Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


wsteczWstecz

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

2016-03-23

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w roku 2016 kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” . program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Więcej w roku bieżącym realizowane będą następujące formy wsparcia:
• Moduł I:
- Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
- Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
- Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
• Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internatu).

Wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

1. Moduł I w trybie ciągłym, jednak nie później niż do 30 sierpnia 2016 w cyklach:
1) Od 29 marca do 31 maja
2) Od 1 czerwca do 30 sierpnia

2. Moduł II
1) semestr letni 2015/2016 od 15 marca do 30 marca
2) semestr zimowy 2016/2017 od 1 września do 10 października

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.pcpr.powiat.kraków.pl lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie PEFRON:www.pefron.pl.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana


    wsteczWstecz

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji