Aktualności


Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2019-03-22

W minioną środę tj. 20 marca 2019r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy tut. Ośrodku.
W spotkaniu oprócz pracowników socjalnych uczestniczyli przedstawiciele policji, służby zdrowia, nauczyciele oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Obecna była również nowa zawodowa kurator sądowa Pani Anna Dąbek.

Więcej w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

2019-03-20

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

czytaj całość publikacji "PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”"


PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 2019

2019-03-18

Aktywność fizyczna

Nie bez powodu u podstawy piramidy znajduje się aktywność fizyczna – rozumiana nie tylko jako typowy sport ale także: chodzenie po schodach, spacer, nordic walking, etc. Według Instytutu Żywności i Żywienia codziennie na aktywność fizyczną powinniśmy poświęcić przynajmniej 30-45 minut.

czytaj całość publikacji " PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 2019"

Dołączone pliki:


CZYM JEST PIECZA ZASTĘPCZA I DLACZEGO DZIECI SĄ UMIESZCZANE W PIECZY ZASTĘPCZEJ ?

2019-03-15

W przypadku gdy rodzice , pomimo udzielonego im wsparcia, nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania, obejmuje się je jedną z form pieczy zastępczej – rodzinnej lub instytucjonalnej.

Zatem system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania tym dzieciom.

czytaj całość publikacji "CZYM JEST PIECZA ZASTĘPCZA I DLACZEGO DZIECI SĄ UMIESZCZANE W PIECZY ZASTĘPCZEJ ?"


„EMERYTURA +” W KONSULTACJACH

2019-03-13

Trwają konsultacje programu „Emerytura+”. To jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Konsultacje potrwają do 28 marca br.
Program ma wejść w życie już w maju.
„Emeryturę+” w wysokości emerytury minimalnej, czyli od 1 marca br. 1100 zł brutto, otrzyma ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów (z czego 282 tys. to renciści socjalni).
W sumie uprawnionych będzie to ponad 9,72 mln osób. Świadczenie ma być wypłacane z urzędu, bez wypełniania wniosków.

czytaj całość publikacji "„EMERYTURA +” W KONSULTACJACH"


DLACZEGO KOBIETY TKWIĄ W PRZEMOCOWYM ZWIĄZKU – SIEDEM PRZYCZYN

2019-03-11

Latami trwają w związku, w którym są bite i poniżane. Wycofują zeznania, czym wręcz irytują otoczenie. Poznaj przyczyny, dlaczego tak trudno wyjść z relacji przemocowej.

Po pierwsze: strach i stereotypy
Ofiary przemocy często obawiają się o swoje życie. Niestety, często jest to obawa słuszna. W aktach spraw o znęcanie się często pojawiają się też zarzuty o groźby zabicia. Do zabójstw, niestety, czasami dochodzi.
Wiele z kobiet w których rodzinach dochodzi do przemocy, uważa, że tak musi być, że taki ich los, obwiniają siebie za to co je spotyka, starają się zachowywać tak, aby „nie prowokować” męża, czy partnera.


Więcej : w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny


PROMESY NA PROGRAMY PROSPOŁECZNE „SENIOR+” ‘MALUCH+”

2019-03-08

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się wczoraj briefing prasowy z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW Jacka Kowalczyka oraz dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie Marcina Kopcia. Tematem briefingu były programy „Maluch+”, „Senior+” i „Mama 4+” w Małopolsce.

Drugą częścią wydarzenia z udziałem ministra Stanisława Szweda było uroczyste wręczenie małopolskim samorządom promes w ramach programów „Maluch+” i „Senior+”.

czytaj całość publikacji "PROMESY NA PROGRAMY PROSPOŁECZNE „SENIOR+” ‘MALUCH+” "

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


„EMERYTURA+” OD 1 MAJA, „RODZINA 500+” NA KAŻDE DZIECKO – OD 1 LIPCA

2019-03-08

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podczas prezentacji „mapy drogowej” zmian zapowiedzianych w tzw. Nowej Piątce zadeklarowała, że projekt dotyczący dodatkowego świadczenia „Emerytura+” jest gotowy i może być zaprezentowany.
Projekt dotyczący świadczenia „500+” na każde dziecko ma być przedstawiony w połowie marca.
Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając harmonogram realizacji projektów tzw. Nowej Piątki, zapewnił, że rząd jest gotowy, by „wdrożyć rozwiązania bez zbędnych formalności dla wszystkich emerytów, rencistów emerytura od 1 maja”.
Mówiąc o programie „Rodzina 500+” stwierdził natomiast, że to program przełomowy. „My przez „Nową Piątkę” i nowe postulaty zbudowaliśmy fundament stabilności dla Polaków. To jest stabilność w obszarze pracy, rozwoju, potrzeb społecznych i potrzeb bytowych, bo bez nich ciężko podejmować decyzje życiowe” – mówił premier.

czytaj całość publikacji "„EMERYTURA+” OD 1 MAJA, „RODZINA 500+” NA KAŻDE DZIECKO – OD 1 LIPCA"


UWAGA RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH !

2019-03-06

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 30 marca br.
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

czytaj całość publikacji "UWAGA RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH !"


WYŻSZE EMERYTURY I RENTY OD 1 MARCA

2019-03-04

Od 1 marca nastąpiła modyfikacja obecnie obowiązujących zasad waloryzacji. Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł.

Jednocześnie najniższe świadczenia podniesione zostaną odpowiednio do 1100 zł oraz 825 zł (w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

czytaj całość publikacji "WYŻSZE EMERYTURY I RENTY OD 1 MARCA"


PROGRAM MAMA 4+ DZIŚ WCHODZI W ŻYCIE - PRZYPOMINAMY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

2019-03-01

1 marca czyli w dniu dzisiejszym oficjalnie wystartuje program Mama 4 plus. Do ZUS-u już wpływają wnioski o przyznanie świadczenia.

Jak wyliczają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w całym kraju jeszcze przed formalnym terminem rozpoczęcia ich przyjmowania, do ZUS wpłynęło ponad 3 tysiące wniosków o tzw. emerytury matczyne.

Kto może starać się o emerytury matczyne?

czytaj całość publikacji "PROGRAM MAMA 4+ DZIŚ WCHODZI W ŻYCIE - PRZYPOMINAMY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE"


INAUGURACYJNA SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW

2019-02-28

W dniu wczorajszym odbyła się pierwsza sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Obrady otworzyła i poprowadziła Pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy.
W posiedzeniu oprócz Radnych Seniorów udział wzięli: Pan Marek Jamborski - Wójt Gminy, Pani Anna Szymczyk-Sierak – Sekretarz Gminy oraz grupa osób, która zainicjowała powstanie Gminnej Rady Seniorów: Pani Barbara Kazior – Prezes Fundacji MILA, Pani Renata Wiss, Pani Grażyna Bebak, Pani Katarzyna Prusak, Pani Elżbieta Turek, Pani Renata Rumińska-Busz /wybrana do Rady Seniorów/ a także Pani Aneta Bilnicka – koordynator ds. senioralnych fundacji MILA.

czytaj całość publikacji "INAUGURACYJNA SESJA GMINNEJ RADY SENIORÓW"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  SKRZYDŁA DOBROCI 2018 ROZDANE !

  2019-02-27

  W piątek 22 lutego 2019 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Baranówce odbyła się, już po raz czwarty, finałowa Gala Plebiscytu „Skrzydła Dobroci. Plebiscyt ten organizowany jest z inicjatywy radnych Gminy, działających w Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

  czytaj całość publikacji "SKRZYDŁA DOBROCI 2018 ROZDANE !"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   GRUPA KOREKCYJNO- EDUKACYJNA

   2019-02-26

   „ DLA DOBRA RODZINY”

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż w chwili obecnej trwa rekrutacja do grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji. Spotkania w.w grupy prowadzone będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20.
   Zajęcia grupy odbywać się będą raz w tygodniu, popołudniami w wymiarze 3 godzin zegarowych. Cały program obejmie 60 godzin dydaktycznych (15 spotkań).   Więcej : w zakładce Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


   BEZPIECZNY SENIOR – NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !

   2019-02-25

   CZĘŚĆ II

   Seniorzy tracą miliony - metodą „na wnuczka” ,”na policjanta” a oszuści wciąż wymyślają kolejne sposoby wyłudzania od nich pieniędzy.

   Osoby starsze to łatwy cel – wykorzystuje się ich łatwowierność, słabość, potrzebę pomagania bliskim czy niewiedzę , ale też trudną sytuację materialną i kłopoty ze zdrowiem a oszuści wymyślają coraz bardziej wyrafinowane sposoby by wyłudzania pieniędzy.

   SENIORZE PAMIĘTAJ !

   - jeżeli dzwoni osoba podająca się za twojego wnuka, jak najszybciej powiadom o tym rodzinę

   -bądź podejrzliwy i nie wpuszczaj obcych do mieszkania

   Więcej : w zakładce Seniorzy


   BEZPIECZNY SENIOR – NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !

   2019-02-22

   CZĘŚĆ I

   Seniorzy tracą miliony - metodą „na wnuczka” ,”na policjanta” a oszuści wciąż wymyślają kolejne sposoby wyłudzania od nich pieniędzy.

   Osoby starsze to łatwy cel – wykorzystuje się ich łatwowierność, słabość, potrzebę pomagania bliskim czy niewiedzę , ale też trudną sytuację materialną i kłopoty ze zdrowiem a oszuści wymyślają coraz bardziej wyrafinowane sposoby by wyłudzania pieniędzy.

   Więcej : w zakładce Seniorzy


   PODZIĘKOWANIA

   2019-02-20

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Dominikowskiemu z Wilkowa za wieloletnią bezinteresowną pomoc jaką okazuje wielodzietnej rodzinie zamieszkującej naszą gminę .
   Pamięta o urodzinach dzieciaków i prezentach mikołajowych. Nigdy nie zjawia się z pustymi rękami, wywołując uśmiech na małych buziach .
   Panie Piotrze dziękujemy .


   USTAWA „MAMA 4+” OPUBLIKOWANA. KTO DOSTANIE ŚWIADCZENIE ? WARUNKI, ZASADY

   2019-02-20

   W dniu 18.02.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019r. poz. 303).
   Przypomnijmy, że wskazane świadczenie może być przyznane na wniosek:

   1) matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
   2) ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

   czytaj całość publikacji "USTAWA „MAMA 4+” OPUBLIKOWANA. KTO DOSTANIE ŚWIADCZENIE ? WARUNKI, ZASADY"


   CZYM ZAJMUJE SIĘ RZECZNIK PRAW DZIECKA

   2019-02-18

   Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
   - prawa do życia i ochrony zdrowia,
   - prawa do wychowania w rodzinie,
   - prawa do godziwych warunków socjalnych,
   - prawa do nauki.

   czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJE SIĘ RZECZNIK PRAW DZIECKA"


   KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W MAŁOPOLSCE – PODSUMOWANIE ROKU 2018

   2019-02-15

   Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego regionu wciąż cieszy się ogromną popularnością.

   Tylko w 2018 roku na terenie Małopolski naniesiono 52 726  zagrożeń z których 62% zostało potwierdzonych. Dotyczyły one głównie niewłaściwego parkowania (25 503 przypadków tj. ok. 48% wszystkich zgłoszeń), przekraczania dozwolonej prędkości (10 581 przypadków czyli nieco ponad 20% wszystkich zgłoszeń) oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (5 184 zgłoszeń tj. ok 10%).

   czytaj całość publikacji "KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W MAŁOPOLSCE – PODSUMOWANIE ROKU 2018"


   WNIOSEK NA „KLUB SENIOR +” DOFINANSOWANY !

   2019-02-13

   Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie w ramach Programu SENIOR +

   Wniosek na „Utworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora” w miejscowości Kocmyrzów,
   złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca” na liście wniosków do dofinansowania.

   Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, iż złożona przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oferta o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert – Program Wieloletni „SENOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn. „Utworzenie i wyposażenie ‘Klubu Seniora’ w miejscowości Kocmyrzów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca” została zakwalifikowana do dofinansowania.


   Więcej w zakładce: EFS i projekty


   SKŁAD GMINNEJ RADY SENIORÓW

   2019-02-13

   Jak już wcześniej informowaliśmy, w minionych tygodniach na zebraniach wiejskich w naszej gminie odbywały się wybory do Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca, powołanej przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
   Głównym celem działania Gminnej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności osób starszych w społeczności gminnej.

   Gminna Rada Seniorów składa się z 10-25 osób.
   Każde spośród 25 sołectw mogło delegować do Rady jednego przedstawiciela.

   Więcej: w zakładce Seniorzy


   ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

   2019-02-11

   Dzisiaj Światowy Dzień Chorego – święto chrześcijańskie obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku

   Celem Dnia Chorego jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na :
   - konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym,
   - dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim duchowej
   - włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich,
   - popieranie zaangażowania wolontariatu

   Poniżej zamieszczamy artykuł o hospicjum , który wpisuje się w obchody Światowego Dnia Chorych


   HOSPICJUM

   2019-02-11

   Hospicjum to miejsce, w którym człowiek może otrzymać pomoc jakiej często nie są w stanie dać im bliscy w domu.

   Hospicjum kojarzy się ludziom z miejscem umierania. Tak więc informacja, że człowiek ma się tam znaleźć napawa lękiem i konfrontuje z końcem życia. Mało kto zdaje sobie sprawę, że niektóre osoby chore są tam czasowo i z różnych powodów wracają do domu.
   Najczęściej jednak jest to miejsce, gdzie w godnych warunkach, mając specjalistyczną opiekę medyczną ludzie dokańczają swoje życie.

   czytaj całość publikacji "HOSPICJUM"


   FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

   2019-02-08

   Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.
   Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.

   czytaj całość publikacji "FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI"


   WNIOSEK GOPS „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” ZAKWALIFIKOWANY DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSOWEGO

   2019-02-06

   W grudniu 2018 roku został złożony przez nasz Ośrodek wniosek do otwartego konkursu ofert Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2019”.

   czytaj całość publikacji "WNIOSEK GOPS „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” ZAKWALIFIKOWANY DO KOLEJNEGO ETAPU KONKURSOWEGO"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    PODZIĘKOWANIA

    2019-02-06

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  składa serdeczne podziękowania  Panu Doktorowi Michałowi Jastrzębskiemu z  Przychodni  Zdrowia w Kocmyrzowie za  wzorcową współpracę z pracownikami socjalnymi Ośrodka  w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych mieszkańców naszej gminy.
     
    Bezinteresowna pomoc i wsparcie okazywane nam  przez Pana Doktora, działania wspólnie z nami w  często trudnych i zaniedbanych   środowiskach podopiecznych pomocy społecznej  oraz przekonanie, że zawsze możemy liczyć na Pana Doktora są  doskonałym potwierdzeniem, że tytuł "Lekarza roku" trafił do właściwego człowieka.
     
    Panie Doktorze serdecznie dziękujemy. 


    DZIŚ DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

    2019-02-05

    Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.

    Głównym celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

    czytaj całość publikacji "DZIŚ DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU "


    CZYM ZAJMUJE SIĘ MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

    2019-02-04

    W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „praca”, „zabezpieczenie społeczne” i "rodzina".

    czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJE SIĘ MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"


    KARTA DUŻEJ RODZINY - JAK JĄ OTRZYMAĆ ?

    2019-02-01

    Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek. Jedna osoba może złożyć wniosek o Karty dla całej rodziny. Ten, który go składa w imieniu rodziny, musi wpisać w formularzu dane rodziców, ewentualnie małżonka rodzica oraz dzieci. Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci.
    Co ważne – wniosek o wydanie Karty Dużej może wypełnić każdy pełnoletni jej członek. O KDR dla rodziców, których dzieci są już dorosłe, mogą wnioskować także dzieci.

    czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY - JAK JĄ OTRZYMAĆ ?"


    NIEDOŻYWIENIE SENIORÓW - CZĘSTE I NIEBEZPIECZNE

    2019-01-30

    Niedożywienie dotyka większość osób w wieku podeszłym. Choć jest poniekąd zjawiskiem naturalnym, należy je traktować jak stan chorobowy, który wymaga wsparcia.
    Spadek aktywności życiowej, samotność, depresja, brak motywacji do codziennego funkcjonowania, a także przyczyny ekonomiczne często kończą się zaniedbywaniem przez seniorów jedzenia. Oprócz warunków socjalnych na niedożywienie u osób starszych wpływają także zmiany, jakie zachodzą w organizmie - wraz z wiekiem pogłębia się bowiem upośledzenie wchłaniania w przewodzie pokarmowym, a w wyniku zmian metabolicznych tracimy tkankę kostną, masę tkanki mięśniowej, zmniejsza się procentowy udział tkanki tłuszczowej, maleje udział wody. Dodatkowo z wiekiem „tępią” się zmysły, zatem pogarsza się zarówno węch i odczuwanie smaku. Nic dziwnego, że osoby w podeszłym wieku po prostu nie mają apetytu.

    Więcej: w zakładce Seniorzy


    ALKOHOLIZM - JAK ZERWAĆ Z NAŁOGIEM

    2019-01-28

    Uzależnienie od alkoholu to choroba zaprzeczeń. O tym, kto jest na nią szczególnie narażony, jakie są jej nieoczywiste skutki i jak ją skutecznie wyleczyć – opowiada dr Bohdan Tadeusz Woronowicz, psychiatra, który leczy uzależnionych już od 45 lat.

    czytaj całość publikacji "ALKOHOLIZM - JAK ZERWAĆ Z NAŁOGIEM"


    PROJEKT BEZPŁATNE LEKI 75+ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

    2019-01-25

    1. Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+?
    - Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
    - Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
    - Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

    czytaj całość publikacji "PROJEKT BEZPŁATNE LEKI 75+ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA"


    PROGRAM „MAMA 4+” PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD

    2019-01-23

    Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Świadczenie będzie wypłacane od marca.

    czytaj całość publikacji "PROGRAM „MAMA 4+” PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD"


    PIĘĆ WAŻNYCH ZMIAN DLA RODZINY

    2019-01-21

    Poprawa jakości życia rodzin, lepsza opieka nad dziećmi, większe wsparcie, cyfryzacja i zniżki w codziennych zakupach – ostatnie trzy lata to duże zmiany w polityce rodzinnej.

    czytaj całość publikacji "PIĘĆ WAŻNYCH ZMIAN DLA RODZINY"


    CHCESZ POMAGAĆ? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

    2019-01-18

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
    Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
    Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

    czytaj całość publikacji "CHCESZ POMAGAĆ? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ"


    WZROSNĄ RENTY I EMERYTURY SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ USTAWY

    2019-01-16

    W grudniu minionego roku, Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent.
    Oznacza to, że od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł, z kolei najniższe będą wynosiły 1100 zł.

    czytaj całość publikacji "WZROSNĄ RENTY I EMERYTURY SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ USTAWY"


    PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA

    2019-01-14

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku OPIEKUN DOMOWY na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

    Zakres obowiązków to:

    - pomoc w codziennych czynnościach życiowych takich jak sporządzanie posiłków, robienie zakupów, sprzątanie, higiena,
    - umawianie wizyt u lekarza,
    - załatwianie spraw bieżących i urzędowych,
    - organizowanie wolnego czasu.

    Zainteresowanych prosimy o kontakt z tut. GOPS.
    Tel. 12 387-14-99, 12 387-11-10.


    PIĘĆ WAŻNYCH ZMIAN NA RYNKU PRACY

    2019-01-14

    Spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń i ochrona pracowników – to najważniejsze zmiany, które zaszły na rynku pracy w ciągu ostatnich trzech lat.

    czytaj całość publikacji "PIĘĆ WAŻNYCH ZMIAN NA RYNKU PRACY"


    BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE W NASZEJ GMINIE

    2019-01-11

    Porady obejmują swym zakresem różnorodną tematykę, m.in. poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy domowej, dla osób bezrobotnych, prawa pacjenta, prawo pracy, prawo podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych.
    Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

    czytaj całość publikacji "BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE W NASZEJ GMINIE"


    INFORMACJA W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU DOŻYWIANIA

    2019-01-09

    Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy rządowy wieloletni program pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 .Tym samym zastąpił on dotychczasowy realizowany do końca ub. roku program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” .
    Nowy program , podobnie jak poprzednio realizowany również daje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie bezpłatnego gorącego posiłku w szkole dla uczniów wymagających tej formy pomocy.

    czytaj całość publikacji "INFORMACJA W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU DOŻYWIANIA "


    WNIOSEK NA „KLUB SENIOR +” ZŁOŻONY

    2019-01-07

    W miniony czwartek (3 stycznia) został złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015- 2020 , edycja 2019 r.

    Więcej w zakładce: EFS


    DANINA SOLIDARNOŚCIOWA DLA NAJBOGATSZYCH OD 2019 ROKU

    2019-01-04

    Sejm uchwalił w/w ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

    Zgodnie z zapisami w ustawie danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych będzie wynosiła 4% od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy.

    czytaj całość publikacji "DANINA SOLIDARNOŚCIOWA DLA NAJBOGATSZYCH OD 2019 ROKU"


    PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

    2019-01-02

    CZĘŚĆ XI

    DEPRESJA - KIEDY UDAĆ SIĘ DO LEKARZA?

    Warto (i trzeba!) skorzystać z pomocy lekarskiej kiedy obniżony nastrój utrzymuje się powyżej dwóch tygodni, towarzyszy mu brak odczuwania przyjemności i znaczne zmniejszenie zainteresowania dotychczasowymi aktywnościami.

    Depresji stosunkowo często towarzyszą zaburzenia lękowe, trudności z koncentracją i pamięcią, które również są wskazaniem do porozmawiania ze specjalistą.

    czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


    HIPOTERMIA - KIEDY ZIMNO ZABIJA

    2018-12-31

    Siarczyste mrozy stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko osób bezdomnych i nadużywających alkoholu.
    Dowiedz się jak uniknąć nadmiernego wychłodzenia organizmu oraz jak reagować w przypadku znalezienia osoby w stanie hipotermii.

    czytaj całość publikacji "HIPOTERMIA - KIEDY ZIMNO ZABIJA"


    JASIEK MELA - PODRÓŻNIK, PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „POZA HORYZONTY” O TRAKTOWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

    2018-12-28

    Zdaniem Jana Meli, otoczenie nie powinno stwarzać wobec osób niepełnosprawnych sztucznego dystansu. Trzeba traktować je na równi, w miarę możliwości wspierać, pomagać i aktywizować, a jednocześnie wymagać. Podróżnik przyznaje, że wie, jak to jest czuć się człowiekiem drugiej kategorii, kimś, kto pewne rzeczy może, a innych już nie. Od początku zabiegał jednak o to, żeby być traktowanym uczciwie, czyli bez żadnej litości – ani lepiej, ani gorzej.

    czytaj całość publikacji " JASIEK MELA - PODRÓŻNIK, PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „POZA HORYZONTY” O TRAKTOWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"


    ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

    2018-12-24

    Zdrowych , spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
    a w nadchodzącym Nowym Roku wiele radości ,
    szczęścia i wszelkiej pomyślności
    Mieszkańcom naszej gminy ,
    życzą :
    Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     NIEPEŁNOSPRAWNE RODZEŃSTWO

     2018-12-19

     Masz szczęśliwą rodzinę, udanego kilkuletniego synka. Ale kolejne dziecko , które urodziłaś jest niepełnosprawne.
     Jak poradzić sobie w takiej sytuacji, jak traktować starsze zdrowe dziecko, jak ułożyć relacje między rodzeństwem? Jak opiekując się młodszym chorym nie zapomnieć o starszym zdrowym?

     czytaj całość publikacji "NIEPEŁNOSPRAWNE RODZEŃSTWO"


     III MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE WIGILIJNE

     2018-12-18

     W miniony piątek – 14 grudnia - już trzeci rok z rzędu - przy wspólnym świątecznym stole spotkali się samotni, starsi, niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy. Były też rodziny wychowujące po kilkoro dzieci.
     Przybyłym na uroczystość licznym gościom ciepłe, serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne złożył obecny na spotkaniu Wójt Gminy – Pan Marek Jamborski, dołączając do życzeń drobny , słodki upominek .

     czytaj całość publikacji "III MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE WIGILIJNE"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


      UWAGA NA HAŁAS !

      2018-12-17

      Niechciane dźwięki to niedoceniane zagrożenie, które zaburza pracę, naukę, wypoczynek i zwiększa ryzyko wielu chorób.
      Obecnie wciąż buduje się mieszkania przy ruchliwych ulicach. Tymczasem szczególnie groźny jest hałas nocny. Działa destrukcyjnie przede wszystkim poprzez generowanie stresu utrudniającego sen, zaburzającego metabolizm, a nawet pracę mózgu.

      czytaj całość publikacji "UWAGA NA HAŁAS !"


      KOMUNIKAT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA WAŻNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

      2018-12-14

       Zarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich już TERAZ, a do 27 grudnia złóż wniosek o wypłatę pomocy na start.

      Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają do rejestracji wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zainteresowane są możliwością zyskania osobowości prawnej oraz ubiegania się o pomoc finansową. Warunkiem otrzymania do 5 tysięcy złotych wsparcia na start jest złożenie wniosku o rejestrację jak najszybciej, najlepiej do 14 grudnia. Do 27 grudnia trzeba będzie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy. To gwarancja otrzymania wsparcia.

      czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA WAŻNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH"


      WYBORY DO GMINNEJ RADY SENIORÓW

      2018-12-12

      Uprzejmie informujemy, że w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. odbędą się na zebraniach wiejskich wybory do Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca, powołanej przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Uchwałą Nr XLI/324/2018 r. z dnia 22.06.2018 r.

      czytaj całość publikacji "WYBORY DO GMINNEJ RADY SENIORÓW"


      KARTKA DLA SENIORA

      2018-12-10

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy składa serdeczne podziękowania wszystkim uczniom z działających na terenie naszej gminy Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum za włączenie się do akcji „Kartka dla Seniora”.
      Do Ośrodka wpłyneła bardzo duża ilość pięknie wykonanych kartek świątecznych z życzeniami , które za pośrednictwem pracowników socjalnym będą przekazane osobom starszym, samotnym , pozbawionym bliskiej rodziny.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


       PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

       2018-12-07

       CZĘŚĆ X

       4. DBAMY O KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ I POPRAWĘ SAMOPOCZUCIA

       Przyczyn obniżenia nastroju i mniejszej chęci do działania może być wiele. Istnieje jednak kilka prostych sposobów, by zadbać o swoją kondycję psychiczną i poprawić samopoczucie.

       czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


       PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA

       2018-12-03

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku OPIEKUN DOMOWY na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

       czytaj całość publikacji "PRACA W GOPS DLA OPIEKUNA"


       UZALEŻNIENIE OD GIER KOMPUTEROWYCH TO CHOROBA?

       2018-12-03

       Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała uzależnienie od gier na listę jednostek chorobowych w nowej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

       Można powiedzieć, że Światowa Organizacja Zdrowia zrobiła duży krok w przyszłość. Uznała bowiem – po raz pierwszy w historii – uzależnienia od gier (komputerowych, video) jako chorobę. 

       czytaj całość publikacji "UZALEŻNIENIE OD GIER KOMPUTEROWYCH TO CHOROBA?"


       PODSUMOWANIE NIEKTÓRYCH PROGRAMÓW MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

       2018-11-30

       RODZINA 500+
       Program „Rodzina 500+” wprowadzono 1 kwietnia 2016 r. To nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach (przy kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnością ) otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Wsparcie otrzymują także dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

       czytaj całość publikacji "PODSUMOWANIE NIEKTÓRYCH PROGRAMÓW MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"


       HEJT - MOWA NIENAWIŚCI

       2018-11-28

       Hejt, hejter, hejtować. Słowa te są ostatnio bardzo popularne w Internecie. Jednak nie każdy wie, czym tak naprawdę jest hejt i skąd wzięło się to pojęcie. Wiadomo za to, że internauci lubią hejtować celebrytów, dziennikarzy, a najbardziej -  polityków ! Pojawiają się nawet oskarżenia, że jeden partie nasyłają na inne hejterów, by ci obrażali przeciwników w sieci.

       czytaj całość publikacji "HEJT - MOWA NIENAWIŚCI"


       WSPÓLNE  SZKOLENIE  DLA PRACOWNIKÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ I NAUCZYCIELI

       2018-11-27

       W dniu 23 listopada 2018 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się kolejne szkolenie  z Wiesławem Sokolukiem -  seksuologiem , pedagogiem , terapeutą. Szkolenie dot. umiejętności dialogu  z młodzieżą w obszarze rozwoju psychoseksualnego i problemów seksualnych.

       czytaj całość publikacji "WSPÓLNE  SZKOLENIE  DLA PRACOWNIKÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ I NAUCZYCIELI"


       20- LECIE MAŁOPOLSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

       2018-11-26

       Już 20 lat przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie działa Forum Pomocy Społecznej zrzeszające pracowników pomocy społecznej.
       Comiesięczne spotkania członków Forum to okazja to różnego rodzaju szkoleń , pomagających pracownikom w rozwiązywaniu problemów zawodowych , jak również to okazja do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń poszczególnych ośrodków pomocy społecznej.

       czytaj całość publikacji "20- LECIE MAŁOPOLSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ"


       CZYM ZAJMUJĄ SIĘ OCHOTNICZE HUFCE PRACY

       2018-11-23

       Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży w przedziale wiekowym 15-24 lata. Ponadto, realizują zadania w zakresie kształcenia oraz wychowania ludzi młodych pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

       czytaj całość publikacji "CZYM ZAJMUJĄ SIĘ OCHOTNICZE HUFCE PRACY"


       DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

       2018-11-21

       DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO to polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.

       Dzień ten upamiętnia legendarne dziś, spotkanie w miejscowości Charzykowy, zorganizowane w listopadzie 1989 roku. Było to trzydniowe spotkanie, w którym uczestniczyli delegaci urzędów wojewódzkich ds. społecznych i zdrowia oraz zaproszeni goście. Województw było wtedy 49.

       czytaj całość publikacji "DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        RODZINY WIELODZIETNE - BLISKOŚĆ, GŁĘBOKIE RELACJE, WSPARCIE

        2018-11-19

        Tradycyjny model rodziny ulega ciągłym zmianom. Rodzina nie wygląda już tak, jak 100, 50, czy nawet 20 lat temu. 

        czytaj całość publikacji "RODZINY WIELODZIETNE - BLISKOŚĆ, GŁĘBOKIE RELACJE, WSPARCIE"


        JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO HOSPITALIZACJI ?

        2018-11-16

        Wszyscy oczywiście chcielibyśmy zawsze być zdrowi.
        Niestety - ludzie chorują i może czasami również nam przyjdzie się zmierzyć z wyzwaniem jakim jest pobyt w szpitalu.
        Stąd też podajemy poniżej kilka wskazówek jak przygotować się do hospitalizacji.

        czytaj całość publikacji "JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO HOSPITALIZACJI ?"


        PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

        2018-11-14

        CZĘŚĆ IX

        3. DBAMY O KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ I POPRAWĘ SAMOPOCZUCIA

        Przyczyn obniżenia nastroju i mniejszej chęci do działania może być wiele. Istnieje jednak kilka prostych sposobów, by zadbać o swoją kondycję psychiczną i poprawić samopoczucie.

        czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


        KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR) A KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?

        2018-11-13

        Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Ma też prawo do natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego jeśli zagrożone jest jego zdrowie lub życie.

        czytaj całość publikacji "KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR) A KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?"


        RZECZNIK PRAW PACJENTA

        2018-11-09

        Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

        czytaj całość publikacji "RZECZNIK PRAW PACJENTA"


        RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA TZW .”PAKIET ALIMENTACYJNY”

        2018-11-07

        Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

        Projekt przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań służących poprawie ściągalności alimentów. Stanowi realizację tzw. „pakietu alimentacyjnego” zawartego w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, przyjętym przez rząd w 2017 r.

        czytaj całość publikacji "RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA TZW .”PAKIET ALIMENTACYJNY”"


        PROJEKT RZĄDOWY - LEKI 75+

        2018-11-05

        Dane statystyczne za rok 2017:

        - 2,2 mln seniorów, którzy skorzystali z bezpłatnych leków
        - 564 mln zł na realizację projektu w 2017 roku
        - 40 mln wydanych opakowań bezpłatnych leków dla seniorów
        - 15 mln zrealizowanych recept z kodem uprawniającym „S”
        - 1530 pozycji na liście leków 75 plus

        czytaj całość publikacji "PROJEKT RZĄDOWY - LEKI 75+"


        WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

        2018-10-31

        Najbliższe dni to czas zadumy i refleksji nad życiem i przemijaniem.
        Nad tajemnicą życia, śmierci i wieczności.
        To dni w których naszym myślom trudno uciec od tego co nieuniknione: śmierci.

        czytaj całość publikacji "WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY "

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         TY LUB KTOŚ Z TWOJEJ RODZINY MA PROBLEM Z ALKOHOLEM? PODPOWIADAMY ADRESY NIEKTÓRYCH PLACÓWEK , W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC

         2018-10-29

         Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA
         os. Kolorowe 21, 31-941 Kraków
         tel./fax. 12 644 45 55
         www.poradnia-pema.pl

         Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu „ALKO MED”
         os. Młodości 9, 31-915 Kraków
         tel./fax. 12 644 37 14 w.21, 512 981 617

         czytaj całość publikacji "TY LUB KTOŚ Z TWOJEJ RODZINY MA PROBLEM Z ALKOHOLEM? PODPOWIADAMY ADRESY NIEKTÓRYCH PLACÓWEK , W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC"


         POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG MAŁOPOLSKI

         2018-10-26

         Wśród nas żyją osoby dotknięte różnorodnymi dysfunkcjami.
         Jedną z takich dysfunkcji jest całkowita bądź częściowa utrata wzroku.
         Życie osób niewidomych bądź słabowidzących jest z pewnością trudniejsze niż osób zdrowych – napotykają bowiem na swej drodze wiele problemów i barier.
         Aby ułatwić im funkcjonowanie w społeczeństwie i pomóc w pokonywaniu trudności dnia codziennego powstał i działa Polski Związek Niewidomych, mający swój okręg również w Małopolsce.

         czytaj całość publikacji "POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG MAŁOPOLSKI"
         Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

         przejdź do góry...

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

         Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji