Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


wsteczWstecz

Podstawa ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2015-10-02

Aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w 14−to dniowym turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, należy spełniać następujące warunki:

1. Należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidów lub o całkowitej/ częściowej niezdolności do pracy/ o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.) / i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia, gdzie za niepełnosprawność wg Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku uznaje się ″stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudniający, ograniczający bądź uniemożliwiający wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zarobkowej″.
2. Należy być mieszkańcem powiatu krakowskiego ziemskiego (posiadać stały lub czasowy meldunek na terenie powiatu).

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia znajdują się na stronach :
www.pcpr
www.pcpr


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji