Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


wsteczWstecz

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

2019-03-20

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2019 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

- Likwidacja bariery transportowej (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy)

- Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi tego sprzętu oraz pomoc w utrzymaniu jego sprawności technicznej)

-Likwidacja barier w poruszaniu się (utrzymanie sprawności wózka inwalidzkiego, pomoc w zakupie protezy kończyny i utrzymaniu jej sprawności technicznej, pomoc w zakupie skutera lub wózka inwalidzkiego elektrycznego)

-Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu)

Moduł II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM POPRZEZ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW EDUKACJI

-Dofinansowanie edukacji w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej


WNIOSKI osób zainteresowanych przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w terminach:

Moduł I w trybie ciągłym – nie później niż do 31 sierpnia 2019 w cyklach:

Od 1 kwietnia do 31 maja
Od 1 czerwca do 31 sierpnia

Moduł II

Od 15 marca do 31 marca 2019 dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019
Od 1 września do 10 października 2019 – dla wniosków dot. roku akademickiego 2019/2020

Więcej informacji :
na stronie: www.pcpr.powiat.krakow.pl oraz stronie www.pfron.org.pl


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji