Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


INFORMACJA STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ SPES” - PROGRAM POMOCY DZIECIOM

2020-02-12

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 5 marca br.
Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.dla-dzieci.spes.org.pl bazy danych.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ SPES” - PROGRAM POMOCY DZIECIOM"


INFORMACJA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2019-10-11

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"


500+ DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

2019-09-11

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Michałkiewicz odpowiada na pytania:
1. Komu i w jakiej kwocie przysługiwać będzie świadczenie 500 plus?
Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie osobom pełnoletnim, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem.
Będzie to kwota do 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych. W związku z tym osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 1100 zł), będą również miały możliwość ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego. Warto zaznaczyć, że do wspomnianej kwoty 1600 zł nie wliczają się m.in. ewentualne dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty czy renta rodzinna.

czytaj całość publikacji "500+ DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH"


ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

2019-08-16

Prezydent podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, która czeka już jedynie na opublikowanie. Przypomnijmy, że ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI "


PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

2019-03-20

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

czytaj całość publikacji "PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”"


UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

2018-04-11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w 2018 r w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I
Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów lub ooprogramowania
Obszar A zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

czytaj całość publikacji "UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" "


PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - TURNUSY REHABILITACYJNE

2018-02-19

Czym jest turnus rehabilitacyjny?
Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.

czytaj całość publikacji "PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - TURNUSY REHABILITACYJNE"


JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? WEŹ UDZIAŁ W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2016-06-29

Informujemy, że w roku 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w krakowie realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" . Adresatami programu są osoby niepełnosprawne w wieku do 18 lat , w wieku aktywności zawodowej lub pracujące, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

czytaj całość publikacji "JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? WEŹ UDZIAŁ W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

  2016-03-23

  Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w roku 2016 kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” . program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  czytaj całość publikacji "UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlana

   Podstawa ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

   2015-10-02

   Aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w 14−to dniowym turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, należy spełniać następujące warunki:

   czytaj całość publikacji "Podstawa ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"


   informacji na temat bezpłatnego projektu związanego z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych

   2014-08-08

   Projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” skierowany jest do osób będącymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, oraz uczelni wyższych, pozostającymi bez zatrudnienia, dla których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończone 30 lat.

   czytaj całość publikacji "informacji na temat bezpłatnego projektu związanego z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych"


   Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

   2014-07-28

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowi informuje o możliwości uzyskania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych (posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności)

   czytaj całość publikacji "Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych"


   przejdź do góry...

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji