Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny


OSTRZEŻENIE - ETAZEN - NOWY NIEBEZPIECZNY NARKOTYK W POLSCE

2020-09-11

Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie przed nowym narkotykiem, który pojawił się w Polsce. To syntetyczny zamiennik heroiny. I tak jak heroina ma katastrofalne skutki dla zdrowia. Może zabić. Silniej też uzależnia.

Etazen należy do grupy opioidów i jest nawet 60 razy mocniejszy od morfiny. Narkotyk może doprowadzić do śmierci.

czytaj całość publikacji "OSTRZEŻENIE - ETAZEN - NOWY NIEBEZPIECZNY NARKOTYK W POLSCE"


LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

2020-08-19

Współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości działa sieć pomocy osobom pokrzywdzonym

LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń 48 222 309 900
Wsparcie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

czytaj całość publikacji "LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM"


SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW GMINY Z DZIELNICOWYM KOMISARIATU POLICJI W SŁOMNIKACH.

2020-07-29

W ramach realizacji przez GOPS projektu „ Rodzina wolna od przemocy” przedwczoraj (27.07.2020 r.) odbyło się pierwsze spotkanie z udziałem mieszkańców gminy i dzielnicowego Komisariatu Policji w Słomnikach – st. sierżanta Łukasza Heróda - upowszechniające wiedzę o zjawisku przemocy.

czytaj całość publikacji "SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW GMINY Z DZIELNICOWYM KOMISARIATU POLICJI W SŁOMNIKACH."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PT. „RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY”

  2020-07-14

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina wolna od przemocy” informuje mieszkańców Gminy o możliwości bezpłatnego skorzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego.

  czytaj całość publikacji "WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PT. „RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY” "


  SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI W RAMACH PROJEKTU PT. „RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY”.

  2020-07-10

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy na spotkanie w ramach projektu pt. „Rodzina wolna od przemocy”.


  Spotkanie odbędzie się w Klubie Seniora w Kocmyrzowie w dniu 27.07.2020.o godzinie 17.00

  Na spotkanie został zaproszony st. sierż. Łukasz Heród z Komisariatu Policji w Słomnikach , który przybliży tematykę dot. zagrożeń płynących z przemocy domowej jak również przedstawi zadania dzielnicowego w ramach procedury Niebieskiej Karty.

  Wstęp wolny

  Serdecznie zapraszamy.


  REALIZACJA PROJEKTU PRZEZ GOPS

  2020-07-10

  Już drugi rok z rzędu GOPS zakwalifikował się do otrzymania dofinansowania w wysokości ponad 10 tys. zł w ramach ministerialnego konkursu „ WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” .

  W projekcie pt. „Rodzina wolna od przemocy” przewidzianych jest szereg działań mających na celu podniesienie świadomości lokalnej na temat zjawiska przemocy i możliwości uzyskania wsparcia specjalistów.


  Od 02.07.2020 r. NOWE NUMERY TELEFONÓW NA POLICJĘ

  2020-07-02

  Od 2 lipca 2020 roku zmieni się sposób wybierania numerów telefonów do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz jednostek podległych.

  Zamiast numeru kierunkowego „12” będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA „47”. Kolejnymi cyframi będą „83”.

  Zmiany numerów telefonów dotyczą jednostek Policji w całym kraju. Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych, w tym Policji przez obywateli, jak również policjantów i pracowników Policji.

  czytaj całość publikacji "Od 02.07.2020 r. NOWE NUMERY TELEFONÓW NA POLICJĘ"


  POLICJA OSTRZEGA O ZAGROŻENIACH ! DZIECI W „SIECI” W DOBIE PANDEMII

  2020-05-27

  Komputer z dostępem do Internetu jest jednym z najważniejszych narzędzi służących współczesnemu człowiekowi. W Internecie robimy zakupy, przeglądamy portale informacyjne, oglądamy wideo, a także poznajemy nowych ludzi.

  Na zagrożenia występujące i związane z Internetem narażony jest każdy użytkownik. Dla Policji niezwykle ważna jest kwestia bezpieczeństwa dzieci spędzających wolny czas czatując i surfując po sieci. Chcemy przypomnieć o tym rodzicom i opiekunom właśnie teraz, w dobie pandemii, kiedy dużą część swojego czasu dzieci spędzają właśnie w wirtualnym świecie.

  czytaj całość publikacji "POLICJA OSTRZEGA O ZAGROŻENIACH ! DZIECI W „SIECI” W DOBIE PANDEMII"


  „OCALENI”- PROGRAM W TVP, KTÓRY KONIECZNIE TRZEBA OBEJRZEĆ. POLECAMY!

  2020-05-22

  "Ocaleni" to program produkcji Telewizji Polskiej, który zadebiutował na antenie w 2018 r.
  Program niesie dobre przesłanie wszystkim, którzy nie wierzą w swoją wygraną walkę z nałogiem i udowadnia ,że wszystko w życiu jest możliwe, jeżeli tylko bardzo tego chcemy.

  czytaj całość publikacji "„OCALENI”- PROGRAM W TVP, KTÓRY KONIECZNIE TRZEBA OBEJRZEĆ. POLECAMY!"


  PRZEMOC WOBEC SENIORÓW

  2020-05-11

  Przemoc wobec osób starszych ma miejsce w różnych środowiskach. Trudno, podobnie jak w przypadku innych rodzajów przemocy określić jej rodzaj i zakres występowania, ponieważ wiele starszych ofiar jej nie ujawnia.
  Powody tego są różne: lęk przed odwetem ze strony agresorów, strach przed umieszczeniem w domu opieki, co wiąże się z utratą dostępu do własnego mieszkania, lęk przed zabronieniem kontaktów z wnukami.
  Osoby starsze, które nie mają własnych pieniędzy i są uzależnione od innych osób przyjmują bierną postawę wobec swojej sytuacji, tym bardziej, że często oprawcami są ich bliscy- dzieci, krewni.

  czytaj całość publikacji "PRZEMOC WOBEC SENIORÓW"


  CIEMNE STRONY NASTOLETNIEGO INTERNETU

  2020-05-04

  Nastolatki spędzają w sieci średnio cztery godziny dziennie, a 8 proc. z nich robi to także w nocy. Zdecydowana większość (ponad 90 proc.) ma swoje konta na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram lub Snapchat. Tam kontaktują się ze znajomymi, zawierają znajomości, wyrażają swoje poglądy, kreują swój wizerunek.

  czytaj całość publikacji "CIEMNE STRONY NASTOLETNIEGO INTERNETU "


  30 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

  2020-04-30

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w kampanii "Za drzwiami" apeluje o reagowanie w sytuacjach krzywdzenia dzieci, które z uwagi na epidemię koronawirusa, zostały uwięzione w jednym domu ze sprawcą.

  Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka, reaguj – masz obowiązek!!!

  Zadzwoń!!!

  Niebieska Linia
  801 112 00 02
  Policja
  997
  Telefon alarmowy
  112
  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie – Luborzycy , złożony z profesjonalistów – policjantów, psychologów, pracowników pomocy społecznej.
  12 387 11 71, 12 387 11 10

  czytaj całość publikacji "30 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI"


  POTRZEBUJESZ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO LUB SOCJALNEGO ?

  2020-04-15

  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej zaprasza osoby doświadczające przemocy do korzystania z poradnictwa specjalistycznego przy użyciu zdalnych środków komunikacji: telefonicznie bądź e-mailowo.

  czytaj całość publikacji "POTRZEBUJESZ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO LUB SOCJALNEGO ?"


  WNIOSEK GOPS „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” ZAKWALIFIKOWANY DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSOWEGO

  2020-03-23

  W lutym 2020 roku został złożony przez nasz Ośrodek wniosek do otwartego konkursu ofert Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2020”.

  Cel główny projektu to podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz promowanie prawidłowych wzorców zachowania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz wzmocnienie współpracy między instytucjami.

  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informację, że złożony przez nas wniosek został pozytywnie oceniony zarówno pod względem formalnym jaki merytorycznym i znalazł się w grupie 10 najwyżej ocenionych projektów, których dokumentację przesłano do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej , celem kontynuacji procedury konkursowej.


  DZIŚ DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

  2020-02-11

  Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

  W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz NASK, odpowiedzialne za realizację programu "Safer Internet" w Polsce. Co roku, organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów

  czytaj całość publikacji " DZIŚ DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU"


  GRUPA KOREKCYJNO – EDUKACYJNA w PCPR

  2020-01-17

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy, informuje że PCPR w Krakowie prowadzi rekrutację do grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.
  Uczestnictwo w zajęciach grupy daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań. Dzięki informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji zajęcia mogą przyczynić się również do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny.

  czytaj całość publikacji "GRUPA KOREKCYJNO – EDUKACYJNA w PCPR "


  INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

  2020-01-03

  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy przypomina mieszkańcom naszej Gminy o możliwości korzystania z usług Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca .

  W punkcie można skorzystać z poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego. Poradnictwo socjalne odbywa się w siedzibie tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku podczas czasu pracy Ośrodka.

  czytaj całość publikacji "INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ"


  PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH

  2019-12-30

  Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest bardzo ważnym zagadnieniem
  w starzejącym się świecie, chociaż dopiero całkiem niedawno, zjawisko to zaczęło być postrzegane jako ogólnoświatowy problem.

  Wiek osób starszych doświadczających przemocy, to najczęściej 75–84 lata - co wiąże się przeważnie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, albo niedołężności starczej, czyli normalnego starzenia się organizmu.

  czytaj całość publikacji "PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH"


  Konferencja pt. „Aktywnie przeciw Przemocy”

  2019-12-09

  W dniu 27 listopada 2019 roku Gminy Ośrodek Pomocy w Kocmyrzowie- Luborzycy zorganizował konferencję pt. „ Aktywnie Przeciw Przemocy” w ramach realizowanego Programu Osłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele szkół ,policjanci, pracownicy socjalny , asystenci rodziny. Konferencję otworzyła Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy - Pani Sylwia Zawalska-Wierzbińska.

  czytaj całość publikacji " Konferencja pt. „Aktywnie przeciw Przemocy” "


  Szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”.

  2019-12-03

  W dniu 02.12.2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zorganizował szkolenie w ramach realizacji Programu Osłonowego – Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie projektu „ Aktywnie Przeciw Przemocy ” na temat wypalenia zawodowego, stresu oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie .
  Celem szkolenia było rozwinięcie umiejętności z zakresu efektywnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych w pracy zawodowej. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. pojęcia stresu i wypalenia zawodowego, rozpoznawania i respektowania własnych granic oraz skutecznej komunikacji interpersonalnej, a także radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.


  WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

  2019-11-29

  Konkurs organizowany przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy w ramach realizowanego Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostki Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt „ Aktywnie Przeciw Przemocy” .
  W dniu 27 listopada 2019 r. Komisja Konkursowa w składzie:
  • Elżbieta Pierwoła, Plastyk Centrum Kultury i Promocji - przewodnicząca komisji ,
  • Anna Szymczyk – Sierak , Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  • Elżbieta Turek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy,
  • Sylwia Zawalska -Wierzbińska Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy.
  • Jadwiga Łach, Radna Gminy Kocmyrzów – Luborzyca,
  • sierż. Agnieszka Adamek – przedstawiciel komisariat u Policji w Słomnikach
  • sierż. sztab Przemysław Koster , przedstawiciel Komisariatu Policji w Słomnikach

  dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs plastyczny pt. „Stop przemocy i agresji w szkole” dla dzieci i młodzieży ze szkół naszej Gminy.

  czytaj całość publikacji "WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


   Spotkanie seniorów z psychologiem

   2019-11-28

   W dniu 26 listopada 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie z Seniorami –w ramach realizacji Programu Osłonowego – Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Organizowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy .
   Spotkanie prowadził psycholog przyjmujący w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Krakowie - Pan Majek Kopański .Spotkanie było doskonałą okazją do rozmów o bezpieczeństwie seniorów naszej Gminy oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w szczególności wobec osób starszych).
   Omówione też zostały działania związane z prowadzeniem procedury Niebieskiej Karty.
   Uczestnicy spotkania otrzymali drobne upominki.


   SPOTKANIE Z TERAPEUTĄ

   2019-11-08

   W dniu wczorajszym z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy odbyło się szkolenie prowadzone przez Wiesława Sokoluka – terapeutę, seksuologa i psychologa. Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz asystentów rodziny z naszej i sąsiednich gmin dotyczyło umiejętności dialogu z młodzieżą w obszarze rozwoju psychoseksualnego i problemów seksualnych.

   czytaj całość publikacji "SPOTKANIE Z TERAPEUTĄ "

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    WIDZISZ KRZYWDZONE DZIECKO ? REAGUJ !

    2019-11-06

    Przemoc, która dotyka dzieci, to nie tylko bicie, wyzywanie czy nadużycie seksualne. Przemocą jest także manipulowanie dzieckiem, zaniedbanie jego psychologicznych potrzeb, emocjonalne porzucenie. To rodzi później demony.
    Reagujmy na przemoc wobec dzieci !

    Co gorsza, przemoc doświadczona w dzieciństwie może pozostawić ślady w psychice na całe życie, dlatego tak ważne, by do niej nie dochodziło i by wiedzieć, co robić, kiedy do niej doszło.

    czytaj całość publikacji "WIDZISZ KRZYWDZONE DZIECKO ? REAGUJ !"


    Szkolenie dla nauczycieli

    2019-10-31

    W dniach 29-30 października 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy zorganizował dla nauczycieli kolejne szkolenie pt. „Skuteczny wychowawca- profilaktyka w szkole ”.

    czytaj całość publikacji "Szkolenie dla nauczycieli "


    „Aktywnie przeciw przemocy”

    2019-10-28

    W październiku 2019roku odbyło się kolejne spotkanie z seniorami w ramach projektu pt. "Aktywnie przeciw przemocy" org. przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy . Spotkanie prowadził przedstawiciel Komisariatu Policji w Słomnikach asp. szt. Sławomir Trętko oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Sylwa Zawalska-Wierzbińska.

    czytaj całość publikacji "„Aktywnie przeciw przemocy” "

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


     SPOTKANIE SENIORÓW Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI

     2019-10-24

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy przypomina seniorom o dzisiejszym spotkaniu w ramach projektu pt. Aktywnie Przeciw Przemocy .
     Na dzisiejsze spotkanie został zaproszony aspirant sztabowy Sławomir Trętko z Komisariatu Policji w Słomnikach , który przybliży tematykę przemocy w rodzinie
     Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Luborzycy o godzinie 18,00.
     (w budynku gimnazjum)

     Wstęp wolny

     Serdecznie zapraszamy


     SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO POŚWIĘCONE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

     2019-10-09

     W miniony poniedziałek (7.10.19) odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie działającego przy GOPS, Zespołu Interdyscyplinarnego d.s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

     Uczestnikami spotkania byli zarówno pracownicy socjalni, jak i nauczyciele miejscowych szkół, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a także policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach.

     Gościem spotkania była reprezentująca Wojewódzką Komendę Policji w Krakowie, komisarz Katarzyna Cygal, która przybliżyła zebranym problemy związane z przestępczością nieletnich oraz sposobami przeciwdziałania patologiom mogącym wystąpić na terenie szkoły.
     Zwróciła uwagę na konieczność reagowania przez nauczycieli w sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie, że z dzieckiem/uczniem dzieje się coś złego.

     Najciekawszą częścią wykładu było zaprezentowanie przez panią komisarz tzw. „walizki edukacyjnej” w której zgromadzone są przedmioty, które młodzi ludzie wykorzystują do przechowywania, mielenia, palenia środków odurzających.
     Przedmioty, które niestety można legalnie nabyć w sklepach a których niewinny wygląd, często myli nieświadomych rodziców.

     czytaj całość publikacji "SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO POŚWIĘCONE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


      PATOSTREAMING - ZAGROŻENIEM DLA DZIECI

      2019-10-04

      Według definicji opracowanej przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” tzw. patostreaming to treści prezentowane w sieci w postaci transmisji internetowej (stream) fragmentów transmisji (shoty), filmów, zdjęć i innych form przekazu w których nadawca lub grupa nadawców prezentują zachowania sprzeczne z normami społecznymi, niosące demoralizujący przekaz, obejmujący zachowania takie jak: przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna.
      Promują zażywanie substancji psychoaktywnych, gloryfikują poniżanie i lekceważenie innych.

      czytaj całość publikacji "PATOSTREAMING - ZAGROŻENIEM DLA DZIECI"


      PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

      2019-08-30

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie rozpoczyna w miesiącu wrześniu kolejną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

      Spotkania w/w grupy odbywać się będą raz w tygodniu , popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych.
      Cały program obejmuje 60 godzin dydaktycznych ( 15 spotkań)

      czytaj całość publikacji "PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE"


      REALIZACJA PROJEKTU - SPOTKANIE SENIORÓW Z PRAWNIKIEM.

      2019-06-07

      W ramach realizowanego przez tut. Ośrodek projektu pt. „ Aktywnie przeciw przemocy „ w dniu 06.06.2019 r. odbyło się spotkanie z seniorami mieszkańcami naszej gminy - uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia „Jesienny Liść” , członkami Gminnej Rady Seniorów.

      czytaj całość publikacji "REALIZACJA PROJEKTU - SPOTKANIE SENIORÓW Z PRAWNIKIEM. "


      BEZPIECZNY POWIAT KRAKOWSKI

      2019-05-21

      Gminy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej zainicjował w Szkole Podstawowej w Goszczy cykl zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w rodzinie w ramach programu „ Bezpieczny Powiat Krakowski”.
      Celem w.w programu jest przeciwdziałanie agresji i przemocy w rodzinie oraz innym zrachowaniom ryzykownym wśród wybranej grupy dzieci i młodzieży , wynikających ze źle przyjmowanych norm społecznych.

      czytaj całość publikacji "BEZPIECZNY POWIAT KRAKOWSKI "


      „AKTYWNIE PRZECIW PRZEMOCY” Spotkanie z seniorami.

      2019-05-14

      W miniony czwartek ( 9 maja 2019r.) odbyło się pierwsze spotkanie z Seniorami – uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach realizacji Programu Osłonowego – Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
      Podczas spotkania zaproponowano seniorom cykl wykładów poświęconych przemocy wobec osób starszych i sposobach jej przeciwdziałania.
      Kolejne spotkanie będzie mieć na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy wobec osób w podeszłym wieku oraz zapoznanie seniorów z instytucjami do których można się zwrócić w trudnych sytuacjach związanych z przemocą.
      Bardzo serdecznie zapraszamy na najbliższe prowadzone przez prawnika spotkanie , które odbędzie się w dniu 06.06.2018roku o godzinie 18,00 w Szkole Podstawowej w Luborzycy ( budynek dawnego Gimnazjum)
      Prawnik przybliży tematykę przemocy ekonomicznej - zabierania przez rodzinę osobom starszym pieniędzy, renty, majątku itp.
      Spotkanie ma charakter otwarty i wstęp na nie jest wolny.


      „AKTYWNIE PRZECIW PRZEMOCY”

      2019-05-10

      W miniony wtorek – 7 maja 2019 r , zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

      W ogłoszonym przez Ministerstwo konkursie na powyższe zadanie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy przeszedł pomyślnie przez dwa konkursowe etapy – pierwszy etap wojewódzki – do którego zakwalifikowało się 10 projektów z całej małopolski i drugi etap – ogólnopolski w którym z wyłonionych 10 malopolskich projektów zwyciężyło 5 , w tym projekt naszego GOPS.

      czytaj całość publikacji "„AKTYWNIE PRZECIW PRZEMOCY”"


      PRZEMOC DOMOWA

      2019-04-08

      Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.

      W jaki sposób może pomóc Policja, Prokuratura czy służba zdrowia?

      czytaj całość publikacji "PRZEMOC DOMOWA"


      Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

      2019-03-22

      W minioną środę tj. 20 marca 2019r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy tut. Ośrodku.
      W spotkaniu oprócz pracowników socjalnych uczestniczyli przedstawiciele policji, służby zdrowia, nauczyciele oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Obecna była również nowa zawodowa kurator sądowa Pani Anna Dąbek.

      czytaj całość publikacji "Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie."


      DLACZEGO KOBIETY TKWIĄ W PRZEMOCOWYM ZWIĄZKU – SIEDEM PRZYCZYN

      2019-03-11

      Latami trwają w związku, w którym są bite i poniżane. Wycofują zeznania, czym wręcz irytują otoczenie. Poznaj przyczyny, dlaczego tak trudno wyjść z relacji przemocowej.

      Po pierwsze: strach i stereotypy
      Ofiary przemocy często obawiają się o swoje życie. Niestety, często jest to obawa słuszna. W aktach spraw o znęcanie się często pojawiają się też zarzuty o groźby zabicia. Do zabójstw, niestety, czasami dochodzi.
      Wiele z kobiet w których rodzinach dochodzi do przemocy, uważa, że tak musi być, że taki ich los, obwiniają siebie za to co je spotyka, starają się zachowywać tak, aby „nie prowokować” męża, czy partnera.

      czytaj całość publikacji "DLACZEGO KOBIETY TKWIĄ W PRZEMOCOWYM ZWIĄZKU – SIEDEM PRZYCZYN"


      GRUPA KOREKCYJNO- EDUKACYJNA

      2019-02-26

      „ DLA DOBRA RODZINY”


      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż w chwili obecnej trwa rekrutacja do grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji. Spotkania w.w grupy prowadzone będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20.
      Zajęcia grupy odbywać się będą raz w tygodniu, popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych. Cały program obejmie 60 godzin dydaktycznych (15 spotkań).

      czytaj całość publikacji " GRUPA KOREKCYJNO- EDUKACYJNA "


      Hejt – czyli obraźliwe komentarze

      2019-02-22

      Obrażanie innych osób jest szczególnie nasilone w Internecie, gdzie osoba obrażająca nie musi pokazywać swojej twarzy, ani nawet używać prawdziwego nazwiska. Czy mimo tej „zasłony” osoby obrażające (hejterzy) mogą czuć się bezkarnie? Zdecydowanie nie. Hejterzy za naganne wpisy mogą odpowiadać zarówno na gruncie prawa karnego, jak i cywilnego. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się odpowiedzialności karnej.

      czytaj całość publikacji "Hejt – czyli obraźliwe komentarze"


      INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

      2019-02-07

      Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy przypomina mieszkańcom naszej Gminy o możliwości korzystania z usług Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca .

      W punkcie można skorzystać z poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego. Poradnictwo socjalne odbywa się w siedzibie tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku podczas czasu pracy Ośrodka.

      czytaj całość publikacji " INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ"


      WSPÓLNE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I NAUCZYCIELI

      2018-11-27

      W dniu 23 listopada 2018 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się kolejne szkolenie z Wiesławem Sokolukiem - seksuologiem , pedagogiem , terapeutą. Szkolenie dot. umiejętności dialogu z młodzieżą w obszarze rozwoju psychoseksualnego i problemów seksualnych.
      W spotkaniu oprócz pracowników socjalnych uczestniczyli nauczyciele i członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych z sąsiednich gmin.

      czytaj całość publikacji "WSPÓLNE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I NAUCZYCIELI"


      Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

      2018-10-01

      W dniu 28 października odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy tut. Ośrodku.
      W spotkaniu oprócz pracowników socjalnych uczestniczyli przedstawiciele policji, służby zdrowia i nauczyciele.
      Podczas spotkania zaplanowano dalsze prace Zespołu (między innymi planowaną akcję „Stop Przemocy w Szkole” a także omówiono bieżące problemy występujące wśród rodzin będących w kręgu zainteresowania Zespołu.
      Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano na miesiąc grudzień 2018 r.

      czytaj całość publikacji "Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie."


      REKRUTACJA DO GRUPY KOREKCYJNO – EDUKACYJNEJ.

      2018-09-19

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż w chwili obecnej trwa rekrutacja do grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

      Uczestnictwo w zajęciach grupy daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań. Dzięki informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji zajęcia mogą przyczynić się również do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny.

      W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat w/w wsparcia zapraszamy do kontaktu z pracownikami sekcji przeciwdziałania przemocy. Osoba odpowiedzialna za rekrutację : Maja Kopańska tel. 12 210 09 76, tel. kom. 500 141 746 .
      Rekrutacja do grupy trwa nieprzerwanie przez cały rok. W oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć grupowych możliwy jest systematyczny kontakt indywidualny z psychologiem celem podtrzymania motywacji do uczestnictwa w zajęciach grupy.
      Źródło : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie .


      Kampania "Strefa bezpiecznego rodzica".

      2018-08-09

      W wielu rodzinach bicie jest wciąż stosowaną i akceptowaną metodą wychowawczą.
      Dzieje się tak mimo prawa zakazującego stosowania kar cielesnych.

      Większość ludzi nie widzi nic złego w wymierzaniu klapsa niegrzecznemu dziecku. A przecież pojedynczy klaps w połączeniu z frustracją może wyzwolić cały łańcuch agresji i przemocy, który kończy się fizycznym znęcaniem. Trzeba wiedzieć, że bicie dzieci powoduje nie tylko uszkodzenia ciała, ale przynosi szereg fatalnych w skutkach konsekwencji, mających wpływ na psychikę, fizjologię, proces uczenia się i sferę relacji społecznych.

      kampania jest po to, żeby przerwać ponury zwyczaj stosowania kar cielesnych.


      Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

      Dołączone pliki:


      Pogotowie „Niebieska Linia”

      2018-07-17

      Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).
      Aktualny numer to 800 120 002.
      Pogotowie „ Niebieska Linia” oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie.
      Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.


      SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

      2018-06-19

      W minionym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy tut. Ośrodku.
      W spotkaniu oprócz pracowników socjalnych uczestniczyli przedstawiciele policji, służby zdrowia i nauczyciele. Był również obecny kurator sądowy oraz psycholog prowadzący poradnictwo w miejscowym Punkcie Konsultacyjnym.

      czytaj całość publikacji "SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO"


      CYBERPRZEMOC - WARSZTATY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

      2018-05-25

      Żyjemy w świecie, w którym Internet stał się powszechnym dobrem. Większość z nas dysponuje możliwościami dostępu do sieci. Dzieci i młodzież są w niej pozostawione często same sobie, bez nadzoru, wsparcia, kontroli. W przestrzeni Internetu może dochodzić do niebezpiecznych zjawisk, które definiujemy jako cyberbullying (cyberprzemoc).

      Należy dokonać wielu starań, by temat ten był dla dzieci i młodzieży często poruszany na zajęciach w szkole.
      Dlatego też z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy tut. GOPS w miesiącach marcu i kwietniu 2018 roku w II klasie Gimnazjum w Luborzycy odbyły się warsztaty dot. profilaktyki uniwersalnej cyberprzemocy.

      czytaj całość publikacji "CYBERPRZEMOC - WARSZTATY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       WARSZTATY CYBERPRZEMOC W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOCMYRZOWIE.

       2018-05-23

       CYBERPRZEMOC możemy zdefiniować jako prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych takich jak : SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie .
       Zjawisko to ma wiele form o zróżnicowanym poziomie szkodliwości. Ofiarami tej formy przemocy, są przede wszystkim dzieci i młodzież. Warto na ten temat wiedzieć dużo, aby móc bezpiecznie poruszać się po sieci.

       Z inicjatywy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie – Luborzycy , działającego przy tut. GOPS w dniu 22.05.2018 roku w Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie odbyło się spotkanie na temat: ,,Cyberprzemocy i bezpiecznego poruszanie się w sieci". Spotkanie przeznaczone było dla dzieci i młodzieży klas V, VI, VII oraz ich rodziców.
       Spotkanie przeprowadziła: mł.asp. Beata Dulewicz reprezentująca Referat Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej w Krakowie

       czytaj całość publikacji " WARSZTATY CYBERPRZEMOC W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOCMYRZOWIE."


       30 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI.

       2018-04-30

       Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej informuje, że 30 kwietnia 2017 roku obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

       W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.
       Bicie dzieci nie jest dobrą metodą wychowawczą
       Ma oczywiście działanie natychmiastowe, jednak jego efekty „uboczne” sprawiają, że naprawdę nie jest skuteczny.

       czytaj całość publikacji " 30 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI. "


       „PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH” WYKŁAD DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

       2018-04-13

       Z inicjatywy GOPS oraz UTW w dniu wczorajszym odbył się wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku dot. przemocy wobec osób starszych.

       Zajęcia prowadziła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Sylwia Zawalska-Wierzbińska.

       Słuchacze Uniwersytetu III Wieku zapoznali się z różnymi formami przemocy, obejmującymi nie tylko przemoc fizyczną, ale również przemoc psychiczną, ekonomiczną, instytucjonalną jak również zaniedbania wobec osób starszych.

       czytaj całość publikacji "„PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH” WYKŁAD DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU."

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        PROGRAM "DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS"

        2018-02-22

        "Dzielnicowy bliżej nas" to projekt realizowany w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelami.
        Głównym założeniem programu „Dzielnicowy Bliżej nas” jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami.
        W ramach realizacji tego projektu policjanci powiatu krakowskiego w styczniu i lutym br. odwiedzili łącznie 108 placówek oświatowych znajdujących się na terenie im podległym, gdzie rozdali plakaty dotyczące zarówno tego tematu jak i tematu przedstawiającego „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która dużo mówi o rodzaju, skali problemu oraz jego umiejscowieniu w terenie.

        czytaj całość publikacji "PROGRAM "DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS""


        TRWA TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

        2018-02-21

        Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.
        Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

        czytaj całość publikacji "TRWA TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM "


        GRUPA KOREKCYJNO - EDUKACYJNA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

        2018-02-12

        Informujemy, że w pierwszym kwartale 2018 r rozpoczną się zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
        Spotkania w/w grupy prowadzone będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy Al. Słowackiego 20.
        Zajęcia grupy odbywać się będą raz w tygodniu popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych.

        czytaj całość publikacji "GRUPA KOREKCYJNO - EDUKACYJNA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE"


        POMOC PSYCHOLOGICZNA W PUNKCIE INFORMACJI I WSPARCIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ

        2017-12-18

        Oferta działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Punktu Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą skierowana jest do mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

        Jak wskazuje nazwa punktu, w ramach jego działania osoby będące klientami ośrodka, mogą uzyskać pomoc psychologiczną z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

        czytaj całość publikacji "POMOC PSYCHOLOGICZNA W PUNKCIE INFORMACJI I WSPARCIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ "


        Szkolenie dla nauczycieli „ SKUTECZNY WYCHOWAWCA”

        2017-11-22

        W dniu 20 i 21 XI 2017r. z inicjatywy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie - Luborzycy działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się przeprowadzone przez Fundację PRAESTERNO dwudniowe szkolenie dla nauczycieli wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum działających na naszym terenie.
        Celem szkolenia było wyposażenie nauczycieli i wychowawców w wiedzę i umiejętności pozwalające na przeciwdziałanie występowaniu destrukcyjnych form zachowania w klasie – lepsze rozumienie młodych ludzi oraz mechanizmów, które kierują funkcjonowaniem młodzieży w grupie .
        Zakresem tematycznym szkolenia były :
        - profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole,
        - wykorzystanie procesu grupowego w rozumieniu zjawisk zachodzących w klasie,
        -oddziaływania integracyjne,
        - komunikacja wspierająca współpracę z uczniami oraz rodzicami,
        interwencje indywidualne i grupowe w przypadku zachowań ryzykownych.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         II EDYCJA AKCJI “TYDZIEŃ BEZ PRZEMOCY W SZKOLE”- ZAKOŃCZONA

         2017-10-19

         Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie Luborzycy informuje, że przy współpracy Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego szkół funkcjonujących na terenie naszej Gminy zorganizowana została w dniach 02.10.2017 do 06.10.2017 roku - II edycja - TYGODNIA BEZ PRZEMOCY.

         czytaj całość publikacji "II EDYCJA AKCJI “TYDZIEŃ BEZ PRZEMOCY W SZKOLE”- ZAKOŃCZONA"


         CZY PRZEMOC MA PŁEĆ ? O POTRZEBIE UWZGLĘDNIANIA KWESTII PŁCI W REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

         2017-10-10

         Pod takim nieco przewrotnym tytułem w dniu wczorajszym Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie zorganizowały już po raz piętnasty wojewódzką konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie.

         Inicjatywa realizowana od roku 2003, gromadząca co roku około 150 uczestników - przedstawicieli instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz budowania wzajemnej współpracy pomiędzy zaangażowanymi służbami.

         czytaj całość publikacji "CZY PRZEMOC MA PŁEĆ ? O POTRZEBIE UWZGLĘDNIANIA KWESTII PŁCI W REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

          2017-10-04

          Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza szkoły funkcjonujące na terenie naszej Gminy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w ramach II edycji kampanii „STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE”. W ramach konkursu zapraszamy wszystkie dzieci z klas I – III , IV - VII szkół podstawowych oraz II – III klasy gimnazjalne do wykonania plakatu na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

          czytaj całość publikacji "ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM "


          REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE”

          2017-10-04

          § 1
          Organizatorem konkursu „STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE” jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy.

          § 2

          Cele konkursu:
          1. Uświadomienie dzieciom jak ważne jest wyeliminowanie z życia zjawiska przemocy.
          2. Budowanie w świadomości dzieci i młodzieży wizerunku przyjaznej szkoły bez przemocy.
          3. Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw odpowiedzialności za funkcjonowanie w szkole.
          4. Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej.
          5. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i obrazu własnego ja.

          § 3
          Wykonanie prac konkursowych powinno być poprzedzone zajęciami edukacyjno- informacyjnymi dotyczącymi przemocy rówieśniczej , prowadzonymi przesz nauczyciela, pedagoga.

          § 4
          Warunki konkursowe
          1. Przewiduje się dwie kategorie wiekowe uczestników konkursu:
          Poziom dla dzieci młodszych -uczniowie klas I - III szkoły podstawowej.
          Poziom dla uczniów starszych klas IV - VII klasa szkoły podstawowej oraz uczniami klas gimnazjalnych
          2. Plakat powinien zawierać tytuł, tekst oraz obrazki.
          3. Format plakatu jest dowolny.
          4. Treści umieszczone na plakacie powinny dotyczyć sposobów unikania przemocy w środowisku szkolnym, jak również wskazania negatywnych
          konsekwencji tego zjawiska.
          5. Plakaty należy dostarczyć w terminie do dnia 31 października 2017 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy pokój nr. 14 B z dopiskiem “Konkurs plastyczny” oraz
          podaniem imienia i nazwiska oraz szkoły i wieku uczestnika.
          6. Dopuszcza się tylko prace indywidualne.
          7. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z konkursem oraz wykorzystanie pracy do celów niekomercyjnej promocji działań Organizatora.


          § 5
          Przebieg konkursu
          1. Plakaty oceniać będzie jury składające się z osób wskazanych przez organizatora.
          2. Werdykt jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy oraz Urzędu Gminy w terminie do 15 listopada 2017 r.
          3. Nagrodzone zostaną uczestniczące w konkursie z każdej kategorii trzy najwyżej ocenione plakaty.

          Postanowienia końcowe
          1. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.
          2. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.
          3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.

          Dodatkowych informacji związanych z konkursem udziela Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kocmyrzów – Luborzyca : Sylwia Zawalska-Wierzbińska pod numerem telefonu tel; 12 387 11 71.


          PRZEMOC DOMOWA - TO NIE MOJA SPRAWA? Część I

          2017-09-22

          Gdy jesteśmy świadkami kradzieży , mamy pewność, że to jest przestępstwo i jesteśmy zdolni do natychmiastowej reakcji.
          Gdy słyszymy powtarzające się krzyki za ścianą u sąsiadów i płacz dziecka - mówimy: "to nie moja sprawa"

          Dopóki nie zmienimy swojego nastawienia i nie odrzucimy stereotypowego myślenia, że "porządnych kobiet przemoc nie spotyka", nie będziemy w stanie ochronić naszej siostry, naszej córki, naszej mamy, przyjaciółki...a sprawca przemocy nie zostanie ukarany.

          czytaj całość publikacji "PRZEMOC DOMOWA - TO NIE MOJA SPRAWA? Część I"


          CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ?

          2017-07-11

          - Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów.
          Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto cię krzywdzi a nie ty.

          - Zadzwoń do "Niebieskiej Linii" (800 12 00 02 - połączenie bezpłatne!)
          Psychologowie życzliwie z tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i odpowiednie dla ciebie rozwiązanie.

          - Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa cię bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób!
          Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje a nie ty !

          - Wzywaj policję (tel.997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia "Niebieskiej Karty" .
          Policja ma obowiązek zareagować na twoje wezwanie i zapewnić ci bezpieczeństwo.

          czytaj całość publikacji "CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ?"


          DEBATA "BEZPIECZNY SENIOR"

          2017-06-09

          W dniu wczorajszym z inicjatywy GOPS oraz UTW odbyła się prowadzona przez przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Krakowie debata z mieszkańcami gminy, poświęcona bezpieczeństwu osób starszych.

          Aspirant Beata Dulewicz omówiła najczęstsze metody oszustw:
          - metody tzw. na odległość -kiedy oszustwo opiera się na kontakcie telefonicznym czyli np. "na wnuczka"czy " na policjanta"
          "na funkcjonariusza CBŚ"
          - metody tzw. bezpośredniego kontaktu czyli np. "na doręczyciela, inkasenta, domokrążcę, urzędnika ", "na litość" "na wróżbę"

          czytaj całość publikacji "DEBATA "BEZPIECZNY SENIOR""

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


           REKRUTACJA DO GRUPY KOREKCYJNO - EDUKACYJNEJ

           2017-05-17

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż w chwili obecnej trwa rekrutacja do grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

           Uczestnictwo w zajęciach grupy daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań. Dzięki informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji zajęcia mogą przyczynić się również do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny.

           czytaj całość publikacji "REKRUTACJA DO GRUPY KOREKCYJNO - EDUKACYJNEJ"


           ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI . TEMAT SPOTKANIA „ BEZPIECZNY SENIOR”

           2017-05-15

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na debatę pt.” Bezpieczny senior”.

           Debatę poprowadzi aspirant Beata Dulewicz z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

           Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2017 roku o godzinie 18,00 w Szkole Podstawowej w Luborzycy.

           Podobna debata z cyklu „Bezpieczny senior na drodze” odbyła się w 2015 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.


           Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

           2017-04-28

           Działający przy GOPS - Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy informuje, że 30 kwietnia 2017 roku obchodzony był Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.
           W związku z tym Rzecznik Praw Dziecka zapoczątkował kolejną kampanię „Bicie, czas z tym skończyć”. Kampania przeznaczona jest nie tylko do rodziców i opiekunów, ale też świadków krzywdzenia dzieci.
           W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.

           czytaj całość publikacji "Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci."

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            KAMPANIA "WYBIERAM POMOC"

            2017-03-21

            Od 1 marca 2017 r na zlecenia Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna "Wybieram pomoc"

            adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.

            Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz w internecie.

            Kampania ma na celu:

            - podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
            - zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
            - wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

            czytaj całość publikacji "KAMPANIA "WYBIERAM POMOC""


            Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

            2017-03-13

            Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzyca przypomina mieszkańcom naszej Gminy o możliwości korzystania z usług Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca .

            W punkcie można skorzystać z poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego. Poradnictwo socjalne odbywa się w siedzibie tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku podczas czasu pracy Ośrodka. Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w budynku dawnego Ośrodka Zdrowia (I p. – wejście od strony pogotowia ratunkowego) w drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 16.00 do 20.00. Z poradnictwa prawnego można skorzystać dwa razy w miesiącu w siedzibie Ośrodka.
            Terminy spotkań z psychologiem i prawnikiem należy uzgodnić wcześniej z pracownikami socjalnymi GOPS, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 12 387 11 10, 12 387- 11-71


            Od grudnia 2016 roku można brać udział w spotkaniach grupy wsparcia dla osób współuzależ-nionych i ofiar przemocy. Spotkania mają charakter informacyjno- edukacyjny w szczególno-ści w zakresie mechanizmów przemocy i współuzależnienia. Spotkania prowadzone są przez pracownika socjalnego i odbywają się raz w miesiącu w ostatni poniedziałek miesiąca w sali na parterze Urzędu Gminy od godziny 16,00 do 18,00. Zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania utworzonej już grupy wsparcia. Udział w Grupie jest bezpłatny.


            Od stycznia 2017 roku w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 9.00 do 12 .00 w siedzibie Ośrodka z dyżuruje dzielnicowy z Komisariatu Policji w Słomnikach.
            Dyżury związane są z realizacją przez GOPS Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie a ich celem jest łatwiejszy dostęp osób uwikłanych w przemoc, bądź osób , które widzą w środowi-sku niepokojące zjawiska i chcą zasięgnąć porady , informacji , bądź uzyskać pomoc ze strony policji.
            Mamy nadzieję, że dyżury dzielnicowych wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ułatwią im dostęp do policji a także wpłyną pozytywnie na skuteczność działań związanych z zapobieganiem przemocy w rodzinie.
            Zgłaszające się na dyżur osoby mogą liczyć na poufność odbywanych rozmów.


            Pogotowie „Niebieska Linia” całodobowo

            2017-02-03

            Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę.

            Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

            Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

            Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

            Prowadzi także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.


            źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


            Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy.

            2017-01-30

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy, informuje iż w miesiącu grudniu 2016 roku realizowany był projekt socjalny pt. „Nie jesteś sama”.

            W ramach projektu odbyły się spotkania z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz osobami współuzależnionymi.

            Spotkania miały charakter informacyjno- edukacyjny i były prowadzone przez psychologa , prawnika oraz pracownika socjalnego.

            Kontynuując powyższe działania zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania utworzonej już grupy wsparcia, dla osób ofiar przemocy i osób współuzależnionych.

            Nieodłącznym elementem każdego spotkania grupy wsparcia będzie część edukacyjna i informacyjna, w szczególności w zakresie mechanizmów przemocy i współuzależnienia.

            Udział w Grupie jest bezpłatny.
            Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu.

            Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi osobiście w siedzibie tut. ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefony 12 387 11 71 i 12 387 11 10.


            Grupa Korekcyjno- Edukacyjna dla osób stosujących przemocy w rodzinie.

            2017-01-18

            Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie – Luborzycy działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, informuje iż od 18 stycznia 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Al. Słowackiego 20 w Krakowie rozpoczynają się zajęcia grupy korekcyjno- edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania grupy odbywać się będą raz w tygodniu popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych. Cały program obejmuje 60 godzin dydaktycznych co stanowi 15 spotkań. Grupa ta będzie mieć charakter półotwarty czyi w trakcie trwania grupy osoby zainteresowane lub zobligowane do uczestnictwa będą mogły rozpocząć w/w formę oddziaływań. Podstawnym celem działań korekcyjno- edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie w rezultacie powstrzymanie sprawców przed stosowaniem przemocy oraz zwiększenie zdolności do kontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.
            Więcej informacji o w.w grupie można uzyskać od pracowników sekcji przeciwdziałania przemocy w rodzinie PCPR pod numerem telefonu 12 210 09 76 we, 410, 500 141 746 lub pracowników socjalnych tut. Ośrodka pod numerem telefonu 12 387 11 71 i 12 387 11 10.


            DYŻUR DZIELNICOWYCH W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

            2017-01-05

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z inicjatywą , aby raz w miesiącu na terenie naszej gminy odbywał się dyżur dzielnicowego z Komisariatu Policji w Słomnikach.

            Inicjatywa spotkała się z przychylnym przyjęciem ze strony Policji i dzięki temu , od stycznia 2017 r w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 9.00 do 12 .00 w siedzibie Ośrodka będzie odbywał się dyżur dzielnicowego z rewiru naszej gminy .

            Dyżury związane są z realizacją przez GOPS Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie a ich celem jest łatwiejszy dostęp osób uwikłanych w przemoc, bądź osób , które widzą w środowisku niepokojące zjawiska i chcą zasięgnąć porady , informacji , bądź uzyskać pomoc ze strony policji.

            Mamy nadzieję, że dyżury dzielnicowych wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców , ulatwią im dostęp do policji a także wpływną pozytywnie na skuteczność działań związanych z zapobieganiem przemocy w rodzinie.

            Zgłaszające się na dyżur osoby mogą liczyć na poufność odbywanych rozmów.

            Zanteresowanych konsultacjami z dzielnicowym prosimy o wcześniejszy kontakt z tut. Ośrodkiem
            tel. 12 387 11 71 lub 12 387 11 10


            Szkolenie dla nauczycieli „ SKUTECZNY WYCHOWAWCA”

            2016-11-24

            W dniu 21. i 23 XI 2016r. z inicjatywy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie - Luborzycy działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się dwudniowe szkolenie przeprowadzone przez Fundację PEAESTERNO dla nauczycieli wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjum działających na naszym terenie .
            Celem szkolenia było wyposażenie nauczycieli i wychowawców w wiedzę i umiejętności pozwalające na przeciwdziałanie występowaniu destrukcyjnych form zachowania w klasie – lepsze rozumienie młodych ludzi; mechanizmów, które kierują funkcjonowaniem młodzieży w grupie .

            Zakresem tematycznym szkolenia była :
            - profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole,
            - wykorzystanie procesu grupowego w rozumieniu zjawisk zachodzących w klasie,
            -oddziaływania integracyjne,
            - komunikacja wspierająca współpracę z uczniami oraz rodzicami,
            - interwencje indywidualne i grupowe w przypadku zachowań ryzykownych.


            AKCJA STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE

            2016-10-03

            Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie Luborzycy informuje, że przy współpracy Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego szkół działających na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w dniach 26.09.2016 do 30.09.2016 roku została zorganizowana I edycja - TYGODNIA BEZ PRZEMOCY w ramach- STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE.
            Dzięki czynnemu udziałowi zaangazowaniu i kreatywności Dyrekcji Szkół, nauczycieli oraz uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Luborzycy udało się sprawnie zrelizować całą akcję.
            W szkołach wychowawcy przeprowadzili rozmowy z uczniami na temat agresji i przemocy rówieśniczej w szkole. Poruszono również ważny problem cyberprzemocy.
            We wszystkich placówkach funkcjonariusze Policji przeprowadzili również prelekcje dot. agresji i przemocy rówieśniczej jak również bezpieczeństwa uczniów na drodze do i ze szkoły.


            Szkolenie "Dziecko w sieci - zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi".

            2015-12-10

            W dniu 08.12.2015r. z inicjatywy tut. ośrodka odbyło się 4 w tym roku spotkanie połączone ze szkoleniem dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/ s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie . Tematem szkolenia było "Dziecko w sieci - zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi".
            Ponieważ we współczesnym świecie komputer stał się jednym z najważniejszych sposobów komunikacji międzyludzkiej - a także sposobem spędzania wolnego czasu - co ma miejsce szczególnie w odniesieniu do młodzieży i dzieci - zagrożenia, które niesie z sobą poruszanie się w świecie wirtualnym stały się bardzo istotne.
            Na szkoleniu omówione zostały najczęstsze zagrożenia związane z powszechną dostępnością do komputerów dzieci i młodzieży : cyberprzemoc (agresja online, mająca swoje źródło w zachowaniach internautów), szkodliwe treści (m.in. przemoc, okrucieństwo wobec zwierząt ),prywatność (umieszczanie swoich prywatnych danych w internecie - internauci często zachowują się jakby w sieci byli zupełnie anonimowi), mowa nienawiści (m.in. hejt- szkalowanie, ośmieszanie), seksting (wymiana w sieci plików lub obrazów związanych z seksem).

            Omówiono też wybrane przejawy cyberprzemocy oraz zapoznano uczestników szkolenia (wśród nich byli również nauczyciele) ze szkolną procedurą reagowania wobec ofiary cyberprzemocy jak również możliwością podejmowania działań profilaktycznych.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


             Najwyższa Izba Kontroli, we współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

             2015-09-30

             przeprowadza badania dotyczące skuteczności pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie przez instytucje uczestniczące w tych działaniach.

             czytaj całość publikacji "Najwyższa Izba Kontroli, we współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia""


             Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

             2015-02-23

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje ,że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego na bezpłatne porady specjalistów (psycholog , pedagog i pracownik socjalny) w ramach Centrum Wsparcia Rodzin które funkcjonuje w budynku PCPR w Krakowie we wtorki, środy i czwartki w godzinach popołudniowych, tj. od 15.30 - 19.00. Kontakt tel. 12 397 95 70


             Rekrutacja do grupy korekcyjno edukacyjnej .

             2015-02-19

             Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy informuje że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20- trwa rekrutacja do grupy korekcyjno edukacyjnej dla osób stosujących przemoc .
             Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:
             1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
             2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
             3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
             4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
             5) zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
             6) zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
             7) uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

             W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat w/w wsparcia zapraszamy do kontaktu z pracownikami sekcji przeciwdziałania przemocy PCPR . Tel. 12 634 42 66 wew.412 lub wew.570


             Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

             2015-01-08

             Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzyca przypomina mieszkańcom naszej Gminy o możliwości korzystania z usług Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzyca .
             W punkcie można skorzystać z poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego . Poradnictwo socjalne odbywa się w siedzibie tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku podczas czasu pracy Ośrodka.

             Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w budynku dawnego Ośrodka Zdrowia I p. – wejście od strony pogotowia ratunkowego w drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 16.00 do 20.00.
             Z poradnictwa prawnego można skorzystać dwa razy w miesiącu w siedzibie Ośrodka.

             Terminy spotkań z psychologiem i prawnikiem należy uzgodnić wcześniej z pracownikami socjalnymi GOPS, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 12 387 11 10, 12 387- 11-71
             W godzinach od 7.00 do 22.00 pod numer : 696 35 69 14 czynny jest również telefon zaufania.


             ROLA GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

             2014-01-02

             ROLA GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

             czytaj całość publikacji "ROLA GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"


             PRZEMOC

             2014-01-02

             Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub

             czytaj całość publikacji "PRZEMOC"


             przejdź do góry...

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

             Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji