Aktualności


UWAŻAJ ABY „DOBRY START” NIE PADŁ ŁUPEM OSZUSTÓW !!

2018-07-20

1 lipca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. O przyznaniu świadczenia gmina lub powiat powiadomi rodzinę mailem.

Ministerstwo Rodziny przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod instytucje realizujące świadczenie.

czytaj całość publikacji "UWAŻAJ ABY „DOBRY START” NIE PADŁ ŁUPEM OSZUSTÓW !!"


ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDĄ WYŻSZE

2018-07-18

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

czytaj całość publikacji "ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDĄ WYŻSZE"


WSPÓŁPRACA GOPS ZE SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ W REALIZACJI PROJEKTU - POMOCĄ DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY

2018-07-16

Opiekujesz się starszą, niesamodzielną osobą? Nie możesz poradzić sobie w kwestiach związanych z opieką? Potrzebujesz wyjść z domu na kilka godzin, aby pozałatwiać ważne sprawy a nie masz z kim zostawić osoby będącej pod twoją opieką? Chciałabyś porozmawiać o swoich problemach z kimś kto ma podobną do twojej sytuację?
ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!!

więcej w zakładce: Europejski Fundusz Społeczny


PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

2018-07-11

CZĘŚĆ V

STRES W KONTEKŚCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Stres towarzyszy nam praktycznie przez cale życie .Jest czynnikiem współczesnej cywilizacji i codziennego życia .Potocznie uważa się, że zawsze ma charakter destrukcyjny i jest czynnikiem wywołującym wiele problemów i zaburzeń zdrowia psychicznego, co jest w wielu przypadkach mylne, bo stres może też działanie pozytywne np. motywujące nas do określonych zachowań i działań.

czytaj całość publikacji " PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM"


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

2018-07-10

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2018/2019 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od.01.08.2018 r można składać wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.
Przypominamy, że okres zasiłkowy 2017/2018 kończy się dla świadczenia z funduszu alimentacyjnego w dniu 30 września 2018 r., natomiast dla świadczeń rodzinnych 31 października 2018 r.

czytaj całość publikacji "TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019"


NIE TAK SZYBKO Z TABLETKĄ !!

2018-07-09

Wyglądają jak leki, a nimi nie są, to znaczy - nie leczą. Mogą mieć za to – tak jak leki – działania niepożądane. Mowa o ulubionych przez Polaków suplementach diety.
Z ubiegłorocznych badań wynika, że w naszym kraju aż 72 proc. osób przyjmuje suplementy diety.
Reklama jest dźwignią handlu i przykład wzrostu sprzedaży suplementów diety oraz wydatków ich producentów na reklamę potwierdzają tę tezę. Analizy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wskazują, że w ciągu 20 lat udział reklam produktów prozdrowotnych wzrósł z 7 proc. w 1997 r. do blisko 25 proc. w 2015 roku. Z kolei raport " Co łykają Polacy? Rynek Suplementów Diety. Bezpieczeństwo, trendy, regulacje" opracowany przez Aliant Consulting Group. sugerował, że sprzedaż suplementów diety w naszym kraju w 2017 r. przekroczy 4 mld zł.

czytaj całość publikacji "NIE TAK SZYBKO Z TABLETKĄ !!"


CZYM SĄ MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII ?

2018-07-05

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii.
W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wchodzi co najmniej jedna ze szkół: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne lub szkoła ponadgimnazjalna specjalna. W uzasadnionych przypadkach może funkcjonować MOS, który nie zapewnia całodobowej opieki wychowankom. Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

czytaj całość publikacji "CZYM SĄ MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII ?"


PROJEKT " STAWIAM NA ROZWÓJ"

2018-06-29

Informujemy , że złożony przez nasz Ośrodek projekt "STAWIAM NA ROZWÓJ" uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania .

więcej : w zakładce Europejski Fundusz Społeczny


DOPALACZE WCIĄŻ GROŹNE !!! RODZICE / OPIEKUNOWIE - ZWRACAJCIE UWAGĘ NA TO CO ROBIĄ WASZE DZIECI !!!

2018-06-26

Okres letni, w tym głównie wakacje i związana z tym duża ilość czasu wolnego sprzyja eksperymentowaniu przez dzieci i młodzież z różnymi środkami psychoaktywnymi. Do najniebezpieczniejszych z nich należą tzw. dopalacze (ang. smarts). Jest to termin używany potocznie i określa grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym. Oficjalna, ustawowa nazwa tzw. dopalaczy to środki zastępcze.

czytaj całość publikacji "DOPALACZE WCIĄŻ GROŹNE !!! RODZICE / OPIEKUNOWIE - ZWRACAJCIE UWAGĘ NA TO CO ROBIĄ WASZE DZIECI !!! "


VIII DNI GMINY ZA NAMI

2018-06-25

Trwające w miniony weekend Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca obfitowały w szereg atrakcji.
Zaprezentowały się m.inn. działające na naszym terenie Stowarzyszenia.
I tak : Stowarzyszenie KOLIBABY, które prowadzi "Klubik u Babci i Wnuczka" zaprezentowało w pierwszym dniu wyroby rękodzielnicze , które są efektem pracy seniorek i dzieci. W drugim dniu trwały warsztaty robienia ozdób z koralików i sznureczków skierowane do dzieci z naszej gminy.

czytaj całość publikacji "VIII DNI GMINY ZA NAMI "


ŚWIADCZENIE "DOBRY START" W PIECZY ZASTĘPCZEJ

2018-06-25

Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej.

Program ten skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIE "DOBRY START" W PIECZY ZASTĘPCZEJ"


POWSTANIE 'GMINNEJ RADY SENIORÓW

2018-06-22

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
W statucie wskazany jest sposób wyboru członków Rady Seniorów i określone są zasady jej działania.
Po uprawomocnieniu się uchwały, Wójt Gminy zarządzi wybory według zasad określonych w statucie.

Tym samym gmina Kocmyrzów-Luborzyca dołączyła do grona gmin w których głos pokolenia seniorów będzie wyraźnie słyszalny.

czytaj całość publikacji "POWSTANIE 'GMINNEJ RADY SENIORÓW"


WSPÓŁPRACA GOPS ZE SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ W REALIZACJI PROJEKTU

2018-06-21

W ostatnich dniach został podpisany LIST INTENCYJNY dotyczący współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Spółdzielnią Socjalną "Merchant" z Krakowa w ramach realizacji projektu wspierającego faktycznych opiekunów osób starszych i niesamodzielnych z terenu Krakowa i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

więcej w zakładce : Europejski Fundusz Społeczny


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2018-06-19

W minionym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy tut. Ośrodku.
W spotkaniu oprócz pracowników socjalnych uczestniczyli przedstawiciele policji, służby zdrowia i nauczyciele. Był również obecny kurator sądowy oraz psycholog prowadzący poradnictwo w miejscowym Punkcie Konsultacyjnym

więcej : w zakładce Zespół Interdyscyplinarny


"DOBRY START"

2018-06-18

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski w wersji elektronicznej można składać już od 1 lipca.

czytaj całość publikacji ""DOBRY START""

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZAPRASZA

  2018-06-18

  Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2018 r (czwartek) o godz. 18.00 w SALI MEDIALNEJ Szkoły Podstawowej w Luborzycy odbędzie się kolejne spotkanie studentów UTW z lekarzem - Michałem Jastrzębskim.

  Tym razem tematem spotkania będzie zagadnienie dotyczące redukcji zażywanych przez seniorów leków.


  PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

  2018-06-11

  CZĘŚĆ IV  JAK DBAĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE

  Skuteczne sposoby świadomego dbania o zdrowie psychiczne są zależne od wieku i fazy rozwojowej każdego człowieka, począwszy od małego dziecka w wieku przedszkolnym aż po wiek senioralny. Każdy etap życia niesie za sobą inne zadania rozwojowe, inne wyzwania, potrzeby i oczekiwania, tym samym na każdym etapie życia mogą się pojawić związane z tym zagrożenia dla utrzymania równowagi psychicznej i nowe wyzwania wymagające wzmacniania zdrowia. Dotyczą one:

  czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM "


  MAŁOPOLSKI "TELE-ANIOŁ" W NASZEJ GMINIE

  2018-06-08

  Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przystąpiła w roku bieżącym do realizowanego po raz pierwszy projektu "Małopolski Tele-Anioł" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


  Więcej w zakładce: Europejski Fundusz Społeczny

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   CHCESZ POMAGAĆ? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

   2018-06-06

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
   Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
   Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

   czytaj całość publikacji "CHCESZ POMAGAĆ? ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ"


   ZBIEG PRAWA DO RENTY RODZINNEJ ORAZ RENTY SOCJALNEJ

   2018-06-04

   Po śmierci rodzica osoba niepełnosprawna może otrzymać rentę rodzinną. Jest ona wypłacana do końca życia osoby niepełnosprawnej, a nie tak jak w przypadku osoby zdrowej do 25 r.ż. w przypadku nauki.

   czytaj całość publikacji "ZBIEG PRAWA DO RENTY RODZINNEJ ORAZ RENTY SOCJALNEJ"


   UWAGA! NABÓR NA PRACOWNIKÓW MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

   2018-06-01

   Informujemy, że w związku z przejęciem przez Wojewodę Małopolskiegow Krakowie zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych , do 5 czerwca 2018 r , Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi nabór na pracowników do obsługi powyższego zadania.

   Więcej informacji o naborze i wymaganiach na stanowiska nastronie BIP Województwa Małopolskiego
   https://bip.malopolska.pl/muw,a,1454726,biuletyn-informacji-publicznej-z-26-maja-2018-r.html


   W KLUBIKU U BABCI I WNUCZKA RZĄDZI TRUSKAWKA

   2018-05-30

   W dniu wczorajszym w świetlicy w Pietrzejowicach odbyły się wyjazdowe zajęcia "Klubiku u Babci i wnuczka".
   Uczestnicy zajęć gościli w tym dniu przybyłych na wizytę studyjną 23 członków Lokalnej Grupy Działania z Mołdawii, którym na przykładzie Klubiku chcieli zaprezentować jak wygląda integracja dzieci z seniorami w naszej gminie.
   Zajęcia w świetlicy były najprościej rzecz ujmując "truskawkowe"


   Dzieci na początek wykonały piękne rysunki czerwonych owoców, później byly kolorowanki - również w temacie truskawki.
   Ponieważ praca była wyczerpująca, seniorki wspomogły dzieci truskawkowym koktajlem , który w specjalnym słoiczku z zakrętką i słomką smakował chyba wyśmienicie.

   więcej w zakładce: Seniorzy

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


    30 MAJA - ŚWIĘTO RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.

    2018-05-28

    Święto obchodzone jest od 2006 roku i ma służyć zwróceniu uwagi społeczeństwa na los dzieci osamotnionych oraz odrzuconych przez rodziców.

    KAŻDY ZASŁUGUJE NA MAMĘ I TATĘ


    Może któreś dziecko czeka właśnie na Ciebie ?

    Czym jest rodzina zastępcza?

    Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

    czytaj całość publikacji "30 MAJA - ŚWIĘTO RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO."


    CYBERPRZEMOC - WARSZTATY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

    2018-05-25

    Żyjemy w świecie, w którym Internet stał się powszechnym dobrem. Większość z nas dysponuje możliwościami dostępu do sieci. Dzieci i młodzież są w niej pozostawione często same sobie, bez nadzoru, wsparcia, kontroli. W przestrzeni Internetu może dochodzić do niebezpiecznych zjawisk, które definiujemy jako cyberbullying (cyberprzemoc).

    Należy dokonać wielu starań, by temat ten był dla dzieci i młodzieży często poruszany na zajęciach w szkole.
    Dlatego też z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy tut. GOPS w miesiącach marcu i kwietniu 2018 roku w II klasie Gimnazjum w Luborzycy odbyły się warsztaty dot. profilaktyki uniwersalnej cyberprzemocy.


    więcej w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


    WARSZTATY CYBERPRZEMOC W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOCMYRZOWIE

    2018-05-23

    CYBERPRZEMOC możemy zdefiniować jako prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych takich jak : SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie .
    Zjawisko to ma wiele form o zróżnicowanym poziomie szkodliwości. Ofiarami tej formy przemocy, są przede wszystkim dzieci i młodzież. Warto na ten temat wiedzieć dużo, aby móc bezpiecznie poruszać się po sieci.

    Z inicjatywy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie – Luborzycy , działającego przy tut. GOPS w dniu 22.05.2018 roku w Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie odbyło się spotkanie na temat: ,,Cyberprzemocy i bezpiecznego poruszanie się w sieci". Spotkanie przeznaczone było dla dzieci i młodzieży klas V, VI, VII oraz ich rodziców.


    Spotkanie przeprowadziła: mł.asp. Beata Dulewicz reprezentująca Referat Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej w Krakowie.


    więcej w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


    CO TO JEST PFRON?

    2018-05-22

    W mediach, szczególnie w ostatnim czasie często można usłyszeć słowo "PFRON".
    Być może część osób zastanawia się, co oznacza ten skrót - co to takiego ten PFRON i czym się zajmuje.

    Na początek rozszyfrujmy skrót . Otóż PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

    Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym a celem realizowanych przez PFRON programów jest zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

    czytaj całość publikacji "CO TO JEST PFRON?"


    PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE"

    2018-05-18

    „DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE” - to cykl artykułów poświęconych zdrowiu psychicznemu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym.Celem naszego cyklu jest promocja zdrowia psychicznego jak również wskazówki odnośnie działań służących temu zdrowiu.

    CZĘŚĆ III

    ZDROWIE PSYCHICZNE – O CO ZADBAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ?

    czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE" "


    TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO „TELE-ANIOŁA”

    2018-05-16

    GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCMYRZOWIE – LUBORZYCY PRZYPOMINA, ŻE TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ”

    Masz w swojej rodzinie, okolicy kogoś, kto ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego? A może sam ze względu na powyższe przyczyny nie jesteś w pełni osobą samodzielną? Jeśli tak, to Projekt „Małopolski Tele-Anioł” jest przeznaczony właśnie dla Ciebie lub osoby, którą znasz!

    czytaj całość publikacji "TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO „TELE-ANIOŁA” "


    BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

    2018-05-14

    Rozpoczęło się zgłaszanie zadań do 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego!

    Od 7 maja do 6 czerwca mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać swoje pomysły.

    Masz ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze, by dobrze służyły mieszkańcom regionu?

    Nie czekaj i już dziś zgłoś swój projekt w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

    czytaj całość publikacji "BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"


    ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE I URLOPY. JAK WYROBIĆ KARTĘ EKUZ ?

    2018-05-10

    Zbliża się okres wakacji i zagranicznych podróży. Wzrasta ryzyko, że możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy będąc poza naszym krajem będziemy potrzebowali opieki medycznej .

    Przypominamy, że w okresie wakacyjnym czas realizacji ulega wydłużeniu ze względu na większą niż zazwyczaj ilość składanych wniosków. Warto więc zawczasu zadbać o swoje ubezpieczenie.

    czytaj całość publikacji "ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE I URLOPY. JAK WYROBIĆ KARTĘ EKUZ ?"


    „MAŁOPOLSKI TELE - ANIOŁ” W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

    2018-05-08

    Gmina Kocmyrzów – Luborzyca przystąpiła do pilotażowego projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie.

    Projekt adresowany jest do mieszkańców Małopolski, którzy z powodów zdrowotnych niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielni i wymagają opieki lub wsparcia z u uwagi na niemożność samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej.

    czytaj całość publikacji "„MAŁOPOLSKI TELE - ANIOŁ” W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA"


    KARTA DUŻEJ RODZINY JESZCZE BARDZIEJ ATRAKCYJNA

    2018-05-07

    Po wprowadzeniu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzenia mobilne nadszedł czas na poszerzenie oferty skierowanej do rodzin wielodzietnych. Do dotychczasowego grona partnerów dołączają Grupa PZU, bank Pekao S.A. i PLL LOT, a Grupa LOTOS S.A. rozszerza swoją ofertę dla dużych rodzin.
    Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają m.in. możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

    czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY JESZCZE BARDZIEJ ATRAKCYJNA"


    RENTA SOCJALNA W GÓRĘ

    2018-05-02

    39,2% – o tyle wzrośnie renta socjalna od 2015 roku. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.
    Dzięki temu renta socjalna od 1 czerwca br. wyniesie 1029,80 zł brutto. Podwyżka jest realizacją jednego z postanowień porozumienia zawartego dwa dni temu przez rząd i część środowisk osób niepełnosprawnych.
    Z myślą o poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami od 1 marca 2017 roku rząd podwyższył rentę socjalną z 741,35 do 840 zł. To nie notowany wcześniej, 13-procentowy wzrost renty socjalnej, którym nie może wykazać się żaden poprzedni rząd. Wraz z tegoroczną waloryzacją rent i emerytur renta socjalna wzrosła do 865,03 zł. Tak wysokiego wzrostu świadczeń nie było od 5 lat. Na tym jednak nie koniec.

    czytaj całość publikacji "RENTA SOCJALNA W GÓRĘ "


    PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE"

    2018-04-30

    „DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE” - to cykl artykułów poświęconych zdrowiu psychicznemu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym.Celem naszego cyklu jest promocja zdrowia psychicznego jak również wskazówki odnośnie działań służących temu zdrowiu.

    czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE" "


    30 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI.

    2018-04-30

    Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie- Luborzycy działający przy tut. Ośrodku Pomocy Społecznej informuje, że 30 kwietnia 2017 roku obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

    W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.
    Bicie dzieci nie jest dobrą metodą wychowawczą
    Ma oczywiście działanie natychmiastowe, jednak jego efekty „uboczne” sprawiają, że naprawdę nie jest skuteczny.


    więcej w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


    HARMONOGRAM ZAJĘĆ W "KLUBIKU U BABCI I WNUCZKA" NA MIESIĄC MAJ

    2018-04-27

    Harmonogram w załączniku

    Dołączone pliki:


    DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

    2018-04-25

    Informujemy, że w dniu 11 maja 2018 r odbędzie się spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla nauczycieli i rodziców "Sięgnij po sukces" .
    Spotkanie odbędzie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 w Krakowie, ul. Wietora 7
    Plan spotkania:
    14.00 – 16.00
    - stoisko ZUS - zakładanie profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS
    - stoisko NFZ - zakładanie kont ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta)
    15.00 -15.45
    Prelekcja eksperta ZUS (renta socjalna, prewencja rentowa, ośrodki rehabilitacyjne).
    15.45 – 16.00
    Prelekcja eksperta NFZ (dofinansowanie do zaopatrzenia ortopedycznego, wyjazdy na leczenie
    uzdrowiskowe).


    PAKT NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI - DOSTĘPNOŚĆ+

    2018-04-24

    To jeden z programów zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego.
    GŁÓWNI ODBIORCY PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ +
    Beneficjentami Programu będą nie tylko osoby starsze czy z niepełnosprawnościami.
    Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, chorujący na Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się itp.
    Przyjęte w programie DOSTĘPNOŚĆ+ rozwiązania architektoniczne czy komunikacyjne będą uniwersalne a więc będą służyły także ludziom w pełni sprawnym (np. windy, podjazdy, informacja głosowa, oznaczenia dotykowe).

    czytaj całość publikacji "PAKT NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI - DOSTĘPNOŚĆ+"


    SZKOLENIA ZA BONY W MAŁOPOLSCE

    2018-04-20

    Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

    czytaj całość publikacji "SZKOLENIA ZA BONY W MAŁOPOLSCE"


    III FORUM SENIORA

    2018-04-19

    W miniony wtorek -17 kwietnia w Auli Auditorium Maximum w Krakowie odbyło się już po raz trzeci FORUM SENIORA.
    Zgromadziło jak co roku kilkuset seniorów z Małopolski co dowodzi , że jest ono dla nich bardzo ważne i potrzebne.

    Temat przewodni tegorocznego forum brzmiał: " Bez bólu do zdrowia. Osiągnięcia najnowszej medycyny".


    więcej w zakładce: Seniorzy


    RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA DRUGI DOM

    2018-04-18

    Lepsza praca z rodziną, rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, lepsze usamodzielnienie się wychowanków i mniejsza liczba adopcji zagranicznych – to cztery główne kierunki propozycji zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jakie na konferencji prasowej w dniu 16 kwietnia zaprezentowali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Bartosz Marczuk.

    czytaj całość publikacji "RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA DRUGI DOM"


    PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE"

    2018-04-16

    Dzisiejszym tekstemna stronie internetowej GOPS , rozpoczynamy cykl artykułów pod wspólnym tytułem

    „DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE” - poświęconych zdrowiu psychicznemu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym.

    Celem naszego cyklu jest promocja zdrowia psychicznego a także wskazówki odnośnie działań służących temu zdrowiu.    Przy opracowaniu cyklu korzystaliśmy z wielu źródeł:m.inn. opracowań psychologów – Pani Lucyny Muraszkiewicz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Katarzyny Wiśniewskiej i Leny Brożyny, Anny Kuliberdy – Poradnik zdrowia- psychologia, Serwisu Med.-forum-psychiatria, Portalu Zdrowie.

    czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM - "DBAM O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE" "


    UWAGA SENIORZY !! OSZUŚCI PODAJĄ SIĘ ZA PRACOWNIKÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ I FUNDACJI !!

    2018-04-13

    UWAGA SENIORZY !!

    Małopolscy policjanci ostrzegają przed nową metodą okradania osób starszych. Jej ofiarą padli już mieszkańcy Krakowa.

    Oszuści odwiedzają seniorów pod pretekstem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

    Złodzieje podający się za pracowników opieki społecznej wchodzą do mieszkań seniorów, przynoszą kawę. A potem proszą, by gospodarz zaparzył napój, który powoduje, że starszy człowiek, który razem z "gośćmi" pije kawę, traci przytomność na kilka godzin.
    Tak było w przypadku 88-latka z Krakowa, któremu "pracownik opieki społecznej " ukradł 900 zł i dokumenty. Śledczy ustalają tożsamość oszustki i sprawdzają, jakiej substancji użyła w celu uśpienia swojej ofiary.
    Do podobnego zdarzenia doszło w Brzesku, gdzie kobieta podająca się za akwizytora sprzętu rehabilitacyjnego okradła kobietę i jej córkę. Kobiety straciły przytomność, przyjmując substancję, która znajdowała się w przyniesionych przez akwizytorkę ciastkach.
    Kilka dni temu seniorkę z jednej z miejscowości małopolski w podobny sposób okradła kobieta podająca się pracownicę fundacji.
    SENIORZY !! BĄDŹCIE OSTROŻNI !!
    Policjanci apelują - zwłaszcza do osób starszych lub mieszkających samotnie - o ostrożność i rozsądek w kontaktach z nieznajomymi.
    Oszuści stosują różne metody, aby wyłudzić pieniądze.


    „PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH” WYKŁAD DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

    2018-04-13

    Z inicjatywy GOPS oraz UTW w dniu wczorajszym odbył się wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku dot. przemocy wobec osób starszych.

    Zajęcia prowadziła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Sylwia Zawalska-Wierzbińska.

    Słuchacze Uniwersytetu III Wieku zapoznali się z różnymi formami przemocy, obejmującymi nie tylko przemoc fizyczną, ale również przemoc psychiczną, ekonomiczną, instytucjonalną jak również zaniedbania wobec osób starszych.

    więcej w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


    SENIOR ZA KÓŁKIEM

    2018-04-12

    W wielu krajach świata obowiązują już specjalne wymogi lub ograniczenia wobec starszych kierowców. Na przykład w Finlandii są oni kierowani na obowiązkowe badania medyczne. We Francji uprawnienia do kierowania pojazdem po 70. roku życia wydawane są tylko na dwa lata i przedłużane pod warunkiem przejścia odpowiednich badań.

    Można się spodziewać, że coraz więcej krajów w Europie będzie wprowadzać specjalne przepisy prawa drogowego dedykowane seniorom. Według prognoz demograficznych w 2050 roku około 50 proc. populacji UE będą stanowić osoby w wieku ponad 50 lat. Starzenie się społeczeństwa dotyczy także Polski. Już dziś 22 proc. Polaków to osoby powyżej 60. roku życia, a kierowcy mający więcej niż 50 lat to obecnie najszybciej rosnąca grupa kierowców w naszym kraju.

    więcej: w zakładce Seniorzy


    UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

    2018-04-11

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w 2018 r w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia:

    Moduł I
    Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
    Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
    Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów lub ooprogramowania
    Obszar A zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

    więcej : w zakładce: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych


    WPŁYW SOLARIUM NA ZDROWIE - BADANIA W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020

    2018-04-09

    Narodowy Program Zdrowia 2016-20 wspomaga różne inicjatywy prowadzące do zwiększenia świadomości Polaków na temat indywidualnych zachowań prozdrowotnych. Oczekuje się, że w wyniku prowadzonych działań wydłuży się średnia długość życia, poprawi ogólny stan zdrowia społeczeństwa oraz zmniejszy się liczba zgonów zależnych od stylu życia.

    Jakie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Fundację Medicover w ramach Narodowego Programu Zdrowia a poświęconemu wpływowi solarium na zdrowie?

    Solarium ciągle akceptowane, mimo świadomości zagrożeń.

    czytaj całość publikacji "WPŁYW SOLARIUM NA ZDROWIE - BADANIA W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020"


    Kondolencje dla Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

    2018-04-05

    Kondolencje dla Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     ZMIENIA SIĘ POWOLI STYL ŻYCIA POLAKÓW

     2018-04-05

     Polacy coraz częściej żywią się poza domem. Upodabniamy się tym samym do świata, który oglądamy na ekranach telewizorów. W amerykańskich filmach tylko w Święta Dziękczynienia i Boże Narodzenia rodzina zasiada za stołem w domu.
     Amerykanie wydali w ub. roku na restauracje i hotele 880 mld dol., co stanowiło 6,6 proc. ich wydatków. Tylko nieco więcej przeznaczali na żywność i napoje w sklepach. Generalnie w ich wydatkach aż 68 proc. stanowią usługi.

     czytaj całość publikacji "ZMIENIA SIĘ POWOLI STYL ŻYCIA POLAKÓW "


     DZIEŃ 2 KWIETNIA TO ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU.

     2018-04-03

     Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony 2 kwietnia , został ustanowiony w 2007 r przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
     W tym dniu na znak solidarności z osobami z autyzmem tysiące budowli na świecie zostaje podświetlonych na niebiesko (w Krakowie m.inn. Kładka Bernatka, estakada Lipska-Wielicka, TAURON Arena Kraków, Galeria Kazimierz, Urząd Miasta Krakowa, Pawilon Wyspiański 2000).
     Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu.

     czytaj całość publikacji "DZIEŃ 2 KWIETNIA TO ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU."


     ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

     2018-03-30

     Zdrowych , spokojnych Świąt Wielkanocnych
     spędzonych w radosnym , rodzinnym nastroju
     wszystkim Czytelnikom naszej strony

     życzą:

     pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      WPŁYW UZALEŻNIENIA NA ŻYCIE RODZINNE.

      2018-03-29

      Występowanie uzależnienia w rodzinie pogarsza funkcjonowanie psychospołeczne wszystkich członków rodziny osoby uzależnionej.
      Poszczególni członkowie rodziny żyją na co dzień w przewlekłym stresie, doświadczając z tego powodu wielu objawów natury psychicznej i somatycznej.
      Często trudno jest od razu powiązać nasilające się w rodzinie konflikty, nieporozumienia z rozwijającym się uzależnieniem u bliskiej osoby.

      czytaj całość publikacji "WPŁYW UZALEŻNIENIA NA ŻYCIE RODZINNE."


      „KLUBIK U BABCI I WNUCZKA”

      2018-03-28

      Harmonogram spotkań, tematyka oraz potrzebne materiały
      kwiecień 2018 r.

      Dołączone pliki:


      UBIEGAMY SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW

      2018-03-27

      link do strony www.efs.gov.pl

      PROGRAM OSŁONOWY "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - edycja 2018"

      czytaj całość publikacji "UBIEGAMY SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW"


      ALMA SPEI - HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI

      2018-03-26

      Istnieje po to, aby towarzyszyć dziecku w zmaganiach z nieuleczalną chorobą.

      Misją hospicjum jest zapewnienie profesjonalnej, wszechstronnej, domowej opieki medycznej i zapewnienie Podopiecznym tyle normalnego życia, ile tylko da się wykrzesać, a Rodzicom i Rodzeństwu podarować bezcenny czas na miłość.

      Hospicjum ALMA SPEI pomaga zapewnić nieuleczalnie chorym dzieciom profesjonalną opiekę medyczną, a także sprawia, że kiedy nie można już dołożyć dni do życia, to trzeba dołożyć życia do dni i spowodować, aby świat nieuleczalnie chorych dzieci nabrał kolorów i radości.

      czytaj całość publikacji "ALMA SPEI - HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI"


      POZYTYWNE EFEKTY 500+

      2018-03-23

      „Dwa lata z Rodziną 500+” – pod takim hasłem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja, podsumowująca dwa lata funkcjonowania rządowego programu wspierającego rodziny.

      Rządowym programem „Rodzina 500 plus” – według danych na koniec stycznia br. – zostało objętych 3,684 mln dzieci do 18 lat, wychowujących się w 2,413 mln rodzin. Na wsi świadczenie wychowawcze trafia do 1,287 mln dzieci. W gminach miejskich z pomocy korzysta ponad 1,433 mln dzieci. Pozostałe 0,915 mln to dzieci z gmin miejsko–wiejskich. Od początku funkcjonowania programu do rodzin trafiło już w sumie 42,62 mld zł.

      czytaj całość publikacji "POZYTYWNE EFEKTY 500+"


      UMÓW WIZYTĘ W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA PRZEZ INTERNET.

      2018-03-22

      Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uruchomił internetową rezerwację wizyt w krakowskim biurze obsługi przy ul. Batorego 24.

      Rezerwacji on-line podlegają wizyty związane z:

      - uzyskaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
      - uzyskaniem bądź rejestracją formularzy „unijnych” serii E100 oraz dokumentów S1, S2, DA1;
      - potwierdzeniem zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
      - uzyskaniem informacji nt. skierowania na leczenie uzdrowiskowe;
      - zawarciem umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego;
      - uzyskaniem informacji z jakiego powodu e-WUŚ wyświetla nas na „czerwono”, zasad realizacji świadczeń opieki zdrowotnej i kolejek - oczekujących na świadczenia.

      Więcej informacji pod linkiem : http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/umow-wizyte-w-mow-nfz-przez-internet,169.html


      KIERMASZ "KLUBIKU U BABCI I WNUCZKA"

      2018-03-21

      W dniu wczorajszym na korytarzu budynku Urzędu Gminy zrobiło się kolorowo i świątecznie.

      "Klubik u Babci i Wnuczka" zaprezentował swoje wyroby rękodzielnicze na zorganizowanym przedświątecznym kiermaszu.
      Kolorowe stroiki, wianuszki świąteczne, pisanki wykonywane różnymi sposobami szybko znalazły nabywców.

      Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych został przekazany na wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia "Piękne Anioły"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


       Spotkanie dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych

       2018-03-19

       W miniony piątek (16-go marca) w siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się spotkanie przedstawicieli gminnych ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek, które realizują zadanie obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych dla swoich mieszkańców, z wicewojewodą małopolskim, przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

       czytaj całość publikacji "Spotkanie dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych "

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlana

        10 SPOSOBÓW NA ZDROWĄ STAROŚĆ

        2018-03-19

        Nie zgadniecie, co w największym stopniu wpływa na długość życia i zdrowe starzenie.
        Dobre geny, zdrowe żywienie i aktywność fizyczna są ważne, ale wcale nie najważniejsze.
        Każdy z nas może wskazać w swojej rodzinie lub wśród znajomych jakieś osoby starsze, które pomimo zaawansowanego wieku cieszą się dobrym zdrowiem.
        Co sprawia, że jesień życia niektórych osób jest tak dziarska?
        Naukowcy i lekarze od dawna dociekają, jakie czynniki w największym stopniu decydują o długości życia i zdrowym starzeniu. I mają już na ten temat naprawdę sporo do powiedzenia.

        więcej w zakładce: Seniorzy


        UWAGA RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH !

        2018-03-16

        PROGRAM POMOCY DZIECIOM - STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM.

        Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych "SPES" informuje:

        Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

        czytaj całość publikacji "UWAGA RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ! "


        FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM "RAZEM"

        2018-03-15

        Fundacja Pomocy Poszkodowanym „Razem” otworzyła w Krakowie Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej.

        Biuro MCIW otwarte jest dla mieszkańców Krakowa i okolic pod adresem:

        31-514 Kraków, al. Beliny Prażmowskiego 49A/2 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

        czytaj całość publikacji "FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM "RAZEM" "


        CO SŁYCHAĆ W "KLUBIKU U BABCI I WNUCZKA"?

        2018-03-14

        Marcowy, ciepły dzień. W"Klubiku u Babci i Wnuczka" trwają kolejne zajęcia.
        Z każdą godziną przybywa uczestników.

        Dzisiejsze spotkanie przebiega pod nazwą "Święta tuż, tuż..."
        Na dużych stołach mnóstwo słoiczków z farbami, styropianowych jajek, kolorowych wstążeczek i serwetek.
        Uczestnicy z dużą cierpliwością wykonują świąteczne ozdoby.
        Malowanie jajek specjalnym klejem , który po wyschnięciu daje efekt pęknięć, nanoszenie bibułkowych ozdób. Robienie bibułkowych kwiatów to już wyższa szkoła jazdy. Nawet nie podejmuję próby.


        więcej w zakładce: Seniorzy


        CO JEŚĆ I PIĆ , BY DŁUGO CIESZYĆ SIĘ ZDROWYM UKŁADEM MOCZOWYM

        2018-03-13

        Część II

        Naturalne sposoby na zdrowe nerki.

        1. Cytryny i sok z cytryny. Naturalnie kwaśny sok z cytryny przeciwdziała tworzeniu się kamieni nerkowych . Warto pić napój w postaci soku z 4-5 cytryn rozpuszczonego w 1 l letniej wody. Napój taki przyspiesza też metabolizm.

        czytaj całość publikacji "CO JEŚĆ I PIĆ , BY DŁUGO CIESZYĆ SIĘ ZDROWYM UKŁADEM MOCZOWYM"


        DLACZEGO NIEKTÓRE OSOBY MUSZĄ ZWRÓCIĆ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ?

        2018-03-12

        Od 1 października 2017r. trwa drugi okres zasiłkowy świadczeń wychowawczych 500+.
        W trakcie weryfikacji pierwszego okresu zasiłkowego zwrócono uwagę, że część wnioskodawców nie informowała Ośrodka Pomocy Społecznej o istotnych zmianach w rodzinie mających wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia 500+.
        W wielu przypadkach skutkowało to pojawieniem się świadczeń nienależnie pobranych.

        czytaj całość publikacji "DLACZEGO NIEKTÓRE OSOBY MUSZĄ ZWRÓCIĆ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ?"


        ŚWIATOWY DZIEŃ NEREK

        2018-03-09

        Część I

        Wczoraj obchodziliśmy Dzień Kobiet. Ale 8 marca to także Światowy Dzień Nerek.

        W naszym artykule podpowiadamy jak dbać o nerki i nie dopuścić do ich chorób.
        W kolejnym podpowiemy co jeść i pić , aby długo cieszyć się zdrowym układem moczowym.

        Choroby nerek zwykle dopadają nas niespodziewanie .Rozwijają się po cichu, nie dając szczególnych objawów.
        By tego uniknąć warto systematycznie wykonywać proste badanie a także przywiązywać większą wagę do stylu życia.

        czytaj całość publikacji "ŚWIATOWY DZIEŃ NEREK "


        BAROMETR ZAWODÓW 2018

        2018-03-09

        Ukazały się wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiego badania Barometr zawodów. Jego celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak w najbliższym roku będzie wyglądać zapotrzebowanie na pracowników w badanych zawodach.

        czytaj całość publikacji "BAROMETR ZAWODÓW 2018"


        PODZIĘKOWANIA

        2018-03-08

        Składamy serdeczne podziękowania Pani dr nauk medycznych Renacie Rumińskiej- Busz, za to, że bezinteresownie poświęca swój prywatny czas, aby raz w miesiącu spotkać się z pracownikami socjalnymi naszego Ośrodka i przybliżyć im interesujące zagadnienia medyczne i psychologiczne, których znajomość jest bardzo przydatna w ich codziennej pracy środowiskowej.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         500+ DLA RODZICÓW SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI

         2018-03-07

         Od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się w 2017 r. została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców jest uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.
         Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest, aby świadczenie wychowawcze na dziecko było przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka, chyba, że z przyczyn obiektywnych, tj. np. gdy drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany, jest to niemożliwe.

         czytaj całość publikacji "500+ DLA RODZICÓW SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI"


         RODZINA ZASTĘPCZA

         2018-03-06

         Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych.
         Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy...
         Należy czuwać, aby dobro dziecka było
         zawsze stawiane na pierwszym miejscu.

         Jan Paweł II


         RODZINA ZASTĘPCZA

         Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

         czytaj całość publikacji "RODZINA ZASTĘPCZA"


         WYJĄTKOWI MAŁOPOLANIE. LUDZIE ROKU I OSOBOWOŚCI ROKU 2017

         2018-03-05

         W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie „Gazeta Krakowska” uhonorowała ludzi, którzy w 2017 roku wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach życia, w całej Małopolsce.

         Kapituła konkursowa po raz 26 nominowała kandydatów do tytułu Ludzi Roku. To wieloletnia tradycja „Gazety Krakowskiej”. Kapituła honoruje ludzi zasłużonych dla naszego województwa w różnych dziedzinach, którzy swoimi dokonaniami rozsławiają nasz region w kraju, a często również poza jego granicami.

         czytaj całość publikacji "WYJĄTKOWI MAŁOPOLANIE. LUDZIE ROKU I OSOBOWOŚCI ROKU 2017"

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          PROJEKT LEKI 75+

          2018-03-05

          Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

          wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
          recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
          wykaz– potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków
          wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia.

          więcej w zakładce: Seniorzy


          KOLEJNE SPOTKANIE Z LEKARZEM. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZAPRASZA

          2018-03-02

          Starosta UTW Pan Piotr Dominikowski uprzejmie informuje, że kolejne spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się w dniu 8 marca 2018 r. Starosta UTW serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych dbałością o swoje zdrowie.

          więcej w zakładce : Seniorzy


          O CO CHODZI Z TĄ KOORDYNACJĄ ?

          2018-03-02

          CZĘŚĆ I I

          WAŻNE ! Każdą zmianę w aktywności zawodowej Twojej bądź członka Twojej rodzinny :

          powrót do kraju, zmianę pracodawcy, zakończenie lub podjęcie nowego zatrudnienia, zmianę kraju pobytu lub pracy, nabycie lub utratę prawa do świadczenia dla bezrobotnych

          należy NIEZWŁOCZNIE zgłosić i udokumentować w gminie!

          czytaj całość publikacji "O CO CHODZI Z TĄ KOORDYNACJĄ ?"


          O CO CHODZI Z TĄ KOORDYNACJĄ ?

          2018-03-01

          CZĘŚĆ I

          Twoje wnioski o świadczenia rodzinne ( w tym 500 +) , jeśli wraz z dziećmi przebywasz na terenie Polski, a drugi z rodziców / opiekun faktyczny/ opiekun prawny dziecka:

          - przebywa (ale nie jest to pobyt o charakterze turystycznym, naukowym, leczniczym) lub pracuje w jednym z wymienionych krajów:

          Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Holandii, Portugalii,Rumunii, Słowacji, w Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii

          prawdopodobnie podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i rozpatruje je Wojewoda Małopolski.

          czytaj całość publikacji "O CO CHODZI Z TĄ KOORDYNACJĄ ?"


          NISKIE TEMPERATURY ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA I ŻYCIA. NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !

          2018-02-28

          Ponawiamy swój apel o zwracanie w okresie zimowym uwagi na osoby potrzebujące pomocy.
          Okres zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

          czytaj całość publikacji "NISKIE TEMPERATURY ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA I ŻYCIA. NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !"


          ABC ZDROWEJ DIETY AKTYWNEGO SENIORA

          2018-02-26

          Dlaczego dieta 60-latka powinna się różnić od diety 30-latka?.

          Wraz z wiekiem spowalnia metabolizm, czyli przemiana materii.
          Zmniejsza się też stosunek masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej a im mniej mamy mięśni tym mniej energii potrzebujemy.
          Jak dobrać jadłospis, by wraz z wiekiem nie przybierać na wadze?

          Poznaj zasady zdrowego odżywiania!

          więcej w zakładce: seniorzy


          PODWYŻSZONE EMERYTURY I RENTY Z ROCZNYM WYRÓWNANIEM

          2018-02-23

          Od 1 marca br., w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu. Co ważne, wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną jej wyrównanie za cały rok.

          więcej w zakładce: Seniorzy


          Dzielnicowy Bliżej Nas

          2018-02-22

          "Dzielnicowy bliżej nas" to projekt realizowany w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelami.
          Głównym założeniem programu „Dzielnicowy Bliżej nas” jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami.
          W ramach realizacji tego projektu policjanci powiatu krakowskiego w styczniu i lutym br. odwiedzili łącznie 108 placówek oświatowych znajdujących się na terenie im podległym, gdzie rozdali plakaty dotyczące zarówno tego tematu jak i tematu przedstawiającego „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która dużo mówi o rodzaju, skali problemu oraz jego umiejscowieniu w terenie.

          więcej w zakładce : Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.


          MIESZKAŃCY POMAGAJĄ

          2018-02-21

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje wszystkim Ofiarodawcom, którzy od wielu miesięcy a czasami nawet od kilku lat pomagają za naszym pośrednictwem mieszkańcom naszej gminy będącym w trudnej sytuacji życiowej.

          Serdecznie dziękujemy Ofiarodawcom, którzy niosą pomoc anonimowo - z życzliwości i potrzeby serca.

          Oczywiście ofiarodawcy przekazują wszystko zupełnie za darmo , czasami nawet na swój koszt dostarczają potrzebne rzeczy bezpośrednio do naszych podopiecznych.

          więcej w zakładce : mieszkańcy pomagają


          TRWA TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

          2018-02-21

          Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.
          Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

          więcej w zakładce : Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny.
          Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

          przejdź do góry...

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca

          Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji