 26.09.2016 do 30.09.2016 roku została zorganizowana I edycja - TYGODNIA BEZ PRZEMOCY w ramach- STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE.
       Dzięki czynnemu udziałowi zaangazowaniu i kreatywności Dyrekcji Szkół, nauczycieli oraz uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Luborzycy udało się sprawnie zrelizować całą akcję.
       W szkołach wychowawcy przeprowadzili rozmowy z uczniami na temat agresji i przemocy rówieśniczej w szkole. Poruszono również ważny problem cyberprzemocy.
       We wszystkich placówkach funkcjonariusze Policji przeprowadzili również prelekcje dot. agresji i przemocy rówieśniczej jak również bezpieczeństwa uczniów na drodze do i ze szkoły.


       Szkolenie "Dziecko w sieci - zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi".

       2015-12-10

       W dniu 08.12.2015r. z inicjatywy tut. ośrodka odbyło się 4 w tym roku spotkanie połączone ze szkoleniem dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/ s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie . Tematem szkolenia było "Dziecko w sieci - zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi".
       Ponieważ we współczesnym świecie komputer stał się jednym z najważniejszych sposobów komunikacji międzyludzkiej - a także sposobem spędzania wolnego czasu - co ma miejsce szczególnie w odniesieniu do młodzieży i dzieci - zagrożenia, które niesie z sobą poruszanie się w świecie wirtualnym stały się bardzo istotne.
       Na szkoleniu omówione zostały najczęstsze zagrożenia związane z powszechną dostępnością do komputerów dzieci i młodzieży : cyberprzemoc (agresja online, mająca swoje źródło w zachowaniach internautów), szkodliwe treści (m.in. przemoc, okrucieństwo wobec zwierząt ),prywatność (umieszczanie swoich prywatnych danych w internecie - internauci często zachowują się jakby w sieci byli zupełnie anonimowi), mowa nienawiści (m.in. hejt- szkalowanie, ośmieszanie), seksting (wymiana w sieci plików lub obrazów związanych z seksem).

       Omówiono też wybrane przejawy cyberprzemocy oraz zapoznano uczestników szkolenia (wśród nich byli również nauczyciele) ze szkolną procedurą reagowania wobec ofiary cyberprzemocy jak również możliwością podejmowania działań profilaktycznych.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


        Najwyższa Izba Kontroli, we współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

        2015-09-30

        przeprowadza badania dotyczące skuteczności pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie przez instytucje uczestniczące w tych działaniach.

        czytaj całość publikacji "Najwyższa Izba Kontroli, we współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia""


        Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

        2015-02-23

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje ,że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego na bezpłatne porady specjalistów (psycholog , pedagog i pracownik socjalny) w ramach Centrum Wsparcia Rodzin które funkcjonuje w budynku PCPR w Krakowie we wtorki, środy i czwartki w godzinach popołudniowych, tj. od 15.30 - 19.00. Kontakt tel. 12 397 95 70


        Rekrutacja do grupy korekcyjno edukacyjnej .

        2015-02-19

        Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy informuje że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20- trwa rekrutacja do grupy korekcyjno edukacyjnej dla osób stosujących przemoc .
        Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:
        1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
        2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
        3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
        4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
        5) zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
        6) zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
        7) uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

        W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat w/w wsparcia zapraszamy do kontaktu z pracownikami sekcji przeciwdziałania przemocy PCPR . Tel. 12 634 42 66 wew.412 lub wew.570


        Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

        2015-01-08

        Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzyca przypomina mieszkańcom naszej Gminy o możliwości korzystania z usług Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca .
        W punkcie można skorzystać z poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego . Poradnictwo socjalne odbywa się w siedzibie tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku podczas czasu pracy Ośrodka.

        Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w budynku dawnego Ośrodka Zdrowia I p. – wejście od strony pogotowia ratunkowego w drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 16.00 do 20.00.
        Z poradnictwa prawnego można skorzystać dwa razy w miesiącu w siedzibie Ośrodka.

        Terminy spotkań z psychologiem i prawnikiem należy uzgodnić wcześniej z pracownikami socjalnymi GOPS, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 12 387 11 10, 12 387- 11-71
        W godzinach od 7.00 do 22.00 pod numer : 696 35 69 14 czynny jest również telefon zaufania.


        ROLA GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

        2014-01-02

        ROLA GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

        czytaj całość publikacji "ROLA GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"


        PRZEMOC

        2014-01-02

        Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub

        czytaj całość publikacji "PRZEMOC"


        przejdź do góry...

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

        Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji