Europejski Fundusz Społeczny


WSPÓŁPRACA GOPS ZE SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ W REALIZACJI PROJEKTU

2018-06-21

link do strony www.efs.gov.pl

W ostatnich dniach został podpisany LIST INTENCYJNY dotyczący współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Spółdzielnią Socjalną "Merchant" z Krakowa w ramach realizacji projektu wspierającego faktycznych opiekunów osób starszych i niesamodzielnych z terenu Krakowa i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

czytaj całość publikacji "WSPÓŁPRACA GOPS ZE SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ W REALIZACJI PROJEKTU"


MAŁOPOLSKI "TELE-ANIOŁ" W NASZEJ GMINIE

2018-06-08

link do strony www.efs.gov.pl

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przystąpiła w roku bieżącym do realizowanego po raz pierwszy projektu "Małopolski Tele-Anioł" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Po zgłoszeniu w maju br. udziału w projekcie , w dniu 6 czerwca 2018 r nastąpiło uroczyste podpisanie LISTU INTENCYJNEGO pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Wójtem Gminy .

czytaj całość publikacji "MAŁOPOLSKI "TELE-ANIOŁ" W NASZEJ GMINIE"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  „MAŁOPOLSKI TELE - ANIOŁ” W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

  2018-05-08

  link do strony www.efs.gov.pl

  Gmina Kocmyrzów – Luborzyca przystąpiła do pilotażowego projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie.

  Projekt adresowany jest do mieszkańców Małopolski, którzy z powodów zdrowotnych niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielni i wymagają opieki lub wsparcia z u uwagi na niemożność samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej.

  czytaj całość publikacji "„MAŁOPOLSKI TELE - ANIOŁ” W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA"


  UBIEGAMY SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW

  2018-03-27

  link do strony www.efs.gov.pl

  PROGRAM OSŁONOWY "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - edycja 2018"

  czytaj całość publikacji "UBIEGAMY SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW"


  EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

  2018-02-16

  link do strony www.efs.gov.pl

  W okresie 2014-2020 UE przeznaczyła na Europejski Fundusz Społeczny ponad 80 mld euro, czyli prawie jedną czwartą swoich wydatków na politykę rozwoju regionalnego. Dla Polski przyznano z tej puli ok. 13,2 mld euro. To znacznie więcej niż w latach 2007-13, kiedy mieliśmy do dyspozycji nieco ponad 11 mld euro.

  Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego są wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym funkcjonuje jeden Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który otrzymał 4,4 mld euro, co stanowi ok. 34% ogółu środków. Pozostałe ponad 66% zostało rozdzielone między 16 programów regionalnych. Taka decentralizacja zarządzania ma na celu przybliżenie decyzji o finansowaniu projektów do ich głównych odbiorców tak, by jak najlepiej zaspokoić potrzeby regionów i ich społeczności.

  czytaj całość publikacji "EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY "
  Zobacz także: archiwum"Europejski Fundusz Społeczny" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji