Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


wsteczWstecz

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

2018-04-11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w 2018 r w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I
Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów lub ooprogramowania
Obszar A zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na conajmniej III poziomie jakości
Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzyamniu sprawności technicznej protezy w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. co najmniej na III poziomie jakości
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy , przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką ( dziennego opiekuna, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego )


Moduł II
- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym-dziennym lub niestacjonarnym - wieczorowym , zaocznym lub eksternistycznym w tym również za pośrednictwem internetu)

Druki i nformacje dot. wniosków i terminów ich składania dostępne są na stronie internetowej www.pcpr.powiat.krakow.pl lub w siedzibie PCPR Kraków, al. Słowackiego 20 llub też na stronie PFRON www.pfron.org.pl


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji